Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Interní komunikace

Interní komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Blahout
Šetření:19. 04. 2015 - 24. 04. 2015
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro bakalářskou práci. Zaměřuje se na interní komunikaci, využívání technologií a problémy s interní komunikací.

Odpovědi respondentů

1. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-502826,67 %26,67 %  
300 a více2725,71 %25,71 %  
50-1502120 %20 %  
0-101817,14 %17,14 %  
150-3001110,48 %10,48 %  

Graf

Hodnoťte následovně. 0 - tento nástroj firma nevlastní. 1 - málo důležitý 5 - velice důležitý

2. Jaké nástroje jsou pro Vás důležité při komunikaci ve firmě?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Email4.2671.529
Telefon / mobilní telefon4.1240.889
Veřejné sociální sítě (Facebook, Google +...)2.1333.049
Podnikové sociální sítě1.3052.574
Intranet1.9813.047
Instant messaging (chat)2.1332.992
Firemní (interní) wikipedie1.2952.456

Graf

3. S jakými problémy se v interní komunikaci setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejednoznačné informace5148,57 %48,57 %  
Neúplné informace4845,71 %45,71 %  
Zdlouhavá emailová komunikace4744,76 %44,76 %  
Nedostatek informací3634,29 %34,29 %  
Neaktuálnost souborů3331,43 %31,43 %  
Duplikace souborů2321,9 %21,9 %  
Ztráta souborů2019,05 %19,05 %  
Žádné1615,24 %15,24 %  

Graf

1 - nejméně, 5 - nejvíce

4. Jaký podíl běžné pracovní doby týdně v průměru strávite následujícími činnostmi:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Čtení a odpovídání na emaily2.8762.185
Vyhledávání a shromažďování informací2.8861.587
Interní komunikace a spolupráce3.21.017
Řešení specifických úloh3.791.651
Jiné2.2482.301

Graf

5. Naslouchá vedení Vašim nápadům a komentářům ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3432,38 %32,38 %  
Jak kdy3230,48 %30,48 %  
Ano2321,9 %21,9 %  
Ne87,62 %7,62 %  
Spíše ne87,62 %7,62 %  

Graf

6. Vyzývá Vás vedení firmy k návrhům na zlepšení fungování firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6158,1 %58,1 %  
Ne4441,9 %41,9 %  

Graf

7. Máte pocit, že vedení firmy řeší problémy, pokud se vyskytnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4744,76 %44,76 %  
Jak kdy (podle typu problému)4744,76 %44,76 %  
Ne1110,48 %10,48 %  

Graf

8. Jaké jsou slabiny Vaši firmy v interní komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedorozumění mezi zaměstnanci4139,05 %39,05 %  
Styl vedení firmy3230,48 %30,48 %  
Slabá podpora týmové spolupráce3028,57 %28,57 %  
Chybějící platforma pro efektivní komunikaci3028,57 %28,57 %  
Žádné2927,62 %27,62 %  
Nízká úroveň vedoucích pracovníků2120 %20 %  
Chybějící pravidla2019,05 %19,05 %  

Graf

9. Znáte své kolegy v práci(v týmu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, známe se všichni4946,67 %46,67 %  
Ano, ale jen některé4542,86 %42,86 %  
Ne, nemám k tomu možnost87,62 %7,62 %  
Ne, nemám zájem32,86 %2,86 %  

Graf

10. Chodíte na team-building akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to super5754,29 %54,29 %  
Ne, je to ztráta času2422,86 %22,86 %  
Chodím tam, ale pouze ze slušnosti2422,86 %22,86 %  

Graf

11. Jaká je Vaše pozice ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový pracovník, zaměstnanec6460,95 %60,95 %  
Vedoucí týmu1716,19 %16,19 %  
Vedoucí oddělení1615,24 %15,24 %  
Vedení firmy, majitel firmy87,62 %7,62 %  

Graf

12. Do jakého oboru se řadí vaše firma?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informační technologie a služby3232 %30,48 %  
Bankovnictví1616 %15,24 %  
Obchod1111 %10,48 %  
Finance1010 %9,52 %  
Služby1010 %9,52 %  
Státní správa88 %7,62 %  
Průmysl44 %3,81 %  
Doprava33 %2,86 %  
Zdravotnictví22 %1,9 %  
chemická laboratoř11 %0,95 %  
Marketing11 %0,95 %  
FMCG11 %0,95 %  
vzdělávání11 %0,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Vyzývá Vás vedení firmy k návrhům na zlepšení fungování firmy?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Naslouchá vedení Vašim nápadům a komentářům ?
 • odpověď Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Máte pocit, že vedení firmy řeší problémy, pokud se vyskytnou?

9. Znáte své kolegy v práci(v týmu)?

 • odpověď Ano, známe se všichni:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Instant messaging (chat)=5 na otázku 2. Jaké nástroje jsou pro Vás důležité při komunikaci ve firmě?

10. Chodíte na team-building akce?

 • odpověď Ano, je to super:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Naslouchá vedení Vašim nápadům a komentářům ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Instant messaging (chat)=5 na otázku 2. Jaké nástroje jsou pro Vás důležité při komunikaci ve firmě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

2. Jaké nástroje jsou pro Vás důležité při komunikaci ve firmě?

3. S jakými problémy se v interní komunikaci setkáváte?

4. Jaký podíl běžné pracovní doby týdně v průměru strávite následujícími činnostmi:

5. Naslouchá vedení Vašim nápadům a komentářům ?

6. Vyzývá Vás vedení firmy k návrhům na zlepšení fungování firmy?

7. Máte pocit, že vedení firmy řeší problémy, pokud se vyskytnou?

8. Jaké jsou slabiny Vaši firmy v interní komunikaci?

9. Znáte své kolegy v práci(v týmu)?

10. Chodíte na team-building akce?

11. Jaká je Vaše pozice ve firmě?

12. Do jakého oboru se řadí vaše firma?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

2. Jaké nástroje jsou pro Vás důležité při komunikaci ve firmě?

3. S jakými problémy se v interní komunikaci setkáváte?

4. Jaký podíl běžné pracovní doby týdně v průměru strávite následujícími činnostmi:

5. Naslouchá vedení Vašim nápadům a komentářům ?

6. Vyzývá Vás vedení firmy k návrhům na zlepšení fungování firmy?

7. Máte pocit, že vedení firmy řeší problémy, pokud se vyskytnou?

8. Jaké jsou slabiny Vaši firmy v interní komunikaci?

9. Znáte své kolegy v práci(v týmu)?

10. Chodíte na team-building akce?

11. Jaká je Vaše pozice ve firmě?

12. Do jakého oboru se řadí vaše firma?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blahout, J.Interní komunikace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://48499.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.