Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Zbíralová
Šetření:17. 04. 2015 - 26. 04. 2015
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění anonymního dotazníku o domácím násilí. Výsledky budou sloužit pro sociologický výzkum.

Předem děkuji za Vaše odpovědi

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9483,19 %83,19 %  
muž1916,81 %16,81 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211916,81 %16,81 %  
221815,93 %15,93 %  
2387,08 %7,08 %  
2476,19 %6,19 %  
2076,19 %6,19 %  
1865,31 %5,31 %  
2654,42 %4,42 %  
2743,54 %3,54 %  
2843,54 %3,54 %  
4232,65 %2,65 %  
ostatní odpovědi 43
25
17
29
50
19
30
40
15
49
51
14
52
34
38
45
53
44
55
32
36
3228,32 %28,32 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.62
Minimum:18
Maximum:50
Variační rozpětí:32
Rozptyl:57.02
Směrodatná odchylka:7.55
Medián:22
Modus:21

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední7364,6 %64,6 %  
vysokoškolské3026,55 %26,55 %  
základní108,85 %8,85 %  

Graf

4. Víte, co znamená pojem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano113100 %100 %  

Graf

5. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9281,42 %81,42 %  
dítě1715,04 %15,04 %  
senior43,54 %3,54 %  

Graf

6. Jakou formu domácího násilí považujete za nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické (vyhrožování, ponižování,...)10290,27 %90,27 %  
fyzické (kopání, bití,...)5649,56 %49,56 %  
sociální (omezování styku s rodinou,...)1715,04 %15,04 %  
sexuální (znásilnění,...)21,77 %1,77 %  

Graf

7. Setkal/a jste se ve svém okolí s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6961,06 %61,06 %  
ne2824,78 %24,78 %  
ne, ale znám někoho, kdo ano1614,16 %14,16 %  

Graf

8. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne7364,6 %64,6 %  
ano2017,7 %17,7 %  
možná (nevím, zda to bylo domácí násilí)1614,16 %14,16 %  
ano, opakovaně43,54 %3,54 %  

Graf

9. Co je podle Vás příčinou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Agrese

agrese

agresivita

Agresivita partnera, nespokojenost v životě

Agresivita posilněná alkoholem.

agresivita, nepochopení, tvrdohlavost, hádky

agresivní povaha, podřízenost oběti, strach postavit se agresorovi

alkohol

Alkohol

alkohol

alkohol psychicka labilita

alkohol, agresivní chování, drogy

alkohol, drogy ,nezhody

alkohol, výchova,

alkohol, žiarlivosť

Asi že ten co to dela, není psychicky v pořádku.

Často emocionálně nestabilní, dominantní člověk,který se stane násilníkem. Pokud oběť nějakým způsobem nenaplňuje jeho představy, či je například pouze ve stresu, domácím násilím se vybije. Faktory mohou být také alkohol či primární rodina násilníka.

debilita agresora !

Dětství Psichycké poruchy Drogy

doba je zlá

duševní zdraví

Ego

frustrace, nespokojenost, léčení si méněcennosti

Genetické předpoklady a životní zkušenosti všech zúčastněných.

kompenzace komplexů násilníka

komplexy

komplexy méněcennosti, které je třeba vyvážit na snadném terči, na straně agresora, touha po moci; neschopnost, strach se vzpeřít na straně oběti

Lidé s nižší empatií a sobeckými sklony, kteří jsou frustrováni nedostatkem kontroly nad vlastním životem, což si realizují snahou o kontrolu života svých nejbližších.

Lidé, kteří na někom páchají domácí násilí mají většinou problém sami se sebou, se svou psychikou. Jsou nespokojeni (např. v práci) a vybíjejí si pak zlost doma.

malé IQ

malost člověka

Moralna nevyspelost, chudoba

mužská nadřazenost

Myslím si, že je to hlavně o tom jak je člověk psychicky vyrovnaný sám se sebou.

Nadřazenost a nenávist jednoho k druhému

Narušená osobnost agresora (a možná i požkozeného?)

Násilník má pocit moci, nebo byl v dětství sám obětí, muže mít pocit úlevy když někomu ublíží, důvodů muže byt moc

nedostatek sebedůvěry

nedostatek sebevědomí

nerespektování odlišného názoru, nadřazenost muže nad ženou, vynucování poslušnosti, alkohol, nízké sebeovládání

Neshody v rodine. Psychicke poruchy

neshody, agresivita

neschopnost nebo lenost řešit problém přiměřeně pocity méněcennosti pocity sebelítosti a sobeckost agresor se cítí silnější než oběť

Nespokojenost

nespokojnosť jednotlivcov, frustrácia, depresie, stres, nevyrovnanosť

nevěra

nevim

Nevím

Nevím

nevyhovující partner

nevyrovnanost násilníka

nevyrovnanost osoby

nevyrovnaný jedinec

nezvláda sebeovládanie, alkohol

nízké sebevědomí druhého partnera

nizke sebevedomi nasilnika, snaha o pocit prevahy nad obeti, dusevni nestabilita nasilnika

nízké sebevědomí pachatele, sociokulturní prostředí, původní rodina pachatele, přemíra stresu, výbušnost, majetnické chování, pachatel si kompenzuje pocit moci na slabším jedinci, zneužívání alkoholu a nealkoholových látek..

nízké sebevědomí, agrestivita

osobnost agresora

Pachatel může být silnější než oběť (využívá své síly), může být psychicky nemocný nebo závislý na alkoholu či drogách a tím může být spuštěna agrese...

pocit nadřazenosti osoby vykonávající domácí násilí

porucha osobnosti

porucha osobnosti, psychická nemoc, závislost, chybné vzorce chování, frustrace...

Porucha v mozku násilníka.

potřeba někoho ovládat, mindráky agresora, finanční situace rodiny

povaha, žárlivost, psychické problémy agresora

Prenaseni modelu z puvodni rodiny, nedostatecne sebevedomi obeti a prebujele ci nedostatecne sebevedomi utocnika.

Problém mezi dvěma lidmi.. Agrese, pomsta

Předešlá výchova agresora, sociální situace, psychické problémy.

Příčina může být cokoli. Násilník nepotřebuje důvod.

Psychická narušenost a násilné sklony partnera

Psychicka nemoc utocnika, nezvladatelna agrese, mindraky apod

psychická nevyrovnanost

psychická nevyrovnanost agresora

psychicka porucha agresora

psychická porucha tyrana

Psychická poruchu násilníka.

psychické narušení agresora (stres, alkohol, finanční krize, jedinec který není přijat do společnosti)

Psychické poruchy a abnormality agresorů.

Psychické poruchy, sklony k násilnostem, deprivace, alkoholismus nebo jiná závislost

psychické problémy

Psychické problémy agresora, zlá výchova

psychicky narušený člověk chce něco a není po jeho druhá osoba(žena,dítě) to schytá

Psychika

Rozporuplná osobnost násilníka - jeho vlastní nespokojenost sama se sebou a nějaké nevyřešené problémy.

rozpory v rodině například: finanční, žárlivost

různé faktory

sklony k agresivitě, psychopatie a schizofrenie, alkohol, návykové látky, nízké sociální postavení,....atd.

Spatna socialni a financni situace, agresivni a zanedbana vychova v detstvi

spatne socialni zazemi, problemy, stresove situace v rodine, alkohol, drogy, psychicke problemy a nemoci

spatny vztah

Špatná finanční situace v rodině, stres

Špatná výchova

Špatné rodinné zázemí, alkohol,...

Špatné vztahy

Špatný příklad v rodině, příliš submisivní partner, nízké sebevědomí, nespokojenost s vlastním životem

Špatný psychický stav pachatelů.

Špatný výběr partnera, podřizování se.

Špatný výběr partnera.

těžko říct...nevybitá agrese,geny,alkohol

to nejde říct, těch příčin je hromada

To opravdu netuším

tradice, tolerance společnosti k němu

Ukázka slabosti a submisivity oběti, agrese tyrana

velmi často alkoholová závislost

většinou kombinace osobnostního profilu agresora a oběti

Zlá komunikácia napr. medzi partnermi, snažit sa dokazať ze sme nieco viac

ztráta lásky a odpovědnosti

Zvrácená osobnost násilníka, jeho problémy a stres, který si vybijí na oběti

Žárlivost

žárlivost

život s agresivním člověkem

10. Znáte nějaké organizace pomáhající obětem domácího násilí? Pokud ano, jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5851,33 %51,33 %  
ano4640,71 %40,71 %  
Kruh bezpečí 10,88 %0,88 %  
Linka bezpečí, člověk v tísni10,88 %0,88 %  
bily kruh bezpeci10,88 %0,88 %  
linka bezpečí, bílý kruh bezpečí10,88 %0,88 %  
Bílý kruh bezpečí10,88 %0,88 %  
Linka bezpečí10,88 %0,88 %  
bily kruh10,88 %0,88 %  
Rosa, Bílý kruh10,88 %0,88 %  
Bílý kruh bezpečí, Dona10,88 %0,88 %  

Graf

11. Myslíte, že je domácí násilí soukromým problémem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9079,65 %79,65 %  
nevím1412,39 %12,39 %  
souhlasím87,08 %7,08 %  
nesouhlas10,88 %0,88 %  

Graf

12. Proč se agresor chová násilně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocit moci4438,94 %38,94 %  
vliv nadměrné konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek2219,47 %19,47 %  
sám byl v dětství obětí domácího násilí1715,04 %15,04 %  
prostě je to pako, kterýmu by se měly uřezat koule10,88 %0,88 %  
Psychické poruchy a abnormality.10,88 %0,88 %  
potřeba ovládat, nejistota ohledně sebe sama10,88 %0,88 %  
viz otázka č. 910,88 %0,88 %  
muze platit vse10,88 %0,88 %  
Není sám psychicky vyrovnaný. 10,88 %0,88 %  
Pocit nadřazenosti a moci a vlastnictví nad druhou osobou10,88 %0,88 %  
Všechny tři odpovědi se dají aplikovat na jednotlivé situace a mohou být důvodem k násilí10,88 %0,88 %  
souhlasím se všemi třemi možnostmi a myslím, že důvodem je mnoho dalších faktorů10,88 %0,88 %  
souhlasím se všemi odpovědmí10,88 %0,88 %  
podle mě si často ani neuvědomuje co dělá10,88 %0,88 %  
To je různé10,88 %0,88 %  
frustrace10,88 %0,88 %  
Moralna nevyspelost, nedospelost10,88 %0,88 %  
Myslím si, že správně jsou všechny odpovědi10,88 %0,88 %  
pocit moci vůči oběti a současně jiný pocit bezmoci, který si tímto léčí10,88 %0,88 %  
kombinace nebo každá z odpovědí výše uvedených10,88 %0,88 %  
u kazdeho neco jine, prip. kombinace vyse uvedeneho10,88 %0,88 %  
hloupost10,88 %0,88 %  
povaha10,88 %0,88 %  
můžou to být všechny odpovědi nebo jejich kombinace10,88 %0,88 %  
důvody mohou být vše výše uvedené + i jiné další...10,88 %0,88 %  
kombinace všeho, počínaje toho, že je závislý, konče tím, že je to magor10,88 %0,88 %  
problém sám so sebou, ktorý si nechce priznať a vyvršuje sa na druhých10,88 %0,88 %  
má nějaký problém s prožíváním, chováním, sebeovládáním, sebevědomím10,88 %0,88 %  
povaha, špatný vzor v rodině, "pod vlivem", provokace10,88 %0,88 %  
kombibnace10,88 %0,88 %  
vše výše zmíněné může hrát roli10,88 %0,88 %  
vše výše uvedené + psychické poruchy10,88 %0,88 %  
MYslím, že všechny tři nabízené odpovědi. Navíc i narušená psychika(osobnost).10,88 %0,88 %  

Graf

13. Jak můžeme poznat, že se jedná o oběť domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výrazné modřiny, či podlitiny6557,52 %57,52 %  
izolace od společnosti6355,75 %55,75 %  
dává si pozor na to co dělá2824,78 %24,78 %  
bojí se prudkých pohybů2320,35 %20,35 %  
často se i nepozná...ale je ustrašená a nesebevědomá10,88 %0,88 %  
vše uvedené může, ale nemusí být známkou DN10,88 %0,88 %  
specifický typ chování vztahující se k sebepodceňování, mlžení okolo domácí situace, maskování případných viditelných známek, úzkostným vyhýbáním se určitým situacím atd. 10,88 %0,88 %  
vše uvedené10,88 %0,88 %  
Fyzické násilí často snadněji rozpoznatelné10,88 %0,88 %  
vše uvedené může být náznakem10,88 %0,88 %  
bojácná, zakřiknutá, úzkostlivá10,88 %0,88 %  
výmluvy, divné chování. Poznat to z určitostí nemůžeme, ale když se opatrně zeptáme, tak můžeme dostat tuto odpověď.10,88 %0,88 %  
někdy se to nedá poznat10,88 %0,88 %  
výrazné změny v chování, jinak opět kombinace výše zmíněných10,88 %0,88 %  
myslím, že není tak snadné to poznat10,88 %0,88 %  
vse z vyse uvedeneho10,88 %0,88 %  
omlouvání agresora10,88 %0,88 %  
Všechny uváděné možnosti a navíc i přehnaný ohled na partnera. 10,88 %0,88 %  

Graf

14. Co brání oběti v odchodu od agresora?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach2522,12 %22,12 %  
strach, láska21,77 %1,77 %  
nízké sebevědomí21,77 %1,77 %  
Nechce opustit děti10,88 %0,88 %  
zatímco agresivní partner lásku ztratil, oběť ho má stále ráda a věří, že se změní10,88 %0,88 %  
Strach a především nezájem a špatná práce odpovědných (policie, soudy a justice, úřady).10,88 %0,88 %  
finanční závislost a nízké sebevědomí či strach10,88 %0,88 %  
závislost, strach, nejistota10,88 %0,88 %  
stud, strach, ekonomická situace, psychická závislost, nerealistické naděje na zlepšení10,88 %0,88 %  
strach, zavislost na nem psychicka, financni)10,88 %0,88 %  
ostatní odpovědi to netuším
Oběť má k agresorovi vztah, myslí si že se změní a hlavně asi strach že agresor pak ublíží mnohem víc.
Emoční a bohužel i materiální závilost
vztah k agresorovi
vyhruzky
strata detí
Citová pouta k agresorovi, Ujištění sama sebe že se to zlepší.
láska k človeku, strach z niečoho iného, strach osamostatniť sa
nízké sebevědomí, strach o rodinu (matka o děti), nepříznivá finanční situace, neinformovanost o organizacích pro pomoc
to kdybych věděla...
pocit vlastní chyby, svého selhání, strach
Omlouvá ho, bojí se ho, nemá kam jít
strach z neho
Vidí v něm naději, strach
Emocionální pouto, domnělá ekonomická závislost, představa nápravy, názor okolí,...
spolocne byvanie ,deti
Spolecne deti, slepa laska...
láska, strach a pocit jistoty v partnerovi
financni zajisteni, citovy vztah, strach z toho, co by se mohlo stat horsiho, nesamostatnost
strach; i to že oběť prostě nechce odejít, bere agresora pořad jako manžela
Láska, děti, peníze
závislost psychická, finanční, sociální
finance,neschopnost se o sebe postarat,děti
Finanční prostředky
Ztracené sebevědomí oběti.
láska
strach, nazor okolia
mají strach, agresor nejspíš vyhrožuje. nebo si oběť vůbec nepřizná, že o násilí jde.
strach, že jí ještě víc ublíží
agresor oběti vyhrožuje
Ekonomické důvody
Sociální, ekonomická a emoční pouta.
strach osamostatnit se, pocit, že nezvládne existovat bez agresora
strach, psychická závislost
ten agresor, jelikož se z každého násilného činu umí báječně vymluvit.
Nesamostatnost
závislost na něm
finanční situace, závazky
strach, že ublíží ještě víc
Nemá možnost odejít (např. dítě)
pocit, že se změní
finanční závislot ( platy žen jsou mnohem nižší než platy mužů) a ohled na děti, případně i strach
finanční závislost, otázka bydlení
strach, co by agresor udělal, kdyby na to přišel.
To je asi různé. Neví, kam by šla, jestli by neotěžovala. Azyl bývá dočasný, má strach, co potom. Strach z finanční nejistoty, z pomsty agresora.
strach, nedostatek peněz
peníze, strach
Děti, názor okolí
sebevědomí...agresor manipuluje s obětí
stockholmsky syndrom
dětem reálná závislost, ženám praktické okolnosti (bydlení, ekonomická závislost), psychická (patologická) závislost
je na něm závislá a věří ,že se změní
Děti, pachatel vyhrožuje, nemá kam jít, neví na koho se obrátit, zvyk
l
psychická závislost
ľútosť, láska
Doufání v nápravu,stálá láska k násilníkovi
Agresorem vsugerovaný pocit vlastní méněcennosti, sebeobviňování, očekávaná negativní reakce okolí a nedostatečná podpora od rodiny.
Pocit vlastní viny, strach ze samoty.
strach ze zmeny a strach z odplaty. obet si mysli, ze si nasili zasluhuje.
závislost, podřízenost, nízké sebevědomí, pocit, že sám nic nedokážu, že jsem nic, nikdo, nikdo mi nepomůže, nikomu na mě nezáleží
strach, nedostatek financí
peniaze, strach, deti
Zvyk, domnění, že si za to může oběť sama, že je chyba v ní, děti, nemá kam jít, láska
podmanění, strach z odchodu - výhružky, ponižování
strach, pocit ponížení, zborcené sebevědomí
výhrůžky že jí nikdo nepomůže nebo že přijde o děti že je bezcenná
Nerozumím
Když mají děti tak děti, ale pokud ne, tak se oběť boji, že zůstane sama nebo tak
finanční otázka, izolace, závislost na něm
strach, nízké sebevědomí
strach, nízká nebo žádná sebedůvěra, naivní víra, "že to bude lepší"
strach z financnich problémů, urcita zavislost na partnerovi, navic vetsina zen postupne zpretrha kontakt s ostatnimi a tak nema kam jit
izolace od okolí, strach, závislost
závislost na něm, ztracené sebevědomí
strach, zavislost
Strach, ze ztráty financí, dětí, domova. Strach z toho, že bude agresor oběť pronásledovat.
7768,14 %68,14 % 

Graf

15. Myslíte si, že v současné době počet obětí domácího násilí klesá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9281,42 %81,42 %  
nevím1916,81 %16,81 %  
ano21,77 %1,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

  • odpověď < 14 - 21 >:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Dosažené vzdělání

7. Setkal/a jste se ve svém okolí s domácím násilím?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Víte, co znamená pojem domácí násilí?

5. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

6. Jakou formu domácího násilí považujete za nejčastější?

7. Setkal/a jste se ve svém okolí s domácím násilím?

8. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

10. Znáte nějaké organizace pomáhající obětem domácího násilí? Pokud ano, jaké?

11. Myslíte, že je domácí násilí soukromým problémem?

12. Proč se agresor chová násilně?

13. Jak můžeme poznat, že se jedná o oběť domácího násilí?

14. Co brání oběti v odchodu od agresora?

15. Myslíte si, že v současné době počet obětí domácího násilí klesá?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Víte, co znamená pojem domácí násilí?

5. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

6. Jakou formu domácího násilí považujete za nejčastější?

7. Setkal/a jste se ve svém okolí s domácím násilím?

8. Byl/a nebo stále jste Vy sám/sama obětí domácího násilí?

10. Znáte nějaké organizace pomáhající obětem domácího násilí? Pokud ano, jaké?

11. Myslíte, že je domácí násilí soukromým problémem?

12. Proč se agresor chová násilně?

13. Jak můžeme poznat, že se jedná o oběť domácího násilí?

14. Co brání oběti v odchodu od agresora?

15. Myslíte si, že v současné době počet obětí domácího násilí klesá?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zbíralová, K.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://48540.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.