Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr dovolené

Výběr dovolené

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Zumr
Šetření:21. 04. 2015 - 05. 05. 2015
Počet respondentů:134
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k vypracování seminární práce na téma Výběr dovolené. V tomto dotazníku bych chtěl získat některé informace , které by mi mou práci pomohly zkompletovat.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10779,85 %79,85 %  
muž2720,15 %20,15 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let6044,78 %44,78 %  
26-35 let2921,64 %21,64 %  
46-55 let2115,67 %15,67 %  
36-45 let1712,69 %12,69 %  
56-65 let53,73 %3,73 %  
65 let a více21,49 %1,49 %  

Graf

3. Váš měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10 tis.5843,28 %43,28 %  
10-20 tis.3425,37 %25,37 %  
20-30 tis.2518,66 %18,66 %  
30-40 tis.118,21 %8,21 %  
40 tis. a více64,48 %4,48 %  

Graf

4. Vaše povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec6548,51 %48,51 %  
student4835,82 %35,82 %  
nezaměstnaný1410,45 %10,45 %  
OSVČ75,22 %5,22 %  

Graf

5. Jak často jezdíte na dovolenou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za rok5843,28 %43,28 %  
2x za rok3727,61 %27,61 %  
1x za 2 roky3022,39 %22,39 %  
3x a více za rok96,72 %6,72 %  

Graf

6. Podle jakého kritéria volíte dovolenou

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
destinace10679,1 %79,1 %  
cena9470,15 %70,15 %  
délka pobytu5339,55 %39,55 %  
rozsah služeb2518,66 %18,66 %  
jiné1410,45 %10,45 %  

Graf

7. Kdy jezdíte na dovolenou

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
léto12492,54 %92,54 %  
podzim3828,36 %28,36 %  
jaro3123,13 %23,13 %  
zima3123,13 %23,13 %  

Graf

8. Co očekáváte od dovolené

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpočinek11182,84 %82,84 %  
poznání (návštěva památek)9873,13 %73,13 %  
adrenalin2317,16 %17,16 %  
jiné1511,19 %11,19 %  

Graf

9. Střídáte destinace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11787,31 %87,31 %  
ne1712,69 %12,69 %  

Graf

10. Proč jezdíte pořád na stejné místo

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1266,67 %8,96 %  
kvalitní služby844,44 %5,97 %  
cena633,33 %4,48 %  
líný hledat něco jiného15,56 %0,75 %  

Graf

11. Proč jezdíte pokaždé jinam

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci poznat jiné prostředí8572,65 %63,43 %  
chci poznat co nejvíce zemí5950,43 %44,03 %  
chci zažít něco jiného4841,03 %35,82 %  
jiné108,55 %7,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Váš měsíční příjem

  • odpověď 0-10 tis.:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Vaše povolání

4. Vaše povolání

  • odpověď zaměstnanec:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-40 tis. na otázku 3. Váš měsíční příjem

9. Střídáte destinace

  • odpověď ne:
    • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 10. Proč jezdíte pořád na stejné místo

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Váš měsíční příjem

4. Vaše povolání

5. Jak často jezdíte na dovolenou

6. Podle jakého kritéria volíte dovolenou

7. Kdy jezdíte na dovolenou

8. Co očekáváte od dovolené

9. Střídáte destinace

10. Proč jezdíte pořád na stejné místo

11. Proč jezdíte pokaždé jinam

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Váš měsíční příjem

4. Vaše povolání

5. Jak často jezdíte na dovolenou

6. Podle jakého kritéria volíte dovolenou

7. Kdy jezdíte na dovolenou

8. Co očekáváte od dovolené

9. Střídáte destinace

10. Proč jezdíte pořád na stejné místo

11. Proč jezdíte pokaždé jinam

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zumr, V.Výběr dovolené (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://48643.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.