Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání role tiskového mluvčího velké korporace veřejností

Vnímání role tiskového mluvčího velké korporace veřejností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kučera
Šetření:28. 05. 2015 - 03. 06. 2015
Počet respondentů:499
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

chtěl bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na vnímání role tiskového mluvčího veřejností u velké korporace. Jako příklad takové korporace jsem zvolil společnost Český Aeroholding, a.s, mateřskou společnost sdružující své dceřiné společnosti jako je Letiště Praha, a. s., České aerolinie, a. s., ČSA handling a další společnosti působící v letectví. Jako další ukázku velké korporace jsem vybral Kancelář prezidenta republiky, resp. tiskový odbor Pražského hradu. V obou případech mě zajímá vnímání tiskových mluvčí veřejností, kdo z nich se vryl do paměti veřejnosti a čím. Cílem je ověřit hypotézu „Veřejnost více vnímá osobnost a neverbální stránku projevu tiskového mluvčího“ a zároveň zjistit, jak se změnilo vnímání tiskových mluvčí v jednotlivých etapách vývoje České republiky.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena30961,92 %61,92 %  
Muž19038,08 %38,08 %  

Graf

2. Vnímáte roli tiskového mluvčího jako důležitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano34268,54 %68,54 %  
ne15731,46 %31,46 %  

Graf

3. Jak vnímáte roli tiskového mluvčího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reprezentuje společnost, je její tváří, tlumočí postoje vedení a tedy je nezbytnou součástí velké korporace,21863,74 %43,69 %  
Je kontaktní osobou pro média, z pohledu obsahu sdělení nemá pro velkou korporaci větší význam8725,44 %17,43 %  
Jeho role je nejdůležitější pro zjemnění výroků představitelů velké korporace nebo instituce3710,82 %7,41 %  

Graf

4. Je z vašeho pohledu věrohodnější tiskový mluvčí muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na pohlaví nezáleží41282,57 %82,57 %  
Muž499,82 %9,82 %  
Žena387,62 %7,62 %  

Graf

5. Co nejvíce vnímáte na projevu tiskového mluvčího?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
To, co sděluje26853,71 %53,71 %  
Jeho neverbální stránku (gesta, hlas, mimiku, vzhled, oblečení)23146,29 %46,29 %  

Graf

6. Vybavujete si některého z tiskových mluvčích zastupujících pražské letiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne43587,17 %87,17 %  
Ano6412,83 %12,83 %  

Graf

7. Které jméno Vám utkvělo v paměti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Eva Krejčí3048,39 %6,01 %  
Michaela Lagronová2235,48 %4,41 %  
Veronika Sedláčková1524,19 %3,01 %  
Marika Janoušková58,06 %1 %  

Graf

8. Dokážete identifikovat, kterou konkrétní společnost tiskoví mluvčí reprezentují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vnímám pouze, že mají spojitost s letištní tématikou3656,25 %7,21 %  
Ano2843,75 %5,61 %  

Graf

9. Vybavujete si některého z tiskových mluvčích prezidenta republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano41883,77 %83,77 %  
Ne8116,23 %16,23 %  

Graf

10. Které jméno Vám utkvělo nejvíce v paměti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ladislav Špaček31575,36 %63,13 %  
Jiří Ovčáček29269,86 %58,52 %  
Michael Žantovský12329,43 %24,65 %  
Petr Hájek12028,71 %24,05 %  
Martin Krafl317,42 %6,21 %  
Radim Ochvat184,31 %3,61 %  
Hana Burianová174,07 %3,41 %  
Tomáš Klvaňa143,35 %2,81 %  

Graf

11. Myslíte si, že veřejnost tiskového mluvčího vnímala jinak v 90. letech, na přelomu tisíciletí a nyní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano30761,52 %61,52 %  
Ne19238,48 %38,48 %  

Graf

12. Jak byste definoval(-a) příčinu této změny?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím165,23 %3,21 %  
Jina doba30,98 %0,6 %  
společenská změna20,65 %0,4 %  
přirozený vývoj20,65 %0,4 %  
Je jich víc20,65 %0,4 %  
modernizace20,65 %0,4 %  
-20,65 %0,4 %  
sociální a kulturní vývoj20,65 %0,4 %  
Vývoj společnosti20,65 %0,4 %  
důraz na vzdělání v oboru, komunikační školení10,33 %0,2 %  
ostatní odpovědi zájem o stále více informací obecně; dostupnost informací a médií
Protože je rozdíl v osobnostech prezidentů. Zatímco VH byl vnímán převážně pozitivně, VK a MZ vzbuzují spoustu (oprávněných) negativních reakcí
vývoj ve společnosti
Technický vývoj - rychlejší šíření zpráv mezi lidmi, změna politické situace v zemi a svoboda projevu
přístup k informacím má kdokoliv a odkudkoliv (elektronická média)
považuji funkci P.R. a tisk mluvci za prezitek
Tlučhubové vyjadřující se za své neschopné pány, je to k smíchu!
změna na postu osoby, za kterou se TM vyjadřuje, změna obsahu sdělení
Otupělost a nižší vzdělanost ovčanů
Vznikla zkušenost s působením mluvčích a ve zvýraznění rolí mlžičů a hromosvodů
Myslím, že dnes jsou tiskoví mkuvčí méně důvěryhodní, zejména kvůli tomu, co musí předvádět pan Ovčáćek při zjemňování výroků prezidenta.
celkovým společenských rozpoložením
V současnosti je mnoho tiskových mluvčí, už jsme si na ně zvykli, v 90 letech jsme jejich funkci vnímali jako zajímavou novinku.
V 90 letech to byla pro posluchače novinka, nyní je to pouze zvyk, ža každá instituce má tisk. mluvčího.
Velké množství událostí; více mluvčích
TM občas zkreslují pravdu a ohýbání statistiky, to dřív nebylo v takové míře
Ovčáček je blbec. Podobně jako Zeman. Jsou to na rozdíl od pana Špačka burani.
Přizpůsobování se pokroku.
Společnost se posunula svým smýšlením směrem k západnímu způsobu myšlení.
obecně změna ve společnosti
změna role médií ve společnosti, nárůst a vznik nových médií
V 90.letech si na tuto funkci lidé teprve zvykali
v 90.letech byl tisk.mluvčí ojedinělý,nyní ho má snad každá instituce
Dnes podle mého více mluví "o ničem" ... Některé výroky mi přijdou jako bezduché plácání
změna doby
c
Osobnosti mluvčího prezidenta republiky
ztráta důvěryhodnosti
Jde o celkovou změnu ve společnosti. Dříve lidé pořádně nevěděli, co to tiskový mluvčí je, je to nová funkce spojená se západním stylem života. Dnes lidé už vědí, čím se tiskový mluvčí zabývá, vědí, jaká je jeho funkce a co od něj očekávat.
Změna osobnosti tiskového mluvčího.
Zda se mi,ze ted ti mluvci mnohem casteji jen mluvi a pritom nic zajimaveho nerikaji.
minulí mluvčí byli na vyšší úrovni, uměli vystupovat a působili důvěryhodně, protože byli známí ještě před nastoupením do funkce tiskového mluvčího
ZNECHUCENÍ POLITIKOU
Více se o nich mluví. Pan Špaček byl muž na svém místě a podle něj mnoho lidí nyní porovnává ostatní TM.
lidé nebyli zvyklí
Obhajují neobhajitelné teze a činy svých zaměstnavatelů.
Změna politické atmosféry
dříve to bývala osobnost, dnes odpadlý redaktor
konečně dospívá jiná generace nepostižená totalitou a začíná "podnikat"
více se dbá na neverbální projev
v dnešní době se bere tiskový mluvčí jako tlučhuba, který se snaží před veřejností očistit nějaký problém společnosti, ve které pracuje
tenkrát to bylo něco nového, lidi tenkrát věřili co říkají i když tato funkce je vnímána negativně (někdo chce něco zakrýt)
V obsahu jejich sdělení začínají nabývat na četnosti sdělení s tématikou krizového řízení.
větší "volnost" projevu
v 90. letech to bylo něco nového, i mluvčí se svou roli učili. Nyní už se jedná o standardní pozici
Čím dál víc hájí šéfa a míň informují o faktech
Prezident
nevěrohodnost poskytovaných informací
Myslím si, že u obchodních korporací je vnímání stejné. Pražskému hradu se ale za současného prezidenta podařilo vytvořit parodi na roli tiskového mluvčího.
oprošťování od zvyklostí z dob komunismu
V 90. letech to byla novinka a tiskový mluvčí buduli dojem důležitosti. Teď už má tiskové mluvčí skoro každý a už to tak důležitě nevypadá.
nyni je vice videt
nyní je méně důvěryhodný
nevím, ale vnímání lidí je v každém období trochu jiné a celkově vnímání různých institucí
lidi jim prokoukli lži, jsou mediálně vzdělanější a zkušenější
předtím to byla novinka a jen byl sdělován určitý postoj, teď se na tiskového mluvčího studují školy
Záleží čím dál více na sympatiích než obsahu sdělení.
Změny ve funkcích prezidenta republiky
dříve to byla vlastně novinka
Dnes je má každý
Přemíra tiskových mluvčí je odporná a lidem jdou spíš na nervy
tiskový mluvčí se stal jakousi nutností
Ovčáček škodí obrazu mluvčích
Všichni tiskoví mluvčí se zdokonalují ve lhaní a tím pádem se jejich úroveň lží zvyšuje
je již brán jako součást úřadu, firmy oproti počátku 90.let
média nebyla tak rozšířená
Někteří konkrétní tiskoví mluvčí dělají obrazu svého povolání medvědí službu.
blbá nálada, nedůvěryhodnost
nárůst počtu TM
s většími korporacemi stoupla důležitost mluvčích
větší zájem o společnost
Ztratili důvěryhodnost během krizí.
osoba tisk.mluvčího víc zevšedněla
zvykli jsme si
Ztráta důvěryhodnosti tiskových mluvčích a PR obecně.
meni se vse
jiná doba - vše je nyní vnímáno jinak než dříve
ztráta důvěry
společnost i mluvčí prošli jistým vývojem
morální úpadek společnosti
v 90. letech jsme se o existenci tiskových mluvčích vlastně teprve dozvídali
každý má už dost kecu
Dříve měla osobnost tiskového mluvčího prezidenta větší vážnost, byla to "osobnost".
únava z tuzemské politiky, z těch neustálých pří, hádek, machinací atd.atd.
Doba - mensi duvera v politily.
širší povědomí veřejnosti, víc mluvčích v masmédiích
Byla to změna opeoti totalitě a zažila se
úpadek úrovně mluvčích
vliv médií
Nevím.
prestiž této funkce (role) má klesající tendenci
drive to nebylo bezne zamestnani. Dnes jim lide neveri.
Změna osob a způsob prezentace
Není to už nic nového.
Změna společnosti jako takové, bulvarizace pronikla i do práce mluvčích.
nevérohodný
role tiskového mluvčí nebyla v 90.letech vůbec výrazná, až po 90.letech se tato funkce hodně rozšířila, v dnešní době je to prostě "moderní"
chování
Neustálá změna názorů a osob ve vedoucích funkcích, různė kauzu a jejich komentáře
Celková emancipace lidí
dříve i prezident míval úroveň
dříve tlumočili postoje , nyní zmírňují, co vedení řekne
dané dobou
nedůvěryhodnost
přirozený vývoj společnosti a společenského vnímání
devalvace funkce, mnohdy se mění na tiskového tlachala
Dříve byl tiskový mluvčí jako spíše nedůležitá pozice. Dnes často vystupuje jako hlavní osobnost, která reprodukuje názory instituce, kterou zastupuje. Nyní jsou mluvčí více v médiích, hlavně v televizi a více se "používají" než dříve.
nebylo jich tolik
Demokratizace. Větší role v politickém a komerčním sektoru.
Těžká otázka. Jiná doba, jiná kvalita projevu. Doba je jiná, přeci jen, lidé jsou více komunikativní, více toho řeknou. :)
Příčinou může být rozšíření mediálních prostředků a tedy větší viditelnost tiskových mluvčích.
Změnil se všeobecný rozhled a informovanost lidí. Lidé mají větší možnost a menší ostych vyjadřovat své názory.
Nyní se očekává větší profesionalita
média příliš vyzdvihují, co říkají; příliš se v tom všichni rýpou; v souvislosti s tím, co říkají jsou vnímáni méně vážně
Dnes je větší důraz na vzhled a vystupovani
nové-šíření informací běžně
nespokojenost s politikou
Lidé už nevěří ničemu
kultura a nálada ve společnosti
myslím, že nyní jsou mluvčí díky naší zahlcenosti médii více na očích
dnes nemají TM úroveň, často nevypadají dobře a mají vady řeči
tiskový mluvčí je nová funkce a když mluvčí začínali,tak tolik nelhali jako dnes
kazdy pusobi stejne - sdeluje info vseobecne, nezucastnene a jsou vsude
mluvčí jsou více vidět
V osobnosti mluvčího
.....
nyní je to už běžná profese oproti začátkům 90.let.
Příčinou je změna role médii ve spol.
prudký pokles morálních hodnot a společenského kreditu, absence osobností,
vliv a pozice tisku
zvýšení vlivu sdělovacích prostředků
Změna celé společnosti, tiskový mluvčí v dnešní době povětšinou pouze přečte to co má a o zbytku neví vůbec nic.
PRESIDENT
všechno jde dopředu
rozvoj psychologie v oblasti gestikulace a podobně vede k mimoverbálnímu projevu na vysoké úrovni, který má dost možná za účel odvést pozornost nebo navodit u lidí pozitivní dojem a zahladit tím nehezké informace vyřčené slovy
Nárůst počtu tiskových mluvčích.
nový prezident = nový tiskový mluvčí = prestiž prezidenta upadá
změna myšlení lidí
čím více lží a předstírání tím více je společnost ostražitější
média nejsou tolik cenzurovaná, sice patří jistým osobám, ale není to tak jako to bylo dřív (Severní Korea) tím myslím tvrdou cenzuru
Zejména díky kauze s Peroutkou na sebe nemístně upozorňuje
Větší prostor v médiích, rozšíření komunikačních prostředků
někteří tiskový mluvčí jsou natolik specifičtí, že je veřejnost začla vnímat odděleně od osoby, kterou zastupuje
potřeba lidem vnutit určité informace
pochopení zbytečnosti této funkce zejména u nevelkých institucí a firem
ani nevím, zda v 90.letech tiskoví mluvčí byli
Poválečná doba, změna lidského přemýšlení
doba pokrocila
změnou instituce, kterou mluvčí reprezentuje, změnou společnosti jako celku
změny ve společnosti
změnou důstojnosti toho, koho reprezentuje
V 90. letech to byla novinka, v další fázi se s touto funkcí lidé začali sžívat, aby posléze zjistili, že i mluvčí může být ve stejné míře výborným profesionálem, ale i zametačem, lhářem či kašparem.
V 90. letech bylo vše nové, opravdové a "poctivější"
mluvčí není od toho aby něco sdělil, ale aby kryl toho za koho mluví
Mluvčí jsou profesionálnější a tím i méně důvěryhodní.
hrubnutí společnosti
zacala to byt u nas zabehnutejsi role, i spatne zkusenosti s nekterymi mluvcimi
Generační obměna, rozvoj společnosti i technologií.
dříve to bylo něco nového,dnes samozřejmost
změna režimu
ve vztahu k prezidentovi se degraduje tato funkce, neboť prezident je vnímán hůře
Společnost se vyvíjí a mění se i náhled.
Společnost se změnila - vnímá jinak reklamu i viditelné tváře.
po revoluci byl tiskový mluvčí asi téměř neznámý pojem, díky tomu že média ovládají lidi, dobrý mluvčí získal přestiž
zvětšuje se profesionalita mluvčích
už jsme zvyklí na existenci tisk. mluvčího
tiskový mluvčí je více podrobován hodnocení ze strany veřejnosti i médií
Je jiná doba a jiné postavení neběžná praocvní pozice
objevují se častěji v médiích
Změna mentality veřejnosti spojená se změnami po Sametové revoluci
dnes má mluvčího skoro každý
spolecnost bere politiku vice jako panoptikum
chování prezidenta a snaha o zažehlení problémů od mluvčího
Zvýšila se potřeba manipulace,zvýšila se nabídka vzdělaných mluvčích,zvýšil se podíl zahraničních vlastníků v ČR.
tenkrát možná říkal pravdu
v 90 letech tiskový mluvčí byl něčím novým, nyní je to samozřejmost a tím máme i vyšší nároky
informace jsou přístupnější - tiskový mluvčí má oslabenou funkci "informovatele"
víc busy
hddjdjdj
jsou více vidět, jsou více využíváni
Lidé jsou zdělanější a mají vlastní iniciativi
V 90. letech se u nás tato profese začala rozvíjet a proto na ni nebyly takové požadavky a mohl to delat každý, dneska se na toto povolani kladou vetsi pozadavky
Dříve byli důvěryhodnější než teď.
Postupná změna ve společnosti. Ekonomická, sociální, ...
dobou
Lidé je v dnešní době více vnímají.
větší nedůvěryhodnost politiků a představitelů nadnárodních firem
moc médií, sociální sítě, propaganda
Změna postoje společnosti a politické situace. Myslím, že v 90. letech se brala politika vážněji než nyní.
jejich oznamy lidu velmi obsahově zplaněly, mnohdy neřeknou vůbec nic
pokrok v myslení
změna prezidentů
Změna režimu na přelomu 80. a 90. let - po těch letech už jsme na to zvyklí (2015)
v 90. letech to byla novinka, nyní má tiskového mluvčího kdekdo, což trochu snižuje kredit této pozice
méně jim věří
společenský a technologický vývoj
Změna přístupu k politice
role mluvčího prezidenta vždy reflektuje osobnost prezidenta. V poslední době jsou naši prezidenti příliš sebestřední a mají potřebu vyjadřovat se kontroverzně, ať už vůči poltikům, či náladám ve společnosti
v 90.letech měl větší vážnost, v současnosti začíná být spíše figurkou
Tiskový mluvčí je uměle vytvořená funkce. Ještě by měl mít, což myslím ironicky, každý dílčí úřad svého mluvčního...
světem hýbou jiné události a jiné důležitosti než v devadesátkách
Furt lezou do TV
vývoj společnosti, zvyk
Lidé si uvědomují, že to co mluvčí říká, je jen to, co říci může.
více zájmu o veřejné dění
změna doby,jiné problémy
režim
doba
Změna hlavy státu
V 90 letech šlo o novum, dnes jde o devalvaci této profese.
stoupajici pocet neutralnich informaci az ztrata verohodnosti
ztrata verohodnosti
zřejmě proto, že v poslední době mluvčí připomínají spíš dvorního kašpara než seriózní osobu
co se řekne dneska, zítra neplatí
tržní prostředí, marketingové prostředí
jazyková vyprázněnost a emotivní tlak místo obsahu
V dnešní době více komunikují s veřejností tiskoví mluvčí než přímo pracovníci.
Většinová společnost zjistila, že mnoho firem (a osobností) je nedůvěryhodných, proto i tiskoví mluvčí začínají být nedůvěryhodní
v současné době se méně namáhají maskovat očividné lži
špatná zkušenost
Dnes už se pravda v oficiálních médiích nenosí.
osobnost tiskového mluvčí a jeho vystupování
Změna souvisí s věrohodností osoby, kterou representuje,nebo jak jí veřejnost vnímá.
Nová doba
vzrostl jejich význam, dříve jen tlumočili co jim bylo řečeno
vyspelost spolecnosti
Kriticky myslícímu človeku je stále víc zřejmé, že úkolem mluvčích není informovat, že jednají podle principů reklamy, propagandy nebo i psychologické války.
jiné vnímání osoby,za kterou mluví
Vývoj médií a celkově změna žebříku hodnot společnosti
Bulvarizace médií
driv se mluvilo tak aby vse vyznelo nejlip, ted se trochu i rika to, co neni prijemne
Ovčáčkovo brýle.
Určité kauzy.
xy
Jelikož tiskový mluvčí jsou spojování hlavně s ministerstvy a častým mlácením prázdné slámy ohledně různých tunelů a podvodů...tak popularita tiskových mluvčí klesá...
Změna vnějších podmínek
Stala se z toho leckdy trafika.
Doba a problémy společnosti se mění
V dnešní době jsou volně dostupné jiné zdroje informací
vývoj médií obecně
Dnes je člověk zahlcen mnohem více zprávami (a tudíž "musí" vnímat i více těch tiskových mluvčích)
zmena politicke situace
Vlastní osoba pana prezidenta
Formálnost a hloupost projevu
mensi duveryhodnost - dostupnost zprav na internetu a overeni tvrzeni
nyní není moc důležitá osoba
Tenkrát to bylo něco nového, zvláštního. Dnes je mluvčí běžný(á) v každé organizaci.
Kvůli současnému mluvčí
90. léta - na tuto roli společnost nebyla zvyklá, nebrala se vážně, dnes - reprezentace společnosti, úřadu
Elektronická média
Dříve prezentoval názory instituce a dnes prezentuje názory své a říká to, co by instituce říci nemohla.
Lidé jsou více skeptičtí.
Pokles vážnosti funkce samotné.
větší vzdělaností
už je to jiné ...
Více zkušeností s prací těchto lidí, stále více lživých informací, narůstající schopnost "okecávání"
hodně věcí se změnilo
profesionalizace tiskových mluvčí; posílení významu PR jako nezbytné součástí obchodu i politiky
Postupně se z této role stal standard.
Tato profese byla v 90.letech u nás v plenkách, postupem času se však rozvíjí. Ze začátku měl tiskového mluvčího jen nějaký podnik, dnes už ho má pomalu každý.
větší význam a sledovanost médií
pokrok, medializace
větší nutnost pořád něco skrývat a vylhávat se a svádět chyby na jiné
počátkem 90. let tady nebyla pozice mluvčíh známá, to se nyní hodně změnilo
jiná doba, jiné poměry
osobnost prezidenta
Všechny informace mohou najít na internetu a zapomínají kdo je vlastně původně sdělil
Lidé zjistili, k čemu tiskový mluvčí je.
nové technologie, změna mentality, jíné zvyky
jiná doba a to, že lidé nejsou zaslepeni kecama zezhora
je to dobou
vývoj společnosti a postoj k šíření informací
27288,89 %54,51 % 

Graf

13. Myslíte si, že stávající tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček je veřejností vnímán jinak než předchozí tiskoví mluvčí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano34068,14 %68,14 %  
Ne15931,86 %31,86 %  

Graf

14. Dokážete definovat důvod, proč se odlišuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne154,41 %3,01 %  
nevím41,18 %0,8 %  
-41,18 %0,8 %  
Je to šašek30,88 %0,6 %  
nedokážu30,88 %0,6 %  
je kontroverzní20,59 %0,4 %  
je hloupý20,59 %0,4 %  
prezident je kontroverzní10,29 %0,2 %  
vizuální výraznost, mediální zastupování kontroverzního prezidenta10,29 %0,2 %  
Je to osel.10,29 %0,2 %  
ostatní odpovědi Protože Zeman. Ovčáček dělá svou práci a mám za to, že ji dělá objektivně výborně, přestože nemám rád jeho ani jeho zaměstnavatele.
je to blázen
nemá takové charisma jako p.Špaček, který je zpětně vnímán jako vzor pro tiskového mluvčího
Je kontroverzní jak ve vyjdařování, tak i vzhledově
kontroverzní vystupování
Pan Ovčáček přenáší do role tiskového mluvčího příliš vlastních hodnot, kreativity a individuality. V mnohých případech nelze rozeznat, co je jeho vlastní názor a co je sdělení reprezentující úřad prezidenta republiky.
Je vzhledově výraznější, má dominantní brýle, víc na sebe strhává pozornost.
je to člověk, který je z mého pohledu mešuge
Na rozdíl od svých předchůdců má komplikovanější práci způsobenou výřečností a hulvátským chováním současného prezidenta.
je to blb.
je považován za "směšného", jeho vyjádření lze často považovat za neupřímná, zastírající skutečnost (výrazněji a viditelněji než u jiných mluvčí)
Prezentuje tvrzení jsoucí více v rozporu s osobní zkušeností posluchačů
Musí zastupovat prezidenta Zemana, má to těžké, prptože prezidentovi nevadí vyjádřit se komtroverzně, on si v tom snad libuje.
Protože je kontroverzní a zastupuje kontroverzního člověka
Protože obhajuje neobhajitelné a tudíž je nevěrohodný, trapný a k smíchu.
Snaží se vše zakecat
Je srovnáván s mluvčím předchozího prezidenta. Obliba Havel x Klaus x Zeman
Peroutka!
Ovčáček je blbec. Podobně jako Zeman. Jsou to na rozdíl od pana Špačka burani.
Vypadá jako sympatizant, což nevidím já sama, jako něco špatného.
Je arogantní.
chová se jako idiot a ne jako tiskový mluvčí, nedokáže si svým chováním zjednat vážnost a respekt
není věrohodný..vypadá to, že je loutka daleko více než ostatní tiskový mluvčí
slepá oddanost prezidentovi
protože se odlišuje prezident - jaký pán, takový ......
myslím si,že často tak mocně hájí prezidentovy výroky,i když je třeba jiného názoru,až se ztrapňuje,ale od toho je zřejmě člověk na svém místě,je to jeho úkol prostě
velký rozdíl v inteligenci a projevu
Menší důvěra v prezidenta, tudíž menší důvěra v mluvčího
Protože prezidentem je Zeman
Myslím si, že lidé více berou pana Ovčáčka že prezentuje svoje názory než názory toho koho zastupuje (Zemana)
Protože musí zastupovat/obhajovat názory člověka jako je pan prezident Zeman.
x
Každý člověk je jiný
V porovnání třeba se Špačkem mnohem méně opatrný
Působí nepříjemně, arogantně, namyšleně, škrobeně.
Hajek byl kašpar, ale Ovčáček ho hravě trumfnul, to samé plati o jejich šéfech..
Je výraznější osobností, zdá se, že prezentuje nejen názory prezidenta, ale i názory vlastní, prezidenta občas zastiňuje.
Je to tím, že stávající prezident je také vnímán jinak než jeho předchůdci.
nemá úroveň, je to typický "politický výrobek"
CHOVÁ SE JAKO PATOLÍZAL A KARIERISTA, KTERÝ MÁ JEDINÝ CÍL: ZAVDĚČIT SE SVÉMU ŠÉFOVI, BEZ OHLEDU NA MRAVNOST A VLASTNÍ SVĚDOMÍ
Jeho vzhled i vyjadřování ...
arogancí, nekompetentností, nesmyslnými výroky
Je to excentrický blb a hraje si na důležitějšího, než je.
je to tiskový mluvčí ZEMANA
Působí tragicky nevěrohodně
Výrazná osobnost... možná i výroky prezidenta
je to arogantní fracek
JEHO VYSTUPOVÁNÍ BUDÍ ÚSMĚV .
hlásná trouba, která žehlí přešlapy
je to trouba
je důrazný
protože nemá svůj názor, plně se ztotožňuje s prezidentem, chová se jako bezmezný fanoušek
je to pako
Spolupracuje s prezidentem Zemanem, což je pro některé lidi neodpustitelné
Je navázán na prvního občany zvoleného prezidenta.
často se objevuje v médiích, je zcela loajální vůči tomu, koho zastupuje
Postoje hlavy státu nejen tlumočí, ale také interpretuje. Připadá mi, že informace jsou jeho prostřednictvím nepřiměřeně zkreslovány, "uhlazovány" ...
Prezident
"ovčáček boží"
je nevěrohodný a blábolí nesmysly, nevím jestli je má od prezidenta, nebo je to jeho vlastní iniciativa
Již skutečnost, že pracoval jako redaktor ostře vyhraněných Halo novin, nepřijatelných pro širokou veřejnost, jej determinuje. Navíc pojetí současného hradu je samo o sobě odpuzující, a jiří Ovčáček to do značné míry ještě umocńuje.
Kontroverzní výroky či názory (prezidenta ČR)
Ještě méně se snaží překlenovat bariéru mezi prezidentem a občany, naopak ve všem podporuje prezidentovy výstřelky.
suchar
Nevím, kdo byl před ním. Obecně ale dle svého okolí soudím, že kterýkoliv mluvčí prezidenta Zemana je vnímám negativně
Je vnímán jinak, protože je vnímán jinak i současný prezident, kterého "většina" (tzn. jsou nejvíce slyšet, protože dle mě to většina rozhodně není) vnímá negativně a tedy vnímá negativně i jeho mluvčího.
nevyrazny, neni videt
je víc vidět, musí neustále "žehlit" průšvihy pana prezidenta
Kvůli prezidentovi, kterého je mluvčí.
složitost a nekoncepčnost projevu
hlupák a navíc mluví za hlupáka
tváří se jak blbeček
Extravagantní zevnějšek, nerespektuje běžná společenká pravidla, snaha se odlišit
sebestředný, namyšlený, arogantní, nepříjemné vystupování
Tlumočí názory jiné osobnosti
moc mluví
je to debil
mnohem větší ostuda
Má kontroverznějšího šéfa
Odpuzuje nejen vzhledem
narozdíl od předchozích mluvčích je jen jakousi loutkou, která slouží jako hlásná trouba pro nesmysly pana prezidenta
Jeho semipolitická minulost (Haló noviny), málo schopný, musí především zakrývat skandály Zemana.
Podle mého názoru je kontroverzní
Předchozí mluvčí, zejm. za prezidenta V. Havla, měli zcela jinou úroveň, byli to kultivovaní pánové.
prezentuje názory jiného prezidenta
Je to slizoun
nedrží se mainstreamu
je to stejný provokatér jako Zeman
souvisí to s osobou prezidenta
Je neobyčejně falešný, neosobní a nesympatický. Často neodpovídá jasně na položené dotazy.
nejak moc se vyjadruje
velmi často musí korigovat a žehlit výroky hlavy státu
Mluví, jako kdyy sděloval své názory, nikoli pana Zemana.
Každý jednotlivec je vnímám odlišně.
Oproti p. Špačkovi je výrazně mladší
protoze svuj background neschovava
je moderní
je výrazný, dokáže dobře komunikovat s médii a vypadá věrohodně.
Například bývalou prací pro Haló noviny vzbuzuje nedůvěru. Hlavně je odlišný proto, protože je mluvčím velmi neseriózního prezidenta. Seriózní lidé by Zemanovi mluvčí dělat nemohli.
Skvělý vzhled, neobyčejně zdařilý projev, osobní kouzlo, ze všeho co sděluje a jak je vidět, že stojí po boku prezidenta, je to velmi výrazný člověk.
musí hájit nehájitelné, takže z toho vychází jako šašek nebo člověk, kterého je mi líto (ale dělá to dobrovolně)
Je opravdu hodně "svérázný", navíc je TM značně kontroverzního prezidenta
příliš mladý
mluví jak totální pako
Jde mu o vlastní prospěch, úspěch...
nevím jak ostatní, ale pro mě je to neseriózní osoba - přesně podle prezidenta
nedokážu, možná je jinak vnímán proto, jakého prezidenta zastupuje
Kecá nesmysly a brání ožralecké kecy svého šéfa
Je to výraznější a kontroverznější postava.
Ne.
je to dané jeho osobností a taky i tím, koho zastupuje
Slušně ne.
Protože je to kokot
Je to kreten
Je mimořádně neduveryhodny.
žehlí průšvihy
podává nekonkrétní a rozporuplné informace
je vnímán jako ne moc inteligentní
typický ´šašek´, z kterého má řada lidí legraci
mele sracky, sere si v podstate do huby. Chapu, ze nemuze rict, ze prezident rika hovadiny, ale ...
Chová se povýšeně až arogantně, neuznává oponenty, neuzná chyby.
Mluvčí ostudy národa se musí odlišovat... už z principu věci :)
Neodlišuje se, je jen vnímán odlišně. Důvodem je fakt, že je mluvčím prezidenta, který je vnímán kontroverzně a který čelí mimořádné nepřízni médií.
nepříjemný vzhled a za každou cenu se snaží zalíbit prezidentovi a tím ze sebe dělá trotla
Spíš než jako mluvčí je vnímán jako "uhlazovač" prezidentova nevhodného projevu.
blb
jde o přirozenou inteligenci, kterou postrádá
Současný prezident je kontroverzní alkoholik
Protože zastupuje prezidenta, jehož důvěryhodnost je nejvíce diskutabilní historii ČR!
snaží se vysvětlovat věci, které prezident napáchá
působí velmi příjemně
asi ne
ambice
Je to dáno celkovým negativním náhledem na současného prezidenta. Dodávám, že neoprávněným!
Je více přímý. Nedokáže tak přesně a dobře interpretovat názory hradu.
mlady, predtim neznamy
Je mladý. A v podstatě není třeba, protože prezident Zeman stejně mluví sám za sebe.
má vlastní názor
Protože si hraje na něco, co není.
Občas se zdá, že "obhajuje" neobhajitelné.
Je příliš vidět
Styl oblékání, nebojí se
kvůli prezidentovi
Protože se na něj média hodně zaměřují; protože tím jak mluví a vykonává roli mluvčího o sobě dává hodně vědět
velmi mladý
důvěra
Vliv hlavy státu.
díky osobě našeho současného pana prezidenta
obávám se, že to není jeho vina, ale prblémem je celkově osoba prezidenta a jeho čím dál hloupější chování
nedůvěryhodný kašpárek
působí příliš intenzivně, nepůsobí tak vyrovnaně, chybí moudrost (daná věkem a zkušenostmi)
bohužel na to nedokážu odpovědět
zastupuje špatného prezidenta
je tiskový mluvčí M.Z.
více vidět a více slovně konfliktní
polejzavý kreten
Nepůsobí věrohodně
je jiný, je více vidět
.............
říká nesmysly z vlastní hlavy
je zdálo by se sám sebou,ale v podstatě odráží povahu pána prezidenta
Nemá šanci byt osobnosti, to u zemana nejde
je to papoušek bez vlastního názoru, bezvýznamná figurka
vypadá jako hlupák, nedůstojně, jako loutka
pro mě je to jménem; prezidentem, za kt. mluví a hledá v archivech texty proti Peroutkovi
Neobvyklá vizáž, výrazové prostředky - i prezident a jeho výroky. :-)
Protože máme trochu zvláštního prezidenta.
neschopnost
nejsem si jist, ale řekl bych, že je jeho jméno častěji zmiňováno, protože je svým způsobem hodně kontroverzní
Díky svým prohlášením.
málo respektu, není profesionál
1. Osoba prezidenta. 2. Je prilis iniciativni v obhajovani nekorektnich vyroku. 3. Vypada, ze nema zadny vlastni nazor - jen ty MZ a ty jsou vzdy spravne.
dokážu ale nebudu definovat :-)
lidi zajímá co se děje, dříve to tak nebylo
je to jen panák pana prwzidenta
Skáče, jak pan prezident píská, nemá vlastní názor a osobnost.
Množství projevů, obsah, kontroverzní témata
vzhled, vysoká četnost vystoupení v médiích, některá sdělení/vysvětlení jsou úsměvná až komická
působí směšně
musí reagovat na často provokativní postoje prezidenta
velmi nesympatický projev
je vizuálně mladší, reprezentuje po čertech svéráznou osobnost
snaží se obhajovat člověka, který je vnímán výrazně negativně
Stávající pan prezident je, s prominutím, hovado. A jaký pán, takový kmán. Ať už Ovčáček svou roli jen hraje, nebo nikoliv, Zemanovy výpady často nežehlí jako spíš pokračuje v agresivní rétorice proti jeho oponentům.
je dobrý, nadprůměr
je to idiot
neliší se jedině od Hájka... shodnou se v demagogii
Protože je to sebestředný osel.
je kuriozní
Působí jako neskutečná loutka, jiné mluvčí jsem vnímal spíš neutrálně
Výroky, které vypouští z úst jsou absurdní. Zesměšňuje sebe i funkci prezidenta, potažmo funkci tiskového mluvčí.
je nezdravě seběvědomý
Prezentuje se nejen jako tiskový mluvčí.
Hájí úřad presidenta
daleko více obhajuje názory a činy prezidenta než předchozí, kteří spíše informovali
Panu Ovčáčkovi chybí určitý nadhled, který by kvalitní tiskový mluvčí měl mít a má problém s vyhodnocováním situací a správnou reakcí na ně.
v podstatě se neodlišuje, sděluje kontroverzní názory a postoje svého nadřízeného
chová se jako kokot
věk
drží krok s dobou
předchůdci byli více uhlazení, dává si méně pozor na pusu i chování
Jeho projev obsahuje nepodložená fakta a jeho obsah projevu se liší od názoru jim zastupující organizace tedy prezidenta ČR
Prezident Zeman je silný politik, má silné názory a mluvčí je tlumočí veřejnosti. Prezident i jeho tým je od zvolení mediálně "lynčován" a to má na obraz mluvčího velkou roli také.
má přesně nadiktováno co říkat, i když si to evidentně nemyslí a neustále musí žehlit prezidentovy prů*ery
Má sofistikovanějšího zaměstnavatele.
odlišuje se již tím, komu dělá mluvčího, často ho propírají media, což asi taky o něčem vypovídá
s Petrem Hájkem je Ovčáček asi porovnatelnej, ale oba dva oproti panu Špačkovi nesplňují reprezentativní, kulturní ani morální nároky svého úřadu
je mlady
je prostě jiný
provokativnost
nedokáži definovat.
nejvice je to tim koho zastupuje
Tím koho zastupuje
Sám o sobě se neodlišuje. Ovšem narozdíl od ostatních musí hledat článek Peroutky a řešit zbytečnosti
protože tlumočí výroky prezidenta, které jsou mnohdy blbé
Zjednodušeně - Je to vůl.
musí obhájit nevhodné věci, které prezident říká
moc mladý
Na rozdíl od ostatních si ho pamatuju, má především výrazné vystupování.
Protože jeho výroky na obranu jsou prokazatelně a logicky vyvratitelné. Také kadence typu těchto výroků je vysoká. Na druhou stranu dělá jen svou práci a prezident mu to příliš neusnadňuje.
Z nějakého důvodu (možná za to mohou média) mám pocit, že se z něj stala celebrita, což podle mě není u tiskových mluvčích obvyklé.
Neboť obhájit a vysvětlit některé kroky pana prezidenta se nemůže podařit, navíc pan mluvčí je tak přesvědčen o své pravdě, že je ve své upjatosti a důležitosti též tragikomický.
Hrozná loutka
je to osobou ktorú reprezentuje
hovoří velmi přesvědčivě
je prezidentův propagátor a ne mluvčí
je mladý, dynamický
protože je to trouba
vystupováním
Hájí prezidenta z přímé volby, který porazil ve volbách nepřítele nejen našeho lidu, ale globálně všech.
Je nejlepší!
nevzbuzuje ve mně důvěru, spíš antipatie, příliš ambiciózní a až falešný, nedokážu definovat proč, prostě na mne tak tůsobí
Souvisí to s jeho prezentací médii. Nijak to nesleduji, ale zprávy, které se ke mě omylem dostaly, prezentují pana Ovčáčka spíše negativně. Na což masa slyší.
Neprofesionální a kontroverzní vystupování
Vyjadřuje se ostřeji a samostatněji, než je zvykem, nevyhýbá se kontroverzním (slušně řečeno) tématům. V tom mu i pomáhá praxe z bulváru.
Jeho způsob mluvy je značně rozčilující, působí jako papoušek. Sděluje postoje prezidenta, přitom nemá žádné další informace, aby mohl odpovídat na dotazy
Neodlišuje se ani takmluvčí, jako prezident.
žehlič
média
Těžká pozice, je mluvčím toho, koho je. A je to taková tragikomická figurka.
Soustředěnější pozornost medií na prezidenta a jedovatější přístup medií na jeho mluvčího.
na pozici tiskového mluvčího se nehodí, vadí mi jeho projev (gesta, hlas, intonace)
malo verohodny
vzhled
ztrata verohodnosti
zřejmě jaký prezident, takový mluvčí... a prezident se svým stylem taky dost odlišuje
snaží se napravit a zjemnit výroky p. prezidenta
mediální kampaně namířené vůči jeho osobě
Je Milošovým doplněním. je velmi důležitá nuance rozdílu stylu sdělení obou. Oddělení může vést k nepochopení či utopení v tématu.
Více obhajuje nebo vydvětluje výroky prezidenta.
protože neuvěřitelně kecá a přitom se tváří jako ředitel zeměkoule
Svými výroky
je neprofesionální
obhajuje všechny prezidentovy činy a projevy v jeho prospěch, snaží se o jeho obhajobu
Odlišuje se nejen vizáží, ale i reprezentací nevěrohodných názorů svého prezidenta. Také jeho předchozí působení nevzbuzuje důvěru.
dokáže (někdy vtipně) podat hloupé odpovědi a tvářit se u tohop vážně - nebo tomu sám věří
vyrazny, kontroverze temat
Nelíbí se havlistům stejně jako Zeman, to je celé, on sám se nijak významně neodlišuje
Je zjevně nevěrohodný.
kontroveznost prezidenta,za kterého mluví
v zavislosti na osobe kterou zastupuje
je to enormní blb
Vnímají ho spíše negativně kvůli jeho velmi evidentnímu "řiťolezectví"
Nebojí se říct médiím do očí pravdu.
Jednak je výrazný, protože současný prezident je problémovou osobou a veřejnost chce vysvětlení a druhak svým vzhledem a gestikulováním a výrazy (vzbuzuje pocit nadřazenosti, pohrdání, nechce řešit problém, nechce přiznat chybu) rozčiluje mnoho občanů
těma brejlema bílejma, kterejma mi děsně rozčiluje
je to karierní narcista
nízkou kvalitou
Velice neprijemny
Stejně, jako se odlišuje současný prezident - je arogantní
Jelikož ho prezident využívá k zmírňování svých výroků.
Jaký pán, takový kmán.
Je kontroverzní, dělá reklamu spíš sobě...
Aktivně se snažil omluvit pana Prezidenta po jeho projevu v Hovorech z Lan, vypadal hloupě a neadekvátně
sama postava prezidenta Zemana je kontroverzni
Média jsou citlivější na veškeré jeho výroky i v souvislosti s osobou pana Zemana
je to dáno osobností prezidenta
Hlupáček
Působí na mne hloupě.
svymi vyroky obhajujici vyroky prezidenta..
Svými vlastnostmi
Vypadá jako fízl z dvacátých let minulého století a dokáže neuvěřitelně překrucovat skutečnost přirovnat k hadovi je urážka hadů, budí záporné emoce, proto je pro mne zapamatovatelnýrot
jiný prezident, jiný mluvčí
Je více spojován s prezidentem Zemanem než s úřadem prezidenta
Je kontroverznější.
spojení se Zemanem
svým projeveem
Nedůvěryhodný. Jak se prezentuje.
pan prezident Zeman má spoustu "problémů", které musí chudák pan Ovčáček překroutit a vysvětlit médiím a lidem. Proto je dle mého názoru považován lidmi za nedůvěryhodného.
namyšleností, arogancí, překrucováním sdělení prezidenta
Obecně to nedokážu posoudit. Pro mne je nepřijatelné jeho předchozí angažmá.
žehlí víc problémů
Působí na mě velice kontroverzně a zdá se mi docela mladý na funkci mluvčího prezidenta republiky. Např. L. Špaček na mě působil velmi věrohodně a sympaticky. Měla jsem pocit, že je to muž na svém místě - skvěle reprezentoval "svého" prezidenta.
nedokážu popsat
Působí nedůvěryhodně a pouze papouškuje již řečené
ja hloupější a arogantní
je příliš výrazný
není to lezdoprdelka havlovec
výrazný projev, osobnost prezidenta i jeho vlastní
Špatný prezident – špatný mluvčí.
je neustále vidět v mediích a mnohokrát více než prezident, ten skoro své názory neříká, pouze přes svého mluvčího
Kontroverze
každý je jiná osobnost
je více viditelný a jeho argumentace, postoje i gesta jsou více výrazná
30489,41 %60,92 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Vybavujete si některého z tiskových mluvčích zastupujících pražské letiště?

 • odpověď Ano:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Eva Krejčí na otázku 7. Které jméno Vám utkvělo v paměti?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Michaela Lagronová na otázku 7. Které jméno Vám utkvělo v paměti?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veronika Sedláčková na otázku 7. Které jméno Vám utkvělo v paměti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Dokážete identifikovat, kterou konkrétní společnost tiskoví mluvčí reprezentují?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, vnímám pouze, že mají spojitost s letištní tématikou na otázku 8. Dokážete identifikovat, kterou konkrétní společnost tiskoví mluvčí reprezentují?

10. Které jméno Vám utkvělo nejvíce v paměti?

 • odpověď Jiří Ovčáček:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Michaela Lagronová na otázku 7. Které jméno Vám utkvělo v paměti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Martin Krafl na otázku 10. Které jméno Vám utkvělo nejvíce v paměti?

11. Myslíte si, že veřejnost tiskového mluvčího vnímala jinak v 90. letech, na přelomu tisíciletí a nyní?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Jak byste definoval(-a) příčinu této změny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Vnímáte roli tiskového mluvčího jako důležitou?

3. Jak vnímáte roli tiskového mluvčího?

4. Je z vašeho pohledu věrohodnější tiskový mluvčí muž nebo žena?

5. Co nejvíce vnímáte na projevu tiskového mluvčího?

6. Vybavujete si některého z tiskových mluvčích zastupujících pražské letiště?

7. Které jméno Vám utkvělo v paměti?

8. Dokážete identifikovat, kterou konkrétní společnost tiskoví mluvčí reprezentují?

9. Vybavujete si některého z tiskových mluvčích prezidenta republiky?

10. Které jméno Vám utkvělo nejvíce v paměti?

11. Myslíte si, že veřejnost tiskového mluvčího vnímala jinak v 90. letech, na přelomu tisíciletí a nyní?

12. Jak byste definoval(-a) příčinu této změny?

13. Myslíte si, že stávající tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček je veřejností vnímán jinak než předchozí tiskoví mluvčí?

14. Dokážete definovat důvod, proč se odlišuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Vnímáte roli tiskového mluvčího jako důležitou?

3. Jak vnímáte roli tiskového mluvčího?

4. Je z vašeho pohledu věrohodnější tiskový mluvčí muž nebo žena?

5. Co nejvíce vnímáte na projevu tiskového mluvčího?

6. Vybavujete si některého z tiskových mluvčích zastupujících pražské letiště?

7. Které jméno Vám utkvělo v paměti?

8. Dokážete identifikovat, kterou konkrétní společnost tiskoví mluvčí reprezentují?

9. Vybavujete si některého z tiskových mluvčích prezidenta republiky?

10. Které jméno Vám utkvělo nejvíce v paměti?

11. Myslíte si, že veřejnost tiskového mluvčího vnímala jinak v 90. letech, na přelomu tisíciletí a nyní?

12. Jak byste definoval(-a) příčinu této změny?

13. Myslíte si, že stávající tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček je veřejností vnímán jinak než předchozí tiskoví mluvčí?

14. Dokážete definovat důvod, proč se odlišuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučera, M.Vnímání role tiskového mluvčího velké korporace veřejností (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://49313.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.