Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum facebookových stránek vybraných ekonomických fakult.

Výzkum facebookových stránek vybraných ekonomických fakult.

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Rais
Šetření:20. 11. 2015 - 05. 12. 2015
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):18 / 11.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

předchozí dotazník nám nezískal dostatečný počet respondentů z FEK ZČU a výsledky tak nemohou být vyhodnoceny, následující dotazník opět zkoumá názory studentů, nyní však pouze studentů FEK ZČU, na obsah a vzhled oficiálních facebookových stránek svých fakult.

Pokud jste již náš předchozí dotazník vyplnili, odpovězte nám takto v první otázce. Děkujeme

Dotazník má napomoci zatraktivnění oficiálních facebookových stránek Fakulty ekonomické, ZČU.

Dovolujeme si vás tedy tímto oslovit a poprosit o vyplnění následujícího dotazníku.

Výsledky dotazníku jsou veřejně dostupné a mohou si je po skončení prostudovat i zůčastněné fakulty.

Děkuji vám jménem autorů výzkumu.

Tomáš Rais, Anežka Opatrná, Lucie Bíbová

Odpovědi respondentů

1. Vyplnili jste již náš předchozí dotazník s totožným názvem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, nevyplnil/aotázka č. 2, Ano, vyplnil/a → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevyplnil/a8791,58 %91,58 %  
Ano, vyplnil/a88,42 %8,42 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem žena.7181,61 %74,74 %  
Jsem muž.1618,39 %16,84 %  

Graf

3. Jste studentem/studentkou Fakulty Ekonomické ZČU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jsemotázka č. 4, Ne, nejsem → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem8091,95 %84,21 %  
Ne, nejsem78,05 %7,37 %  

Graf

4. Jaké studium nyní navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářské studium5973,75 %62,11 %  
Navazující magisterské studium2126,25 %22,11 %  

Graf

5. Znáte facebookové stránky své fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, známotázka č. 8, Ne, neznámotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám6277,5 %65,26 %  
Ne, neznám1822,5 %18,95 %  

Graf

6. Z jakých zdrojů byste se o facebookových stránkách dvé fakulty rád/a dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od studentů738,89 %7,37 %  
Od učitelů422,22 %4,21 %  
Doporučení facebookem316,67 %3,16 %  
Vyhledal/a sám/a211,11 %2,11 %  
od nikoho15,56 %1,05 %  
Podstatné je, že bych dozvěděla (bez ohledu na zdroj)15,56 %1,05 %  

Graf

7. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty byste preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Deadliny důležitých termínů1477,78 %14,74 %  
Nabídky brigád/stáží1161,11 %11,58 %  
Novinkách na fakultě1161,11 %11,58 %  
Školní akce1161,11 %11,58 %  
Z vedení fakulty422,22 %4,21 %  
Tvorbu FB událostí316,67 %3,16 %  
Odkazy na externí články316,67 %3,16 %  
žádné15,56 %1,05 %  

Graf

8. Jak jste se o facebookových stránkách své fakulty dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledal/a sám/a2845,16 %29,47 %  
Od studentů1829,03 %18,95 %  
Doporučení facebookem914,52 %9,47 %  
Od učitelů69,68 %6,32 %  
Od absolventů11,61 %1,05 %  

Graf

9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Facebookové stránky fakulty na mě vzhledově působí pozitivně.2.0160.435
Příspěvky jsou tématem časově aktuální.1.9680.515
Facebookové stránky své fakulty považuji za užitečné.2.2580.675
Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně2.0650.544

Graf

10. Jak byste ohodnotil/a kvalitu příspěvků na facebookových stránkách své fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobře3048,39 %31,58 %  
Dobře2641,94 %27,37 %  
Výborně46,45 %4,21 %  
Nedostatečně23,23 %2,11 %  

Graf

11. Jak často čtete příspěvky na facebookových stránkách své fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně2133,87 %22,11 %  
2-3x týdně1422,58 %14,74 %  
1x za 14dní1016,13 %10,53 %  
1x za měsíc812,9 %8,42 %  
Nečtu příspěvky58,06 %5,26 %  
Častěji než 3x týdně46,45 %4,21 %  

Graf

12. Naplnily informace na facebookových stránkách vaší fakulty vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3759,68 %38,95 %  
ne2540,32 %26,32 %  

Graf

13. V čem vidíte problém facebookových stránek své fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obsah příspěvků3251,61 %33,68 %  
Frekvenci příspěvků2641,94 %27,37 %  
Nedostatečnou zpětnou vazbu1930,65 %20 %  
Aktuálnost informací1422,58 %14,74 %  
Grafickou úpravu69,68 %6,32 %  
nic11,61 %1,05 %  
Nevidím problém11,61 %1,05 %  
nevidim zadny problem. prispevky jsou aktualni, graficka uprava ok, velmi vitane jsou prispevky o stazich a pracovnich nabidkach.11,61 %1,05 %  

Graf

14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktuálnost informací2743,55 %28,42 %  
Obsah příspěvků2133,87 %22,11 %  
Grafickou úpravu1829,03 %18,95 %  
Frekvenci příspěvků1117,74 %11,58 %  
Rychlá zpětná vazba46,45 %4,21 %  
nevím11,61 %1,05 %  
nic11,61 %1,05 %  
nevidím, pokud se tam nebude dávat něco užitečného11,61 %1,05 %  

Graf

15. Jakým způsobem komunikujete na facebookových stránkách své fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekomunikuji2946,77 %30,53 %  
"To se mi líbí"2845,16 %29,47 %  
Komentář34,84 %3,16 %  
Vlastní příspěvek na stránku23,23 %2,11 %  

Graf

16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školní akce4572,58 %47,37 %  
Novinkách na fakultě4166,13 %43,16 %  
Nabídky brigád/stáží3962,9 %41,05 %  
Deadliny důležitých termínů3658,06 %37,89 %  
Odkazy na externí články1930,65 %20 %  
Z vedení fakulty1524,19 %15,79 %  
Tvorbu FB událostí1016,13 %10,53 %  
rady od starších studentů11,61 %1,05 %  

Graf

17. Doporučil byste facebookové stránky své fakulty dalším studentům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5080,65 %52,63 %  
ne1219,35 %12,63 %  

Graf

18. Doporučil/a byste v případě naplnění vašich očekávání facebookové stránky vaší fakulty i dalším studentům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1583,33 %15,79 %  
ne316,67 %3,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Znáte facebookové stránky své fakulty?

 • odpověď Ano, znám:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od studentů na otázku 8. Jak jste se o facebookových stránkách své fakulty dozvěděl/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhledal/a sám/a na otázku 8. Jak jste se o facebookových stránkách své fakulty dozvěděl/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=2 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=3 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky fakulty na mě vzhledově působí pozitivně.=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky fakulty na mě vzhledově působí pozitivně.=2 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky fakulty na mě vzhledově působí pozitivně.=3 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky své fakulty považuji za užitečné.=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky své fakulty považuji za užitečné.=2 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky své fakulty považuji za užitečné.=3 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvky jsou tématem časově aktuální.=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvky jsou tématem časově aktuální.=2 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvky jsou tématem časově aktuální.=3 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobře na otázku 10. Jak byste ohodnotil/a kvalitu příspěvků na facebookových stránkách své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobře na otázku 10. Jak byste ohodnotil/a kvalitu příspěvků na facebookových stránkách své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x týdně na otázku 11. Jak často čtete příspěvky na facebookových stránkách své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za 14dní na otázku 11. Jak často čtete příspěvky na facebookových stránkách své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3x týdně na otázku 11. Jak často čtete příspěvky na facebookových stránkách své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Naplnily informace na facebookových stránkách vaší fakulty vaše očekávání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Naplnily informace na facebookových stránkách vaší fakulty vaše očekávání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktuálnost informací na otázku 13. V čem vidíte problém facebookových stránek své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frekvenci příspěvků na otázku 13. V čem vidíte problém facebookových stránek své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečnou zpětnou vazbu na otázku 13. V čem vidíte problém facebookových stránek své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsah příspěvků na otázku 13. V čem vidíte problém facebookových stránek své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi "To se mi líbí" na otázku 15. Jakým způsobem komunikujete na facebookových stránkách své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nekomunikuji na otázku 15. Jakým způsobem komunikujete na facebookových stránkách své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktuálnost informací na otázku 14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frekvenci příspěvků na otázku 14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Grafickou úpravu na otázku 14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsah příspěvků na otázku 14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deadliny důležitých termínů na otázku 16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nabídky brigád/stáží na otázku 16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Novinkách na fakultě na otázku 16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odkazy na externí články na otázku 16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školní akce na otázku 16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tvorbu FB událostí na otázku 16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z vedení fakulty na otázku 16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Doporučil byste facebookové stránky své fakulty dalším studentům?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Doporučil byste facebookové stránky své fakulty dalším studentům?
 • odpověď Ne, neznám:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deadliny důležitých termínů na otázku 7. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty byste preferoval/a?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nabídky brigád/stáží na otázku 7. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty byste preferoval/a?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Novinkách na fakultě na otázku 7. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty byste preferoval/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školní akce na otázku 7. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty byste preferoval/a?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Doporučil/a byste v případě naplnění vašich očekávání facebookové stránky vaší fakulty i dalším studentům?

9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec

 • odpověď Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=2:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frekvenci příspěvků na otázku 14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?

10. Jak byste ohodnotil/a kvalitu příspěvků na facebookových stránkách své fakulty?

 • odpověď Dobře:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=3 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec

12. Naplnily informace na facebookových stránkách vaší fakulty vaše očekávání?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvky jsou tématem časově aktuální.=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky své fakulty považuji za užitečné.=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
 • odpověď ne:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=3 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec

13. V čem vidíte problém facebookových stránek své fakulty?

 • odpověď Obsah příspěvků:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvky jsou tématem časově aktuální.=3 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec

16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?

 • odpověď Novinkách na fakultě:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky fakulty na mě vzhledově působí pozitivně.=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
 • odpověď Školní akce:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tvorbu FB událostí na otázku 16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3x týdně na otázku 11. Jak často čtete příspěvky na facebookových stránkách své fakulty?

17. Doporučil byste facebookové stránky své fakulty dalším studentům?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky fakulty na mě vzhledově působí pozitivně.=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvky jsou tématem časově aktuální.=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frekvenci příspěvků na otázku 14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobře na otázku 10. Jak byste ohodnotil/a kvalitu příspěvků na facebookových stránkách své fakulty?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Naplnily informace na facebookových stránkách vaší fakulty vaše očekávání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkově hodnotím facebookové stránky své fakulty pozitivně=2 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebookové stránky své fakulty považuji za užitečné.=1 na otázku 9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x týdně na otázku 11. Jak často čtete příspěvky na facebookových stránkách své fakulty?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsah příspěvků na otázku 14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?

18. Doporučil/a byste v případě naplnění vašich očekávání facebookové stránky vaší fakulty i dalším studentům?

 • odpověď ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školní akce na otázku 7. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty byste preferoval/a?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Novinkách na fakultě na otázku 7. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty byste preferoval/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyplnili jste již náš předchozí dotazník s totožným názvem?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jste studentem/studentkou Fakulty Ekonomické ZČU?

4. Jaké studium nyní navštěvujete?

5. Znáte facebookové stránky své fakulty?

7. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty byste preferoval/a?

8. Jak jste se o facebookových stránkách své fakulty dozvěděl/a?

9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec

10. Jak byste ohodnotil/a kvalitu příspěvků na facebookových stránkách své fakulty?

11. Jak často čtete příspěvky na facebookových stránkách své fakulty?

12. Naplnily informace na facebookových stránkách vaší fakulty vaše očekávání?

13. V čem vidíte problém facebookových stránek své fakulty?

14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?

15. Jakým způsobem komunikujete na facebookových stránkách své fakulty?

16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?

17. Doporučil byste facebookové stránky své fakulty dalším studentům?

18. Doporučil/a byste v případě naplnění vašich očekávání facebookové stránky vaší fakulty i dalším studentům?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyplnili jste již náš předchozí dotazník s totožným názvem?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jste studentem/studentkou Fakulty Ekonomické ZČU?

4. Jaké studium nyní navštěvujete?

5. Znáte facebookové stránky své fakulty?

7. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty byste preferoval/a?

8. Jak jste se o facebookových stránkách své fakulty dozvěděl/a?

9. Jak se stotožňujete s daným tvrzením? 1 - plně ; 4 - vůbec

10. Jak byste ohodnotil/a kvalitu příspěvků na facebookových stránkách své fakulty?

11. Jak často čtete příspěvky na facebookových stránkách své fakulty?

12. Naplnily informace na facebookových stránkách vaší fakulty vaše očekávání?

13. V čem vidíte problém facebookových stránek své fakulty?

14. V čem vidíte přínos facebookových stránek své fakulty?

15. Jakým způsobem komunikujete na facebookových stránkách své fakulty?

16. Jaké informace v příspěvcích na facebookových stránkách své fakulty preferujete?

17. Doporučil byste facebookové stránky své fakulty dalším studentům?

18. Doporučil/a byste v případě naplnění vašich očekávání facebookové stránky vaší fakulty i dalším studentům?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rais, T.Výzkum facebookových stránek vybraných ekonomických fakult. (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://51308.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.