Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Kohoutová
Šetření:09. 12. 2015 - 27. 12. 2015
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění uvedeného dotazíku zaměřeného na rozdíly péče o zaměstnance ve státním a v soukromém sektoru. Dotazník je anonymní a bude použit ke zpracování Absolventské práce. Děkuji za Váš čas a přeji krásný adventní čas a šťástný Nový rok.

Anna Kohoutová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6763,81 %63,81 %  
Muž3836,19 %36,19 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-447975,24 %75,24 %  
18-241817,14 %17,14 %  
45-6476,67 %6,67 %  
Nad 75 let10,95 %0,95 %  

Graf

3. Kde jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ve státním sektoruotázka č. 4, V soukromém sektoruotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V soukromém sektoru7773,33 %73,33 %  
Ve státním sektoru2826,67 %26,67 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou ve vašem zaměstnání dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8379,05 %79,05 %  
Ne2019,05 %19,05 %  
Nevím21,9 %1,9 %  

Graf

5. Jste pravidelně proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně4542,86 %42,86 %  
Ano, ale pouze „na oko“ pro úřady3331,43 %31,43 %  
Ne, ani při nástupu do zaměstnání1312,38 %12,38 %  
Ne, pouze při nástupu do zaměstnání1110,48 %10,48 %  
Nevím32,86 %2,86 %  

Graf

6. Jakým způsobem je Vám zajištěno stravování u Vašeho zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní, máme vyhrazené místo pro stravování formou kuchyňky a jídelny5148,57 %48,57 %  
Závodní stravování - jídelna3028,57 %28,57 %  
Externí2826,67 %26,67 %  
Formou podnikového dodavatele54,76 %4,76 %  
stravenky32,86 %2,86 %  
Co si přinesu, koupím, posléze sním v malém zázemí10,95 %0,95 %  
Pouze kuchyňka 10,95 %0,95 %  
přinesené jídlo z domova10,95 %0,95 %  
nemáme žádné. Jedině svačinky z domova.10,95 %0,95 %  
Možnost návštevy jídelny s příspěvkem 45,-Kč10,95 %0,95 %  
pauza na oběd a stravenky10,95 %0,95 %  
zadne, stravenky dostavame10,95 %0,95 %  

Graf

7. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti? (příjemné prostředí, čistota, sociální zázemí, lékař, bezpečná úschova svršků…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7167,62 %67,62 %  
Ne2927,62 %27,62 %  
Nevím54,76 %4,76 %  

Graf

8. Je Vaše pracoviště uzpůsobeno pro zaměstnance se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5350,48 %50,48 %  
Ano, ve formě bezbariérových vstupů2927,62 %27,62 %  
Ano, ale nedostatečně1615,24 %15,24 %  
Nevím76,67 %6,67 %  

Graf

9. Je na Vašem pracovišti dostatečně zajištěn odborný rozvoj zaměstnanců? (zaškolení, zaučení, prohlubování a zvyšování kvalifikace…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dostatečně4845,71 %45,71 %  
Ano, ale nedostatečně3129,52 %29,52 %  
Ne1413,33 %13,33 %  
Ano, ale pouze v tom, co nařizuje zákon1110,48 %10,48 %  
Nevím10,95 %0,95 %  

Graf

10. Umožňuje Vaše pracoviště získání odborné praxe pro absolventy středních a vysokých škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5754,29 %54,29 %  
Ne3230,48 %30,48 %  
nevím1615,24 %15,24 %  

Graf

11. Je na Vašem pracovišti prostor a podpora pro samostatné prohlubování kvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5754,29 %54,29 %  
Ne3432,38 %32,38 %  
Nevím1413,33 %13,33 %  

Graf

12. Je na Vašem pracovišti pracovní postup přímo spojen s Vaším vzděláním bez ohledu na dosaženou praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7268,57 %68,57 %  
Ano2019,05 %19,05 %  
Nevím1312,38 %12,38 %  

Graf

13. Je pro Vás důležitá možnost rozvoje své osobnosti v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9186,67 %86,67 %  
Ne1312,38 %12,38 %  
Nevím10,95 %0,95 %  

Graf

14. Máte zkušenost s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6057,14 %57,14 %  
Ne3432,38 %32,38 %  
Nevím1110,48 %10,48 %  

Graf

15. Pokud ano, jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřenou3852,78 %36,19 %  
Dobrou2636,11 %24,76 %  
Špatnou811,11 %7,62 %  

Graf

16. Máte možnost získání zaměstnaneckých výhod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8379,05 %79,05 %  
Ne1514,29 %14,29 %  
Nevím76,67 %6,67 %  

Graf

17. Jaké výhody ve Vaší společnosti převažují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výhody ve vztahu k práci (stravování, výhodnější prodej produktů společnosti, vzdělávání hrazené společností,…)7369,52 %69,52 %  
Výhody spojené s postavením ve společnosti (služební telefon, automobil, bezplatné bydlení…)2220,95 %20,95 %  
Sociální povahy (zcela či z části hrazené životní pojištění, půjčky a ručení za půjčky, jesle a mateřské školky…)109,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Máte zkušenost s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

  • odpověď Ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrou na otázku 15. Pokud ano, jakou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kde jste zaměstnán/a?

4. Myslíte si, že jsou ve vašem zaměstnání dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví?

5. Jste pravidelně proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

6. Jakým způsobem je Vám zajištěno stravování u Vašeho zaměstnavatele?

7. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti? (příjemné prostředí, čistota, sociální zázemí, lékař, bezpečná úschova svršků…)

8. Je Vaše pracoviště uzpůsobeno pro zaměstnance se zdravotním postižením?

9. Je na Vašem pracovišti dostatečně zajištěn odborný rozvoj zaměstnanců? (zaškolení, zaučení, prohlubování a zvyšování kvalifikace…)

10. Umožňuje Vaše pracoviště získání odborné praxe pro absolventy středních a vysokých škol?

11. Je na Vašem pracovišti prostor a podpora pro samostatné prohlubování kvalifikace?

12. Je na Vašem pracovišti pracovní postup přímo spojen s Vaším vzděláním bez ohledu na dosaženou praxi?

13. Je pro Vás důležitá možnost rozvoje své osobnosti v zaměstnání?

14. Máte zkušenost s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

15. Pokud ano, jakou?

16. Máte možnost získání zaměstnaneckých výhod?

17. Jaké výhody ve Vaší společnosti převažují?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kde jste zaměstnán/a?

4. Myslíte si, že jsou ve vašem zaměstnání dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví?

5. Jste pravidelně proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

6. Jakým způsobem je Vám zajištěno stravování u Vašeho zaměstnavatele?

7. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti? (příjemné prostředí, čistota, sociální zázemí, lékař, bezpečná úschova svršků…)

8. Je Vaše pracoviště uzpůsobeno pro zaměstnance se zdravotním postižením?

9. Je na Vašem pracovišti dostatečně zajištěn odborný rozvoj zaměstnanců? (zaškolení, zaučení, prohlubování a zvyšování kvalifikace…)

10. Umožňuje Vaše pracoviště získání odborné praxe pro absolventy středních a vysokých škol?

11. Je na Vašem pracovišti prostor a podpora pro samostatné prohlubování kvalifikace?

12. Je na Vašem pracovišti pracovní postup přímo spojen s Vaším vzděláním bez ohledu na dosaženou praxi?

13. Je pro Vás důležitá možnost rozvoje své osobnosti v zaměstnání?

14. Máte zkušenost s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

15. Pokud ano, jakou?

16. Máte možnost získání zaměstnaneckých výhod?

17. Jaké výhody ve Vaší společnosti převažují?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kohoutová, A.Péče o zaměstnance (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://51553.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.