Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní školky

Firemní školky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Světla Landsmanová
Šetření:01. 12. 2015 - 09. 12. 2015
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 jsem studentkou dálkového studia na VOŠ v Mostě,ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění mého dotazníku, který mi poslouží jako podklad pro mou seminární práci. Téma:  Firemní školky.

Odpovědi respondentů

1. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jedno a více5653,33 %53,33 %  
ano, jedno4038,1 %38,1 %  
ne, děti zatím neplánuji65,71 %5,71 %  
ne, děti zatím neplánuji, ale v budoucnu je mít budu54,76 %4,76 %  

Graf

2. Měl/a jste problém s umístěním Vašeho/Vašich dětí do mateřské školy ve Vašem bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6662,86 %62,86 %  
ne4038,1 %38,1 %  

Graf

3. Co si představujete pod pojmem firemní školka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [totožné zařízení jako je veřejná školaotázka č. 4, zařízení, které provozuje zaměstnavatel ve stejném režimu jako veřejná školaotázka č. 4, nová možnost, jak skloubit profesní kariéru s kvalitní péčí o dítěotázka č. 4, vlastní školka zřizovaná firmou pro své zaměstnanceotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zařízení, které provozuje zaměstnavatel ve stejném režimu jako veřejná škola4744,76 %44,76 %  
nová možnost, jak skloubit profesní kariéru s kvalitní péčí o dítě2422,86 %22,86 %  
totožné zařízení jako je veřejná škola1817,14 %17,14 %  
vlastní školka zřizovaná firmou pro své zaměstnance98,57 %8,57 %  
zařízení provozující zaměstnavatelem v mírnějším režimu32,86 %2,86 %  
zařízení provozující zaměstnavatel ve stejném režimu jako veřejná škola32,86 %2,86 %  
představuje novou možnost, jak skloubit profesní kariéru s kvalitní péčí o dítě10,95 %0,95 %  

Graf

4. Uvítali byste zřízení firemní školky ve Vaší firmě kde jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, určitěotázka č. 5, neotázka č. 5, nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, určitě8681,9 %81,9 %  
ne1312,38 %12,38 %  
nevím65,71 %5,71 %  

Graf

5. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 6, mužotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8681,9 %81,9 %  
muž1918,1 %18,1 %  

Graf

6. Měla by Vaše firma zvažovat zřízení firemní školky z důvodů špatného umístění dětí v mateřských školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7470,48 %70,48 %  
ne1817,14 %17,14 %  
nevím98,57 %8,57 %  
určitě10,95 %0,95 %  
urcite10,95 %0,95 %  
na 100%10,95 %0,95 %  
teď už je mi to jedno, děti už mají místo ve státní školce10,95 %0,95 %  

Graf

7. Myslíte si, že by ve firemní školce měli pracovat učitelé s patřičným vzděláním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, měli by mít patřičné vzdělání5552,38 %52,38 %  
ano, měli by být patřičné vzdělání3432,38 %32,38 %  
ne, důležitý je vztah k dětem1514,29 %14,29 %  
nevím10,95 %0,95 %  

Graf

8. Měl by stát nějakým způsobem podporovat vznik firemních školek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9186,67 %86,67 %  
ne1110,48 %10,48 %  
nevím32,86 %2,86 %  

Graf

9. Jakým způsobem by měl stát podporovat firemní školky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
daňovým zvýhodněním5653,33 %53,33 %  
dotacemi přímo firemním školkám3331,43 %31,43 %  
neměl by podporovat vůbec1110,48 %10,48 %  
nevím54,76 %4,76 %  

Graf

10. Měla by mít firemní školka (mírnější) provozní a personální pravidla než veřejná škola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5855,24 %55,24 %  
ne4038,1 %38,1 %  
nevím76,67 %6,67 %  

Graf

11. Kolik byste byli ochotni platit za umístění Vašeho dítěte ve firemní školce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000 - 20002642,62 %24,76 %  
více než 20001524,59 %14,29 %  
500914,75 %8,57 %  
do 1000813,11 %7,62 %  
melo by se platit stejne jako ve verejnych skolkach11,64 %0,95 %  
měla jsem dítě v soukromé školce za 50 Kč na hodinu + stravné11,64 %0,95 %  
do 50011,64 %0,95 %  

Graf

12. Vaš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
37 - 455047,62 %47,62 %  
26 - 364139,05 %39,05 %  
45 - více98,57 %8,57 %  
18 - 2554,76 %4,76 %  

Graf

13. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3028,57 %28,57 %  
střední s maturitou3028,57 %28,57 %  
střední vyučen1615,24 %15,24 %  
střední1110,48 %10,48 %  
základní98,57 %8,57 %  
vyšší54,76 %4,76 %  
vyšší odborné43,81 %3,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Měl/a jste problém s umístěním Vašeho/Vašich dětí do mateřské školy ve Vašem bydlišti?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi totožné zařízení jako je veřejná škola na otázku 3. Co si představujete pod pojmem firemní školka?

7. Myslíte si, že by ve firemní školce měli pracovat učitelé s patřičným vzděláním?

 • odpověď ano, měli by mít patřičné vzdělání:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1000 - 2000 na otázku 11. Kolik byste byli ochotni platit za umístění Vašeho dítěte ve firemní školce?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 2000 na otázku 11. Kolik byste byli ochotni platit za umístění Vašeho dítěte ve firemní školce?

10. Měla by mít firemní školka (mírnější) provozní a personální pravidla než veřejná škola?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední vyučen na otázku 13. Vaše dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte děti?

2. Měl/a jste problém s umístěním Vašeho/Vašich dětí do mateřské školy ve Vašem bydlišti?

3. Co si představujete pod pojmem firemní školka?

4. Uvítali byste zřízení firemní školky ve Vaší firmě kde jste zaměstnán/a?

5. Jste?

6. Měla by Vaše firma zvažovat zřízení firemní školky z důvodů špatného umístění dětí v mateřských školách?

7. Myslíte si, že by ve firemní školce měli pracovat učitelé s patřičným vzděláním?

8. Měl by stát nějakým způsobem podporovat vznik firemních školek?

9. Jakým způsobem by měl stát podporovat firemní školky?

10. Měla by mít firemní školka (mírnější) provozní a personální pravidla než veřejná škola?

11. Kolik byste byli ochotni platit za umístění Vašeho dítěte ve firemní školce?

12. Vaš věk?

13. Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte děti?

2. Měl/a jste problém s umístěním Vašeho/Vašich dětí do mateřské školy ve Vašem bydlišti?

3. Co si představujete pod pojmem firemní školka?

4. Uvítali byste zřízení firemní školky ve Vaší firmě kde jste zaměstnán/a?

5. Jste?

6. Měla by Vaše firma zvažovat zřízení firemní školky z důvodů špatného umístění dětí v mateřských školách?

7. Myslíte si, že by ve firemní školce měli pracovat učitelé s patřičným vzděláním?

8. Měl by stát nějakým způsobem podporovat vznik firemních školek?

9. Jakým způsobem by měl stát podporovat firemní školky?

10. Měla by mít firemní školka (mírnější) provozní a personální pravidla než veřejná škola?

11. Kolik byste byli ochotni platit za umístění Vašeho dítěte ve firemní školce?

12. Vaš věk?

13. Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Landsmanová, S.Firemní školky (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://51554.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.