Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chudoba

Chudoba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Horáčková
Šetření:02. 01. 2016 - 10. 01. 2016
Počet respondentů:249
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

    poprosím Vás o 5minut Vašeho času k vyplnění tohoto dotazníku za účelem studijního zadání výzkumu na téma Chudoba. 

 

Předem mockrát děkuji za vyplnění. 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie patříte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 3010341,37 %41,37 %  
41 - a více6124,5 %24,5 %  
15 - 214317,27 %17,27 %  
31 - 404216,87 %16,87 %  

Graf

2. Jste... ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18373,49 %73,49 %  
Muž6626,51 %26,51 %  

Graf

3. Uveďte počet obyvatel v městě/vesnici ve které žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 15 00016164,66 %64,66 %  
1000 - 15 0005722,89 %22,89 %  
do 10003112,45 %12,45 %  

Graf

4. Co je podle Vás chudoba ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek financí, žádný domov21787,15 %87,15 %  
Hlad11746,99 %46,99 %  
Absence rodiny a přátel4919,68 %19,68 %  

Graf

5. Jaké má podle Vás chudoba dopady ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trestný čin18574,3 %74,3 %  
Smrt10843,37 %43,37 %  
Inteligenční negramotnost10843,37 %43,37 %  
Agresivita10742,97 %42,97 %  

Graf

6. Máte přehled o tom, které státy mají nejvyšší procento chudoby ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím10040,16 %40,16 %  
spíše souhlasím8935,74 %35,74 %  
souhlasím3112,45 %12,45 %  
spíše nesouhlasím197,63 %7,63 %  
nesouhlasím104,02 %4,02 %  

Graf

7. Který kontinent je nejvíce zasažen chudobou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Afrika22891,57 %91,57 %  
Asie114,42 %4,42 %  
Antarktida41,61 %1,61 %  
Evropa41,61 %1,61 %  
Amerika20,8 %0,8 %  

Graf

8. Jaké jsou nejvýraznější zdroje přísunu informací o problematice chudoby ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet20080,32 %80,32 %  
TV13755,02 %55,02 %  
Tisk7128,51 %28,51 %  
Veřejnost3714,86 %14,86 %  

Graf

9. Už jste někdy zažili situaci podobnou chudobě ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17369,48 %69,48 %  
ano7630,52 %30,52 %  

Graf

10. Zajímáte se o dění okolo chudoby ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14257,03 %57,03 %  
ano10742,97 %42,97 %  

Graf

11. Znáte nějaké organizace zabývající se problematikou chudoby ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18975,9 %75,9 %  
ne6024,1 %24,1 %  

Graf

12. Jaké organizace znáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Unicef21084,34 %84,34 %  
Červený kříž18373,49 %73,49 %  
OSN14156,63 %56,63 %  
Unesco12751 %51 %  
Neznám žádnou187,23 %7,23 %  

Graf

13. Patříte do nějaké organizace ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23393,57 %93,57 %  
ano166,43 %6,43 %  

Graf

14. Pomáháte (jakkoliv) v boji proti chudobě ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nepřispívám13755,02 %55,02 %  
Přispívám materiálními prostředky (oblečení,hračky,aj.)8534,14 %34,14 %  
Přispívám finančními prostředky4718,88 %18,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Znáte nějaké organizace zabývající se problematikou chudoby ?

  • odpověď ne:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám žádnou na otázku 12. Jaké organizace znáte ?

14. Pomáháte (jakkoliv) v boji proti chudobě ?

  • odpověď Ne nepřispívám:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám žádnou na otázku 12. Jaké organizace znáte ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie patříte ?

2. Jste... ?

3. Uveďte počet obyvatel v městě/vesnici ve které žijete

4. Co je podle Vás chudoba ?

5. Jaké má podle Vás chudoba dopady ?

6. Máte přehled o tom, které státy mají nejvyšší procento chudoby ?

7. Který kontinent je nejvíce zasažen chudobou ?

8. Jaké jsou nejvýraznější zdroje přísunu informací o problematice chudoby ?

9. Už jste někdy zažili situaci podobnou chudobě ?

10. Zajímáte se o dění okolo chudoby ?

11. Znáte nějaké organizace zabývající se problematikou chudoby ?

12. Jaké organizace znáte ?

13. Patříte do nějaké organizace ?

14. Pomáháte (jakkoliv) v boji proti chudobě ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie patříte ?

2. Jste... ?

3. Uveďte počet obyvatel v městě/vesnici ve které žijete

4. Co je podle Vás chudoba ?

5. Jaké má podle Vás chudoba dopady ?

6. Máte přehled o tom, které státy mají nejvyšší procento chudoby ?

7. Který kontinent je nejvíce zasažen chudobou ?

8. Jaké jsou nejvýraznější zdroje přísunu informací o problematice chudoby ?

9. Už jste někdy zažili situaci podobnou chudobě ?

10. Zajímáte se o dění okolo chudoby ?

11. Znáte nějaké organizace zabývající se problematikou chudoby ?

12. Jaké organizace znáte ?

13. Patříte do nějaké organizace ?

14. Pomáháte (jakkoliv) v boji proti chudobě ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horáčková, M.Chudoba (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://52067.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.