Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Raabová
Šetření:12. 01. 2016 - 21. 01. 2016
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

cílem průzkumu je zjistit, zda a jakým způsobem budou mít lidé zájem se v seniorském věku vzdělávat. Dotazník je určen zejména pro dospělé ve věku do 50 let.

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, které vám zabere 2 - 3 minuty.

Výsledky průzkumu použiji v bakalářské práci na téma Stárnutí a stáří očima dospělých ve věku do 50 let.

Renáta Raabová

Odpovědi respondentů

1. Uveďte pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5976,62 %76,62 %  
muž1823,38 %23,38 %  

Graf

2. Označte Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-504153,25 %53,25 %  
26-352431,17 %31,17 %  
18-251215,58 %15,58 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou4457,14 %57,14 %  
Vysokoškolské vzdělání2937,66 %37,66 %  
Vyučená/ný45,19 %5,19 %  

Graf

4. Obáváte se izolace v seniorském věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4457,14 %57,14 %  
Ano3342,86 %42,86 %  

Graf

5. Vzdělávali jste se v průběhu své dospělosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7192,21 %92,21 %  
Ne67,79 %7,79 %  

Graf

6. V jakém oboru se vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3245,07 %41,56 %  
cizí jazyky1216,9 %15,58 %  
psychologie1216,9 %15,58 %  
počítače79,86 %9,09 %  
historie a umění57,04 %6,49 %  
zdraví34,23 %3,9 %  

Graf

7. Jaké vzdělávací kurzy, dle vašeho názoru, využívají lidé v seniorském věku v současné době?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítače810,39 %10,39 %  
počítačové kurzy45,19 %5,19 %  
univerzita třetího věku45,19 %5,19 %  
netuším33,9 %3,9 %  
nevím33,9 %3,9 %  
pc 22,6 %2,6 %  
PC, jazyky22,6 %2,6 %  
univerzita 3.věku22,6 %2,6 %  
u3v22,6 %2,6 %  
univerzity třetího věku, počítače11,3 %1,3 %  
ostatní odpovědi univerzitu III. věku
historie.pocitace.pestitelstvi
Nevím.
?
Počítače, lékařství
jazykové kurzy, univerzity 3. věku
počítačové kurzy, jazykové kurzy, léčivé kurzy
humanitní obory
univerzity tretiho veku
Mohou studovat na Univerzitě třetího věku.
ICT, fakulta střetího věku
Počítačové, jazykové kurzy
angličtinu, rekvalifikační kurzy ...
Proč myslíte, že se každý vzdělává v nejvýše jednom oboru?
počítačové, fyzické cvičení
Základy práce s počítačem pro začátečníky
počítačové a jazykové
Práce na PC
ty, co jsou k dispozici?
n
jazykové, zájmová a rukodělná činnost
aaa
Nemám úplně přehled. Asi nějaké rekvalifikační, řekl bych. Práce na PC možná.
kurz práce na pc, kurz cizích jazyků
Výpočetní technika
Cizi jazyk, vysokoskolske, technologicke.
univerzita třetího věku, akademie pro seniory
univerzita tretiho veku, pocitacove kurzy
PC, jazykove.
hlavně počítačová gramotnost
Výuka cizích jazyků, PC výuka
Cizí jazyk, počítače
Podle svých potřeb a preferencí.
Univerzity třetího věku
na moderní techniku - mobily, PC...
vysoká škola,počítačové a jazykové
kurzy na PC, většinou pro začátečníky
samovzdelavani
Univerzita třetího věku, kurzy v knihovnách.
univerzita 3. věku
Univerzita 3.věku // semináře
Základy iCT dovedností
PC,jazyky
Základní kurzy ovládání PC
obsluha PC, mobilní komunikace
počítačové, historie, umění
4659,74 %59,74 % 

Graf

8. Jakým způsobem byste se chtěli vzdělávat v seniorském věku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cestováním33,9 %3,9 %  
u3v33,9 %3,9 %  
žádným 22,6 %2,6 %  
kurzy22,6 %2,6 %  
přes internet22,6 %2,6 %  
chodit na přednášky, workshopy, kurzy11,3 %1,3 %  
univerzita III. věku, samostudium, veřejné semináře, přednášky11,3 %1,3 %  
seminare11,3 %1,3 %  
jazyky, internet11,3 %1,3 %  
s instruktorem11,3 %1,3 %  
ostatní odpovědi
žádným, budu do 70 v práci, nemyslím si, že budu mít energii na vzdělávání:-)
výuka jazyků
Zatím jsem o tom nepřemýšlela....možná nějake nové technologie
Doplňovat si různé informace, četba knih, sledování zpráv, navštěvovat různé kulturní akce.
zdokonalovat si znalost nějakého cizího jazyka
jazyk, počítače, historie
technickým způsobem a vyhnout se tak digitální demenci
formou zájmového vzdělávání a kurzů
seminare,konference
Zatím nevím, neřeším to.
docházkou na přednášky
krátkodobé kurzy
zatím neřeším
Návštěvou kurzů pro seniory
dálkově
univerzita třetího věku
Počítače, jazyky, psycholigie
Proč myslíte, že se každý vzdělává v nejvýše jednom oboru?
jazyky, fyzické cvičení, případně VŠ
v kolektivu
nechci se vzdělávat v seniorském věku
interaktivně, univerzita třetího věku, sdružení, skupinové i individuální kurzy
nevím, nepřemýšlela jsem o tom,není to aktuální
toho se nedožiju
n
Univerzita třetího věku, sbormistrovství
bbbb
Nijak. Budu rád, když si zapamatuju, kde bydlím.
přednášky, knihy
hlavně tak, aby mě to bavilo
Jazyk
netuším
V cizim jazyce a umeni.
Návštěva kurzů
workshopy, univerzita 3. věku
přednášky, univ. třetího věku, popř. akademie
Názorne ukázky
dochazeni na nejaky kurz
denní kurzy
Cizími jazyky, Informační technologie
Pomocí kurzů kde by byla přítomna malá skupina lidí stejného věku a zájmu učit se stejné věci jako já.
Sama svými schopnostmi, neboť úroveň mnohých lektorů je o otřesná!
v kolektivu jiných seniorů
VU3V, ideálně v místě bydliště nebo v jeho blízkosti.
V jiném oboru - celoživotní vzdělávání / univ. třetího věku
skupinové sezení, osobně
nevím
rozhodnu se, dle nabídky možností
Seminá a kurzy
uz sa nechcem vzdelavat v seniorskom veku
Jako samouk.
Ne virtuálně
finanční gramotnost
medicína
kurzy - umění, cizí jazyky
akademie třetího věku
kurzy, univerzita 3. věku
Univerzita třetího věku, kurzy
jazyky
6077,92 %77,92 % 

Graf

9. Vyhovuje vám lépe prezenční studium, kombinované studium nebo distanční studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinované4862,34 %62,34 %  
prezenční1823,38 %23,38 %  
distanční1114,29 %14,29 %  

Graf

10. Jaké téma studia by vás zajímalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologie1519,48 %19,48 %  
historie67,79 %7,79 %  
ekonomie33,9 %3,9 %  
Jazyk22,6 %2,6 %  
aktuální dění, cizí jazyky, historie, ekologie11,3 %1,3 %  
psychologie, sociologie, cizí jazyky11,3 %1,3 %  
pocitace.kynologie11,3 %1,3 %  
Nevím 11,3 %1,3 %  
surfing11,3 %1,3 %  
kriminalistika11,3 %1,3 %  
ostatní odpovědi výuka jazyků
technického zaměření či legislativa
počítače, historie, kultura
technika,fyzika,chemie,historie
zdravotnictvi
Zatím nevím, neřeším to.
psycholigie
Kultura, společenské vědy
cizý jazyky
historie, psychologie
psychologické kavárna
Pouze jedno?
Technologie
medicína, historie, ekonomie, psychologie, jazyky, politilogie
nevím, nepřemýšlela jsem o tom,není to aktuální
jazyky
n
práce s pěveckým sborem
ccc
Evoluce anglického jazyka ve světle kulturního posunu 20. a 21. století.
psychologie, pedagogika, jazyky
Chemické
Cizi jazyk, umeni.
čínská medicína
právo, občanské vzdělávání
psychosomatika, psychologie, zdravý životní styl, finanční gramotnost
Psychologie, počítače
Něco ohledně přírody a zvířat.
zeměpisné
Umění, historie
Hudba
psychologie, cizí jazyky
Psychologie, právo
andragogika
stavebnictvi
medicína
Psychologie, cizí jazyky, biologie.
gerontologie
Socio-antropo-psychologické
řízení lidských zdrojů
cizí jazyky, umění
Cizí jazyky
psychologie, historie
hudba, vesmír, psychologie, právo
marketing
4558,44 %58,44 % 

Graf

11. Jaké další volnočasové aktivity Vás, dle vašeho názoru, budou v důchodu zajímat ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cestování33,9 %3,9 %  
sportovní aktivity, cestování11,3 %1,3 %  
těžko říct - cokoli od ručních prací přes výtvarničinu až k turistice11,3 %1,3 %  
cetba.sport.historie-rodokmeny11,3 %1,3 %  
geocaching, pétanque, četba, sex11,3 %1,3 %  
ležení na pláži11,3 %1,3 %  
to, co teď. Nic se nemění11,3 %1,3 %  
výtvarné umění11,3 %1,3 %  
četba11,3 %1,3 %  
sport, kultura, hudba, rybaření 11,3 %1,3 %  
ostatní odpovědi Návštěvy divadel a jiných kulturních představení, výlety, exkurze, vše to, na co nebyl v mládí čas.
další už snad jenom vnoučata
motokros
cestování, kultura
To netuším, záleží na zdravotním stavu.
historie
procházky, pejsci, křížovky
zahrádka, venčení psa
Kultura, sportovní aktivity
sportovní střelba
sport
cestování, vnoučata
kavárna, výlety, kavárna
kultura; cestování
turistika, psychologie,
túry
kroužek rukodělné a výtvarné činnosti
sport, vyšívání, šití, zahradničení, pečení, vaření, četba, cestování, atd.->všechno na co člověk nemá tolik času, když pracuje
nevím, nepřemýšlela jsem o tom,není to aktuální
čtení, plavání pro seniory
turistika, zvířata, cestování
čaj s rumem :-D
n
studium jazyků, turistika
aaa
Alkoholismus, nakupování ve slevách, mlácení omladiny vycházkovou holí.
?
pletení, háčkování, televize
tvoření, ruční práce, četba, esoterika
Gastronomie, cestování
turistika
Pece o bydleni, rodinu, cestovani.
Kolo, plavání
sport, kultura
sport, hudba, tanec, turistika, sedánky s kamarádkama, popř. vnoučata
Procházky, vnoucata
cetba, turistika
výlety, setkávání s přátely
Rucni prace, cestovani
surfování po internetu - vyhledávání různých informací
Procházky, cestování
Práce s počítači, zdravý životní styl
Asi vybírání popelnic, jestli ty gaunery nahoře nikdo nezarazí...jinak ale určitě zvířata a příroda.
procházky
Historie zábavnou formou
Investiční činnost
výlety na nepoznaná místa
čtení,pletení,vnoučata
uvidí čas :)
cestování, zahradničení, výtvarné umění
cudzie jazyky
filmy
vůbec netuším
zahrádkářství, biologie
tv
Priroda,hory,
turistika,cestování
hudba
kynologie
umění
Moderní technologie
modelářství
nevím
hudba, sport, filmy, příroda, děti
jazyky, sport
6584,42 %84,42 % 

Graf

12. Myslíte si, že budete ochotna/ten za tyto aktivity zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6483,12 %83,12 %  
Ne1316,88 %16,88 %  

Graf

13. Co si myslíte, že Vás bude motivovat k dalšímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem33,9 %3,9 %  
zvědavost 22,6 %2,6 %  
nuda22,6 %2,6 %  
zaměstnání22,6 %2,6 %  
nezakrnět a dále se rozvíjet11,3 %1,3 %  
udržování sebe sama, mozkový trénink, nové výzvy11,3 %1,3 %  
snaha zustat v obraze11,3 %1,3 %  
třeba se naučím surfovat11,3 %1,3 %  
peníze11,3 %1,3 %  
tréning mozku11,3 %1,3 %  
ostatní odpovědi finance, rozšíření osobností
V důchovovém věku bych si ráda přivydělávala, myslím, že k tomu bude potřeba další vzdělávání.
setkávát se, komunikovat v rámci kolektivu
další práce
obava o bezpečnost rodiny
udržení se v aktivitě a rozhledu
udrzet se psychicky fit
To, abych neumřela.
aktivace mozkových buněk
rozšíření vědomostí
procvičování mozku (tzv. nezakrnět), setkávání s lidmi
politická situace v Evropě
uchovat si duševní zdraví
Doba, děti..
životní situace
finance
dostatek času
Udržovat aktivní mozek
kariérní růst
nezblbnout z důchodu, procvičovat mozek, být mezi lidmi, nezlenivět a nechřadnout
Stále se zvyšující nároky a vysoký věk k možnosti odejít do důchodu
cvičení paměti
udržení dobré mysli
přežití
n
je nutné pro zachování zdravé psychiky
aaa
Nic. Dle mého to nemá valného smyslu.
samota
učit se novým věcem
Abych nezlenivel...
doba
Neuzity cas a sebeuspokojeni.
být mezi lidmi
udržet krok s mladšími, jít s dobou, aktivita mozku jako prevence proti sen. demenci
Trénování paměti, pohyb
udrzeni si dusevni svezesti , vseobecny rozhled a uplatneni
snaha nezakrnět, setkávání s vrstevníky
Udrzet krok s dobou
touha neumřít hloupá, vědět něco víc o zdraví
Výplň času, sebevzdělávání
Mít stále přehled o nových věcech a mít stále aktuální přehled ve vývoji světa.
Styl života a hodnoty, které vyznávám.
rozhled
Předcházení civilizačním chorobám typu demence apod., více volného času, možná i dostatek peněz
Stařecká demence
partner/ka; potřeba vyšších příjmů; dozvědět se něco více
nutnost pracovat i v důchodovém věku,doba
zvědavost, zájem učit se novým věcem, vyrovnat se mladším lidem v mém okolí
Zvídavost, být stále in a kontakt s lidmi stejných zájmů
pocit sebarealizacie
nezakrnět
Nutnost se uživit
Touha víc vědět, touha po sebezdokonalení, ráda poučuji ostatní
Nezakrneni mozku
držet krok s mladšími
moderní doba a technika
informovanost
Strach z demence
sociální kontakty
udržení psychických schopností, sociálních kontaktů
Pocit.
6280,52 %80,52 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte pohlaví.

2. Označte Váš věk.

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

4. Obáváte se izolace v seniorském věku?

5. Vzdělávali jste se v průběhu své dospělosti?

6. V jakém oboru se vzděláváte?

9. Vyhovuje vám lépe prezenční studium, kombinované studium nebo distanční studium?

10. Jaké téma studia by vás zajímalo?

12. Myslíte si, že budete ochotna/ten za tyto aktivity zaplatit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte pohlaví.

2. Označte Váš věk.

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

4. Obáváte se izolace v seniorském věku?

5. Vzdělávali jste se v průběhu své dospělosti?

6. V jakém oboru se vzděláváte?

9. Vyhovuje vám lépe prezenční studium, kombinované studium nebo distanční studium?

10. Jaké téma studia by vás zajímalo?

12. Myslíte si, že budete ochotna/ten za tyto aktivity zaplatit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Raabová, R.Vzdělávání dospělých (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://52317.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.