Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijetí EURA v ČR

Přijetí EURA v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Dekastello
Šetření:16. 01. 2016 - 24. 01. 2016
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníků pro bakalářskou práci zda přijmout EURO nebo ne.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8758 %58 %  
Muž6342 %42 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-3010670,67 %70,67 %  
31-402416 %16 %  
41-50128 %8 %  
50-více85,33 %5,33 %  

Graf

3. Jste pro zavedení EURA v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE12482,67 %82,67 %  
ANO1510 %10 %  
Nejsem rozhodnutý117,33 %7,33 %  

Graf

4. Myslíte si, že je Česká republika připravena na zavedení EURA

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE12784,67 %84,67 %  
ANO2315,33 %15,33 %  

Graf

5. V čem vidíte výhody přijetí EURA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snadnější cestování9865,33 %65,33 %  
Snadnější srovnání cen7046,67 %46,67 %  
Podpora nezaměstnanosti a ekonomického růstu138,67 %8,67 %  
Zlepšení veřejných financí42,67 %2,67 %  
Nic32 %2 %  
nevidím žádné výhody32 %2 %  
žádné32 %2 %  
v ničem32 %2 %  
jednotná měna21,33 %1,33 %  
nevidím výhody21,33 %1,33 %  
Žádné.10,67 %0,67 %  
V přijetí Eura nevidím výhody žádné.10,67 %0,67 %  
V nicem10,67 %0,67 %  
nevidím výhodu, možná vyhnutí se měnových konverzí10,67 %0,67 %  
hlubší integrace s EU, zjednodušení zahraničního obchodu, konec potřeby zajištění proti kurzovému rozdílu, jednodušší fakturace, levnější zahraniční platby SEPA, omezení pravomocí ČNB10,67 %0,67 %  
žádnou10,67 %0,67 %  
Zadne10,67 %0,67 %  
v ničen10,67 %0,67 %  
Nevidím v tom výhody10,67 %0,67 %  
nevidím žádnou výhodu10,67 %0,67 %  
zvyšeni prestiže čr.10,67 %0,67 %  
žádná10,67 %0,67 %  
zhodnocení úspor občanů (v případě slabého lobbyingu průmyslu)10,67 %0,67 %  
zadna vyhoda10,67 %0,67 %  
nevidím pro ČR žádné výhody10,67 %0,67 %  
v zavedení EURA nespatřuji žádnou výhodu10,67 %0,67 %  
v ničem zásadním !10,67 %0,67 %  

Graf

6. V čem vidíte nevýhody přijetí EURA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení cen10268 %68 %  
Ztráta kontroly nad národní ekonomikou10268 %68 %  
Znehodnocení úspor8254,67 %54,67 %  
Vyšší nezaměstnanost1510 %10 %  
Ztráta tradice - vlastní měny 10,67 %0,67 %  
svázání ekonomiky s ekonomikami jiných států, ne vždy stabilních 10,67 %0,67 %  
Rizika vyplývající z rozhodnutí cizích vlád, viz Řecko10,67 %0,67 %  
jednodušší směnit špinavé peníze10,67 %0,67 %  
já sama bych se v tom vůbec nevyznala a Eura bych si v hlavě neustále převáděla na koruny10,67 %0,67 %  
hlubší provázání ekonomiky s problémovými státy PIGS10,67 %0,67 %  
Nevidím nevýhody. 10,67 %0,67 %  
zvýšená závislost na jiných zemích10,67 %0,67 %  
Ošklivé bankovky10,67 %0,67 %  
Ztráta tradiční koruny a suverenity10,67 %0,67 %  
každá země by měla mít vlastní jedinečnou měnu10,67 %0,67 %  
znehodnocení úspor občanů - kvůli lobby průmyslu10,67 %0,67 %  
přechodné zmatky, vzhled peněz10,67 %0,67 %  
já bych z EU vystoupil, takže asi tak 10,67 %0,67 %  
ztráta možnosti regulace kurzu10,67 %0,67 %  
Zvýšení cen10,67 %0,67 %  
zrušení jednoho ze symbolů našeho národa10,67 %0,67 %  
Při tom,jakou krizí prochází celá EU je zavedení Eura šílenstvím...10,67 %0,67 %  
nestabilita měny, závislost na ekonomikách jiných zemí a celé eurozóny10,67 %0,67 %  
stabilita měny10,67 %0,67 %  
ztráta identity , nevěřím , že s sebou Euro přinese jakékoliv znatelné zlepšení.10,67 %0,67 %  
Vše uvedené10,67 %0,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

  • odpověď Muž:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Jste pro zavedení EURA v České republice?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora nezaměstnanosti a ekonomického růstu na otázku 5. V čem vidíte výhody přijetí EURA?

5. V čem vidíte výhody přijetí EURA?

  • odpověď Snadnější cestování:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 3. Jste pro zavedení EURA v České republice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste pro zavedení EURA v České republice?

4. Myslíte si, že je Česká republika připravena na zavedení EURA

5. V čem vidíte výhody přijetí EURA?

6. V čem vidíte nevýhody přijetí EURA?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste pro zavedení EURA v České republice?

4. Myslíte si, že je Česká republika připravena na zavedení EURA

5. V čem vidíte výhody přijetí EURA?

6. V čem vidíte nevýhody přijetí EURA?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dekastello, R.Přijetí EURA v ČR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://52381.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.