Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Talent management

Talent management

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Dlesková
Šetření:17. 02. 2016 - 20. 02. 2016
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):15 / 9.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, vážené respondentky, tento dotazník je zaměřen na téma zvyšování kvalifikace. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma Talent management. Dotazník je anonymní, jeho vyplnění Vám nezabere více než 5 minut. Výsledky budou použity ke zpracování mé bakalářské práce.

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci.

Kateřina Dlesková

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem „Talent management“? Víte, co se pod tímto označením skrývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3. Neznám5143,22 %43,22 %  
2. Ano, pojem jsem zaslechl/a, ale nevím přesně, co znamená3933,05 %33,05 %  
1. Ano, pojem znám a vím, co znamená2823,73 %23,73 %  

Graf

2. Označte prosím Vaši současnou ekonomickou aktivitu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zaměstnanec (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr)otázka č. 3, Vedoucí zaměstnanec s více než 5 podřízenýmiotázka č. 3, Podnikatel se zaměstnanciotázka č. 3, OSVČ, podnikatel bez zaměstnanců → konec dotazníku, Student, nezaměstnaný → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr)6958,47 %58,47 %  
Student, nezaměstnaný3126,27 %26,27 %  
OSVČ, podnikatel bez zaměstnanců108,47 %8,47 %  
Vedoucí zaměstnanec s více než 5 podřízenými75,93 %5,93 %  
Podnikatel se zaměstnanci10,85 %0,85 %  

Graf

3. Nyní se budeme věnovat pracovní aktivitě, kterou vykonáváte. Domníváte se, že pro výkon Vašeho povolání je potřeba průběžně pracovat na zvyšování kvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Určitě anootázka č. 6, Spíše anootázka č. 6, Spíše neotázka č. 4, Určitě neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano3849,35 %32,2 %  
Spíše ano3038,96 %25,42 %  
Spíše ne810,39 %6,78 %  
Určitě ne11,3 %0,85 %  

Graf

4. V minulé otázce jste uvedl/a, že pro výkon Vašeho povolání není třeba zvyšovat si kvalifikaci. Uveďte prosím proč tomu tak je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

domnívám se, že v mém současném povolání není možnost pracovního růstu/postupu Zvyšovat kvalifikaci mohu pouze z osobních důvodů k dosažení svých cílů...

je stále stejná

Jedna se o stale stejne pracovní povinnosti

Jsem šéf

Má práce je stále stejná, opakující se činnost.

Náplň práce plně odpovídá tomu co znám a žádné vyšší nároky na mě nejsou kladeny.

nemá to smysl

Prace je víceméně stereotyp

Stále stejny pracovni postup

5. Nabízí váš současný zaměstnavatel nějakou formu vzdělávání ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců? Máme na mysli různé oborové kurzy, školení dovedností, výuku jazyků, atp.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne654,55 %5,08 %  
Ano436,36 %3,39 %  
Nevím19,09 %0,85 %  

Graf

6. Prosím uveďte, jaké všechny možnosti dalšího vzdělávání váš zaměstnavatel nabízí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oborové školení (nová legislativa, předpisy)4765,28 %39,83 %  
Kursy angličtiny3345,83 %27,97 %  
Kursy v oblasti IT (školení softwaru)2230,56 %18,64 %  
Kursy jiného jazyka1115,28 %9,32 %  
Příspěvek na odbornou literaturu811,11 %6,78 %  
Kursy němčiny811,11 %6,78 %  
Placenou dovolenou pro možnost samostudia79,72 %5,93 %  
Příspěvek na studium na VŠ34,17 %2,54 %  
Žádné 22,78 %1,69 %  
nevím11,39 %0,85 %  
Nic11,39 %0,85 %  
Příspěvky na jazykové kurzy11,39 %0,85 %  
školení11,39 %0,85 %  

Graf

7. Jak často jste vy osobně v posledních 12 měsících vykonával/a aktivitu směřující ke zvýšení Vaší kvalifikace? Máme na mysli různé oborové kurzy, školení dovedností, výuku jazyků, atp.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často2532,47 %21,19 %  
Jednou za čtvrtletí1924,68 %16,1 %  
Jednou týdně, nebo častěji1519,48 %12,71 %  
Jednou za měsíc810,39 %6,78 %  
Nikdy810,39 %6,78 %  
Jednou za 14 dní22,6 %1,69 %  

Graf

8. Ohodnoťte prosím, jak jste byl/a spokojená s aktivitou, kterou jste vykonal/a o ohledem na její přínos pro výkon zaměstnání. K hodnocení prosím použijte stupnici 0=10 bodů, kde 0 bodů znamená naprosto nespokojen/a a 10 bodů znamená naprosto spokojen/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71620,78 %13,56 %  
51620,78 %13,56 %  
81418,18 %11,86 %  
979,09 %5,93 %  
1079,09 %5,93 %  
667,79 %5,08 %  
156,49 %4,24 %  
433,9 %2,54 %  
322,6 %1,69 %  
211,3 %0,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.55
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.14
Směrodatná odchylka:2.03
Medián:7
Modus:7

Graf

9. Existuje nějaká forma zvyšování kvalifikace, kterou byste od ve vašem zaměstnání rád/a využil/a, ale není v současné době k dispozici? Pokud ano, prosím, vypište:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3748,05 %31,36 %  
Ano, prosím upřesněte:1924,68 %16,1 %  
Ne1620,78 %13,56 %  
jazykové kurzy33,9 %2,54 %  
psychologie11,3 %0,85 %  
odborná školení11,3 %0,85 %  
studium při zaměstnání11,3 %0,85 %  
Kursy v oblasti IT (školení softwaru)11,3 %0,85 %  
účetnictví11,3 %0,85 %  
Kurzy aj + dalšího cizího jazyka, odborné školení11,3 %0,85 %  
výuku dalších cizích jazyků11,3 %0,85 %  
cizí jazyk11,3 %0,85 %  
jazykové kurzy v místě zaměstnání11,3 %0,85 %  
jazykový kurz11,3 %0,85 %  
individuální výuka jazyků zdarma11,3 %0,85 %  
Otevření oboru Galerijní Animátor v Ostravě s možností dálkového studia11,3 %0,85 %  
vyuka cizích jazyků11,3 %0,85 %  
Školení v oblasti IT 11,3 %0,85 %  
placená dovolená pro možnost samostudia11,3 %0,85 %  

Graf

10. U některých zaměstnavatelů platí, že zvyšování kvalifikace vede k rychlejšímu kariérnímu postupu. Lze toto tvrzení použít pro hodnocení vašeho současného zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3748,05 %31,36 %  
Určitě ne2228,57 %18,64 %  
Spíše ano1316,88 %11,02 %  
Určitě ano56,49 %4,24 %  

Graf

11. Děkuji. Nyní prosím o pár posledních otázek určených pro statistické zpracování dotazníku. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5267,53 %44,07 %  
Muž2532,47 %21,19 %  

Graf

12. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 404355,84 %36,44 %  
18 - 301722,08 %14,41 %  
41- 501418,18 %11,86 %  
51 a více33,9 %2,54 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední odborné (maturita)3950,65 %33,05 %  
Vysokoškolské 2. stupně (Mgr., Ing.)2228,57 %18,64 %  
Vysokoškolské 1. stupně (Bc.)1012,99 %8,47 %  
Vyšší odborné45,19 %3,39 %  
Střední odborné (výuční list)11,3 %0,85 %  
Základní11,3 %0,85 %  

Graf

14. Ve kterém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha4254,55 %35,59 %  
Středočeský kraj1316,88 %11,02 %  
Zlínský kraj67,79 %5,08 %  
Olomoucký kraj45,19 %3,39 %  
Jihomoravský kraj45,19 %3,39 %  
Jihočeský kraj22,6 %1,69 %  
Ústecký kraj22,6 %1,69 %  
Plzeňský kraj11,3 %0,85 %  
Liberecký kraj11,3 %0,85 %  
Kraj Vysočina11,3 %0,85 %  
Moravskoslezský kraj11,3 %0,85 %  

Graf

15. Uveďte prosím velikost místa vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100.000 nebo více obyvatel4558,44 %38,14 %  
5.000 - 19.999 obyvatel1316,88 %11,02 %  
20.000 - 99.999 obyvatel67,79 %5,08 %  
500 - 1.999 obyvatel67,79 %5,08 %  
2.000 - 4.999 obyvatel67,79 %5,08 %  
do 499 obyvatel11,3 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Označte prosím Vaši současnou ekonomickou aktivitu.

 • odpověď Zaměstnanec (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 8. Ohodnoťte prosím, jak jste byl/a spokojená s aktivitou, kterou jste vykonal/a o ohledem na její přínos pro výkon zaměstnání. K hodnocení prosím použijte stupnici 0=10 bodů, kde 0 bodů znamená naprosto nespokojen/a a 10 bodů znamená naprosto spokojen/a.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, prosím upřesněte: na otázku 9. Existuje nějaká forma zvyšování kvalifikace, kterou byste od ve vašem zaměstnání rád/a využil/a, ale není v současné době k dispozici? Pokud ano, prosím, vypište:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 7. Jak často jste vy osobně v posledních 12 měsících vykonával/a aktivitu směřující ke zvýšení Vaší kvalifikace? Máme na mysli různé oborové kurzy, školení dovedností, výuku jazyků, atp.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kursy v oblasti IT (školení softwaru) na otázku 6. Prosím uveďte, jaké všechny možnosti dalšího vzdělávání váš zaměstnavatel nabízí:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 10. U některých zaměstnavatelů platí, že zvyšování kvalifikace vede k rychlejšímu kariérnímu postupu. Lze toto tvrzení použít pro hodnocení vašeho současného zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úplné střední odborné (maturita) na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 11. Děkuji. Nyní prosím o pár posledních otázek určených pro statistické zpracování dotazníku. Jste?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 na otázku 8. Ohodnoťte prosím, jak jste byl/a spokojená s aktivitou, kterou jste vykonal/a o ohledem na její přínos pro výkon zaměstnání. K hodnocení prosím použijte stupnici 0=10 bodů, kde 0 bodů znamená naprosto nespokojen/a a 10 bodů znamená naprosto spokojen/a.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oborové školení (nová legislativa, předpisy) na otázku 6. Prosím uveďte, jaké všechny možnosti dalšího vzdělávání váš zaměstnavatel nabízí:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100.000 nebo více obyvatel na otázku 15. Uveďte prosím velikost místa vašeho bydliště:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 14. Ve kterém kraji bydlíte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 3. Nyní se budeme věnovat pracovní aktivitě, kterou vykonáváte. Domníváte se, že pro výkon Vašeho povolání je potřeba průběžně pracovat na zvyšování kvalifikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 10. U některých zaměstnavatelů platí, že zvyšování kvalifikace vede k rychlejšímu kariérnímu postupu. Lze toto tvrzení použít pro hodnocení vašeho současného zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kursy angličtiny na otázku 6. Prosím uveďte, jaké všechny možnosti dalšího vzdělávání váš zaměstnavatel nabízí:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 na otázku 12. Kolik je vám let?

6. Prosím uveďte, jaké všechny možnosti dalšího vzdělávání váš zaměstnavatel nabízí:

 • odpověď Kursy angličtiny:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kursy jiného jazyka na otázku 6. Prosím uveďte, jaké všechny možnosti dalšího vzdělávání váš zaměstnavatel nabízí:

14. Ve kterém kraji bydlíte?

 • odpověď Praha:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100.000 nebo více obyvatel na otázku 15. Uveďte prosím velikost místa vašeho bydliště:

15. Uveďte prosím velikost místa vašeho bydliště:

 • odpověď 100.000 nebo více obyvatel:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 14. Ve kterém kraji bydlíte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kursy jiného jazyka na otázku 6. Prosím uveďte, jaké všechny možnosti dalšího vzdělávání váš zaměstnavatel nabízí:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem „Talent management“? Víte, co se pod tímto označením skrývá?

2. Označte prosím Vaši současnou ekonomickou aktivitu.

3. Nyní se budeme věnovat pracovní aktivitě, kterou vykonáváte. Domníváte se, že pro výkon Vašeho povolání je potřeba průběžně pracovat na zvyšování kvalifikace?

6. Prosím uveďte, jaké všechny možnosti dalšího vzdělávání váš zaměstnavatel nabízí:

7. Jak často jste vy osobně v posledních 12 měsících vykonával/a aktivitu směřující ke zvýšení Vaší kvalifikace? Máme na mysli různé oborové kurzy, školení dovedností, výuku jazyků, atp.

8. Ohodnoťte prosím, jak jste byl/a spokojená s aktivitou, kterou jste vykonal/a o ohledem na její přínos pro výkon zaměstnání. K hodnocení prosím použijte stupnici 0=10 bodů, kde 0 bodů znamená naprosto nespokojen/a a 10 bodů znamená naprosto spokojen/a.

9. Existuje nějaká forma zvyšování kvalifikace, kterou byste od ve vašem zaměstnání rád/a využil/a, ale není v současné době k dispozici? Pokud ano, prosím, vypište:

10. U některých zaměstnavatelů platí, že zvyšování kvalifikace vede k rychlejšímu kariérnímu postupu. Lze toto tvrzení použít pro hodnocení vašeho současného zaměstnání?

11. Děkuji. Nyní prosím o pár posledních otázek určených pro statistické zpracování dotazníku. Jste?

12. Kolik je vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

14. Ve kterém kraji bydlíte?

15. Uveďte prosím velikost místa vašeho bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem „Talent management“? Víte, co se pod tímto označením skrývá?

2. Označte prosím Vaši současnou ekonomickou aktivitu.

3. Nyní se budeme věnovat pracovní aktivitě, kterou vykonáváte. Domníváte se, že pro výkon Vašeho povolání je potřeba průběžně pracovat na zvyšování kvalifikace?

6. Prosím uveďte, jaké všechny možnosti dalšího vzdělávání váš zaměstnavatel nabízí:

7. Jak často jste vy osobně v posledních 12 měsících vykonával/a aktivitu směřující ke zvýšení Vaší kvalifikace? Máme na mysli různé oborové kurzy, školení dovedností, výuku jazyků, atp.

8. Ohodnoťte prosím, jak jste byl/a spokojená s aktivitou, kterou jste vykonal/a o ohledem na její přínos pro výkon zaměstnání. K hodnocení prosím použijte stupnici 0=10 bodů, kde 0 bodů znamená naprosto nespokojen/a a 10 bodů znamená naprosto spokojen/a.

9. Existuje nějaká forma zvyšování kvalifikace, kterou byste od ve vašem zaměstnání rád/a využil/a, ale není v současné době k dispozici? Pokud ano, prosím, vypište:

10. U některých zaměstnavatelů platí, že zvyšování kvalifikace vede k rychlejšímu kariérnímu postupu. Lze toto tvrzení použít pro hodnocení vašeho současného zaměstnání?

11. Děkuji. Nyní prosím o pár posledních otázek určených pro statistické zpracování dotazníku. Jste?

12. Kolik je vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

14. Ve kterém kraji bydlíte?

15. Uveďte prosím velikost místa vašeho bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dlesková, K.Talent management (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53079.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.