Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres a jeho vliv na výkonnost v zaměstnání

Stres a jeho vliv na výkonnost v zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Jiřík
Šetření:21. 02. 2016 - 29. 02. 2016
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazníkové šetření, které bylo provedeno ve firmě, v souladu s řízenými rozhovory s vedoucími pracovníky firmy a pracovníky jednotlivých zákaznických center. Jeho základem jsou otázky ve vztahu k řešené problematice, ve vztahu k realizovaným řízeným rozhovorům s vedoucími pracovníky firmy. 

Odpovědi respondentů

1. Věk pracovníka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let3880,85 %80,85 %  
mezi 31 – 40 lety510,64 %10,64 %  
mezi 41 – 50 lety36,38 %6,38 %  
nad 50 let12,13 %2,13 %  

Graf

2. Vzdělání pracovníka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání2451,06 %51,06 %  
střední vzdělání s maturitou2144,68 %44,68 %  
základní vzdělání12,13 %2,13 %  
SO bez maturity12,13 %2,13 %  

Graf

3. Délka zaměstnání ve firmě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do pěti let2246,81 %46,81 %  
do jednoho roku1634,04 %34,04 %  
více jak deset let714,89 %14,89 %  
mezi šesti až deseti roky24,26 %4,26 %  

Graf

4. Vaše současná pracovní pozice je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uspokojující2859,57 %59,57 %  
spíše neuspokojivá919,15 %19,15 %  
uvažuji o novém zaměstnání714,89 %14,89 %  
neuspokující36,38 %6,38 %  

Graf

5. Do jaké míry cítíte, že jste ve své pracovní pozici vytížen/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vytížen/á odpovídajícím způsobem3063,83 %63,83 %  
spíše přetížen/á1021,28 %21,28 %  
nevytížen/a510,64 %10,64 %  
přetížen/á24,26 %4,26 %  

Graf

6. Vaše pracovní zátěž na pracovní pozici je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpovídající2144,68 %44,68 %  
spíše odpovídající1634,04 %34,04 %  
spíše neodpovídající817,02 %17,02 %  
zcela neodpovídající24,26 %4,26 %  

Graf

7. Cítíte se na pracovní pozici přepracován/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2246,81 %46,81 %  
spíše ano1634,04 %34,04 %  
ne817,02 %17,02 %  
ano12,13 %2,13 %  

Graf

8. Máte nějaké problémy v souvislosti s Vaší pracovní pozicí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3063,83 %63,83 %  
ne919,15 %19,15 %  
ano48,51 %8,51 %  
spíše ano48,51 %8,51 %  

Graf

9. Jste spokojený s Vaším současným pracovním prostředím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojený2655,32 %55,32 %  
zcela spokojený1021,28 %21,28 %  
spíše nespokojený817,02 %17,02 %  
zcela nespokojený36,38 %6,38 %  

Graf

10. Jak značný vliv má nepříznivé pracovní prostředí na Váš pracovní výkon:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečný2246,81 %46,81 %  
větší1327,66 %27,66 %  
velmi velký817,02 %17,02 %  
žádný48,51 %8,51 %  

Graf

11. Pociťujete na pracovní pozici psychické nebo fyzické problémy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně2451,06 %51,06 %  
často1327,66 %27,66 %  
vůbec612,77 %12,77 %  
velmi často48,51 %8,51 %  

Graf

12. Mají stresory na pracovišti vliv na Váš pracovní výkon:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2144,68 %44,68 %  
určitě ano1634,04 %34,04 %  
spíše ne714,89 %14,89 %  
ne36,38 %6,38 %  

Graf

13. Myslíte si, že je práce na Vaší pracovní pozici monotónní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2246,81 %46,81 %  
spíše ano1429,79 %29,79 %  
ano714,89 %14,89 %  
nikdy48,51 %8,51 %  

Graf

14. Myslíte si, že je úroveň mezilidských vztahů ve firmě v pořádku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2451,06 %51,06 %  
spíše ne1021,28 %21,28 %  
ano817,02 %17,02 %  
ne510,64 %10,64 %  

Graf

15. Ovlivňují mezilidské vztahy na Vašem pracovišti Váš pracovní výkon:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pozitivně1736,17 %36,17 %  
ano, negativně1531,91 %31,91 %  
spíše ne1225,53 %25,53 %  
určitě ne36,38 %6,38 %  

Graf

16. Jaké jsou pracovní vztahy mezi vedoucími pracovníky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré3268,09 %68,09 %  
špatné714,89 %14,89 %  
výborné714,89 %14,89 %  
velmi špatné12,13 %2,13 %  

Graf

17. Jaké jsou pracovní vztahy mezi jednotlivými pracovníky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré3574,47 %74,47 %  
špatné612,77 %12,77 %  
výborné510,64 %10,64 %  
velmi špatné12,13 %2,13 %  

Graf

18. Máte k dispozici odpovídající pracovní prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2553,19 %53,19 %  
ano1327,66 %27,66 %  
spíše ne612,77 %12,77 %  
ne36,38 %6,38 %  

Graf

19. Máte k dispozici dostatečné informace o pracovní pozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2144,68 %44,68 %  
ano1736,17 %36,17 %  
spíše ne714,89 %14,89 %  
ne24,26 %4,26 %  

Graf

20. Jste schopen/a na své pracovní pozici sladit časové nároky své práce a eliminovat tak případný stres a jeho dopady:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2348,94 %48,94 %  
spíše ne1225,53 %25,53 %  
ano919,15 %19,15 %  
ne36,38 %6,38 %  

Graf

21. Jaké jsou pro Vás na Vaší pracovní pozici největší stresory?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cas

celková nálada v podniku, občas žádná práce, občas přehršel

čas - moc práce

časový pres

deadlines

Falešní podřízení, nátlak z vedení

Fyzická zátěž, náročnost zákazníků

hlad

Chování vedoucích pracovníků.

jednání s cizinci, situace, kdy je nasemu oddeleni pridelena sprava nejake cinnosti a zodpovednost za jeji chod, o cemz nas nikdo neinformuje a nikdo nam smaozrejme ani nerekne, jak cinnost spravovat..a pak vypadame jako debilove:D

Kolegové kteří mě ruší, ať už mlaskají, pískají nebo vyluzují jakékoliv zvuky.

Krátké deadlines

lidé

lidé

lidi

Málo jídla, nemožnost pití piva

Monotonni prace,minimalni informovanost a komunikace ze strany nadrizenych.

Nadřízení

Názory ostatních pracovníků na svojí osobu

nečekané neodkladné pracovní úkoly, osobní spory mezi některými kolegy, neúcta k prací jiných od některých vedoucích pracovníků, potřeba sladění pracovních úkolů s rodinnými povinnostmi

nedostatečná spolupráce dalších osob, nedostatek času, nutnost prioritizace a timemanagementu

Nedostatek casu

neprijemni klienti

Nepřiměřené nároky na můj osobní volný čas

Neshody kolegů

Nesympatický kolega.

Prostředí

přehnaný nadřízený

Přemíra úkolů, vztahy kolektivu, náladovost vedoucích pracovníků

Přiznám se, že nad tím musím opravdu hodně přemýšlet.. myslím si, že je to různé... někdy je to psaní korespondence (gramatika), jindy zase telefonování v angličtině..

různé někdy až neočekávané požadavky klientů/zákazníků

Sakra Miso sorry, tohle by bylo na dlouhy premysleni...

Šéf,spousta lidí v openspace,hluk,vztahy,ženský kolektiv

špatné plánování

špatný vztah s nadřízenou

teplota, studium, protivná kolegyně

termíny

termíny zakázek, já sám

Uzávěrky

Vedouci

vedoucí

Zadne

Zakaznik, kteremu nelze vyjit vstict pres veskerou snahu sebe i kolegu

zda stihneme práci ve stanoveném čase.. když ne, nikdy nám to nezaplatí, ale my to stejně musím udělat :( nikdo jiný to za nás v tem den neudělá

Žádná pauza na jídlo

Žádné

že nestíhám

22. Jakým způsobem by se měla firma podílet na eliminaci stresu na jednotlivých pracovištích v organizaci firmy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byt vice v kontaktu s podrizenymi

Dbát na příjemné pracovní prostředí.

dobré zázemí a kolektiv

dobrý vztah mezi podřízeným a nadřízeným

dodávání více jídla a umožnění pití piva pracovníkům

Dosazovat na vedoucí místa schopné lidí s přirozenou autoritou

Eliminace stresových situací z vedoucích pozic. Ponižování zaměstnanců.

Jasne zadat praci

Každý by měl sedět sám a nebýt rušen.

Komunikace mezi vedenim i zamestnanci, mimopracovni aktivity, zpetna vazba k vykonanym ukolum a zadanim

Komunikací

kulturní a společenské akce

Lepsi komunikace

Měl bych mít asistenta

Měla by aktivně odstraňovat příčiny stresů

Mně osobně jistá omezená míra stresu naopak pomáhá k lepšímu výkonu (aneb jsem líný a odkládám vše na poslední chvíli)

nadřízený pracovník či kolega v blízkosti, který je ochoten poradit, kdyby něco

nepřetěžovat schopné

nevim

nevím

Nevim

odpočinková zóna

Posílení personálu

Pracuji v malé firmě, kde je to spíš na osobě, zda bude či nebude ve stresu.. Možná jen nenabírat si tolik práce..

predavat informace vcas, ucelene a nejlepe jednotnou formou (vzdy se neco dozvime stylem: "bude to asi takhle" "nekdo rikal, ze to bude tehdy a tehdy")

Promluvit s jednotlivými pracovníky a na schůzi si o tom promluvit.

průzkumy, teambuildingy

Respektovat čas ne relaxaci.

Sakra Miso sorry, tohle by bylo na dlouhy premysleni...

Stačily by kanceláře místo openspace

supervize? psycholog?

Teambuilding, ....

tělovcvična, masáže, sluníčko, modernější vybavení kanceláří....

třeba platit přesčasy, na které se u nás nehraje

vedení by mělo mít větší zájem o zpětnou vazbu ze strany řadových pracovníků

Větší komunikace, zájem o názory zaměstnanců, důraz na kolektiv

vzdělávat lidi

zajímat se částečně o osobní problémy zaměstnanců

Zajistit pohodlí na pracovišti

Záleží na každém pracovišti, kde jsou kritické body, které působí jako stresory, obecně neumím posoudit.

zapojit mozek

zlepsenim atmosfery

Zlepsit komunikaci a zajimat se o deni ve firme.

zlepšení vztahů

zlepšit plánování

Změna pracovního prostředí

zredukovat počet osob, případně kroků nutných ke schválení v rámci určitých procesů

23. Jaké faktory mohou přispět ke zvýšení bezpečnost práce na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

...

bezpecnost prace je ok

Bezpecnost prace je u nas v poradku

Bezpečnost je v pořádku

Bezpečností přestávky 15min po 2h práce.

dobré informace o pracovišti, správné školení

Informovanost

Komunikace.

Lepsi informovanost

Lepší cirkulace vzduchu

lepší dělba práce, aby jeden člověk nebyl přepracovaný a unavený

Lepší kafe

Lepší komunikace s lidmi.

méně stresu

moje pracoviště z hlediska bezpečnosti práce je spíše nerizikové

nemám tušení

není potřeba

nepřetěžování

Neuvědomuji si

nevím

Nevim

nevím

nevim

nevím

Nevim

nevim

Nevim

nevím o ničem

nevím o ničem

nic

opět lidé

peníze

pokud by nekdo pri zarizovani nove kuchynky premyslel a nedal elektrickou zasuvku pet centimetru nad drez, asi by to bylo lepsi... a pokud cely den netece voda, asi by bylo dobry poslat zamestnance domu a ne je nechat chodit na preplnene zachody bez moznosti umyt si ruce..

práce je naprosto bezpečná

Pracovní odev

Protiskluzová podlaha

Sakra Miso sorry, tohle by bylo na dlouhy premysleni...

snížením teploty

Školení

Školení.

Vice prostoru na archivaci/uskladneni zbozi a materialu, ktere jsou potrebna shromazdovat ci uschovavat

výčep a bufet

Vytápění budovy

xxx

Žádné

žádné, bezpečnost práce je ideální

24. Jaká doporučení navrhujete pro zlepšení pracovních vztahů na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"vyměnit" negativní spolupracovníky

asi žádné

Bohužel v našem prostředí to není možné

Častější schůze všech pracovníků a řešení pracovních vztahů otevřeně.

diskusi o problémech

eliminace nespokojených lidí

Kanceláře,více lidí,delba práce, můžu v kolektivu,zvýšení platu,placené přesčasy...

Komunikovat a respektovat realitu.

Lepší kafe

manažeři si přestanou připadat jako by to tu osvobodili, pracovníci si přestanou připadat, jako by to tu osvobodili a všem bude líp...

Mimo pracovní posezení

Neformalni schuze mimo pracoviste

nepomlouvat se mezi sebou.. pak by to vypadalo určitě lépe a aby si lidé sami v sobě uvědomili hodnotu autorit, respektu a hlavně se k sobě chovat jako lidi

nevím

nevim bohuzel

po odchodu jedné kolegyně máme nyní na mém pracovišti velmi dobré vztahy

pokud bude pracovní vytížení stále vysoké, je to bez šance..

různá

Sakra Miso sorry, tohle by bylo na dlouhy premysleni...

Spolecne poradane spolecenske a sportovni akce

systém pro střídání řešitelů postupně příchozích problémů a požadavků (aby se nikdo necítil, že dělá víc, než druhý)

team building

Team building

Team-building

teambealding

teambuilding u piva a jídla

to je lidma

Tvorba kolektivu

Tykání.

Více komunikace mezi středisky

Více pochval

více společných teamových akcí

více úsměvů a vřelejší komunikace

vyhodit pár lidí

výměna lidí na vyšších pozicích

Výměna personálu

vyměnit vedoucí

Vyměnit vedouci

Vzajemna vypomoc kolegu mezi sebou

vztahy jsou bezproblémové

Vztahy na pracovišti jsou naprosto v pořádku.

Vztahy nejdou zlepšit silou, lidé si musí případně promluvit a nebo se ignorovat.

Zadne

Zavedení povinného ticha.

Zlepšení komunikace mezi pracovníky.

žádná

žádné, jsou ideální

25. Jaká doporučení navrhujete pro eliminaci stresorů na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aby klienti/zákazníci věděli co chtějí než se na mě obrátí. jestli vás to zajímá tak jsem recepční :D

aby si lidé uvědomili, že je to jenom práce..

Asi odejít protože to co bych vážně chtěla je pro většinu lidí nesmysl.

diskusi

Dobra komunikace

jednotna forma predavani novych informaci, skoleni, jazykove kurzy

Lepsi komunikace

Lepší atmosféra

Lepší domluva mezi kolegy.

lepši kafe

Lepší komunikace vedení s podřízenými

Lepší rozvržení činnosti v rámci celého mesice

mám pocit, že mi pomohlo školení z oblasti selfmanagementu, když nejde změnit objektivně existující stav, dá se zapracovat na subjektivním přístupu :)

Menší tlak ze strany zaměstnavatele.

Mně osobně jistá omezená míra stresu naopak pomáhá k lepšímu výkonu (aneb jsem líný a odkládám vše na poslední chvíli)

Naučit se naslouchat svým podřízeným a nevymýšlet ptákoviny zatěžující naši běžnou agendu.

navrhuji otevřít si pivo a zapomenout na stres samotný, i na jeho původce

Nepřenášet osobní problémy na ostatní pracovníky

Nevim

nevím

nevim

nevím

Nevim

no...eliminovat stresory.

Omezení alkoholu pracovníků

platit přesčasy nebo alespon pracovníky pochválit za jejich výkony a nebrat je jako samozřejmost... prostě si víc vážit pracovníků

Posílení stavu personálu

rum

Sakra Miso sorry, tohle by bylo na dlouhy premysleni...

Teambuilding

tělocvična - velké míče, jiné vybavení kanceláří

Upřímnost a komunikace

urychlení procesů

v této situaci určitě zlepšení mých dovedností a znalostí.. :)

vedoucí, které to psychicky zvládnou

vetsi plat

víc pracovníků

Vice casu na praci

Vice prostoru na reseni jednotlivych ukolu a mensi tlak na feedback

vyhodit pár lidí

vyměnit vedoucí

Vyměnit vedouci

zamyslet se

Zatím žádná, necítím žádný stres na pracovišti.

zlepšení rozvržení času

Změna chování šéfa

žádná

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk pracovníka:

2. Vzdělání pracovníka:

3. Délka zaměstnání ve firmě:

4. Vaše současná pracovní pozice je pro Vás:

5. Do jaké míry cítíte, že jste ve své pracovní pozici vytížen/a:

6. Vaše pracovní zátěž na pracovní pozici je:

7. Cítíte se na pracovní pozici přepracován/a:

8. Máte nějaké problémy v souvislosti s Vaší pracovní pozicí:

9. Jste spokojený s Vaším současným pracovním prostředím:

10. Jak značný vliv má nepříznivé pracovní prostředí na Váš pracovní výkon:

11. Pociťujete na pracovní pozici psychické nebo fyzické problémy:

12. Mají stresory na pracovišti vliv na Váš pracovní výkon:

13. Myslíte si, že je práce na Vaší pracovní pozici monotónní:

14. Myslíte si, že je úroveň mezilidských vztahů ve firmě v pořádku:

15. Ovlivňují mezilidské vztahy na Vašem pracovišti Váš pracovní výkon:

16. Jaké jsou pracovní vztahy mezi vedoucími pracovníky:

17. Jaké jsou pracovní vztahy mezi jednotlivými pracovníky:

18. Máte k dispozici odpovídající pracovní prostředí:

19. Máte k dispozici dostatečné informace o pracovní pozici:

20. Jste schopen/a na své pracovní pozici sladit časové nároky své práce a eliminovat tak případný stres a jeho dopady:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk pracovníka:

2. Vzdělání pracovníka:

3. Délka zaměstnání ve firmě:

4. Vaše současná pracovní pozice je pro Vás:

5. Do jaké míry cítíte, že jste ve své pracovní pozici vytížen/a:

6. Vaše pracovní zátěž na pracovní pozici je:

7. Cítíte se na pracovní pozici přepracován/a:

8. Máte nějaké problémy v souvislosti s Vaší pracovní pozicí:

9. Jste spokojený s Vaším současným pracovním prostředím:

10. Jak značný vliv má nepříznivé pracovní prostředí na Váš pracovní výkon:

11. Pociťujete na pracovní pozici psychické nebo fyzické problémy:

12. Mají stresory na pracovišti vliv na Váš pracovní výkon:

13. Myslíte si, že je práce na Vaší pracovní pozici monotónní:

14. Myslíte si, že je úroveň mezilidských vztahů ve firmě v pořádku:

15. Ovlivňují mezilidské vztahy na Vašem pracovišti Váš pracovní výkon:

16. Jaké jsou pracovní vztahy mezi vedoucími pracovníky:

17. Jaké jsou pracovní vztahy mezi jednotlivými pracovníky:

18. Máte k dispozici odpovídající pracovní prostředí:

19. Máte k dispozici dostatečné informace o pracovní pozici:

20. Jste schopen/a na své pracovní pozici sladit časové nároky své práce a eliminovat tak případný stres a jeho dopady:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jiřík, M.Stres a jeho vliv na výkonnost v zaměstnání (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53209.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.