Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vojtěchová
Šetření:06. 03. 2016 - 08. 03. 2016
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, ráda bych Vás poprosila o věnování chvilky Vašeho času k vyplnění mého dotazníku, který je zaměřen na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Bude sloužit k mé diplomové práci. Děkuji Všem za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5458,06 %58,06 %  
Muž3941,94 %41,94 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-254649,46 %49,46 %  
36-502425,81 %25,81 %  
26-351920,43 %20,43 %  
51 a více44,3 %4,3 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4245,16 %45,16 %  
Vysokoškolské3436,56 %36,56 %  
Středoškolské bez maturity1617,2 %17,2 %  
Základní11,08 %1,08 %  

Graf

4. Jaké je Vaše profesní zařazení ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Technické a administrativní pozice4245,16 %45,16 %  
Výrobní pozice2021,51 %21,51 %  
Jiné1819,35 %19,35 %  
Vedoucí, řídící pozice1313,98 %13,98 %  

Graf

5. Považujete další vzdělání ve své profesi za důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6367,74 %67,74 %  
ne2122,58 %22,58 %  
nevím99,68 %9,68 %  

Graf

6. Podporuje Váš zaměstnavatel dle Vašeho názoru další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3537,63 %37,63 %  
souhlasím2324,73 %24,73 %  
spíše nesouhlasím1516,13 %16,13 %  
nesouhlasím1010,75 %10,75 %  
nevím1010,75 %10,75 %  

Graf

7. Vyberte, jakého druhu vzdělávání na pracovišti "on the job" jste se již ve Vaší firmě účastnil/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní porady5053,76 %53,76 %  
Pověření úkolem4447,31 %47,31 %  
Instrukce při výkonu práce4245,16 %45,16 %  
Asistování2627,96 %27,96 %  
Coaching1920,43 %20,43 %  
Rotace práce1920,43 %20,43 %  
Mentoring1010,75 %10,75 %  
Counselling33,23 %3,23 %  
kursy a školení11,08 %1,08 %  
Žádné11,08 %1,08 %  
Trénink koučů11,08 %1,08 %  
kurzy typu copywriting, prezentační dovednosti + novinky v oboru11,08 %1,08 %  
nic11,08 %1,08 %  
nic z toho nepatří mezi vzdělávání11,08 %1,08 %  
výuka cizích jazyků11,08 %1,08 %  

Graf

8. Vyberte, jakého druhu vzdělávání mimo pracoviště "off the job" jste se již ve Vaší firmě účastnil/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přednáška5458,7 %58,06 %  
Vzdělávání pomocí počítačů (E-learning)3335,87 %35,48 %  
Workshop2830,43 %30,11 %  
Outdoorové aktivity1516,3 %16,13 %  
Brainstorming1010,87 %10,75 %  
Simulace99,78 %9,68 %  
Assessment centres88,7 %8,6 %  
Demonstrování88,7 %8,6 %  
Hraní rolí66,52 %6,45 %  
Případová studie55,43 %5,38 %  
žádné22,17 %2,15 %  
nic22,17 %2,15 %  
školení11,09 %1,08 %  

Graf

9. Jsou pro Vás získané informace ze vzdělání důležité pro výkon Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4144,09 %44,09 %  
Spíše ano3335,48 %35,48 %  
Spíše ne1111,83 %11,83 %  
Ne88,6 %8,6 %  

Graf

10. Ověřuje si Váš nadřízený informace získané během vzdělávacího procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3739,78 %39,78 %  
Spíše ano2223,66 %23,66 %  
Ne2021,51 %21,51 %  
Ano1415,05 %15,05 %  

Graf

11. Kolik byste byli ochotni investovat z vlastních finančních prostředků do vzdělávání měsíčně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-500 Kč3335,48 %35,48 %  
501-1000 Kč3234,41 %34,41 %  
1001 - 2000 Kč1313,98 %13,98 %  
0 Kč1010,75 %10,75 %  
Více jak 2001 Kč55,38 %5,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše profesní zařazení ve firmě?

5. Považujete další vzdělání ve své profesi za důležité?

6. Podporuje Váš zaměstnavatel dle Vašeho názoru další vzdělávání?

7. Vyberte, jakého druhu vzdělávání na pracovišti "on the job" jste se již ve Vaší firmě účastnil/a.

8. Vyberte, jakého druhu vzdělávání mimo pracoviště "off the job" jste se již ve Vaší firmě účastnil/a.

9. Jsou pro Vás získané informace ze vzdělání důležité pro výkon Vaší práce?

10. Ověřuje si Váš nadřízený informace získané během vzdělávacího procesu?

11. Kolik byste byli ochotni investovat z vlastních finančních prostředků do vzdělávání měsíčně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše profesní zařazení ve firmě?

5. Považujete další vzdělání ve své profesi za důležité?

6. Podporuje Váš zaměstnavatel dle Vašeho názoru další vzdělávání?

7. Vyberte, jakého druhu vzdělávání na pracovišti "on the job" jste se již ve Vaší firmě účastnil/a.

8. Vyberte, jakého druhu vzdělávání mimo pracoviště "off the job" jste se již ve Vaší firmě účastnil/a.

9. Jsou pro Vás získané informace ze vzdělání důležité pro výkon Vaší práce?

10. Ověřuje si Váš nadřízený informace získané během vzdělávacího procesu?

11. Kolik byste byli ochotni investovat z vlastních finančních prostředků do vzdělávání měsíčně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vojtěchová, V.Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53751.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.