Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Dvořáková
Šetření:10. 04. 2016 - 20. 04. 2016
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který má zjistit pohled veřejnosti na OSPOD.

Dotazník je anonymní a zaznamenané odpovědi budou sloužit jako podklad k mé absolventské práci.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-40 let3869,09 %69,09 %  
nad 41 let1018,18 %18,18 %  
do 20 let712,73 %12,73 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4072,73 %72,73 %  
muž1527,27 %27,27 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
 střední nebo vyšší odborné2443,64 %43,64 %  
 vysokoškolské2036,36 %36,36 %  
 základní nebo vyučen/a1120 %20 %  

Graf

4. Už jste někdy slyšeli o OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4989,09 %89,09 %  
ne610,91 %10,91 %  

Graf

5. Máte s činností OSPOD osobní zkušenost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4072,73 %72,73 %  
ano1527,27 %27,27 %  

Graf

6. Pokud ano, jak hodnotíte činnost tohoto orgánu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladně, jsem spokojen/a1058,82 %18,18 %  
záporně, jsem nespokojen/a741,18 %12,73 %  

Graf

7. Víte, kde se OSPOD nachází ve Vašem městě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3563,64 %63,64 %  
ano2036,36 %36,36 %  

Graf

8. Je ve Vašem okolí osoba, která je zaměstnaná v OSPOD?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikoho takového neznám4378,18 %78,18 %  
ano, v tomto oboru pracuje příbuzný nebo známý1221,82 %21,82 %  

Graf

9. Je Vám známo, že OSPOD zprostředkovává náhradní rodinnou péči?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, věděl/a jsem to3666,67 %65,45 %  
ne, nevěděl/a jsem to1833,33 %32,73 %  

Graf

10. . Požadavky kladené zákonem na výkon sociálně-právní ochrany dětí jsou podle mého názoru

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nemohu posoudit3464,15 %61,82 %  
dostačující1018,87 %18,18 %  
nedostačující916,98 %16,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Máte s činností OSPOD osobní zkušenost?

  • odpověď ano:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kladně, jsem spokojen/a na otázku 6. Pokud ano, jak hodnotíte činnost tohoto orgánu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Už jste někdy slyšeli o OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí)?

5. Máte s činností OSPOD osobní zkušenost?

6. Pokud ano, jak hodnotíte činnost tohoto orgánu?

7. Víte, kde se OSPOD nachází ve Vašem městě?

8. Je ve Vašem okolí osoba, která je zaměstnaná v OSPOD?

9. Je Vám známo, že OSPOD zprostředkovává náhradní rodinnou péči?

10. . Požadavky kladené zákonem na výkon sociálně-právní ochrany dětí jsou podle mého názoru

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Už jste někdy slyšeli o OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí)?

5. Máte s činností OSPOD osobní zkušenost?

6. Pokud ano, jak hodnotíte činnost tohoto orgánu?

7. Víte, kde se OSPOD nachází ve Vašem městě?

8. Je ve Vašem okolí osoba, která je zaměstnaná v OSPOD?

9. Je Vám známo, že OSPOD zprostředkovává náhradní rodinnou péči?

10. . Požadavky kladené zákonem na výkon sociálně-právní ochrany dětí jsou podle mého názoru

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, T.Sociálně-právní ochrana dětí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54975.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.