Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů VŠ

Uplatnění absolventů VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anastasiya Pavlovska
Šetření:26. 12. 2016 - 15. 01. 2017
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážené respondentky, vážení respondenti,

dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění mého dotazníku, který je součástí mé seminární práce na téma: „ Uplatnění absolventů Vysokých škol“.

Dotazník je určen pouze pro absolventy tzn: = že Vaše celková doba odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia 2 roky. 

Dotazník obsahuje celkem 11 otázek a  je zcela anonymní. Předem Vám děkuji za Vaší ochotu a čas. 

Anastasiya Pavlovska, studentka Vyšší odborné školy v Mostě

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8474,34 %74,34 %  
muž2925,66 %25,66 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
262421,24 %21,24 %  
241815,93 %15,93 %  
251715,04 %15,04 %  
23108,85 %8,85 %  
28108,85 %8,85 %  
27108,85 %8,85 %  
2265,31 %5,31 %  
3554,42 %4,42 %  
2954,42 %4,42 %  
3021,77 %1,77 %  
ostatní odpovědi 40
32
31
59
45
20
65,31 %5,31 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26
Minimum:22
Maximum:35
Variační rozpětí:13
Rozptyl:6.29
Směrodatná odchylka:2.51
Medián:26
Modus:26

Graf

3. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3430,09 %30,09 %  
Středočeský kraj119,73 %9,73 %  
Jihomoravský kraj108,85 %8,85 %  
Jihočeský kraj87,08 %7,08 %  
Olomoucký kraj87,08 %7,08 %  
Ústecký kraj87,08 %7,08 %  
Kraj Vysočina76,19 %6,19 %  
Pardubický kraj65,31 %5,31 %  
Plzeňský kraj65,31 %5,31 %  
Zlínský kraj54,42 %4,42 %  
Královéhradecký kraj43,54 %3,54 %  
Moravskoslezský kraj32,65 %2,65 %  
Liberecký kraj21,77 %1,77 %  
Karlovarský kraj10,88 %0,88 %  

Graf

4. Jaké zaměření měla Vaše vysoká škola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní4640,71 %40,71 %  
ekonomické3833,63 %33,63 %  
přírodovědní1210,62 %10,62 %  
technické1210,62 %10,62 %  
Jiné54,42 %4,42 %  

Graf

5. Jaký titul jste získal absolvováním vysoké školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bc.5044,25 %44,25 %  
Mgr.2824,78 %24,78 %  
Ing.2320,35 %20,35 %  
nemám titul21,77 %1,77 %  
DiS.10,88 %0,88 %  
Zadny10,88 %0,88 %  
Dr.10,88 %0,88 %  
PhD10,88 %0,88 %  
MUDr.10,88 %0,88 %  
JUDr.10,88 %0,88 %  
A co takhle Moravskoslezský kraj?? ;)10,88 %0,88 %  
Ing. Bc.10,88 %0,88 %  
MVDr.10,88 %0,88 %  
Bc., nyní kombinovaně studuji Ing. 10,88 %0,88 %  

Graf

6. Jak dlouho trvalo, než jste získal/a svoji první práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hned po absolvování VŠ5649,56 %49,56 %  
2-6 měsíců2723,89 %23,89 %  
cca 1 měsíc1210,62 %10,62 %  
víc jak 1 rok119,73 %9,73 %  
7 měsíců - 1 rok76,19 %6,19 %  

Graf

7. Jaké má zaměření Vaše první zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní3530,97 %30,97 %  
ekonomické3430,09 %30,09 %  
technické2320,35 %20,35 %  
Jiné1715,04 %15,04 %  
přírodovědecké43,54 %3,54 %  

Graf

8. Vykonávate podřádnou práci vůči Vašemu vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7263,72 %63,72 %  
ano4136,28 %36,28 %  

Graf

9. Jste spokojený/á s Vaším uplatněním na trhu práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6860,71 %60,18 %  
ne4439,29 %38,94 %  

Graf

10. Postačilo by u Vašeho zaměstnání středoškolské vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5750,44 %50,44 %  
ne5649,56 %49,56 %  

Graf

11. Jak dlouho jste pracoval/a ve své první práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracují tam do teď7266,06 %63,72 %  
více jak rok1816,51 %15,93 %  
méně jak rok76,42 %6,19 %  
méně jak pul rok76,42 %6,19 %  
méně jak měsíc54,59 %4,42 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaké má zaměření Vaše první zaměstnání?

  • odpověď technické:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi technické na otázku 4. Jaké zaměření měla Vaše vysoká škola?

10. Postačilo by u Vašeho zaměstnání středoškolské vzdělání?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi víc jak 1 rok na otázku 6. Jak dlouho trvalo, než jste získal/a svoji první práci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Jaké zaměření měla Vaše vysoká škola?

5. Jaký titul jste získal absolvováním vysoké školy?

6. Jak dlouho trvalo, než jste získal/a svoji první práci?

7. Jaké má zaměření Vaše první zaměstnání?

8. Vykonávate podřádnou práci vůči Vašemu vzdělání?

9. Jste spokojený/á s Vaším uplatněním na trhu práce?

10. Postačilo by u Vašeho zaměstnání středoškolské vzdělání?

11. Jak dlouho jste pracoval/a ve své první práci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Jaké zaměření měla Vaše vysoká škola?

5. Jaký titul jste získal absolvováním vysoké školy?

6. Jak dlouho trvalo, než jste získal/a svoji první práci?

7. Jaké má zaměření Vaše první zaměstnání?

8. Vykonávate podřádnou práci vůči Vašemu vzdělání?

9. Jste spokojený/á s Vaším uplatněním na trhu práce?

10. Postačilo by u Vašeho zaměstnání středoškolské vzdělání?

11. Jak dlouho jste pracoval/a ve své první práci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlovska, A.Uplatnění absolventů VŠ (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://58037.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.