Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Piercing

Piercing

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Vávrová
Šetření:24. 03. 2010 - 28. 03. 2010
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.18
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím všechny, co mají piercing o vyplnění tohoto dotazníku, který potřebuji k mé seminární práci na téma: Motivace k narušení integrity lidského těla cizorodými předměty.

Předem děkuji za Vaši pomoc.

Odpovědi respondentů

1. V kolika letech jsem si nechal/a (poprvé) udělat piercing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 257259,5 %60,5 %  
méně než 184839,67 %40,34 %  
30 - 4010,83 %0,84 %  

Graf

2. Kolik mám na těle piercingů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více4839,67 %40,34 %  
13024,79 %25,21 %  
22016,53 %16,81 %  
31814,88 %15,13 %  
454,13 %4,2 %  

Graf

3. Co mě vedle k tomu nechat si udělat piercing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dekorativní, estetické důvody7965,29 %66,39 %  
nic2520,66 %21,01 %  
Odlišit se od ostatních1714,05 %14,29 %  

Graf

4. O opatření piercingu jsem se rozhodovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několik měsíců5948,76 %49,58 %  
spontánní rozhodnutí5041,32 %42,02 %  
několik let129,92 %10,08 %  

Graf

5. Z čeho jsem měl/a největší strach?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neměl/a jsem strach6251,24 %52,1 %  
bolest3528,93 %29,41 %  
infekce1613,22 %13,45 %  
nebude se to líbit okolí 54,13 %4,2 %  
nebude se mi to líbit32,48 %2,52 %  

Graf

6. Na jakém místě mám piercing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ucho7259,5 %60,5 %  
jazyk5444,63 %45,38 %  
pupík3932,23 %32,77 %  
nos3528,93 %29,41 %  
rty3024,79 %25,21 %  
intimní partie2722,31 %22,69 %  
bradavka2117,36 %17,65 %  
jiné místo2016,53 %16,81 %  
obočí1814,88 %15,13 %  
jiná část obličeje1613,22 %13,45 %  
brada108,26 %8,4 %  

Graf

7. Setkal/a jsem se někdy s negativním názorem na můj piercing?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4537,19 %37,82 %  
spíše souhlasím3024,79 %25,21 %  
spíše nesouhlasím2319,01 %19,33 %  
nesouhlasím1512,4 %12,61 %  
nevím86,61 %6,72 %  

Graf

8. Pořídil/a bych si piercing i kdyby byl stálého charakteru jako tetování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7561,98 %63,03 %  
nevím3327,27 %27,73 %  
ne1310,74 %10,92 %  

Graf

9. Jsem pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10788,43 %89,92 %  
muž1411,57 %11,76 %  

Graf

10. Kolik je mi let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 258671,07 %72,27 %  
méně než 183125,62 %26,05 %  
26 - 3032,48 %2,52 %  
41 - 5010,83 %0,84 %  

Graf

11. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské 6553,72 %54,62 %  
základní3327,27 %27,73 %  
vysokoškolské 119,09 %9,24 %  
vyšší odborné97,44 %7,56 %  
vyučen/a32,48 %2,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V kolika letech jsem si nechal/a (poprvé) udělat piercing?

2. Kolik mám na těle piercingů?

3. Co mě vedle k tomu nechat si udělat piercing?

4. O opatření piercingu jsem se rozhodovala?

5. Z čeho jsem měl/a největší strach?

6. Na jakém místě mám piercing?

7. Setkal/a jsem se někdy s negativním názorem na můj piercing?

8. Pořídil/a bych si piercing i kdyby byl stálého charakteru jako tetování?

9. Jsem pohlaví?

10. Kolik je mi let?

11. Nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V kolika letech jsem si nechal/a (poprvé) udělat piercing?

2. Kolik mám na těle piercingů?

3. Co mě vedle k tomu nechat si udělat piercing?

4. O opatření piercingu jsem se rozhodovala?

5. Z čeho jsem měl/a největší strach?

6. Na jakém místě mám piercing?

7. Setkal/a jsem se někdy s negativním názorem na můj piercing?

8. Pořídil/a bych si piercing i kdyby byl stálého charakteru jako tetování?

9. Jsem pohlaví?

10. Kolik je mi let?

11. Nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vávrová, R.Piercing (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6058.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.