Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Chrpa
Šetření:16. 12. 2017 - 02. 01. 2018
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentem VŠ a momentálně pracuji na své diplomové práci, která je zaměřena na Firemní vzdělávání.

Chtěl bych Vás tedy poprosit o pár minut Vašeho času, abyste vyplnili následující dotaznik.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6556,03 %56,03 %  
Muž5143,97 %43,97 %  

Graf

2. Jaké je Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5648,28 %48,28 %  
Středoškolské s maturitou5043,1 %43,1 %  
Středoškolské bez maturity86,9 %6,9 %  
základní21,72 %1,72 %  

Graf

3. Kolikaleté máte pracovní zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 8 roků6757,76 %57,76 %  
1 až 3 roky2118,1 %18,1 %  
3 až 8 roků2017,24 %17,24 %  
Do 1 roku86,9 %6,9 %  

Graf

4. Pracujete v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malé firmě4236,21 %36,21 %  
Velké firmě3933,62 %33,62 %  
Střední firmě3530,17 %30,17 %  

Graf

5. Jak moc je pro Vás důležité mít v práci možnost rozvíjet se a vzdělávat se? (1-důležité, 5-nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15547,41 %47,41 %  
22723,28 %23,28 %  
32118,1 %18,1 %  
476,03 %6,03 %  
565,17 %5,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.89
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.02
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:2
Modus:1

Graf

6. Jaká je Vaše největší priorita pří účasti vzdělávacího programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získání znalostí za účelem seberozvoje (znalosti)5143,97 %43,97 %  
Získání znalostí za účelem budoucího kariérního růstu (finance).3933,62 %33,62 %  
Získání znalostí za účelem zlepšení své práce (dobrý pocit z kvalitně odvedené práce2118,1 %18,1 %  
Jiné54,31 %4,31 %  

Graf

7. S tvrzením: „Na dobrovolné vzdělávací aktivity, chodím kvůli budoucímu kariérnímu růstu, než jen s myšlenkou nabytí nových znalosti“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím4538,79 %38,79 %  
Spíše nesouhlasím3530,17 %30,17 %  
Souhlasím2118,1 %18,1 %  
Nesouhlasím1512,93 %12,93 %  

Graf

8. Ve společnosti, kde jsem pracoval, jsem měl možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7867,24 %67,24 %  
Ne2622,41 %22,41 %  
Zúčastnil jsem se jen vstupního školení do společnosti1210,34 %10,34 %  

Graf

9. Ve firmě, kde pracujete, setkal jste se spíše s průběžným vzděláváním nebo jednorázovou vzdělávací aktivitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše s průběžným vzděláváním3731,9 %31,9 %  
S obojím na stejno3227,59 %27,59 %  
Spíše s jednorázovými vzdělávacími aktivitami3126,72 %26,72 %  
Nesetkal se ani s jedním1613,79 %13,79 %  

Graf

10. Jaký typ vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Instruktáž (názorná ukázka)5648,28 %48,28 %  
Přednáška spojená s diskuzí (předávání teoretických poznatku + diskuze)5043,1 %43,1 %  
Asistování (Seniorní kolega přenechává jednodušší úkoly učícímu)3631,03 %31,03 %  
Demonstrování (názorné ukázky za použití audiovizuální techniky, počítačů, trenažérů, předvádění pracovních postupu apod.)3328,45 %28,45 %  
Rotace práce (zaměstnanec rotuje po pracovních pozicích v rámci oddělení nebo v rámci celé organizace)2925 %25 %  
Mentoring (Mentor dává konkrétní tipy a rady jak mentorovaný má svou práci vylepšit)2723,28 %23,28 %  
Koučing (Kouč pomocí kladení otázek, navádí koučovaného k jeho cíli)1714,66 %14,66 %  
E-learning (Vzdělávání pomocí informační technologie)1613,79 %13,79 %  

Graf

11. Na jakých faktorech je postaven výběr metody výuky (možnost více voleb)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obsah, tématické celky výuky5850 %50 %  
Cíl4337,07 %37,07 %  
Na požadavcích zadavatele výuky2824,14 %24,14 %  
Vyučovací technologie, které jsou k dispozici2723,28 %23,28 %  
Forma organizačního uspořádání výuky2420,69 %20,69 %  
Na podmínkách ve kterých výuka probíhá, finančním zabezpečení kurzu2118,1 %18,1 %  
Výhradně na vůli a schopnostech lektora1512,93 %12,93 %  

Graf

12. Jste rádi, když je vzdělávací aktivita zaměřena převážně na praxi a můžete si vyzkoušet, co jste se právě naučili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7161,21 %61,21 %  
Spíše ano3731,9 %31,9 %  
Je mi to jedno65,17 %5,17 %  
Spíše ne10,86 %0,86 %  
Ne10,86 %0,86 %  

Graf

13. Setkáváte se při vzdělávací aktivitě s názornými příklady z praxe? (případové studie, hraní rolí, učení na pracovišti apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4337,07 %37,07 %  
ano4337,07 %37,07 %  
Spíše ne1916,38 %16,38 %  
Ne119,48 %9,48 %  

Graf

14. Jaké vzdělávání upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace obojího7564,66 %64,66 %  
Na pracovišti2622,41 %22,41 %  
Mimo pracoviště1512,93 %12,93 %  

Graf

15. Nepřítomnost na pracovišti kvůli školení má na mou práci dopad v podobě hromadění práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4437,93 %37,93 %  
Spíše ne3328,45 %28,45 %  
Ano2420,69 %20,69 %  
Ne1512,93 %12,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž/žena?

2. Jaké je Vaše dosažené vzdělání

3. Kolikaleté máte pracovní zkušenosti?

4. Pracujete v:

5. Jak moc je pro Vás důležité mít v práci možnost rozvíjet se a vzdělávat se? (1-důležité, 5-nedůležité)

6. Jaká je Vaše největší priorita pří účasti vzdělávacího programu?

7. S tvrzením: „Na dobrovolné vzdělávací aktivity, chodím kvůli budoucímu kariérnímu růstu, než jen s myšlenkou nabytí nových znalosti“

8. Ve společnosti, kde jsem pracoval, jsem měl možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit

9. Ve firmě, kde pracujete, setkal jste se spíše s průběžným vzděláváním nebo jednorázovou vzdělávací aktivitou?

10. Jaký typ vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje?

11. Na jakých faktorech je postaven výběr metody výuky (možnost více voleb)

12. Jste rádi, když je vzdělávací aktivita zaměřena převážně na praxi a můžete si vyzkoušet, co jste se právě naučili?

13. Setkáváte se při vzdělávací aktivitě s názornými příklady z praxe? (případové studie, hraní rolí, učení na pracovišti apod.)

14. Jaké vzdělávání upřednostňujete?

15. Nepřítomnost na pracovišti kvůli školení má na mou práci dopad v podobě hromadění práce.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž/žena?

2. Jaké je Vaše dosažené vzdělání

3. Kolikaleté máte pracovní zkušenosti?

4. Pracujete v:

5. Jak moc je pro Vás důležité mít v práci možnost rozvíjet se a vzdělávat se? (1-důležité, 5-nedůležité)

6. Jaká je Vaše největší priorita pří účasti vzdělávacího programu?

7. S tvrzením: „Na dobrovolné vzdělávací aktivity, chodím kvůli budoucímu kariérnímu růstu, než jen s myšlenkou nabytí nových znalosti“

8. Ve společnosti, kde jsem pracoval, jsem měl možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit

9. Ve firmě, kde pracujete, setkal jste se spíše s průběžným vzděláváním nebo jednorázovou vzdělávací aktivitou?

10. Jaký typ vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje?

11. Na jakých faktorech je postaven výběr metody výuky (možnost více voleb)

12. Jste rádi, když je vzdělávací aktivita zaměřena převážně na praxi a můžete si vyzkoušet, co jste se právě naučili?

13. Setkáváte se při vzdělávací aktivitě s názornými příklady z praxe? (případové studie, hraní rolí, učení na pracovišti apod.)

14. Jaké vzdělávání upřednostňujete?

15. Nepřítomnost na pracovišti kvůli školení má na mou práci dopad v podobě hromadění práce.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chrpa, V.Firemní vzdělávání (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://62676.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.