Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příprava do školy

Příprava do školy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Panni
Šetření:02. 01. 2018 - 15. 01. 2018
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Náš dotazník zpracovává informace o studentech různých škol.

Odpovědi respondentů

1. Jak často dostáváte domácí úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x za týden3833,33 %33,33 %  
3-4x za týden3026,32 %26,32 %  
vůbec2622,81 %22,81 %  
každý den2017,54 %17,54 %  

Graf

2. Děláte domácí úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5245,61 %45,61 %  
občas3631,58 %31,58 %  
ne2622,81 %22,81 %  

Graf

3. Jak často píšete písemky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 za týden4539,47 %39,47 %  
3-4x za týden3732,46 %32,46 %  
vůbec2017,54 %17,54 %  
každý den1210,53 %10,53 %  

Graf

4. Učíte se na písemky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5245,61 %45,61 %  
občas4942,98 %42,98 %  
ne1311,4 %11,4 %  

Graf

5. Připravujete se na každou vyučovací hodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9785,09 %85,09 %  
ano1714,91 %14,91 %  

Graf

6. Snažíte se ve škole dosáhnout dobrého prospěchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9482,46 %82,46 %  
ne2017,54 %17,54 %  

Graf

7. Děláte nepovinné domácí úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9583,33 %83,33 %  
ano1916,67 %16,67 %  

Graf

8. Snažíte se vyjít vstříc požadavkům Vašich učitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10087,72 %87,72 %  
ne1412,28 %12,28 %  

Graf

9. Berete školu jako hlavní prioritu ve Vašem životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6960,53 %60,53 %  
ano4539,47 %39,47 %  

Graf

10. Zdržujete se ve škole rádi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6557,02 %57,02 %  
ano4942,98 %42,98 %  

Graf

11. Dodržujete stanovený termín dodání domácích úkolů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9078,95 %78,95 %  
ne2421,05 %21,05 %  

Graf

12. Jaký typ školy navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola7263,16 %63,16 %  
vysoká škola3228,07 %28,07 %  
základní škola76,14 %6,14 %  
odborné učiliště32,63 %2,63 %  

Graf

13. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-20 let6758,77 %58,77 %  
21 a více let2824,56 %24,56 %  
11-15 let1714,91 %14,91 %  
0-10 let21,75 %1,75 %  

Graf

14. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8574,56 %74,56 %  
muž2925,44 %25,44 %  

Graf

15. Rozhodli jste se s výběrem školy správně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8877,19 %77,19 %  
ne2622,81 %22,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Jaký typ školy navštěvujete?

  • odpověď vysoká škola:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 a více let na otázku 13. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často dostáváte domácí úkoly?

2. Děláte domácí úkoly?

3. Jak často píšete písemky?

4. Učíte se na písemky?

5. Připravujete se na každou vyučovací hodinu?

6. Snažíte se ve škole dosáhnout dobrého prospěchu?

7. Děláte nepovinné domácí úkoly?

8. Snažíte se vyjít vstříc požadavkům Vašich učitelů?

9. Berete školu jako hlavní prioritu ve Vašem životě?

10. Zdržujete se ve škole rádi?

11. Dodržujete stanovený termín dodání domácích úkolů?

12. Jaký typ školy navštěvujete?

13. Kolik je vám let?

14. Jste muž nebo žena?

15. Rozhodli jste se s výběrem školy správně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často dostáváte domácí úkoly?

2. Děláte domácí úkoly?

3. Jak často píšete písemky?

4. Učíte se na písemky?

5. Připravujete se na každou vyučovací hodinu?

6. Snažíte se ve škole dosáhnout dobrého prospěchu?

7. Děláte nepovinné domácí úkoly?

8. Snažíte se vyjít vstříc požadavkům Vašich učitelů?

9. Berete školu jako hlavní prioritu ve Vašem životě?

10. Zdržujete se ve škole rádi?

11. Dodržujete stanovený termín dodání domácích úkolů?

12. Jaký typ školy navštěvujete?

13. Kolik je vám let?

14. Jste muž nebo žena?

15. Rozhodli jste se s výběrem školy správně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Panni, M.Příprava do školy (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://63031.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.