Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Užívání návykových látek

Užívání návykových látek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Holas
Šetření:22. 10. 2018 - 05. 11. 2018
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky průzkumu budou použity do ročníkové práce.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15974,65 %74,65 %  
Muž5425,35 %25,35 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 30 let12860,09 %60,09 %  
31 až 50 let4018,78 %18,78 %  
14 až 18 let3717,37 %17,37 %  
51 let a více62,82 %2,82 %  
méně než 14 let20,94 %0,94 %  

Graf

3. Jak často užíváte tabákové výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát jsem to vyzkoušel6530,52 %30,52 %  
Nikdy5626,29 %26,29 %  
Pravidelně každý den5023,47 %23,47 %  
Příležitostně2813,15 %13,15 %  
Pravidelně každý týden146,57 %6,57 %  

Graf

4. Kolik vám bylo, když jste poprvé kouřil/a cigaretu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 až 15 let8841,31 %41,31 %  
Nikdy jsem nekouřil4521,13 %21,13 %  
16 až 17 let3717,37 %17,37 %  
Méně než 12 let2511,74 %11,74 %  
18 a více let188,45 %8,45 %  

Graf

5. Jak často pijete alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně12056,34 %56,34 %  
Pravidelně každý týden5626,29 %26,29 %  
Párkrát jsem to zkusil2210,33 %10,33 %  
Nikdy94,23 %4,23 %  
Pravidelně každý den62,82 %2,82 %  

Graf

6. Jak často užíváš marihuanu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy10247,89 %47,89 %  
Párkrát jsem to zkusil7535,21 %35,21 %  
Příležitostně2712,68 %12,68 %  
Pravidelně každý týden83,76 %3,76 %  
Pravidelně každý den10,47 %0,47 %  

Graf

7. Měla by se marihuana legalizovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7434,74 %34,74 %  
Spíše ne5626,29 %26,29 %  
Určitě ne3114,55 %14,55 %  
Určitě ano2913,62 %13,62 %  
Nevim2310,8 %10,8 %  

Graf

8. Kterou z uvedených drog jsi v životě vyzkoušel/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alkohol a cigarety18295,79 %85,45 %  
Marihuanu12867,37 %60,09 %  
Hašiš4322,63 %20,19 %  
Sedativa a jiné tišící prostředky3417,89 %15,96 %  
Extáze a jiné taneční drogy2814,74 %13,15 %  
LSD, trip a jiné halucinogeny2010,53 %9,39 %  
Kokain189,47 %8,45 %  
Pervitin136,84 %6,1 %  
Jiný opiát115,79 %5,16 %  
Jiné115,79 %5,16 %  
Heroin52,63 %2,35 %  
Těkavé látky42,11 %1,88 %  

Graf

9. Myslíš si, ze novelizace Trestního zákona ohledně držení drog v množství „větším než malém“ je správná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7737,2 %36,15 %  
Spíše ano4421,26 %20,66 %  
Určitě ne3818,36 %17,84 %  
Spíše ne3114,98 %14,55 %  
Určitě ano178,21 %7,98 %  

Graf

10. Jaké je vaše vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úspěšné ukončení střední školy9143,13 %42,72 %  
Úspěšné ukončení vysoké školy8138,39 %38,03 %  
Ukončení základní školy3416,11 %15,96 %  
Ani jedno z uvedených52,37 %2,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak často užíváte tabákové výrobky?

 • odpověď Nikdy:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem nekouřil na otázku 4. Kolik vám bylo, když jste poprvé kouřil/a cigaretu?

6. Jak často užíváš marihuanu?

 • odpověď Nikdy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem nekouřil na otázku 4. Kolik vám bylo, když jste poprvé kouřil/a cigaretu?

8. Kterou z uvedených drog jsi v životě vyzkoušel/a?

 • odpověď Marihuanu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Párkrát jsem to zkusil na otázku 6. Jak často užíváš marihuanu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostně na otázku 6. Jak často užíváš marihuanu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hašiš na otázku 8. Kterou z uvedených drog jsi v životě vyzkoušel/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kokain na otázku 8. Kterou z uvedených drog jsi v životě vyzkoušel/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně každý týden na otázku 3. Jak často užíváte tabákové výrobky?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Extáze a jiné taneční drogy na otázku 8. Kterou z uvedených drog jsi v životě vyzkoušel/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jak často užíváte tabákové výrobky?

4. Kolik vám bylo, když jste poprvé kouřil/a cigaretu?

5. Jak často pijete alkohol?

6. Jak často užíváš marihuanu?

7. Měla by se marihuana legalizovat?

8. Kterou z uvedených drog jsi v životě vyzkoušel/a?

9. Myslíš si, ze novelizace Trestního zákona ohledně držení drog v množství „větším než malém“ je správná?

10. Jaké je vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jak často užíváte tabákové výrobky?

4. Kolik vám bylo, když jste poprvé kouřil/a cigaretu?

5. Jak často pijete alkohol?

6. Jak často užíváš marihuanu?

7. Měla by se marihuana legalizovat?

8. Kterou z uvedených drog jsi v životě vyzkoušel/a?

9. Myslíš si, ze novelizace Trestního zákona ohledně držení drog v množství „větším než malém“ je správná?

10. Jaké je vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holas, L.Užívání návykových látek (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://66274.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.