Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důsledky užívání návykových látek

Důsledky užívání návykových látek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Pelc
Šetření:07. 03. 2019 - 14. 03. 2019
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník se týká zjištění důsledků návykových látek.

Děkuji za vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Pokud požíváte nějakou drogu (myslíme i alkohol, cigarety...), z jakého důvodu to nejčastěji je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Abych se uvolnil/a od stresu, napětí, problémů2437,5 %37,5 %  
Abych se bavil/a ve společnosti1828,13 %28,13 %  
Protože mi to chutná1218,75 %18,75 %  
Z jiných důvodů (napište jakých)23,13 %3,13 %  
Protože mi není dobře a věřím, že mi "moje droga" pomůže23,13 %3,13 %  
Nepoužívám 23,13 %3,13 %  
Neužívam23,13 %3,13 %  
pretože pivo palivo :D11,56 %1,56 %  
Nepožívám11,56 %1,56 %  

Graf

2. Stalo se Vám někdy, že Vám požití (nebo opakované požívání) drogy (myslíme i alkohol, cigarety...) způsobilo nějaké problémy či negativa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nikdy2742,19 %42,19 %  
Ano zdravotní2132,81 %32,81 %  
Ano psychické710,94 %10,94 %  
Ano sociální (ve vztazích, zaměstnání...)69,38 %9,38 %  
Jiné (napište jaké)11,56 %1,56 %  
po alkoholu jsem zvracel11,56 %1,56 %  
poblil sem se, druhý den mě bolela hlava a měl sem okno11,56 %1,56 %  

Graf

3. Myslíte, že požívání drogy (myslíme i alkohol, cigarety...) nějak změnilo Váš životní styl, zájmy, koníčky, využití volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne3046,88 %46,88 %  
Ano, spíše negativně1828,13 %28,13 %  
Ano, spíše pozitivně1320,31 %20,31 %  
Rozhodně negativně23,13 %3,13 %  
Rozhodně pozitivně11,56 %1,56 %  

Graf

4. Obtěžují Vás lidé svým kouřením nebo pitím alkoholu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vadí mi to, jen když mě to nějak osobně omezuje3757,81 %57,81 %  
Ne, mám pro to pochopení1625 %25 %  
Ano, vždycky mi to vadí69,38 %9,38 %  
Vadí mi to jen u těch, na kterých mi záleží57,81 %7,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pokud požíváte nějakou drogu (myslíme i alkohol, cigarety...), z jakého důvodu to nejčastěji je?

2. Stalo se Vám někdy, že Vám požití (nebo opakované požívání) drogy (myslíme i alkohol, cigarety...) způsobilo nějaké problémy či negativa?

3. Myslíte, že požívání drogy (myslíme i alkohol, cigarety...) nějak změnilo Váš životní styl, zájmy, koníčky, využití volného času?

4. Obtěžují Vás lidé svým kouřením nebo pitím alkoholu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pokud požíváte nějakou drogu (myslíme i alkohol, cigarety...), z jakého důvodu to nejčastěji je?

2. Stalo se Vám někdy, že Vám požití (nebo opakované požívání) drogy (myslíme i alkohol, cigarety...) způsobilo nějaké problémy či negativa?

3. Myslíte, že požívání drogy (myslíme i alkohol, cigarety...) nějak změnilo Váš životní styl, zájmy, koníčky, využití volného času?

4. Obtěžují Vás lidé svým kouřením nebo pitím alkoholu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pelc, M.Důsledky užívání návykových látek (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://67978.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.