Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologické aspekty umírání

Psychologické aspekty umírání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Gulas
Šetření:30. 03. 2019 - 02. 04. 2019
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
žádám Vás touto cestou o vyplnění krátké ankety na téma umírání. Data budou využita v bakalářské práci věnované tomuto tématu.
Velmi Vám děkuji za Váš čas a ochotu podělit se o názory na téma, které je citlivé a ve společnosti často tabu, byť se týká každého z nás. 

Odpovědi respondentů

1. Máte strach z umírání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5236,36 %36,36 %  
spíše ne4632,17 %32,17 %  
rozhodně ano3323,08 %23,08 %  
rozhodně ne128,39 %8,39 %  

Graf

2. Trvalo Vám vyrovnat se se smrtí blízkého člověka déle než jeden rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7854,55 %54,55 %  
ano3826,57 %26,57 %  
tuto zkušenost nemám2718,88 %18,88 %  

Graf

3. Umíral/a byste raději doma než v nemocnici (případně hospici, LDN nebo jiném zařízení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano6545,45 %45,45 %  
spíše ano5437,76 %37,76 %  
spíše ne2013,99 %13,99 %  
rozhodně ne42,8 %2,8 %  

Graf

4. Domníváte se, že pokud se uskuteční pohřeb nebo jiný obřad sloužící k poslednímu rozloučení, usnadní to pozůstalým truchlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5639,16 %39,16 %  
rozhodně ano4229,37 %29,37 %  
spíše ne3423,78 %23,78 %  
rozhodně ne117,69 %7,69 %  

Graf

5. Domníváte se, že v případě umírání byste se cítil/a lépe/jistější/vyrovnanější/připravenější na smrt v případě, kdyby byly Vaše majetkové či dědické záležitosti vyřešeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano6948,25 %48,25 %  
spíše ano4833,57 %33,57 %  
spíše ne1812,59 %12,59 %  
rozhodně ne85,59 %5,59 %  

Graf

6. V ČR je zavedena možnost určit si, jak mají zdravotníci postupovat v případě, kdy o sobě jedinec nebude schopen z různých důvodů rozhodovat (jedná se např. o neprovedení resuscitace při zástavě srdce). Zvažujete využití této možnosti, jak rozhodnout o Vaší léčbě v době, kdy již nebudete aktuálně schopen/schopna o jejím poskytnutí rozhodovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5437,76 %37,76 %  
spíše ano4934,27 %34,27 %  
rozhodně ano2517,48 %17,48 %  
rozhodně ne1510,49 %10,49 %  

Graf

7. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž8358,04 %58,04 %  
žena6041,96 %41,96 %  

Graf

8. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let6646,15 %46,15 %  
18-24 let5135,66 %35,66 %  
35-44 let139,09 %9,09 %  
45-54 let106,99 %6,99 %  
55-64 let21,4 %1,4 %  
65-74 let10,7 %0,7 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6746,85 %46,85 %  
střední s maturitou6344,06 %44,06 %  
vyšší odborné53,5 %3,5 %  
střední bez maturity53,5 %3,5 %  
základní32,1 %2,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte strach z umírání?

2. Trvalo Vám vyrovnat se se smrtí blízkého člověka déle než jeden rok?

3. Umíral/a byste raději doma než v nemocnici (případně hospici, LDN nebo jiném zařízení)?

4. Domníváte se, že pokud se uskuteční pohřeb nebo jiný obřad sloužící k poslednímu rozloučení, usnadní to pozůstalým truchlení?

5. Domníváte se, že v případě umírání byste se cítil/a lépe/jistější/vyrovnanější/připravenější na smrt v případě, kdyby byly Vaše majetkové či dědické záležitosti vyřešeny?

6. V ČR je zavedena možnost určit si, jak mají zdravotníci postupovat v případě, kdy o sobě jedinec nebude schopen z různých důvodů rozhodovat (jedná se např. o neprovedení resuscitace při zástavě srdce). Zvažujete využití této možnosti, jak rozhodnout o Vaší léčbě v době, kdy již nebudete aktuálně schopen/schopna o jejím poskytnutí rozhodovat?

7. Vaše pohlaví?

8. Váš věk:

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte strach z umírání?

2. Trvalo Vám vyrovnat se se smrtí blízkého člověka déle než jeden rok?

3. Umíral/a byste raději doma než v nemocnici (případně hospici, LDN nebo jiném zařízení)?

4. Domníváte se, že pokud se uskuteční pohřeb nebo jiný obřad sloužící k poslednímu rozloučení, usnadní to pozůstalým truchlení?

5. Domníváte se, že v případě umírání byste se cítil/a lépe/jistější/vyrovnanější/připravenější na smrt v případě, kdyby byly Vaše majetkové či dědické záležitosti vyřešeny?

6. V ČR je zavedena možnost určit si, jak mají zdravotníci postupovat v případě, kdy o sobě jedinec nebude schopen z různých důvodů rozhodovat (jedná se např. o neprovedení resuscitace při zástavě srdce). Zvažujete využití této možnosti, jak rozhodnout o Vaší léčbě v době, kdy již nebudete aktuálně schopen/schopna o jejím poskytnutí rozhodovat?

7. Vaše pohlaví?

8. Váš věk:

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gulas, H.Psychologické aspekty umírání (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://68130.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.