Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odměňování a motivace

Odměňování a motivace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Kohoutová
Šetření:24. 03. 2019 - 07. 04. 2019
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odměňování a motivace zaměstnanců ve veřejné správě

Dobrý den, 

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který je určen pro zjištění motivace a spokojenosti s odměňováním zaměstnanců ve veřejné správě

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4777,05 %77,05 %  
muž1422,95 %22,95 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 30 let3557,38 %57,38 %  
31 – 40 let1727,87 %27,87 %  
41 – 50 let813,11 %13,11 %  
51 – 60 let11,64 %1,64 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3659,02 %59,02 %  
středoškolské s maturitou2032,79 %32,79 %  
střední odborné58,2 %8,2 %  

Graf

4. Jsou pro Vás zaměstnanecké výhody stejně motivující jako peněžní odměňování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2032,79 %32,79 %  
spíše ano1931,15 %31,15 %  
ano1118,03 %18,03 %  
ne813,11 %13,11 %  
nevím34,92 %4,92 %  

Graf

5. Jste spokojený(-ná) se zaměstnaneckými výhodami, které Vám poskytuje zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1931,15 %31,15 %  
spíše ne1524,59 %24,59 %  
ano1219,67 %19,67 %  
spíše ano1118,03 %18,03 %  
nevím46,56 %6,56 %  

Graf

6. Využíváte fond kulturních a sociálních potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3862,3 %62,3 %  
ano1118,03 %18,03 %  
nevím69,84 %9,84 %  
spíše ne46,56 %6,56 %  
spíše ano23,28 %3,28 %  

Graf

7. Je pro Vás služební hodnocení motivací v pracovním jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2540,98 %40,98 %  
spíše ne1219,67 %19,67 %  
ano1118,03 %18,03 %  
ne1016,39 %16,39 %  
nevím34,92 %4,92 %  

Graf

8. Je pro Vás sebehodnocení motivací k zlepšování vlastních dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1931,15 %31,15 %  
spíše ne1524,59 %24,59 %  
ne1118,03 %18,03 %  
ano1016,39 %16,39 %  
nevím69,84 %9,84 %  

Graf

9. Myslíte si, že jste o zaměstnaneckých výhodách dostatečně informováni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1626,23 %26,23 %  
ano1524,59 %24,59 %  
ne1219,67 %19,67 %  
nevím1016,39 %16,39 %  
spíše ano813,11 %13,11 %  

Graf

10. Myslíte si, že platový systém veřejné správy je motivující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2540,98 %40,98 %  
nevím1524,59 %24,59 %  
spíše ne1524,59 %24,59 %  
spíše ano58,2 %8,2 %  
ano11,64 %1,64 %  

Graf

11. Kdybyste mohli navrhnout něco co by Vás motivovalo k vyšším výkonům, co by to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší plat312 %4,92 %  
zvýšení platu28 %3,28 %  
častější pochvala od vedoucí, další firemní benefity - příspěvek na penzi, na dovolenou, na dojíždění do zaměstnání14 %1,64 %  
uznani14 %1,64 %  
ocenění mé práce14 %1,64 %  
Vyšší plat, nižší pracovní doba14 %1,64 %  
Finanční odmena14 %1,64 %  
Vyšší plat, lepší rozložení práce mezi jednotlivé pracovníky (ne že jeden toho má moc a jiný nic nedělá)14 %1,64 %  
vyssi plat14 %1,64 %  
Vyšší fixní plat/častější odměny14 %1,64 %  
ostatní odpovědi Kvalitní možnost stravování na pracovišti po celý den
Větší odměny
peníze, seberealizace, zastání od vedoucího zaměstnance a kolegů
lepší zpětná vazba od nadřízených nebo kolegů
jeste zajimavejsi prace
hovno
Přístup zaměstnavatele, nemusí se týkat platového ohodnocení, ale spíše emocí.
zvýšení platu, více home office
Větší zpětná vazba od nadřízeného
míň úřadování, aby se dělalo to co je nutné a ne píčoviny - nesnáším moderní manažerské kecy, kterými se akorát otravují lidi a k podstatě věci to nevede...
Větší flexibilita k home officům a zkráceným úvazkům...
Volná pracovní doba, ale se splněním časového fondu v měsíci.
1248 %19,67 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie:

3. Vzdělání

4. Jsou pro Vás zaměstnanecké výhody stejně motivující jako peněžní odměňování?

5. Jste spokojený(-ná) se zaměstnaneckými výhodami, které Vám poskytuje zaměstnavatel?

6. Využíváte fond kulturních a sociálních potřeb?

7. Je pro Vás služební hodnocení motivací v pracovním jednání?

8. Je pro Vás sebehodnocení motivací k zlepšování vlastních dovedností?

9. Myslíte si, že jste o zaměstnaneckých výhodách dostatečně informováni?

10. Myslíte si, že platový systém veřejné správy je motivující?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie:

3. Vzdělání

4. Jsou pro Vás zaměstnanecké výhody stejně motivující jako peněžní odměňování?

5. Jste spokojený(-ná) se zaměstnaneckými výhodami, které Vám poskytuje zaměstnavatel?

6. Využíváte fond kulturních a sociálních potřeb?

7. Je pro Vás služební hodnocení motivací v pracovním jednání?

8. Je pro Vás sebehodnocení motivací k zlepšování vlastních dovedností?

9. Myslíte si, že jste o zaměstnaneckých výhodách dostatečně informováni?

10. Myslíte si, že platový systém veřejné správy je motivující?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kohoutová, A.Odměňování a motivace (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://68368.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.