Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika domácího násilí

Problematika domácího násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klara Kozakova
Šetření:06. 04. 2019 - 11. 04. 2019
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, v mém dotazníku bych se rád zaměřil na zjištění, zda v Jihočeském kraji máme vzrůstající či klesající tendenci domácího násilí. Všem respondentům budu velmi vděčný za vyplnění mého dotazníku. Odpovědi budou použity pouze pro vyhodnocení průzkumu ohledně mé bakalářské práce a zůstanou anonymní. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5083,33 %83,33 %  
žena1016,67 %16,67 %  

Graf

2. Jak dlouho působíte u bezpečnostní složky PČR/MP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 a více let1830 %30 %  
10 - 15 let1321,67 %21,67 %  
3 - 5 let1321,67 %21,67 %  
5 - 10 let1118,33 %18,33 %  
6 měsíců - 3 roky58,33 %8,33 %  

Graf

3. Jak často v průměru v průběhu roku jste byl (a) během své praxe na oznámení se znaky domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 krát3660 %60 %  
4-7 krát1118,33 %18,33 %  
8-10 krát711,67 %11,67 %  
11 a více krát58,33 %8,33 %  
ani jednou11,67 %1,67 %  

Graf

4. Kdo oznámil incident v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ohrožená osoba3558,33 %58,33 %  
sousedé1321,67 %21,67 %  
kamarád/ka46,67 %6,67 %  
jiné35 %5 %  
vlastní dítě, nebo jiný příbuzný35 %5 %  
kolega z práce23,33 %3,33 %  

Graf

5. Jaká další protiprávní jednání doprovází domácí násilí?(Vypsat i více možností)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Omezování osobní svobody35 %5 %  
Poškození cizí věci 23,33 %3,33 %  
Ublížení na zdraví23,33 %3,33 %  
Poškozování cizi veci23,33 %3,33 %  
PŘ občanské soužití, TČ Nebezpečné vyhrožování, ublížení na zdraví, znasilneni11,67 %1,67 %  
Občanské soužití, krádež11,67 %1,67 %  
Výtržnictví 11,67 %1,67 %  
Fyzické nasili11,67 %1,67 %  
ublížení na zdraví, nebezpečné pronásledování, občanské soužití11,67 %1,67 %  
Týrání osoby, ublizeni na zdravi, znasilnení.11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi Občanské soužití
poškození majetku, nebezpečné pronásledování
Poškození cizí věci, Ublížení na zdraví, Nebezpečné vyhrožování
Nebezpečné vyhrožování, ublížení na zdraví
Občanské soužiti, přestupek proti majetku, ublížení na zdraví
Napadání fyzické i psychické, omezování osobní svobody
majetková, násilná i mravnostní TČ
Ublížení na zdraví, vydírání,
Nebezpečné vyhrožování, ublížení na zdraví, vydírání
Násilí proti skupině obyvetel a jednotlivci, přestupky proti občanskému soužití, ublížení na zdraví.
Ublížení na zdraví, nadávky a urážky, vyhrožování
Ublizeni na zdravi,
provokace manzelky
Ublížení na zdraví či těžké ublížení na zdraví
Vydírání, Omezovánī osobní svobody
ublížení na zdraví, poškození cizí věci
Vydirani
Nebezpečné vyhrožování
trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí, trestný čin znásilnění, trestný čin ublížení na zdraví
Omezování domovní svobody
Vyhrožování, ničení majetku ohrožené osoby
vydírání, nebezpečné vyhrožování
Psychické a fyzické týrání a vydírání, dlouhodobé trvání
Poškození cítí veci, týrání osoby,znasilneni
Znasilneni
Poškození vizi veci
Omezení osobní svobodY
Nebezpečné vyhrozovani
Poškození cítí veci, omezování osobní svobody, znásilnění, ublížení na zdravi
Omezeni na osobní svobode
Poškozování vizi věci, Nebezpečné vyhrožování, občanské souziti
Dn není trestný čin ani přestupek. Jednání ktere je označováno jako dn jsou přestupky či tc
Omezeni domaci svobody. Ublizeni na zdravi.
Běžné přestupkové jednání
Nesetkal jsem se s jiným protiprávním jednáním
Ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, týrání osoby ve společném obydlí, přestupky proti občanskému soižití
Ublížení na zdraví,poškození cizi veci, znásilnění, omezování na osobní svobodě a veškeré další..
Poškozování vizi veci
Poškození cizi věci, ublížení na zdraví, občanské soužití, PŘ proti majetku
Násilná a mravnostni kriminalita
Občanské soužití, ublížení na zdraví, poškozování cizi veci
Vytrznictvi
Pokus o znasilneni
týrání
omezování os.svobody, fyz.násilí
4575 %75 % 

Graf

6. Jaký byl na místě zjištěn druh násilí? (V případě, že bylo zjištěno více druhů násilí, zakroužkujte, prosím, jaké druhy.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzické5795 %95 %  
psychické4778,33 %78,33 %  
emocionální2338,33 %38,33 %  
ekonomické2033,33 %33,33 %  
sociální1728,33 %28,33 %  
sexuální1525 %25 %  

Graf

7. Kdo byl násilnou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5591,67 %91,67 %  
žena58,33 %8,33 %  

Graf

8. Kdo byl ohroženou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5286,67 %86,67 %  
muž58,33 %8,33 %  
senior (65 let a více)23,33 %3,33 %  
dítě11,67 %1,67 %  

Graf

9. Byla násilná osoba pod vlivem alkoholu/jiné návykové látky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano – alkohol4371,67 %71,67 %  
Ne1931,67 %31,67 %  
Ano – drogy1118,33 %18,33 %  

Graf

10. Bude se podle vás výskyt domácího násilí v Jihočeském kraji do budoucna zvyšovat, stagnovat nebo snižovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšovat2440 %40 %  
nevím1626,67 %26,67 %  
stagnovat1525 %25 %  
snižovat58,33 %8,33 %  

Graf

11. Využil (a) jste v rámci Vaší praxe institut vykázání?Popř. napište kolikrát.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1321,67 %21,67 %  
146,67 %6,67 %  
4x35 %5 %  
ano35 %5 %  
1x23,33 %3,33 %  
2x23,33 %3,33 %  
011,67 %1,67 %  
celkem 5 x11,67 %1,67 %  
Ano, 3krat11,67 %1,67 %  
ano, vícekrát 11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi Ano 2 krát
Osobně ne, ale v rámci oddělení jsem se setkal s institutem vykázání již několikrát
15
Ano 5x
Osobně ne. Vykazovala k tomu oprávněná osoba.
ano více než 3
4
Jedenkrát
šestkrát
Ano, 5x
Ještě ne
ano. Nesčetně krát
Desetkrát
Jednou
20
Ano, cca 5x
Nevyužil
Ano, nescetnekrat
Ano, parkrat
Ano u mnoho případu
Ano,1x
4 krat
Ne. U nás může dělat až někdo v prap. Hodnosti a proskolen
5 krát
Ano, dvakrát
Ano, cca 10x
5 x
2
ano, cca 2krát
2948,33 %48,33 % 

Graf

12. Byla ze strany ohrožené osoby požadována krátkodobá ochrana dle § 50 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3151,67 %51,67 %  
Ano2440 %40 %  
Ano, ale dodatečně58,33 %8,33 %  

Graf

13. Měl(a) jste problém u oznámení s identifikací incidentu se znaky domácího násilí?Popř. v čem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4270 %70 %  
Neměl 58,33 %8,33 %  
Ano, pachatel uváděl násilí oboustranné tzv. Italská domácnost11,67 %1,67 %  
Rozdělení rolí 11,67 %1,67 %  
někdy 11,67 %1,67 %  
Nebyl problém11,67 %1,67 %  
Většinou je vina na obou stranách a je těžké posoudit, kdo má na vyhrocené situaci vetší podíl 11,67 %1,67 %  
Ne.11,67 %1,67 %  
Bez problému11,67 %1,67 %  
Ne, vždy to bylo jednoznačné11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi Spíše ne
Ano, pachatel bagatelizuje své jednání a oběť o věci nechce moc mluvit
Ano, ohrožená osoba nakonec chránila a bránila násilnou osobu
Většinou ne
Ne nemel
58,33 %8,33 % 

Graf

14. Existují problémy v aplikační praxi v rámci vykázání ano ne. Pokud ano, napište jaké.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4066,67 %66,67 %  
Myslím ze ne23,33 %3,33 %  
Zdlouhavý - než přijede Skpv při kr. ochraně11,67 %1,67 %  
Ano, nedostatek pravomoci policie ČR 11,67 %1,67 %  
správně rozpoznat kdy jiz intenzita násilí vyžaduje zákrok policie a kdy postačí mírnější řešení 11,67 %1,67 %  
Může vykazovat praporčík, nebo vyšší hodnost11,67 %1,67 %  
Zatím jsem problémy nezaznamenal11,67 %1,67 %  
Nedostatečné proškolení všech policistů v terénu. 11,67 %1,67 %  
Dle mého názoru ne. 11,67 %1,67 %  
Nejsem si vědom11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi Nejsem právník, ale ve všem se najdou problémy
Ano - zbytečně moc formulářů k vyplnění
Asi ne
Ano- mnoho administrativy kolem
Ano, myslím ze je vysoká Mira administrativy na místě. Hodně věci se musí vyplňovat a zároveň nesmet na něco zapomenout
Ano mnoho administrativy
Muže vykazovat pouze policista v hodnosti prap., ne vždy je tato hodnost ve hlidce
Nevím, asi ne
Nevim
Špatně či málo proškolení policisté v terénu
1016,67 %16,67 % 

Graf

15. Je podle Vás kontrola dodržování vykázání ve lhůtě 3 dnů od vykázání dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2135 %35 %  
Spíše ano1626,67 %26,67 %  
Ano1220 %20 %  
Ne1118,33 %18,33 %  

Graf

16. Dodržuje podle Vás násilná osoba povinnosti vyplývající z poučení násilné osoby o vykázání? (zde můžete zaškrtnout i více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2643,33 %43,33 %  
Ne, kontaktuje ohroženou osobu telefonicky1728,33 %28,33 %  
Ne, kontaktuje ohroženou osobu osobně1016,67 %16,67 %  
Ne, kontaktuje ohroženou osobu prostřednictvím třetí osoby711,67 %11,67 %  

Graf

17. V jakých intervalech probíhá vzdělávání (školení) na Vašich koncových článcích k problematice vykázání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec, pouze samostudium2236,67 %36,67 %  
Jednou v průběhu uplynulých 5 let1525 %25 %  
Jednou za 3 roky1220 %20 %  
Jednou za rok1118,33 %18,33 %  

Graf

18. Myslíte si, že je četnost proškolení k problematice vykázání dle Vaší předešlé odpovědi dostatečné ke zvládnutí situace v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2440 %40 %  
Ne1626,67 %26,67 %  
Ano1321,67 %21,67 %  
Spíše ano58,33 %8,33 %  
Nevím23,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jak dlouho působíte u bezpečnostní složky PČR/MP?

3. Jak často v průměru v průběhu roku jste byl (a) během své praxe na oznámení se znaky domácího násilí?

4. Kdo oznámil incident v rodině?

6. Jaký byl na místě zjištěn druh násilí? (V případě, že bylo zjištěno více druhů násilí, zakroužkujte, prosím, jaké druhy.)

7. Kdo byl násilnou osobou?

8. Kdo byl ohroženou osobou?

9. Byla násilná osoba pod vlivem alkoholu/jiné návykové látky?

10. Bude se podle vás výskyt domácího násilí v Jihočeském kraji do budoucna zvyšovat, stagnovat nebo snižovat?

11. Využil (a) jste v rámci Vaší praxe institut vykázání?Popř. napište kolikrát.

12. Byla ze strany ohrožené osoby požadována krátkodobá ochrana dle § 50 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR?

13. Měl(a) jste problém u oznámení s identifikací incidentu se znaky domácího násilí?Popř. v čem?

14. Existují problémy v aplikační praxi v rámci vykázání ano ne. Pokud ano, napište jaké.

15. Je podle Vás kontrola dodržování vykázání ve lhůtě 3 dnů od vykázání dostatečná?

16. Dodržuje podle Vás násilná osoba povinnosti vyplývající z poučení násilné osoby o vykázání? (zde můžete zaškrtnout i více odpovědí.)

17. V jakých intervalech probíhá vzdělávání (školení) na Vašich koncových článcích k problematice vykázání?

18. Myslíte si, že je četnost proškolení k problematice vykázání dle Vaší předešlé odpovědi dostatečné ke zvládnutí situace v praxi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jak dlouho působíte u bezpečnostní složky PČR/MP?

3. Jak často v průměru v průběhu roku jste byl (a) během své praxe na oznámení se znaky domácího násilí?

4. Kdo oznámil incident v rodině?

6. Jaký byl na místě zjištěn druh násilí? (V případě, že bylo zjištěno více druhů násilí, zakroužkujte, prosím, jaké druhy.)

7. Kdo byl násilnou osobou?

8. Kdo byl ohroženou osobou?

9. Byla násilná osoba pod vlivem alkoholu/jiné návykové látky?

10. Bude se podle vás výskyt domácího násilí v Jihočeském kraji do budoucna zvyšovat, stagnovat nebo snižovat?

11. Využil (a) jste v rámci Vaší praxe institut vykázání?Popř. napište kolikrát.

12. Byla ze strany ohrožené osoby požadována krátkodobá ochrana dle § 50 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR?

13. Měl(a) jste problém u oznámení s identifikací incidentu se znaky domácího násilí?Popř. v čem?

14. Existují problémy v aplikační praxi v rámci vykázání ano ne. Pokud ano, napište jaké.

15. Je podle Vás kontrola dodržování vykázání ve lhůtě 3 dnů od vykázání dostatečná?

16. Dodržuje podle Vás násilná osoba povinnosti vyplývající z poučení násilné osoby o vykázání? (zde můžete zaškrtnout i více odpovědí.)

17. V jakých intervalech probíhá vzdělávání (školení) na Vašich koncových článcích k problematice vykázání?

18. Myslíte si, že je četnost proškolení k problematice vykázání dle Vaší předešlé odpovědi dostatečné ke zvládnutí situace v praxi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kozakova, K.Problematika domácího násilí (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://68680.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.