Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost a veřejné mínění o elektronickém podpisu

Informovanost a veřejné mínění o elektronickém podpisu

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Lukasikova
Šetření:05. 04. 2010 - 12. 04. 2010
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Ivana Lukašíková a jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Informace získané z tohoto dotazníku budou sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci s názvem Elektronický podpis v organizacích.Tento dotazník je zcela anonymní a slouží k zjištění informovanosti a veřejném mínění o elektronickém podpisu.
Děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Má představa o elektronickém podpisu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tuším, co to je elektronický podpis5850,88 %50,88 %  
Vím přesně, co je to elektronický podpis2925,44 %25,44 %  
Jen jsem zaslechl (a), že něco takového existuje2421,05 %21,05 %  
Nikdy jsem o elektronickém podpisu neslyšela32,63 %2,63 %  

Graf

2. O elektronickém podpisu jsem se dozvěděl (a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet5044,25 %43,86 %  
TV3530,97 %30,7 %  
Škola3228,32 %28,07 %  
Tisk1715,04 %14,91 %  
Od známých1715,04 %14,91 %  
V práci87,08 %7,02 %  
Úřad76,19 %6,14 %  
Jiné65,31 %5,26 %  
Rozhlas32,65 %2,63 %  

Graf

3. Jak často chodím na úřady, do bank, apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát do roka5952,21 %51,75 %  
Jedenkrát do měsíce3026,55 %26,32 %  
Jedenkrát za dva týdny1513,27 %13,16 %  
Zhruba jedenkrát týdně65,31 %5,26 %  
Několikrát do týdne32,65 %2,63 %  

Graf

4. Vlastním počítač s připojením k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11097,35 %96,49 %  
NE32,65 %2,63 %  

Graf

5. Poskytuje podle Vás státní správa dostatečné množství informací o elektronickém podpisu, jeho bezpečnosti a možnostech jeho využití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9382,3 %81,58 %  
ano2017,7 %17,54 %  

Graf

6. Elektronický podpis:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoužívám10189,38 %88,6 %  
Používám1210,62 %10,53 %  

Graf

7. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis POUŽÍVÁ: Elektronický podpis používám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro osobní potřebu964,29 %7,89 %  
Pro osobní potřebu i v zaměstnání428,57 %3,51 %  
V zaměstnání17,14 %0,88 %  

Graf

8. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis POUŽÍVÁ: Mé důvody používání elektronického:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Díky elektronickému podpisu minimalizuji svůj čas strávený na úřadech, v bankách, apod.746,67 %6,14 %  
Elektronický podpis musím pouížívat v zaměstnání640 %5,26 %  
Je pro mě jeho používání pohodlné640 %5,26 %  
Elektronický podpis používám kvůli jeho vysoké bezpečnosti16,67 %0,88 %  
nic16,67 %0,88 %  

Graf

9. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Proč elekktronický podpis nepoužívám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepotřebuji ho7581,52 %65,79 %  
Nevěřím, že je dostatečně bezpečný1213,04 %10,53 %  
Je pro mě jeho založení příliš složité99,78 %7,89 %  
nic22,17 %1,75 %  

Graf

10. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Důvody, které by mě v budoucnu přiměly k používání elektronického podpisu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost se úplně vyhnout návštěvám úřadů, bank, apod.7076,09 %61,4 %  
Zrušením poplatků za elektronický podpis3032,61 %26,32 %  
Zjednodušení postupu při založení elektronického podpisu2021,74 %17,54 %  
Odborná pomoc při založení elektronického podpisu1718,48 %14,91 %  

Graf

11. Používá někdo ve Vašem okolí elektronický podpis?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7969,91 %69,3 %  
ano3430,09 %29,82 %  

Graf

12. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6053,1 %52,63 %  
Muž5346,9 %46,49 %  

Graf

13. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student7667,26 %66,67 %  
Zaměstnanec2723,89 %23,68 %  
Podnikatel54,42 %4,39 %  
Ostatní32,65 %2,63 %  
Důchodce21,77 %1,75 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8877,88 %77,19 %  
1412,39 %12,28 %  
65,31 %5,26 %  
Učební obor54,42 %4,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Má představa o elektronickém podpisu:

2. O elektronickém podpisu jsem se dozvěděl (a):

3. Jak často chodím na úřady, do bank, apod.?

4. Vlastním počítač s připojením k internetu?

5. Poskytuje podle Vás státní správa dostatečné množství informací o elektronickém podpisu, jeho bezpečnosti a možnostech jeho využití?

6. Elektronický podpis:

9. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Proč elekktronický podpis nepoužívám?

10. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Důvody, které by mě v budoucnu přiměly k používání elektronického podpisu:

11. Používá někdo ve Vašem okolí elektronický podpis?

12. Jsem:

13. Povolání

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Má představa o elektronickém podpisu:

2. O elektronickém podpisu jsem se dozvěděl (a):

3. Jak často chodím na úřady, do bank, apod.?

4. Vlastním počítač s připojením k internetu?

5. Poskytuje podle Vás státní správa dostatečné množství informací o elektronickém podpisu, jeho bezpečnosti a možnostech jeho využití?

6. Elektronický podpis:

9. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Proč elekktronický podpis nepoužívám?

10. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Důvody, které by mě v budoucnu přiměly k používání elektronického podpisu:

11. Používá někdo ve Vašem okolí elektronický podpis?

12. Jsem:

13. Povolání

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lukasikova, I.Informovanost a veřejné mínění o elektronickém podpisu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6947.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.