Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost a veřejné mínění o elektronickém podpisu

Informovanost a veřejné mínění o elektronickém podpisu

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Lukasikova
Šetření:05. 04. 2010 - 12. 04. 2010
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Ivana Lukašíková a jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Informace získané z tohoto dotazníku budou sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci s názvem Elektronický podpis v organizacích.Tento dotazník je zcela anonymní a slouží k zjištění informovanosti a veřejném mínění o elektronickém podpisu.
Děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Má představa o elektronickém podpisu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tuším, co to je elektronický podpis5850,88 %50,88 %  
Vím přesně, co je to elektronický podpis2925,44 %25,44 %  
Jen jsem zaslechl (a), že něco takového existuje2421,05 %21,05 %  
Nikdy jsem o elektronickém podpisu neslyšela32,63 %2,63 %  

Graf

2. O elektronickém podpisu jsem se dozvěděl (a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet5044,25 %43,86 %  
TV3530,97 %30,7 %  
Škola3228,32 %28,07 %  
Tisk1715,04 %14,91 %  
Od známých1715,04 %14,91 %  
V práci87,08 %7,02 %  
Úřad76,19 %6,14 %  
Jiné65,31 %5,26 %  
Rozhlas32,65 %2,63 %  

Graf

3. Jak často chodím na úřady, do bank, apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát do roka5952,21 %51,75 %  
Jedenkrát do měsíce3026,55 %26,32 %  
Jedenkrát za dva týdny1513,27 %13,16 %  
Zhruba jedenkrát týdně65,31 %5,26 %  
Několikrát do týdne32,65 %2,63 %  

Graf

4. Vlastním počítač s připojením k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11097,35 %96,49 %  
NE32,65 %2,63 %  

Graf

5. Poskytuje podle Vás státní správa dostatečné množství informací o elektronickém podpisu, jeho bezpečnosti a možnostech jeho využití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9382,3 %81,58 %  
ano2017,7 %17,54 %  

Graf

6. Elektronický podpis:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoužívám10189,38 %88,6 %  
Používám1210,62 %10,53 %  

Graf

7. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis POUŽÍVÁ: Elektronický podpis používám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro osobní potřebu964,29 %7,89 %  
Pro osobní potřebu i v zaměstnání428,57 %3,51 %  
V zaměstnání17,14 %0,88 %  

Graf

8. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis POUŽÍVÁ: Mé důvody používání elektronického:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Díky elektronickému podpisu minimalizuji svůj čas strávený na úřadech, v bankách, apod.746,67 %6,14 %  
Elektronický podpis musím pouížívat v zaměstnání640 %5,26 %  
Je pro mě jeho používání pohodlné640 %5,26 %  
Elektronický podpis používám kvůli jeho vysoké bezpečnosti16,67 %0,88 %  
nic16,67 %0,88 %  

Graf

9. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Proč elekktronický podpis nepoužívám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepotřebuji ho7581,52 %65,79 %  
Nevěřím, že je dostatečně bezpečný1213,04 %10,53 %  
Je pro mě jeho založení příliš složité99,78 %7,89 %  
nic22,17 %1,75 %  

Graf

10. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Důvody, které by mě v budoucnu přiměly k používání elektronického podpisu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost se úplně vyhnout návštěvám úřadů, bank, apod.7076,09 %61,4 %  
Zrušením poplatků za elektronický podpis3032,61 %26,32 %  
Zjednodušení postupu při založení elektronického podpisu2021,74 %17,54 %  
Odborná pomoc při založení elektronického podpisu1718,48 %14,91 %  

Graf

11. Používá někdo ve Vašem okolí elektronický podpis?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7969,91 %69,3 %  
ano3430,09 %29,82 %  

Graf

12. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6053,1 %52,63 %  
Muž5346,9 %46,49 %  

Graf

13. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student7667,26 %66,67 %  
Zaměstnanec2723,89 %23,68 %  
Podnikatel54,42 %4,39 %  
Ostatní32,65 %2,63 %  
Důchodce21,77 %1,75 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8877,88 %77,19 %  
1412,39 %12,28 %  
65,31 %5,26 %  
Učební obor54,42 %4,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Má představa o elektronickém podpisu:

2. O elektronickém podpisu jsem se dozvěděl (a):

3. Jak často chodím na úřady, do bank, apod.?

4. Vlastním počítač s připojením k internetu?

5. Poskytuje podle Vás státní správa dostatečné množství informací o elektronickém podpisu, jeho bezpečnosti a možnostech jeho využití?

6. Elektronický podpis:

9. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Proč elekktronický podpis nepoužívám?

10. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Důvody, které by mě v budoucnu přiměly k používání elektronického podpisu:

11. Používá někdo ve Vašem okolí elektronický podpis?

12. Jsem:

13. Povolání

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Má představa o elektronickém podpisu:

2. O elektronickém podpisu jsem se dozvěděl (a):

3. Jak často chodím na úřady, do bank, apod.?

4. Vlastním počítač s připojením k internetu?

5. Poskytuje podle Vás státní správa dostatečné množství informací o elektronickém podpisu, jeho bezpečnosti a možnostech jeho využití?

6. Elektronický podpis:

9. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Proč elekktronický podpis nepoužívám?

10. Vyplňuje pouze ten, kdo elektronický podpis NEPOUŽÍVÁ: Důvody, které by mě v budoucnu přiměly k používání elektronického podpisu:

11. Používá někdo ve Vašem okolí elektronický podpis?

12. Jsem:

13. Povolání

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lukasikova, I.Informovanost a veřejné mínění o elektronickém podpisu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6947.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.