Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální sítě

Sociální sítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šimon Schraml
Šetření:10. 10. 2019 - 24. 10. 2019
Počet respondentů:201
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ve škole jsme dostali za úkol udělat sociologický průzkum na libovolné téma. Vybral jsem si sociální sítě, protože je to velmi aktuální téma, které osloví většinu lidí. Děkuji za Váš čas a odpovědi.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13868,66 %68,66 %  
muž6331,34 %31,34 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let11557,21 %57,21 %  
31-50 let6029,85 %29,85 %  
17 let a méně178,46 %8,46 %  
51 let a více94,48 %4,48 %  

Graf

3. jaké je Vaše největší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou8240,8 %40,8 %  
vysokoškolské7939,3 %39,3 %  
základní2210,95 %10,95 %  
středoškolské bez maturity146,97 %6,97 %  
vyšší odborné21 %1 %  
VOŠ10,5 %0,5 %  
Z elitního gymnázia pod most -B.10,5 %0,5 %  

Graf

4. Používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18793,03 %93,03 %  
ne146,97 %6,97 %  

Graf

5. Jakou sociální síť používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
facebook11259,89 %55,72 %  
instagram5931,55 %29,35 %  
twiiter105,35 %4,98 %  
reddit10,53 %0,5 %  
twitter10,53 %0,5 %  
FB, Instagram, Snapchat, ICQ10,53 %0,5 %  
Jen FB10,53 %0,5 %  
Počítá se YT? Jinak asi Twitter10,53 %0,5 %  
discord10,53 %0,5 %  

Graf

6. Proč nepoužíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevidím důvod1178,57 %5,47 %  
nechci je používat17,14 %0,5 %  
Používal jsem (Facebook), ovšem prostě mě to přestalo bavit. Kdo mě opravdu chce sehnat, dokáže to i jinak než přes FB. A kdo to "nedokáže", asi o to, aby mě sehnal, zas tak nestojí a jen se vymlouvá.17,14 %0,5 %  
neumím s nimi zacházet a i kdybych uměl(a), nepoužíval(a) bych je17,14 %0,5 %  

Graf

7. Kolik času strávíte denně na sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny denně5127,27 %25,37 %  
půl až jedna hodina denně4825,67 %23,88 %  
2 hodiny a více4825,67 %23,88 %  
méně jak půl hodiny denně4021,39 %19,9 %  

Graf

8. Myslíte si, že může být člověk závislý na sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %6,47 %  
nevím17,14 %0,5 %  

Graf

9. Myslíte si, že může být člověk závislý na sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17995,72 %89,05 %  
ne52,67 %2,49 %  
nevím31,6 %1,49 %  

Graf

10. Myslíte si, že jste závislý(á) na sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12469,27 %61,69 %  
ano3016,76 %14,93 %  
nevím2513,97 %12,44 %  

Graf

11. Vadilo by Vám, kdby byly po celém světě zakázány sociální sítě? 1- vůbec ne, 5- rozhodně ano

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44823,88 %23,88 %  
34220,9 %20,9 %  
14019,9 %19,9 %  
53718,41 %18,41 %  
23416,92 %16,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.04
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.72
Směrodatná odchylka:1.31
Medián:3
Modus:4

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Používáte sociální sítě?

 • odpověď ne:
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevidím důvod na otázku 6. Proč nepoužíváte sociální sítě?
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Myslíte si, že může být člověk závislý na sociálních sítí?

5. Jakou sociální síť používáte nejčastěji?

 • odpověď instagram:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. jaké je Vaše největší dosažené vzdělání?

8. Myslíte si, že může být člověk závislý na sociálních sítí?

 • odpověď ano:
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Používáte sociální sítě?
  • 14.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevidím důvod na otázku 6. Proč nepoužíváte sociální sítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. jaké je Vaše největší dosažené vzdělání?

4. Používáte sociální sítě?

5. Jakou sociální síť používáte nejčastěji?

6. Proč nepoužíváte sociální sítě?

7. Kolik času strávíte denně na sociálních sítí?

8. Myslíte si, že může být člověk závislý na sociálních sítí?

10. Myslíte si, že jste závislý(á) na sociálních sítí?

11. Vadilo by Vám, kdby byly po celém světě zakázány sociální sítě? 1- vůbec ne, 5- rozhodně ano

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. jaké je Vaše největší dosažené vzdělání?

4. Používáte sociální sítě?

5. Jakou sociální síť používáte nejčastěji?

6. Proč nepoužíváte sociální sítě?

7. Kolik času strávíte denně na sociálních sítí?

8. Myslíte si, že může být člověk závislý na sociálních sítí?

10. Myslíte si, že jste závislý(á) na sociálních sítí?

11. Vadilo by Vám, kdby byly po celém světě zakázány sociální sítě? 1- vůbec ne, 5- rozhodně ano

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Schraml, Š.Sociální sítě (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://69668.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.