Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kybernetická kriminalita

Kybernetická kriminalita

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Láslo
Šetření:26. 11. 2019 - 10. 12. 2019
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Kriminalita páchaná prostřednictvím výpočetní techniky je novým druhem rychle se rozvíjející nové trestné činnosti, kdy nápad související s počítačovou kriminalitou každoročně roste a pachatelé přechází od dosud známých a běžných forem páchané trestné činnosti k této nové oblasti páchané trestné činnosti. Pro spoustu dnešních uživatelů je toto nové nebezpečí „neviditelnou“ hrozbou a těmto hrozbám se tyto uživatelé v mnohých případech neumějí bránit nebo si ani tyto hrozby vůbec neuvědomují.

Cílem dotazníku je získat informace o povědomí  širokého okruhu uživatelů o bezepečnosti v IT a zkušenosti těchto uživatelů s kybernetickou (počítačovou) kriminalitou.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13563,38 %63,38 %  
muž7836,62 %36,62 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let13563,38 %63,38 %  
31 - 40 let2411,27 %11,27 %  
do 19 let2411,27 %11,27 %  
41 - 50 let177,98 %7,98 %  
51 let a více136,1 %6,1 %  

Graf

3. Jaká je Vaše znalost v oblastí informačních a komunikačních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uživatelská (použití PC jako nástroje pro každodenní činnost)10549,3 %49,3 %  
Pokročilá (kromě běžné práce, instaluji software, nastavuji systém)6229,11 %29,11 %  
Velmi pokročilá (mimo instalace běžného software instaluji i operační systém)2813,15 %13,15 %  
Správce (s výpočetní technikou pracuji, starám se o nastavení, bezpečnost a servis PC)188,45 %8,45 %  

Graf

4. Jaký operační systém používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Windows20395,31 %95,31 %  
Linux2310,8 %10,8 %  
OS X157,04 %7,04 %  
jiný83,76 %3,76 %  

Graf

5. Používáte legální operační systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19892,96 %92,96 %  
ne104,69 %4,69 %  
nevím52,35 %2,35 %  

Graf

6. Jaké sociální sítě používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook18486,38 %86,38 %  
YouTube17984,04 %84,04 %  
Instagram12056,34 %56,34 %  
WhatsApp11152,11 %52,11 %  
Twitter3215,02 %15,02 %  
jiné2913,62 %13,62 %  
LinkedIn2813,15 %13,15 %  
TikTok125,63 %5,63 %  
žádné73,29 %3,29 %  

Graf

7. Znáte rizika spojená s užíváním sociálních sítí? (sociální inženýrství, kyberšikana apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19792,49 %92,49 %  
nevím115,16 %5,16 %  
ne52,35 %2,35 %  

Graf

8. Setkal/a jste se Vy nebo někdo z vašich známých s tzv. kyberšikanou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11252,58 %52,58 %  
ano6630,99 %30,99 %  
nevím3516,43 %16,43 %  

Graf

9. Provozujete tzv. sexting (zasílání intimních elektronických zpráv)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17280,75 %80,75 %  
ano4119,25 %19,25 %  

Graf

10. Jak často trávíte čas u PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně16979,34 %79,34 %  
Několikrát za týden3215,02 %15,02 %  
Několikrát za měsíc125,63 %5,63 %  

Graf

11. Jaké programy využíváte ke své ochraně ve virtuálním světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívám komerční profesionální řešení (ESET, AVG, apod.)12960,56 %60,56 %  
Integrovaná ochrana operačního systému6530,52 %30,52 %  
Nepoužívám198,92 %8,92 %  

Graf

12. Jak často do Vaší e-mailové schránky chodí nevyžádaná pošta (SPAM)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně6530,52 %30,52 %  
Několíkrát týdně6229,11 %29,11 %  
Spíše nechodí5123,94 %23,94 %  
Několikrát měsíčně3014,08 %14,08 %  
Nikdy52,35 %2,35 %  

Graf

13. Setkal jste se Vy nebo Váš známý s některým z následujících druhů útoku v kybernetickém světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spam17381,22 %81,22 %  
Trojský kůň11955,87 %55,87 %  
Phishing5927,7 %27,7 %  
Ransomware2612,21 %12,21 %  
Nesetkal2310,8 %10,8 %  
DoS, DDoS188,45 %8,45 %  

Graf

14. Stal jste se již Vy nebo Váš známý obětí trestného činu na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12458,22 %58,22 %  
ano4722,07 %22,07 %  
nevím4219,72 %19,72 %  

Graf

15. Pokud byste chtěli navštívit stránky s dětskou pornografií, dokázali byste je najít?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím9544,6 %44,6 %  
ne7937,09 %37,09 %  
ano3918,31 %18,31 %  

Graf

16. Používáte tzv. silná hesla (kombinace velkých, malých písmen, číslic a speciálních znaků)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale ne vždy12257,28 %57,28 %  
Ano8238,5 %38,5 %  
Ne, nepoužívám94,23 %4,23 %  

Graf

17. Jsou dle Vašeho názoru sociální sítě bezpečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14568,08 %68,08 %  
nevím4119,25 %19,25 %  
ano2712,68 %12,68 %  

Graf

18. Souhlasíte s tvrzením, že internet je dobrý sluha, ale zlý pán?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12156,81 %56,81 %  
spíše souhlasím6731,46 %31,46 %  
spíše nesouhlasím115,16 %5,16 %  
nevím104,69 %4,69 %  
nesouhlasím41,88 %1,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď muž:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Správce (s výpočetní technikou pracuji, starám se o nastavení, bezpečnost a servis PC) na otázku 3. Jaká je Vaše znalost v oblastí informačních a komunikačních technologií?

6. Jaké sociální sítě používáte?

  • odpověď Instagram:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi TikTok na otázku 6. Jaké sociální sítě používáte?

16. Používáte tzv. silná hesla (kombinace velkých, malých písmen, číslic a speciálních znaků)?

  • odpověď Ano, ale ne vždy:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Znáte rizika spojená s užíváním sociálních sítí? (sociální inženýrství, kyberšikana apod.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaká je Vaše znalost v oblastí informačních a komunikačních technologií?

4. Jaký operační systém používáte?

5. Používáte legální operační systém?

6. Jaké sociální sítě používáte?

7. Znáte rizika spojená s užíváním sociálních sítí? (sociální inženýrství, kyberšikana apod.)

8. Setkal/a jste se Vy nebo někdo z vašich známých s tzv. kyberšikanou?

9. Provozujete tzv. sexting (zasílání intimních elektronických zpráv)?

10. Jak často trávíte čas u PC?

11. Jaké programy využíváte ke své ochraně ve virtuálním světě?

12. Jak často do Vaší e-mailové schránky chodí nevyžádaná pošta (SPAM)?

13. Setkal jste se Vy nebo Váš známý s některým z následujících druhů útoku v kybernetickém světě?

14. Stal jste se již Vy nebo Váš známý obětí trestného činu na internetu?

15. Pokud byste chtěli navštívit stránky s dětskou pornografií, dokázali byste je najít?

16. Používáte tzv. silná hesla (kombinace velkých, malých písmen, číslic a speciálních znaků)?

17. Jsou dle Vašeho názoru sociální sítě bezpečné?

18. Souhlasíte s tvrzením, že internet je dobrý sluha, ale zlý pán?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaká je Vaše znalost v oblastí informačních a komunikačních technologií?

4. Jaký operační systém používáte?

5. Používáte legální operační systém?

6. Jaké sociální sítě používáte?

7. Znáte rizika spojená s užíváním sociálních sítí? (sociální inženýrství, kyberšikana apod.)

8. Setkal/a jste se Vy nebo někdo z vašich známých s tzv. kyberšikanou?

9. Provozujete tzv. sexting (zasílání intimních elektronických zpráv)?

10. Jak často trávíte čas u PC?

11. Jaké programy využíváte ke své ochraně ve virtuálním světě?

12. Jak často do Vaší e-mailové schránky chodí nevyžádaná pošta (SPAM)?

13. Setkal jste se Vy nebo Váš známý s některým z následujících druhů útoku v kybernetickém světě?

14. Stal jste se již Vy nebo Váš známý obětí trestného činu na internetu?

15. Pokud byste chtěli navštívit stránky s dětskou pornografií, dokázali byste je najít?

16. Používáte tzv. silná hesla (kombinace velkých, malých písmen, číslic a speciálních znaků)?

17. Jsou dle Vašeho názoru sociální sítě bezpečné?

18. Souhlasíte s tvrzením, že internet je dobrý sluha, ale zlý pán?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Láslo, P.Kybernetická kriminalita (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://70139.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.