Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Švébiš
Šetření:02. 12. 2019 - 06. 12. 2019
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník je zcela anonymní a slouží pro účely zpracovnání seminární práce!

Předem děkuji za vyplnění dotazníku!

 

Hezký den,

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2961,7 %61,7 %  
Muž1838,3 %38,3 %  

Graf

2. Vaše dosažené vzděláné je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2859,57 %59,57 %  
středoškolské1736,17 %36,17 %  
základní48,51 %8,51 %  

Graf

3. Jste zaměstnán

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3778,72 %78,72 %  
Ano, pouze brigádně817,02 %17,02 %  
Ne24,26 %4,26 %  

Graf

4. Podporuje Váš zaměstnavatel vzdělávání zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3472,34 %72,34 %  
Ne1327,66 %27,66 %  

Graf

5. Považujete podporu vzdělávání ze strany zaměstnavatel za důležitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4085,11 %85,11 %  
Ne714,89 %14,89 %  

Graf

6. Jakou formu vzdělávání Váš zaměstanavatel podporuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
certifikační kurzy2144,68 %44,68 %  
studium cizích jazyků1736,17 %36,17 %  
Jiné1736,17 %36,17 %  
pouze kvalifikační požadavky na informační systémy, které používá pouze Váš zaměstnavatel1531,91 %31,91 %  
MS office - word a excel1123,4 %23,4 %  

Graf

7. Považujete vzdělávání zaměstnavatelem za nastavení firemní kultury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3778,72 %78,72 %  
Ne1021,28 %21,28 %  

Graf

8. Upřednostníte zaměstnavatele, který nabízí možnost vzdělávání a zvyšování kvalifikačních požadavků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3165,96 %65,96 %  
Ne1634,04 %34,04 %  

Graf

9. Jste ochotni se finančně podílet na dohodnuté formě vzdělávání se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3370,21 %70,21 %  
Ne1429,79 %29,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Vaše dosažené vzděláné je:

3. Jste zaměstnán

4. Podporuje Váš zaměstnavatel vzdělávání zaměstnanců?

5. Považujete podporu vzdělávání ze strany zaměstnavatel za důležitou?

6. Jakou formu vzdělávání Váš zaměstanavatel podporuje?

7. Považujete vzdělávání zaměstnavatelem za nastavení firemní kultury?

8. Upřednostníte zaměstnavatele, který nabízí možnost vzdělávání a zvyšování kvalifikačních požadavků?

9. Jste ochotni se finančně podílet na dohodnuté formě vzdělávání se?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Vaše dosažené vzděláné je:

3. Jste zaměstnán

4. Podporuje Váš zaměstnavatel vzdělávání zaměstnanců?

5. Považujete podporu vzdělávání ze strany zaměstnavatel za důležitou?

6. Jakou formu vzdělávání Váš zaměstanavatel podporuje?

7. Považujete vzdělávání zaměstnavatelem za nastavení firemní kultury?

8. Upřednostníte zaměstnavatele, který nabízí možnost vzdělávání a zvyšování kvalifikačních požadavků?

9. Jste ochotni se finančně podílet na dohodnuté formě vzdělávání se?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Švébiš, P.Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://70209.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.