Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CSR - Společenská odpovědnost firem

CSR - Společenská odpovědnost firem

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:J. B.
Šetření:04. 10. 2020 - 05. 12. 2020
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:43,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím o laskavé vyplnění tohoto anonymního dotazníku, které Vám zabere max. 5 minut času. Dotazník na několika tvrzeních zkoumá, jak čeští spotřebitelé vnímají společenskou odpovědnost firem. Tento formulář bude sloužit jako podklad k bakalářské práci a případnému vědeckému článku. 

Předem děkuji za vyplnění,
J. B.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Zhodnoťte následující tvrzení (1 - zcela nesouhlasím, 7 - zcela souhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zaplatil bych více za nákup produktů od společensky odpovědného podniku.3.9763.999
Při nakupování zvažuji etickou reputaci podniků.4.0713.995
Vyhýbám se nákupu výrobků od společností, které se zapojily do nemorálních akcí.4.1074.834
Zaplatil bych více za nákup výrobků podniků, který ukazuje starost o blaho naší společnosti.4.064.532
Pokud jsou cena a kvalita dvou produktů stejné, nakoupil bych od společnosti, která má pověst společensky odpovědné firmy.5.2264.223

Graf

2. Souhlasíte s tím, že by podniky měly (1 - zcela nesouhlasím, 7 - zcela souhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Maximalizovat zisky.4.7023.185
Přísně kontrolovat výrobní náklady.5.2982.59
Vytvářet plán pro svůj dlouhodobý úspěch.5.9522.069
Vždy zlepšovat hospodářskou výkonnost.5.5122.226
Zajistit, aby jejich zaměstnanci jednali v souladu s pravidly stanovenými zákonem.6.1552.417
Vyhnout se ignorování svých smluvních zavazků.6.1432.265
Vyhnout se ohýbání zákona, i když to pomáhá zlepšit výkonnost.5.5243.321
Vždy se podřídit zásadám definovaným regulačním systémem.5.0242.88
Dovolit etickým zájmům negativně ovlivnit hospodářskou výkonnost.4.0833.791
Zajistit, že etické standardy mají prioritu nad hospodářskou výkonností.4.4523.986
Být oddaný jasně definovaným etickým zásadám.4.8692.971
Vyhnout se ohrožení etických standardů za účelem dosažení podnikových cílů.4.9293.257
Pomáhat řešit sociální problémy.4.5834.172
Podílet se na správě věcí veřejných.3.694.118
Přidělit část svých zdrojů na dobročinné aktivity.4.3814.331
Hrát v naší společnosti roli, která přesahuje pouhou tvorbu zisků.4.5483.772

Graf

3. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5059,52 %59,52 %  
Muž3440,48 %40,48 %  

Graf

4. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26–352833,33 %33,33 %  
18–252226,19 %26,19 %  
36–451416,67 %16,67 %  
46–551011,9 %11,9 %  
pod 1878,33 %8,33 %  
nad 5533,57 %3,57 %  

Graf

5. Jaké je Vaše DOKONČENÉ vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3946,43 %46,43 %  
Středoškolské3339,29 %39,29 %  
Základní1214,29 %14,29 %  

Graf

6. Kde je Vaše trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2428,57 %28,57 %  
Středočeský kraj1315,48 %15,48 %  
Jihomoravský kraj67,14 %7,14 %  
Olomoucký kraj67,14 %7,14 %  
Moravskoslezský kraj55,95 %5,95 %  
Královéhradecký kraj55,95 %5,95 %  
Liberecký kraj55,95 %5,95 %  
Ústecký kraj55,95 %5,95 %  
Zlínský kraj44,76 %4,76 %  
Kraj Vysočina44,76 %4,76 %  
Plzeňský kraj33,57 %3,57 %  
Pardubický kraj33,57 %3,57 %  
Karlovarský kraj11,19 %1,19 %  

Graf

7. Váš statut je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný4351,19 %51,19 %  
Student2732,14 %32,14 %  
OSVČ89,52 %9,52 %  
Nezaměstnaný44,76 %4,76 %  
Důchodce22,38 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zhodnoťte následující tvrzení (1 - zcela nesouhlasím, 7 - zcela souhlasím):

2. Souhlasíte s tím, že by podniky měly (1 - zcela nesouhlasím, 7 - zcela souhlasím):

3. Jaké je Vaše pohlaví?

4. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

5. Jaké je Vaše DOKONČENÉ vzdělání?

6. Kde je Vaše trvalé bydliště?

7. Váš statut je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zhodnoťte následující tvrzení (1 - zcela nesouhlasím, 7 - zcela souhlasím):

2. Souhlasíte s tím, že by podniky měly (1 - zcela nesouhlasím, 7 - zcela souhlasím):

3. Jaké je Vaše pohlaví?

4. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

5. Jaké je Vaše DOKONČENÉ vzdělání?

6. Kde je Vaše trvalé bydliště?

7. Váš statut je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

B. , J.CSR - Společenská odpovědnost firem (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://72444.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.