Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezdomovectví

Bezdomovectví

Jakou máte rádi zmrzlinu a nanuky? (+ soutěž)
Vyplňte krátký (3 min.) dotazník o tom, jakou máte rádi zmrzlinu, a zúčastněte se soutěže o 6 degustačních balíčků čokolády.

(pouze ČR, uzávěrka 24. 8. 2021 23:59)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Pelíšek
Šetření:31. 10. 2020 - 10. 11. 2020
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Otázky k maturitní práci ohledně názoru a vnímání lidí bez domova pro studijní účely

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5968,6 %68,6 %  
Muž2731,4 %31,4 %  

Graf

2. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student vysoké školy5665,12 %65,12 %  
Student střední školy2731,4 %31,4 %  
Žák druhého stupně základní školy33,49 %3,49 %  

Graf

3. Jak byste definovali pojem bezdomovec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobu bez možnosti využívání dlouhodobého přístřeší4451,16 %51,16 %  
Osoba bez trvalého bydliště2630,23 %30,23 %  
Osobu bez snahy o získání trvalého přístřeší1011,63 %11,63 %  
Osoba, která chce žít životem bezdomovce66,98 %6,98 %  

Graf

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny bezdomovectví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dluhy3641,86 %41,86 %  
Závislosti (alkohol, drogy, gamblerství)1618,6 %18,6 %  
Ztráta bydlení1112,79 %12,79 %  
Ztráta zaměstnání89,3 %9,3 %  
Rozpad rodiny66,98 %6,98 %  
Psychické problémy55,81 %5,81 %  
Neochota pracovat44,65 %4,65 %  

Graf

5. Jaké jsou podle Vás nejčastější duševní onemocnění u lidí bez domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závislosti6980,23 %80,23 %  
Deprese1416,28 %16,28 %  
Poruchy osobnosti22,33 %2,33 %  
Mentální retardace11,16 %1,16 %  

Graf

6. Jsou bezdomovci častěji oběťmi nebo pachateli trestných činů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pachateli4855,81 %55,81 %  
Oběťmi3844,19 %44,19 %  

Graf

7. Bezdomovci si za svou situaci můžou sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5159,3 %59,3 %  
Ne3540,7 %40,7 %  

Graf

8. Je podle Vás v České republice sociální systém v otázce bezdomovectví dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3034,88 %34,88 %  
Nevím2630,23 %30,23 %  
Rozhodně ne1416,28 %16,28 %  
Spíše ano1112,79 %12,79 %  
Rozhodně ano55,81 %5,81 %  

Graf

9. Znáte nějaké organizace, které se problematikou bezdomovectví zabývají? Pokud ano vypište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Armáda spásy416,67 %4,65 %  
ne416,67 %4,65 %  
Charita312,5 %3,49 %  
Saint Egidio14,17 %1,16 %  
naděje14,17 %1,16 %  
Armáda spásy, Charitas14,17 %1,16 %  
Charita,Armáda spásy14,17 %1,16 %  
Naděje Armada spásy14,17 %1,16 %  
Centrum sociálních služeb, Armáda spásy, Charita ČR14,17 %1,16 %  
Možná Člověk v tísni14,17 %1,16 %  
ostatní odpovědi Armáda spásy, Charita, Diakonie
ta loď
OSN
Medici na ulici
Naděje, S.K.P. Centrum,
Pragulic
625 %6,98 % 

Graf

10. Jaký je podle Vás poměr mužů a žen mezi bezdomovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více mužů než žen8093,02 %93,02 %  
Přibližně stejný počet mužů jako žen66,98 %6,98 %  

Graf

11. Jaká je podle Vás nejrozšířenější věková skupina mezi bezdomovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-64 let5361,63 %61,63 %  
25-49 let3338,37 %38,37 %  

Graf

12. Jaký máte názor na bezdomovce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální3540,7 %40,7 %  
Je mi jich líto2731,4 %31,4 %  
Negativní, vadí mi2023,26 %23,26 %  
Pomáhám jim44,65 %4,65 %  

Graf

13. Jaká je nejrozšířenější závislost mezi bezdomovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alkohol7890,7 %90,7 %  
Cigarety78,14 %8,14 %  
Drogy11,16 %1,16 %  

Graf

14. Co považujete za největší riziko vzniklé z bezdomovectví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní rizika3945,35 %45,35 %  
Kriminalita2731,4 %31,4 %  
Nezaměstnanost1011,63 %11,63 %  
Negativní kulturní odraz1011,63 %11,63 %  

Graf

15. Pomáhali jste někdy bezdomovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4552,33 %52,33 %  
Ano4147,67 %47,67 %  

Graf

16. Jaké je nejčastější vzdělání u bezdomovců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborné3743,02 %43,02 %  
Základní3743,02 %43,02 %  
Středoškolské s maturitou1112,79 %12,79 %  
Vyšší odborné11,16 %1,16 %  

Graf

17. Kde podle Vás lidé bez domova nejčastěji přespávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neobydlené budovy5361,63 %61,63 %  
Na ulici1922,09 %22,09 %  
Nádraží1112,79 %12,79 %  
Charita33,49 %3,49 %  

Graf

18. Vyskytují se poblíž vašeho místa bydliště bezdomovci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5260,47 %60,47 %  
Ne3136,05 %36,05 %  
Nevím33,49 %3,49 %  

Graf

19. Byli byste ochotni finančně přispět organizaci, která poskytuje služby bezdomovcům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3439,53 %39,53 %  
Nevím3237,21 %37,21 %  
Ano2023,26 %23,26 %  

Graf

20. Máte strach z bezdomovců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4451,16 %51,16 %  
Ne4248,84 %48,84 %  

Graf

21. Kdo by měl podle Vás řešit problém bezdomovectví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stát4552,33 %52,33 %  
Kraje, obce2023,26 %23,26 %  
Charitativní organizace1011,63 %11,63 %  
Policie89,3 %9,3 %  
Nevím33,49 %3,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

21. Kdo by měl podle Vás řešit problém bezdomovectví?

  • odpověď Stát:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 8. Je podle Vás v České republice sociální systém v otázce bezdomovectví dostačující?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Jste?

3. Jak byste definovali pojem bezdomovec?

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny bezdomovectví?

5. Jaké jsou podle Vás nejčastější duševní onemocnění u lidí bez domova?

6. Jsou bezdomovci častěji oběťmi nebo pachateli trestných činů?

7. Bezdomovci si za svou situaci můžou sami?

8. Je podle Vás v České republice sociální systém v otázce bezdomovectví dostačující?

10. Jaký je podle Vás poměr mužů a žen mezi bezdomovci?

11. Jaká je podle Vás nejrozšířenější věková skupina mezi bezdomovci?

12. Jaký máte názor na bezdomovce?

13. Jaká je nejrozšířenější závislost mezi bezdomovci?

14. Co považujete za největší riziko vzniklé z bezdomovectví?

15. Pomáhali jste někdy bezdomovci?

16. Jaké je nejčastější vzdělání u bezdomovců?

17. Kde podle Vás lidé bez domova nejčastěji přespávají?

18. Vyskytují se poblíž vašeho místa bydliště bezdomovci?

19. Byli byste ochotni finančně přispět organizaci, která poskytuje služby bezdomovcům?

20. Máte strach z bezdomovců?

21. Kdo by měl podle Vás řešit problém bezdomovectví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Jste?

3. Jak byste definovali pojem bezdomovec?

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny bezdomovectví?

5. Jaké jsou podle Vás nejčastější duševní onemocnění u lidí bez domova?

6. Jsou bezdomovci častěji oběťmi nebo pachateli trestných činů?

7. Bezdomovci si za svou situaci můžou sami?

8. Je podle Vás v České republice sociální systém v otázce bezdomovectví dostačující?

10. Jaký je podle Vás poměr mužů a žen mezi bezdomovci?

11. Jaká je podle Vás nejrozšířenější věková skupina mezi bezdomovci?

12. Jaký máte názor na bezdomovce?

13. Jaká je nejrozšířenější závislost mezi bezdomovci?

14. Co považujete za největší riziko vzniklé z bezdomovectví?

15. Pomáhali jste někdy bezdomovci?

16. Jaké je nejčastější vzdělání u bezdomovců?

17. Kde podle Vás lidé bez domova nejčastěji přespávají?

18. Vyskytují se poblíž vašeho místa bydliště bezdomovci?

19. Byli byste ochotni finančně přispět organizaci, která poskytuje služby bezdomovcům?

20. Máte strach z bezdomovců?

21. Kdo by měl podle Vás řešit problém bezdomovectví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pelíšek, A.Bezdomovectví (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://72632.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.