Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Počítačová kriminalita

Počítačová kriminalita

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Rokos
Šetření:18. 02. 2021 - 04. 03. 2021
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vyplněním dotazníku mi pomůžete s praktickou částí mé bakalářské práce na téma počítačová kriminalita.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž9561,29 %61,29 %  
Žena5938,06 %38,06 %  
Man10,65 %0,65 %  

Graf

2. Patříte do věkové skupiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 20-40 let10567,74 %67,74 %  
Do 20 let2415,48 %15,48 %  
Od 40-60 let1710,97 %10,97 %  
Více jak 60 let85,16 %5,16 %  
From 40-60 years10,65 %0,65 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita7145,81 %45,81 %  
Vysokoškolské5938,06 %38,06 %  
Základní1811,61 %11,61 %  
Výuční list63,87 %3,87 %  
Graduation10,65 %0,65 %  

Graf

4. Víte co znamená pojem počítačová kriminalita?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13687,74 %87,74 %  
ne1912,26 %12,26 %  

Graf

5. Rozumíte následujícím pojmům a dokážete je odlišit? Počítačová kriminalita, kybernetická kriminalita, internetová kriminalita, informační kriminalita.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8958,55 %57,42 %  
ano6341,45 %40,65 %  

Graf

6. Máte osobní zkušenosti s počítačovou kriminalitou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10568,63 %67,74 %  
ano4831,37 %30,97 %  

Graf

7. Jaké škody Vám byly způsobeny počítačovou kriminalitou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné7960,77 %50,97 %  
Zablokování účtu2720,77 %17,42 %  
Ztráta dat1612,31 %10,32 %  
Finanční škoda1410,77 %9,03 %  
Jiné1310 %8,39 %  
Financial damage10,77 %0,65 %  

Graf

8. Jaké Vaše zařízení bylo napadaneno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné8062,02 %51,61 %  
Počítač / notebook3325,58 %21,29 %  
Mobilní telefon / tablet1410,85 %9,03 %  
Jiné53,88 %3,23 %  
None10,78 %0,65 %  
Chytré zařízení v domácnosti10,78 %0,65 %  

Graf

9. Používáte ochranu proti počítačové kriminalitě?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12380,92 %79,35 %  
ne2919,08 %18,71 %  

Graf

10. Jaký druh ochrany proti počítačové kriminalitě používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Heslo k zabezpečení zařízení8053,33 %51,61 %  
Freeware antivirové programy7348,67 %47,1 %  
Placené antivirové programy4630,67 %29,68 %  
Žádné149,33 %9,03 %  
Nevím tuto problematiku neřeším106,67 %6,45 %  
Jiné96 %5,81 %  
Nevím tuto problematiku za mě zajištují odborníci96 %5,81 %  
Paid antivirus programs10,67 %0,65 %  

Graf

11. V jaké oblasti je dle Vašeho názoru počítačová kriminalita nejvíce nebezpečná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hacking (pokus o neoprávněný přistup do systému)4831,79 %30,97 %  
Podvodné jednání (např. finanční a majetkové škoda)4630,46 %29,68 %  
Mravnostní činy (např. dětská pornografie)4328,48 %27,74 %  
Autorská práva (např. filmy, hudba, hry)53,31 %3,23 %  
Extremismus (např. rasově zaměřená diskriminace)53,31 %3,23 %  
Ostatní31,99 %1,94 %  
Fraudulent conduct (eg financial and property damage)10,66 %0,65 %  

Graf

12. Jaký je podle Vašeho názoru nejškodlivější malware (škodlivý program).

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Viry (pokoušejí se získat kontrolu nad systémem a následně spáchat co největší škody)4531,91 %29,03 %  
Phishing (podvodné stránky či emaily, které se pokoušejí zjistit vaše citlivé informace)3625,53 %23,23 %  
Rootkit (k získávání přístupových práv administrátora bez vašeho vědomí)2215,6 %14,19 %  
Spyware (shromažďuje informace o vašem chování na internetu)1712,06 %10,97 %  
Ransomware (omezuje uživateli přistup k systému či souborům)1611,35 %10,32 %  
Adware (software pro šíření reklamy)42,84 %2,58 %  
Phishing (fraudulent sites or emails that try to detect your sensitive information)10,71 %0,65 %  

Graf

13. Měl by stát více aktivněji přispívat k potírání počítačové kriminality?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11377,93 %72,9 %  
ne3222,07 %20,65 %  

Graf

14. Které z níže uvedených návrhů by přispěly nejvíce k snížení počítačové kriminality?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší spolupráce na mezistátní a celosvětové úrovni při objasňování počítačové kriminality za účelem dopadení pachatelů6343,15 %40,65 %  
Vyšší tresty pro pachatele (např. propadnutí majetku)3423,29 %21,94 %  
Lepší zákony na ochranu uživatelů internetu2416,44 %15,48 %  
Jiné1711,64 %10,97 %  
Lepší činnost policie74,79 %4,52 %  
Other10,68 %0,65 %  

Graf

15. Jaká je dle Vašeho názoru procentuální úspěšnost při odhalování počítačové kriminality?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 15 %7652,78 %49,03 %  
Do 30 %4631,94 %29,68 %  
Do 50 %1611,11 %10,32 %  
Do 70 %53,47 %3,23 %  
Up to 15%10,69 %0,65 %  

Graf

16. Měli byste zájem získávat pravidelné informace o nových hrozbách počítačové kriminality a možných způsobů ochrany ze stránek spravovaných státem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7550,34 %48,39 %  
ne7449,66 %47,74 %  

Graf

17. Měl by stát poskytovat ochranu proti počítačové kriminalitě formou bezplatného softwaru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (zcela zdarma)8759,18 %56,13 %  
Ne, stát by se neměl angažovat5940,14 %38,06 %  
No, the state should not get involved10,68 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Patříte do věkové skupiny:

3. Vzdělání

4. Víte co znamená pojem počítačová kriminalita?

5. Rozumíte následujícím pojmům a dokážete je odlišit? Počítačová kriminalita, kybernetická kriminalita, internetová kriminalita, informační kriminalita.

6. Máte osobní zkušenosti s počítačovou kriminalitou?

7. Jaké škody Vám byly způsobeny počítačovou kriminalitou?

8. Jaké Vaše zařízení bylo napadaneno?

9. Používáte ochranu proti počítačové kriminalitě?

10. Jaký druh ochrany proti počítačové kriminalitě používáte?

11. V jaké oblasti je dle Vašeho názoru počítačová kriminalita nejvíce nebezpečná?

12. Jaký je podle Vašeho názoru nejškodlivější malware (škodlivý program).

13. Měl by stát více aktivněji přispívat k potírání počítačové kriminality?

14. Které z níže uvedených návrhů by přispěly nejvíce k snížení počítačové kriminality?

15. Jaká je dle Vašeho názoru procentuální úspěšnost při odhalování počítačové kriminality?

16. Měli byste zájem získávat pravidelné informace o nových hrozbách počítačové kriminality a možných způsobů ochrany ze stránek spravovaných státem?

17. Měl by stát poskytovat ochranu proti počítačové kriminalitě formou bezplatného softwaru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Patříte do věkové skupiny:

3. Vzdělání

4. Víte co znamená pojem počítačová kriminalita?

5. Rozumíte následujícím pojmům a dokážete je odlišit? Počítačová kriminalita, kybernetická kriminalita, internetová kriminalita, informační kriminalita.

6. Máte osobní zkušenosti s počítačovou kriminalitou?

7. Jaké škody Vám byly způsobeny počítačovou kriminalitou?

8. Jaké Vaše zařízení bylo napadaneno?

9. Používáte ochranu proti počítačové kriminalitě?

10. Jaký druh ochrany proti počítačové kriminalitě používáte?

11. V jaké oblasti je dle Vašeho názoru počítačová kriminalita nejvíce nebezpečná?

12. Jaký je podle Vašeho názoru nejškodlivější malware (škodlivý program).

13. Měl by stát více aktivněji přispívat k potírání počítačové kriminality?

14. Které z níže uvedených návrhů by přispěly nejvíce k snížení počítačové kriminality?

15. Jaká je dle Vašeho názoru procentuální úspěšnost při odhalování počítačové kriminality?

16. Měli byste zájem získávat pravidelné informace o nových hrozbách počítačové kriminality a možných způsobů ochrany ze stránek spravovaných státem?

17. Měl by stát poskytovat ochranu proti počítačové kriminalitě formou bezplatného softwaru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Rokos, A.Počítačová kriminalita (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://73644.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.