Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaderná energie

Jaderná energie

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jonáš Hrabák
Šetření:21. 10. 2021 - 28. 10. 2021
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Výsledky dotazníku nebudou nikde zveřejněny, pouze použity na můj projekt do školy. 

Jaderná energie nás provází už desítky let a přestože se kdysi věřilo, že jde o nevyčerpatelný zdroj energie, v dnešní době provází toto téma kontroverze a v některých zemích (Německo) se od jaderné energie zcela ustupuje.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-504448,89 %48,89 %  
19-302932,22 %32,22 %  
0-18910 %10 %  
50+88,89 %8,89 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5358,89 %58,89 %  
žena3640 %40 %  
jiné11,11 %1,11 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitní zkouškou3437,78 %37,78 %  
Vysokoškolské - magistr2325,56 %25,56 %  
ukončené Základní vzdělání1011,11 %11,11 %  
Vysokoškolské - doktor88,89 %8,89 %  
Vysokoškolské - bakalář77,78 %7,78 %  
Vyšší odborné vzdělání55,56 %5,56 %  
Střední vzdělání s výučním listem33,33 %3,33 %  

Graf

4. Víte, jak funguje jaderná elektrárna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6572,22 %72,22 %  
nejsem si jist/á1921,11 %21,11 %  
ne66,67 %6,67 %  

Graf

5. Zaškrtněte pojmy, o kterých víte, co znamenají.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
černobylská havárie90100 %100 %  
jaderná elektrárna Temelín8897,78 %97,78 %  
poločas rozpadu7482,22 %82,22 %  
jaderná fúze5763,33 %63,33 %  
Tokamak3033,33 %33,33 %  
Enrico Fermi2730 %30 %  
MAAE nebo IAEA2527,78 %27,78 %  

Graf

6. Na škále od jedné (nejméně) do deseti (nejvíce), jak moc souhlasíte s využitím jaderné energie (v energetice) v dnešní podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
103033,33 %33,33 %  
91921,11 %21,11 %  
81718,89 %18,89 %  
755,56 %5,56 %  
144,44 %4,44 %  
544,44 %4,44 %  
633,33 %3,33 %  
433,33 %3,33 %  
333,33 %3,33 %  
222,22 %2,22 %  

Graf

7. Pokud chcete, můžete napsat proč jste se tak v minulé otázce rozhodl/a.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Čistá a bezpečny zdroj energie

Čistá, bezpečná, stále se bude zdokonalovat, včetně řešení odpadu a stále zvyšované kontroly bezpečnosti

Čistý a skoro neomezený zdroj energie. Dík moderní technologii spolu s klidnou zeměpisnou polohou je riziko havárie takřka nulové. Problémem zůstává vyhořelé palivo, jeho objemy jsou vzhledem k benefitům energie přijatelné, navíc je možné jeho další využití v budoucnosti díky vyvíjeným tecnologiím.

Čistý, stabilní zdroj

Elektřina je potřeba a jaderná energetika je v současnosti pro mnohé země včetně Protektorátu nejlepší volba. Riziko havárie ovšem existuje.

Energie 20 století, drahá na začátku, politicky problematická, i bezpečnostně, centralizovaný zdroj, nedořešené odpady a úložiště.

Green deal nás nezachrání

Jaderna by mela byt zastoupena vice v energetickem balicku.

Jaderná energetika, i v dnešní podobě, má mnoho předností ve srovnání s klasickou tepelnou energetikou - nulové emise při provozu, výrazně nižší emise CO2 při dopravě paliva, nižší ovlivnění krajiny těžbou suroviny. Rovněž má některé podstatné přednosti ve srovnání s výrobou energie z obnovitelných zdrojů - schopnost stabilních dodávek velkého výkonu, nezávislost na počasí, možnost umístění zdrojů v blízkosti místa spotřeby (což je např. u vodních, geotermálních či přílivových elektráren problematické). 10 bodů jsem nedal jen proto, že preferuji, aby se technologie v jaderné energetice dále vyvíjely a následně byly místo současné podoby použity ty novější, které budou mít ještě více předností - např. úspěšné uzavření zadní části palivového cyklu.

jaderné elektrárny mi přijdou riskantní a nebezpečné, raději bych se jim vyhnula, přijde mi to jako hazard.

Jadernou energii vnímám jako stabilní zdroj enerrgie a tedy i její využití považuji za správné, ovšem vadí mi její neekologičnost. Z tohoto důvodu jsem zvolil odpověď mírně kladnou (7).

Je to dle mého názoru ta nejlepší možnost kterou máme. Uhlí je přeci jenom neekologické a v současné době jsou výrazné snahy se jej zbavit, na druhou stranu tzv. "čisté" zdroje (slunce,vítr,voda) jsou dost nespolehlivé a jejich využití je v ČR dost omezené. Jaderná energie je stabilní, spolehlivý a v současné době také bezpečný zdroj. Lidé se bojí havárií které jsou jednorázově nebezpečné, ale nevnímají že uhlí pomalu a nenápadně ublížilo mnohem více lidem.

Je to jeden z hlavních způsobů, jak vyrobit potřebné množství elektřiny s nejmenším dopadem na životní prostředí.

Kdyby byla možnost 0, zvolím nula. Nesouhlasím s masovým užitím energie z jádra, protože je to je nebezpečné pro život a životní prostředí. Jde o přítomnost radiace, při technické závadě a jejímu úniku mino primární okruh je okolí na mnoho let bez života. A dál otázka co s radioaktivním odpadem? Taky velký problém do budoucna pro životní prostředí. Získáváním energie z jádra musí ve svém vývoji dojít do stadia bez odpadní radiace, pokud to jde.

Když už jaderné elektrárny máme a bylo tak drahé je postavit, tak bych je využívala dál po dobu jejich životnosti a dokud nepostavíme dostatečné kapacity obnovitelných zdrojů. Ale další investice do jádra nepodporuji.

Nedělá ekologické škody jako tepelné elektrárny

pokud chceme zrušit uhelné elektrárny a dýchat o něco lépe, bez jádra se neobejdeme. Voda, Slunce a vítr jsou super, ale u nás bohužel nikdy nepokryjí spotřebu zcela.

Pokud nebude existovat STEJNĚ výkonný alternativní zdroj energie, který by byl zároveň šetrnější k životnímu prostředí a bezpečnější, tak není důvod cokoliv měnit.

Principiálně souhlasím, problém vidím v riziku havárie a ve skladování vyhořelého paliva.

Spíše neutrální, ale nevidím vyloženě důvod proč ne.

Spotřeba energií je velmi vysoká a jádro ji pokryje

Vysoce výkonný a spolehlivý zdroj energie. Ekologický a bezpečný.

8. Které z následujících výhod jaderné energie vnímáte jako nejdůležitější? (můžete zaškrtnout až 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výkon (oproti např. solárním či vodním elektrárnám)7987,78 %87,78 %  
nulová produkce skleníkových plynů5864,44 %64,44 %  
nízká spotřeba zdrojů3943,33 %43,33 %  
relativně nízké provozní náklady2325,56 %25,56 %  
možnost regulace výkonu2022,22 %22,22 %  
stabilní cena uranového paliva1011,11 %11,11 %  

Graf

9. Které z následujících NEvýhod jaderné energie vnímáte jako nejdůležitější? (můžete zaškrtnout až 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
radioaktivní odpad (zůstane člověku nebezpečný po tisíce následujících let)6471,11 %71,11 %  
bezpečnostní riziko (případ Černobylu nebo Fukušimi)4448,89 %48,89 %  
dlouhá doba plánování i výstavby3134,44 %34,44 %  
stavební náklady elektráren2527,78 %27,78 %  
jaderný reaktor umožňuje výrobu jaderných zbraní1011,11 %11,11 %  
uran je neobnovitelný zdroj (podle některých odhadů dojde za 300 let)910 %10 %  
krátká životnost jaderných reaktorů88,89 %8,89 %  

Graf

10. Vadilo by Vám, kdyby v okolí Vašeho bydliště byla postavena nová jaderná elektrárna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4651,11 %51,11 %  
ano3235,56 %35,56 %  
vůbec bych to neřešil/a1213,33 %13,33 %  

Graf

11. Na škále od jedné (nejméně) do pěti (nejvíce) vyberte, jak moc se obáváte jaderné nehody v budoucnosti (podobné té v Černobylu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13437,78 %37,78 %  
22527,78 %27,78 %  
32325,56 %25,56 %  
455,56 %5,56 %  
533,33 %3,33 %  

Graf

12. Kdybyste mohl/a rozhodnout o stavbě jaderných elektráren v Česku, jak byste rozhodl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavěl bych jaderné elektrárny tak, aby nahradily všechny tepelné elektrárny3640 %40 %  
naše jaderné elektrárny bych nechal běžet, ale žádné další bych nestavěl2325,56 %25,56 %  
postavil bych pouze tolik jaderných elektráren, aby se Česko příliš nezadlužilo2224,44 %24,44 %  
naše dvě jaderné elektrárny bych odstavil (podobně jako to chce udělat Německo)44,44 %4,44 %  
rozšířil Temelín i Dukovany a plánoval stavbu dalších11,11 %1,11 %  
rozšířit ty současné11,11 %1,11 %  
stávající nechat běžet, evt. dostavit 11,11 %1,11 %  
Stavěl bych jaderné elektrárny tak, aby nahradily všechny tepelné elektrárny, které do té doby nebudou nahrazeny zařízeními na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. A k tomu něco navíc, protože obnovitelné zdroje budou potřeboval zálohu.11,11 %1,11 %  
Zvažoval bych náhradu stávajícíh bloků novými,ale jen pokud neexistuje udržiteonější alternativa11,11 %1,11 %  

Graf

13. Pokud máte nějakou poznámku k této tématice, neváhejte ji sem napsat.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Celkově věřím, že nejlepším "jaderným reaktorem" je naše Slunce - nemusíme se starat o palivo, ani o použité palivo, ani o bezpečnost. A svítí všem. Než ale dovyvineme technologie, jak solární energii řádně využít, musíme si na ten vývoj něčím svítit, něčím pohánět počítače a zároveň při tom nezmrznout, neudusit se exhalacemi, nepřehřát planetu emisemi skleníkových plynů a nepobít se kvůli nedostatku zdrojů. Na toto přechodné období, které může trvat třeba 50-100 let, jsou podle mně pro výrobu elektřiny ideální jaderné elektrárny. Pak už budeme jaderné reaktory potřebovat jenom jako zálohu a jako zdroj pro cesty daleko od Slunce.

Dalším rizikem jsou jaderné společnosti ze zemí, které ohrožují ČR (jako např. Rusko). Jakékoliv projekty musí být bez Rosatomu.

Chtělo by to, aby i čistě soukromí investoři stavěli jaderné elektrárny a do budoucna tokamaky

chybí nevýhoda: - nejistá ekonomická návratnost

JE jsou nezbytné, větru a slunci nic nenařídíme.

klíčové kritérium je pro mě role jádra při přechodu na nízkoemisní energetiku do roku 2030 (až 2040, pokud bychom uvažovali i teplárny a přechod na elektromobily)

Lepší osvěta a edukace ohledně obecné informovanosti obyvatel o životním prostředí. V podstatě vysvětlovat, že cokoliv dělám, samotná existence civilizace spotřebovává svoje okolí. K jaderné energii se teď hledí jako ke Svatému grálu, který spasí opouštění spalování uhlí či metanu a zachování současného stavu žití (blahobytu). Hysterie kolem fosilních paliv se dotýká i jaderné energie. Teď se tato hysterie dá využít k politickému protlačení výstavby nové elektrárny, ale asi bez větší podpory obyvatel.

vadí mi, že do technických otázek mluví politici

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Zaškrtněte pojmy, o kterých víte, co znamenají.

  • odpověď jaderná fúze:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Enrico Fermi na otázku 5. Zaškrtněte pojmy, o kterých víte, co znamenají.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Víte, jak funguje jaderná elektrárna?

5. Zaškrtněte pojmy, o kterých víte, co znamenají.

6. Na škále od jedné (nejméně) do deseti (nejvíce), jak moc souhlasíte s využitím jaderné energie (v energetice) v dnešní podobě?

8. Které z následujících výhod jaderné energie vnímáte jako nejdůležitější? (můžete zaškrtnout až 3 odpovědi)

9. Které z následujících NEvýhod jaderné energie vnímáte jako nejdůležitější? (můžete zaškrtnout až 3 odpovědi)

10. Vadilo by Vám, kdyby v okolí Vašeho bydliště byla postavena nová jaderná elektrárna?

11. Na škále od jedné (nejméně) do pěti (nejvíce) vyberte, jak moc se obáváte jaderné nehody v budoucnosti (podobné té v Černobylu)

12. Kdybyste mohl/a rozhodnout o stavbě jaderných elektráren v Česku, jak byste rozhodl?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Víte, jak funguje jaderná elektrárna?

5. Zaškrtněte pojmy, o kterých víte, co znamenají.

6. Na škále od jedné (nejméně) do deseti (nejvíce), jak moc souhlasíte s využitím jaderné energie (v energetice) v dnešní podobě?

8. Které z následujících výhod jaderné energie vnímáte jako nejdůležitější? (můžete zaškrtnout až 3 odpovědi)

9. Které z následujících NEvýhod jaderné energie vnímáte jako nejdůležitější? (můžete zaškrtnout až 3 odpovědi)

10. Vadilo by Vám, kdyby v okolí Vašeho bydliště byla postavena nová jaderná elektrárna?

11. Na škále od jedné (nejméně) do pěti (nejvíce) vyberte, jak moc se obáváte jaderné nehody v budoucnosti (podobné té v Černobylu)

12. Kdybyste mohl/a rozhodnout o stavbě jaderných elektráren v Česku, jak byste rozhodl?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hrabák, J.Jaderná energie (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://74947.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.