Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita

Homosexualita

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Andršová
Šetření:24. 04. 2010 - 04. 05. 2010
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,žádám Vás o vyplnění dotazníku pro mou práci do školy.  Dotazník se týká pouze studentů. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Znáte nějakého homosexuála?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10969,43 %68,55 %  
ne4830,57 %30,19 %  

Graf

2. Přátelíte se s nějakým homosexuálem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8856,05 %55,35 %  
ano6943,95 %43,4 %  

Graf

3. Myslíte si, že být homosexuálem je nepřirozené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11070,51 %69,18 %  
ano 4629,49 %28,93 %  

Graf

4. Souhlasíte s adopcí dítěte homosexuálním párům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7750,33 %48,43 %  
ano7649,67 %47,8 %  

Graf

5. Myslíte si, že dítě vyrůstající s rodiči homosexuály bude mít později sklony k homosexualitě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10768,59 %67,3 %  
ano4931,41 %30,82 %  

Graf

6. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8956,69 %55,97 %  
Muž6843,31 %42,77 %  

Graf

7. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-198252,56 %51,57 %  
19-256843,59 %42,77 %  
15 a méně63,85 %3,77 %  

Graf

8. Na jaké škole studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium6038,71 %37,74 %  
vysoká škola5636,13 %35,22 %  
střední odborná škola3421,94 %21,38 %  
základní škola53,23 %3,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Přátelíte se s nějakým homosexuálem?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Znáte nějakého homosexuála?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte nějakého homosexuála?

2. Přátelíte se s nějakým homosexuálem?

3. Myslíte si, že být homosexuálem je nepřirozené?

4. Souhlasíte s adopcí dítěte homosexuálním párům?

5. Myslíte si, že dítě vyrůstající s rodiči homosexuály bude mít později sklony k homosexualitě?

6. Vaše pohlaví

7. Váš věk

8. Na jaké škole studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte nějakého homosexuála?

2. Přátelíte se s nějakým homosexuálem?

3. Myslíte si, že být homosexuálem je nepřirozené?

4. Souhlasíte s adopcí dítěte homosexuálním párům?

5. Myslíte si, že dítě vyrůstající s rodiči homosexuály bude mít později sklony k homosexualitě?

6. Vaše pohlaví

7. Váš věk

8. Na jaké škole studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Andršová, B.Homosexualita (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7559.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.