Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy paměti

Poruchy paměti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Kadlečková
Šetření:31. 03. 2022 - 13. 04. 2022
Počet respondentů:196
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

následující krátký dotazník se týká poruch paměti a zkušenostmi s nimi. Budu velice ráda, když věnujete pár svých chvil k jeho vyplnění. Výsledky poslouží k analizaci veřejného mínění o poruchách paměti.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13769,9 %69,9 %  
muž5930,1 %30,1 %  

Graf

2. Jaká věková kategorie jste ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-346533,16 %33,16 %  
15-245829,59 %29,59 %  
35-444020,41 %20,41 %  
45-542211,22 %11,22 %  
65 let a více84,08 %4,08 %  
55-6431,53 %1,53 %  

Graf

3. Jaký je Váš sociální status ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující13166,84 %66,84 %  
Student3417,35 %17,35 %  
Nezaměstnaný168,16 %8,16 %  
Důchodce84,08 %4,08 %  
Jiný73,57 %3,57 %  

Graf

4. Který typ informací je pro Vás nejlépe zapamatovatelný ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zážitky a důležité osobní zkušenosti12463,27 %63,27 %  
Fakta, pojmy a jejich významy7940,31 %40,31 %  
Pracovní postupy3718,88 %18,88 %  

Graf

5. Znáte někoho s poruchou paměti (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba...) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9347,45 %47,45 %  
Ne5628,57 %28,57 %  
Nejsem si jistý/á4221,43 %21,43 %  
Já sám/sama trpím poruchou paměti52,55 %2,55 %  

Graf

6. Víte co to je Amnézie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím14573,98 %73,98 %  
Nejsem si jist/á3015,31 %15,31 %  
Ne, nevím2110,71 %10,71 %  

Graf

7. Znáte ve svém okolí někoho kdo prodělal Amnézii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám12965,82 %65,82 %  
Nevím4321,94 %21,94 %  
Ano, znám2412,24 %12,24 %  

Graf

8. Pokud znáte někoho takového, jak dotyčný k Amnézii přišel ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úrazem hlavy1336,11 %6,63 %  
Jiným způsobem1233,33 %6,12 %  
Závažným onemocněním719,44 %3,57 %  
Užíváním návykových látek411,11 %2,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví ?

2. Jaká věková kategorie jste ?

3. Jaký je Váš sociální status ?

4. Který typ informací je pro Vás nejlépe zapamatovatelný ?

5. Znáte někoho s poruchou paměti (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba...) ?

6. Víte co to je Amnézie ?

7. Znáte ve svém okolí někoho kdo prodělal Amnézii?

8. Pokud znáte někoho takového, jak dotyčný k Amnézii přišel ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví ?

2. Jaká věková kategorie jste ?

3. Jaký je Váš sociální status ?

4. Který typ informací je pro Vás nejlépe zapamatovatelný ?

5. Znáte někoho s poruchou paměti (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba...) ?

6. Víte co to je Amnézie ?

7. Znáte ve svém okolí někoho kdo prodělal Amnézii?

8. Pokud znáte někoho takového, jak dotyčný k Amnézii přišel ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kadlečková, K.Poruchy paměti (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://76134.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.