Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace mezi školou a rodiči z pohledu učitele

Komunikace mezi školou a rodiči z pohledu učitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Bláhová
Šetření:30. 03. 2023 - 02. 04. 2023
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Chci Vás poprosit o co nejpravdivější vyplnění dotazníku, který se stane součástí výzkumu mé diplomové práce na téma „Komunikace učitele s rodiči žáků“. Cílem je získat informace o fungování komunikace mezi školou a rodiči z pohledu učitele. Dotazník je zcela anonymní a je určen všem učitelům a já Vám za účast a spolupráci předem velice děkuji,

                                                                    Studentka PF ZČU Plzeň.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 456448,85 %48,85 %  
46 a více4635,11 %35,11 %  
18 - 302116,03 %16,03 %  

Graf

2. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 20 let3929,77 %29,77 %  
21 let a více3929,77 %29,77 %  
0 - 5 let3224,43 %24,43 %  
6 - 10 let2116,03 %16,03 %  

Graf

3. Jaký způsob komunikace s rodiči žáků nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Určuje Vaše škola, které komunikační platformy smíte či nesmíte využívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smíme využívat jakékoliv komunikační platformy.11386,26 %86,26 %  
WhatsApp, Messenger21,53 %1,53 %  
Sociální sítě, osobní telefon-volání, SMS10,76 %0,76 %  
Messenger, WhatsApp 10,76 %0,76 %  
Nedoporučuje se přes sociální site10,76 %0,76 %  
WhatsApp10,76 %0,76 %  
facebook10,76 %0,76 %  
Snímek používat pouze online školu nebo hovor že školního aparátu. 10,76 %0,76 %  
Email a školní portál10,76 %0,76 %  
Bakaláři, Teams10,76 %0,76 %  
Telefon10,76 %0,76 %  
Jsme ale domluvení ve sborové, která platforma to bude. 10,76 %0,76 %  
Máme uprednostnovat bakaláře před všemi ostatnimi10,76 %0,76 %  
Sociální sítě10,76 %0,76 %  
WhatsApp, Facebook 10,76 %0,76 %  
Nemáme používat vlastní telefonní číslo, soukromý mail10,76 %0,76 %  
smíme používat jen Bakaláře a školní mail10,76 %0,76 %  
Není doporučeno nic krom BC a emailu školního10,76 %0,76 %  

Graf

5. Který způsob komunikace považujete za nejefektivnější (bez ohledu na to, který používáte nejčastěji)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Na jaké akce zvete jako škola rodiče:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třídní schůzky12998,47 %98,47 %  
Den otevřených dveří10378,63 %78,63 %  
Zápis do 1. ročníku10378,63 %78,63 %  
Konzultační hodiny10076,34 %76,34 %  
První školní den prvňáčků9270,23 %70,23 %  
Konzultační hodiny i s přítomností žáka6146,56 %46,56 %  
Jednání rady rodičů5038,17 %38,17 %  
Besedy s rodiči a žáky4030,53 %30,53 %  
Výlety, exkurze s třídou3325,19 %25,19 %  
Vzdělávací akce, kurzy3123,66 %23,66 %  
Přímá účast ve výuce2922,14 %22,14 %  
První školní den všech žáků2116,03 %16,03 %  
Nabídka návštěvy učitele v rodině žáka32,29 %2,29 %  
Vánoční jarmark 21,53 %1,53 %  
Poslední školní den 9. třídy 10,76 %0,76 %  
Školní jarnark10,76 %0,76 %  
školní jarmark, tematické dny10,76 %0,76 %  
zahradní slavnost, ples, 10,76 %0,76 %  
společná voda10,76 %0,76 %  
Vánoční zpěv 10,76 %0,76 %  
Tématické dny10,76 %0,76 %  
Zapojení do center aktivit (učíme dle programu Začít spolu), spolupráce s rodiči, kdy jsou jako odborníci přizváni do výuky - něco dětem představují, prezentují atd.10,76 %0,76 %  
Výtvarné vyrábění, výstavy, dobročinný bazar10,76 %0,76 %  
Setkání pro děti a rodiče, jarmarky10,76 %0,76 %  
Školní Akademie, zahradní slavnost, společné tvoření žáků a rodičů, školní ples10,76 %0,76 %  
Vánoční jarmark, závěrečna akademie 10,76 %0,76 %  
Jarmarky10,76 %0,76 %  
rodiče organizuji akce pro žáky10,76 %0,76 %  
Projekty skoly10,76 %0,76 %  
Vystoupení, projektové dny, rekonstrukce školy,10,76 %0,76 %  
vánoční a velikonoční jarmark + dílničky10,76 %0,76 %  
Projektové dny10,76 %0,76 %  
Akademie, jarmark10,76 %0,76 %  
školní burzy, velikonoční jarmark,10,76 %0,76 %  
Vánoční, velikonoční dílny, besídka ke svátku matek10,76 %0,76 %  

Graf

7. Vyberte odpověď, jež platí právě pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina mé komunikace s rodiči je bezproblémová a nese se v příjemném duchu.9975,57 %75,57 %  
Má komunikace s rodiči je vždy bezproblémová a nese se v příjemném duchu.1914,5 %14,5 %  
Má komunikace s rodiči je zhruba v polovině případů problematická a v půlce bezproblémová.139,92 %9,92 %  

Graf

8. Jak často musíte řešit s rodiči nepříjemnou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou měsíčně4232,06 %32,06 %  
Jednou za půl roku3325,19 %25,19 %  
Několikrát do roka2519,08 %19,08 %  
Několik let po sobě jsem nic řešit nemusel/a.96,87 %6,87 %  
Jednou ročně96,87 %6,87 %  
Několikrát do měsíce86,11 %6,11 %  
Denně32,29 %2,29 %  
Nikdy jsem nepříjemnou situaci s rodiči nezažil/a.21,53 %1,53 %  

Graf

9. Se kterými z uvedených rodičů jste zažil konfliktní či problémovou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodič ze sociálně a ekonomicky slabého prostředí6751,15 %51,15 %  
Ambiciózní rodič6549,62 %49,62 %  
Rodič s nižším intelektem6247,33 %47,33 %  
Rodič se zjevnými psychickými problémy (Agrese, labilita aj.)4534,35 %34,35 %  
Rozvedený rodič3728,24 %28,24 %  
Rodič vytížený (hodně dětí, zaměstnání aj.)3627,48 %27,48 %  
Rodič z kulturně odlišného prostředí2519,08 %19,08 %  
Vysoce postavený rodič2116,03 %16,03 %  
Rodič s nadprůměrným intelektem21,53 %1,53 %  
S rodiči romské národnosti10,76 %0,76 %  
alkohol10,76 %0,76 %  
nedokážu to takto zobecnit10,76 %0,76 %  
Nelze takto škatulkovat10,76 %0,76 %  
Rodič s vysokými prijmy10,76 %0,76 %  
rodič vidící dítě jako boha10,76 %0,76 %  
Prarodič fungující jako zákonný zástupce místo matky, která se nestará o dítě 10,76 %0,76 %  
rodič z ministerstva obrany10,76 %0,76 %  
dítě kolegyně 10,76 %0,76 %  
Nezažila jsem.10,76 %0,76 %  
Rodič, který vede rozmazlující výchovu.10,76 %0,76 %  
Nejvíce s rodiči, které jejich vlastní děti zatěžují.10,76 %0,76 %  
Zatím žádná problemová situace 10,76 %0,76 %  
Afektovaná matka suverénní10,76 %0,76 %  
matka autisty10,76 %0,76 %  

Graf

10. Konfliktní nebo problémové situace vznikají snáz s otcem nebo s matkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevidím rozdíl, jde spíš o osobnostní rysy rodiče.9874,81 %74,81 %  
S matkou2922,14 %22,14 %  
S otcem43,05 %3,05 %  

Graf

11. Ovlivňuje podle Vašich zkušeností věk rodičů způsob, jak řeší problémové situace ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevidím souvislost mezi věkem a způsobem jednání11890,08 %90,08 %  
Ano, lépe se mi jedná se staršími ročníky118,4 %8,4 %  
Ano, lépe se mi jedná s mladšími ročníky.21,53 %1,53 %  

Graf

12. Domníváte se, že jsou Vaše komunikační schopnosti na takové úrovni, že většinu problémových situací zvládáte vyřešit k oboustranné spokojenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7154,2 %54,2 %  
Ano3526,72 %26,72 %  
Mé komunikační schopnosti jsou na dobré úrovni, ale s rodiči se často nedá domluvit1914,5 %14,5 %  
Spíše ne43,05 %3,05 %  
Ne21,53 %1,53 %  

Graf

13. Za vznikem konfliktních situací s rodiči v mém případě stojí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Častěji neadekvátní reakce rodičů8262,6 %62,6 %  
Nemohu posoudit (Nezažil jsem takovou situaci. Nevím, kdo situaci vyhrotil)3829,01 %29,01 %  
Nevhodná komunikace nás obou118,4 %8,4 %  

Graf

14. Které strategie se Vám při jednání s rodiči osvědčily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče vnímám jako rovnocenného partnera, ne jako protivníka9471,76 %71,76 %  
Témata okolo žáka vnímám jako společný zájem učitele s rodiči8967,94 %67,94 %  
Komunikuji s rodiči přímo, ne přes dítě7859,54 %59,54 %  
Nemám promyšlené strategie, jednám dle aktuální situace5642,75 %42,75 %  
Vnímám rodiče jako experta na své dítě, proto se radím i s ním3929,77 %29,77 %  
Rodiče se snažím přesvědčit, jako odborník mám na rozdíl od nich potřebné znalosti1511,45 %11,45 %  
Vyhýbám se osobnímu kontaktu s problémovými rodiči, řeším vše bez osobního kontaktu43,05 %3,05 %  
Je-li očekáváno nepříjemné jednání, beru s sebou nestranného kolegu.10,76 %0,76 %  
Nastavuji si předem jasné hranice. Pokud se s rodičem nedá domluvit, manipuluje, nebo je slovně agresivní i po opakovaném upozornění, jednání ukončuji. Také jsem velmi ostražitá na gaslighting a manipulace, v tom případě tyto vyjádřím, že toto chování vidím, vnímám a nepřijímám. Stalo se mi to zatím ale jenom jednou. 10,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik Vám je let?

 • odpověď 31 - 45:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 10 let na otázku 2. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?

2. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?

 • odpověď 0 - 5 let:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 30 na otázku 1. Kolik Vám je let?

3. Jaký způsob komunikace s rodiči žáků nejčastěji využíváte?

 • odpověď On-line školní platforma - Bakalář, On-line škola aj.=Používám pravidelně:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi On-line školní platforma - Bakalář, On-line škola aj.=Nejefektivnější na otázku 5. Který způsob komunikace považujete za nejefektivnější (bez ohledu na to, který používáte nejčastěji)?

5. Který způsob komunikace považujete za nejefektivnější (bez ohledu na to, který používáte nejčastěji)?

 • odpověď Vzkaz přes dítě=Neefektivní:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, lépe se mi jedná se staršími ročníky na otázku 11. Ovlivňuje podle Vašich zkušeností věk rodičů způsob, jak řeší problémové situace ve škole?

9. Se kterými z uvedených rodičů jste zažil konfliktní či problémovou situaci?

 • odpověď Rodič ze sociálně a ekonomicky slabého prostředí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má komunikace s rodiči je zhruba v polovině případů problematická a v půlce bezproblémová. na otázku 7. Vyberte odpověď, jež platí právě pro Vás:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?

3. Jaký způsob komunikace s rodiči žáků nejčastěji využíváte?

4. Určuje Vaše škola, které komunikační platformy smíte či nesmíte využívat?

5. Který způsob komunikace považujete za nejefektivnější (bez ohledu na to, který používáte nejčastěji)?

6. Na jaké akce zvete jako škola rodiče:

7. Vyberte odpověď, jež platí právě pro Vás:

8. Jak často musíte řešit s rodiči nepříjemnou situaci?

9. Se kterými z uvedených rodičů jste zažil konfliktní či problémovou situaci?

10. Konfliktní nebo problémové situace vznikají snáz s otcem nebo s matkou?

11. Ovlivňuje podle Vašich zkušeností věk rodičů způsob, jak řeší problémové situace ve škole?

12. Domníváte se, že jsou Vaše komunikační schopnosti na takové úrovni, že většinu problémových situací zvládáte vyřešit k oboustranné spokojenosti?

13. Za vznikem konfliktních situací s rodiči v mém případě stojí:

14. Které strategie se Vám při jednání s rodiči osvědčily?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jak dlouhá je Vaše pedagogická praxe?

3. Jaký způsob komunikace s rodiči žáků nejčastěji využíváte?

4. Určuje Vaše škola, které komunikační platformy smíte či nesmíte využívat?

5. Který způsob komunikace považujete za nejefektivnější (bez ohledu na to, který používáte nejčastěji)?

6. Na jaké akce zvete jako škola rodiče:

7. Vyberte odpověď, jež platí právě pro Vás:

8. Jak často musíte řešit s rodiči nepříjemnou situaci?

9. Se kterými z uvedených rodičů jste zažil konfliktní či problémovou situaci?

10. Konfliktní nebo problémové situace vznikají snáz s otcem nebo s matkou?

11. Ovlivňuje podle Vašich zkušeností věk rodičů způsob, jak řeší problémové situace ve škole?

12. Domníváte se, že jsou Vaše komunikační schopnosti na takové úrovni, že většinu problémových situací zvládáte vyřešit k oboustranné spokojenosti?

13. Za vznikem konfliktních situací s rodiči v mém případě stojí:

14. Které strategie se Vám při jednání s rodiči osvědčily?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bláhová, K.Komunikace mezi školou a rodiči z pohledu učitele (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://78258.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.