Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zdravý životní styl

zdravý životní styl

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Sobková
Šetření:09. 05. 2010 - 20. 05. 2010
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník se týká zdravého životního stylu, vyplnění Vám nezabere více jak 5 minut. Děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4580,36 %80,36 %  
muž1119,64 %19,64 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 254071,43 %71,43 %  
26 - 451119,64 %19,64 %  
51 a víc23,57 %3,57 %  
15 a míň23,57 %3,57 %  
46 - 5011,79 %1,79 %  

Graf

3. Provozujete v současnosti nějaký sport profesionálně/ v rámci nějaké organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4783,93 %83,93 %  
ano916,07 %16,07 %  

Graf

4. Váš nejoblíbenější sport, který provozujete/jste provozovali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný2850 %50 %  
cyklistika1730,36 %30,36 %  
tenis47,14 %7,14 %  
žádný47,14 %7,14 %  
běh23,57 %3,57 %  
fotbal11,79 %1,79 %  

Graf

5. Dodržujete zdravou výživu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen výjimečně2239,29 %39,29 %  
ano, snažím se hodně2137,5 %37,5 %  
vůbec1119,64 %19,64 %  
ano, na 100 %23,57 %3,57 %  

Graf

6. Váš postoj k zelenině a ovoci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jím denně3358,93 %58,93 %  
jím párkrát v týdnu1628,57 %28,57 %  
jím párkrát za měsíc47,14 %7,14 %  
téměř nejím35,36 %5,36 %  

Graf

7. Jaký pijete alkohol? (jedno jak často)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
víno3562,5 %62,5 %  
pivo3358,93 %58,93 %  
likéry1730,36 %30,36 %  
tvrdý alkohol1628,57 %28,57 %  
domácí pálenky (slivovice, ořechovice...)916,07 %16,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaký pijete alkohol? (jedno jak často)

  • odpověď pivo:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 1. Jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Provozujete v současnosti nějaký sport profesionálně/ v rámci nějaké organizace?

4. Váš nejoblíbenější sport, který provozujete/jste provozovali:

5. Dodržujete zdravou výživu?

6. Váš postoj k zelenině a ovoci:

7. Jaký pijete alkohol? (jedno jak často)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Provozujete v současnosti nějaký sport profesionálně/ v rámci nějaké organizace?

4. Váš nejoblíbenější sport, který provozujete/jste provozovali:

5. Dodržujete zdravou výživu?

6. Váš postoj k zelenině a ovoci:

7. Jaký pijete alkohol? (jedno jak často)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sobková, J.zdravý životní styl (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7918.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.