Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dárcovství krve

Dárcovství krve

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Samcová
Šetření:24. 02. 2024 - 23. 03. 2024
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):15 / 8.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou posledního ročníku gymnázia. Tento dotazník poslouží jako podklad pro mou seminární práci. Dotazník je určen pro dárce i nedárce krve. Zkoumá nejen procentuální zastoupení dárců krve v České republice, ale i motivaci dárců a povědomí o využití darované krve. Dotazník zabere jen pár minut a je zcela anonymní. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6058,82 %58,82 %  
muž4140,2 %40,2 %  
jiné10,98 %0,98 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let2827,45 %27,45 %  
31-40 let2625,49 %25,49 %  
51+ let1514,71 %14,71 %  
41-50 let1514,71 %14,71 %  
18-20 let1110,78 %10,78 %  
méně než 18 let76,86 %6,86 %  

Graf

3. Daroval/a jste někdy krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6967,65 %67,65 %  
ano3332,35 %32,35 %  

Graf

4. Jak často darujete krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně1648,48 %15,69 %  
nepravidelně1133,33 %10,78 %  
daroval/a jsem pouze jednou618,18 %5,88 %  

Graf

5. V jakém věku jste poprvé daroval/a krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let1030,3 %9,8 %  
19-20 let824,24 %7,84 %  
26-30 let515,15 %4,9 %  
31-40 let412,12 %3,92 %  
21-25 let412,12 %3,92 %  
41+ let26,06 %1,96 %  

Graf

6. Jaká je Vaše krevní skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A+1030,3 %9,8 %  
0+1030,3 %9,8 %  
0-412,12 %3,92 %  
AB+39,09 %2,94 %  
B+26,06 %1,96 %  
B-26,06 %1,96 %  
A-13,03 %0,98 %  
AB-13,03 %0,98 %  

Graf

7. Co Vás motivuje k darování krve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc druhému člověku, dobrý skutek3193,94 %30,39 %  
mohu se jednou sám ocitnout v situaci, kdy budu potřebovat transfuzi1957,58 %18,63 %  
kontrola zdravotního stavu při vstupní prohlídce1339,39 %12,75 %  
volno v den odběru1339,39 %12,75 %  
daňové úlevy pro dárce1030,3 %9,8 %  
dárci z řad rodiny, přátel618,18 %5,88 %  
ocenění Českým červeným křížem412,12 %3,92 %  
základní vojenská služna u PS13,03 %0,98 %  
strach z ihiel13,03 %0,98 %  
demotivuje mě naopak přístup personálu, takže z důvodu nepříjemný sester na Vinohradech aktuálně krev NEdaruji13,03 %0,98 %  

Graf

8. Víte, k čemu se darovaná krev ve zdravotnictví může dále využít? Uveďte příklady. (Pokud si nepřejete odpovídat, otázku přeskočte.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
transfuze413,33 %3,92 %  
Transfuze, vědecké účely13,33 %0,98 %  
Operace, transfuze13,33 %0,98 %  
rozloží se na jednotlivé složky, dál nevím 13,33 %0,98 %  
Když někdo jinej potřebuje krev huh13,33 %0,98 %  
Při nehodách, nemocích 13,33 %0,98 %  
kromě přímého darování i např. výroba léčiv13,33 %0,98 %  
samozřejmě ano13,33 %0,98 %  
transfúze při operacích13,33 %0,98 %  
transfuze plné krve, extrakce krevních derivátů z krve13,33 %0,98 %  
ostatní odpovědi Léky, transfuze
výzkum, vývoj
transfuzia
Nie
Transfuze, krevní destičky …
výroba léčiv
trasfúze, léčiva
operace
transfuze, rozdělení na složkové potřeby, další výzkum, popřípadě propiety studentům
transfuze pro pacienty, plazma pro pacienty, plazma na výrobu krevním derivátů
Ano, pracuji ve zdravotnictvi
jako krevní transfúze, jako autotransfúze
při trnasfúzi
Transfuze, krevní deriváty
je mi to jedno...
produkty z krve - léčiva, atd...
výroba léků
1756,67 %16,67 % 

Graf

9. Zvažoval/a jste zařazení do registru dárců kostní dřeně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, uvažuji o tom1442,42 %13,73 %  
ano, jsem registrován/a1133,33 %10,78 %  
ne824,24 %7,84 %  

Graf

10. Dostal/a jste sám/a někdy transfúzi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3296,97 %31,37 %  
ano13,03 %0,98 %  

Graf

11. Z jakého důvodu nedarujete krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu ze zdravotních důvodů2942,03 %28,43 %  
nemohu kvůli věku1014,49 %9,8 %  
nikdy jsem nad tím neuvažoval/a1014,49 %9,8 %  
nemám k tomu důvod/ motivaci57,25 %4,9 %  
obava z možných rizik45,8 %3,92 %  
V mládí kvůli ekzemum11,45 %0,98 %  
Vždycky si řeknu, že půjdu a pak mám novou naušnici a nemůžu11,45 %0,98 %  
aktuálně jsem nemohla ze zdravotních důvodů, do budoucna mám dárcovství v plánu11,45 %0,98 %  
Nemám rád šanci, že mojí krev dostanou negři.11,45 %0,98 %  
jsem gay, asi má krev smrdí, a to jsem měl jediného sex. partnera...11,45 %0,98 %  
Fóbie11,45 %0,98 %  
mám strach11,45 %0,98 %  
darovala jsem prevní plazmu a jsem v registru dárců kostní dřeně11,45 %0,98 %  
nikdo jí nechtěl11,45 %0,98 %  
Nepřítomnost na pracovišti, byť omluvená. 11,45 %0,98 %  
Dělá se mi špatně při odběrech krve.11,45 %0,98 %  
nenaskytla se vhodná příležitost, ale uvažoval jsem o tom několikrát11,45 %0,98 %  
Strach z jehly11,45 %0,98 %  
snadno se vystresuju11,45 %0,98 %  
Chtěli po mě vyšetření, pak jsem na to za 11,45 %0,98 %  
Nenašla jsem si na to zatím čas 11,45 %0,98 %  
nízká váha11,45 %0,98 %  
strach z jehel11,45 %0,98 %  
Mám hrůzu že zdravotnických zařízení 11,45 %0,98 %  
Ještě jsem se k tomu nedostal11,45 %0,98 %  
moje krev je příliš canná na to, abych jí plýtval11,45 %0,98 %  
Při odberech krve se mi dělá zle11,45 %0,98 %  

Graf

12. Plánujete v budoucnu darovat krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3246,38 %31,37 %  
nevím2130,43 %20,59 %  
ano1623,19 %15,69 %  

Graf

13. Dostal/a jste sám/a někdy transfúzi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6391,3 %61,76 %  
ano68,7 %5,88 %  

Graf

14. Zvažoval/a jste zařazení do registru dárců kostní dřeně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5579,71 %53,92 %  
ano, uvažuji o tom1014,49 %9,8 %  
ano, jsem registrován/a45,8 %3,92 %  

Graf

15. Víte, k čemu se darovaná krev ve zdravotnictví může dále využít? Uveďte příklady. (Pokud si nepřejete odpovídat, otázku přeskočte.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Transfuze610 %5,88 %  
Ne58,33 %4,9 %  
Nevím 58,33 %4,9 %  
výroba léčiv23,33 %1,96 %  
oddělení krevní plazmy, transfúze11,67 %0,98 %  
Krevní plazma? Destičky?11,67 %0,98 %  
Nevím ale myslím že jde z ní udělat maso11,67 %0,98 %  
Transfuzi lidem kteří ji potrebují11,67 %0,98 %  
K transfuzi lidem kteří ji potrebují11,67 %0,98 %  
Transfuze, výroba léků11,67 %0,98 %  
ostatní odpovědi výše zmíněná transfúze, výzkumy, léčba nemocí,..
Drogy?
transfuze, plazma, krevní deriváty...
operace
Předpokládám, že primárním účelem je náhrada krevní ztráty, další účely neznám
Transplantace, plazma
Vzpomněl bych si až po přemýšlení
Při operacích, po těžkých úrazech spojených se ztrátou krve
Nvm ani kkt
polévky
transfuze, výroba něčeho jiného
Nevím, mimo transfúze asi k nějakému vývoji/výzkumu.
K transfúzi, pro lidi, kteří ji potrebují např. po těžkém úrazu, otravě, pro lidi s nemocemi krve
Při autonehode
Transfuze, například při velké ztrátě krve při autonehodě, operaci atd..
Rozhodně na spoustu věcí!
v důsledku velkého krvácení (nehody), lidé s nízkým obsahem červených krvinek trpící vážnější nemocí.
zdravotní krizové situace
krevní preparáty, transfúze
Při operaci
Krevní transfúze, zisk krevní plazmy
při operaci, u onemocnění krve
Např. můj syn dostal intrauterinní transfúzi, po porodu výměnou. Zachránilo mu to život. Jsme vděční všem dárcům, hned jak to bude možné, začnu darovat také.
transfůze, separáty, krevní destičky
při operacích
Samozřejmě ve zdravotnictví, hlavně jako náhradní krev někomu, kdo hodně vykrvácel atd.
infuze
.
pri operácií
při operacích, léčení
Ano, jako sestra ji využívám částo
Jako transfuze pro lidi s kompatibilní krevní skupinou.
při operacích a pod.....
při nedostatku krve u operace
Třeba ztráta krve při operaci, porodu…
Transfuze v případě úrazu nebo ztráty krve z důvodu onkologického onemocnění nebo transfuze během operace
3660 %35,29 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Daroval/a jste někdy krev?

4. Jak často darujete krev?

5. V jakém věku jste poprvé daroval/a krev?

6. Jaká je Vaše krevní skupina?

7. Co Vás motivuje k darování krve?

9. Zvažoval/a jste zařazení do registru dárců kostní dřeně?

10. Dostal/a jste sám/a někdy transfúzi?

11. Z jakého důvodu nedarujete krev?

12. Plánujete v budoucnu darovat krev?

13. Dostal/a jste sám/a někdy transfúzi?

14. Zvažoval/a jste zařazení do registru dárců kostní dřeně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Daroval/a jste někdy krev?

4. Jak často darujete krev?

5. V jakém věku jste poprvé daroval/a krev?

6. Jaká je Vaše krevní skupina?

7. Co Vás motivuje k darování krve?

9. Zvažoval/a jste zařazení do registru dárců kostní dřeně?

10. Dostal/a jste sám/a někdy transfúzi?

11. Z jakého důvodu nedarujete krev?

12. Plánujete v budoucnu darovat krev?

13. Dostal/a jste sám/a někdy transfúzi?

14. Zvažoval/a jste zařazení do registru dárců kostní dřeně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Samcová, K.Dárcovství krve (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://79873.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.