Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Lakosilová
Šetření:02. 03. 2024 - 17. 03. 2024
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky a respondenté,

Děkuji Vám, že si našli čas na účast v mém výzkumu na téma domácího násilí. Toto téma je závažné a citlivé, avšak Vaše názory a zkušenosti jsou neocenitelným zdrojem informací.

Oceňuji Vaši otevřenost a upřímnost při odpovídání na otázky tohoto dotazníku. Vaše anonymní odpovědi mi poskytnou cenný pohled na různé aspekty domácího násilí, což je klíčové pro vypracování preventivních opatření a podpory pro ty, kteří jsou tímto problémem postiženi.

Vaše účast je dobrovolná a veškerá poskytnutá data budou zpracována v souladu s principy ochrany osobních údajů a zachováním anonymity respondentů.

Děkuji vám za váš čas a účast na této důležité studii.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6660 %60 %  
muž4440 %40 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let4339,09 %39,09 %  
21 - 30 let2724,55 %24,55 %  
50 let a více2018,18 %18,18 %  
15 - 20 let1210,91 %10,91 %  
41 - 50 let87,27 %7,27 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4440 %40 %  
vysokoškolské vzdělání3834,55 %34,55 %  
střední s výučním listem1715,45 %15,45 %  
vyšší odborné vzdělání65,45 %5,45 %  
základní vzdělání54,55 %4,55 %  

Graf

4. Víte, co znamená pojem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano110100 %100 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5650,91 %50,91 %  
ne5449,09 %49,09 %  

Graf

6. Kde jste se s pojmem domácí násilí setkal/a? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi7265,45 %65,45 %  
na internetu7063,64 %63,64 %  
doma5045,45 %45,45 %  
v časopisech nebo knihách5045,45 %45,45 %  
ve škole3430,91 %30,91 %  
v zaměstnání2220 %20 %  
nesetkal/a jsem se s tímto pojmem76,36 %6,36 %  

Graf

7. Víte, jaké může být domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzické násilí10595,45 %95,45 %  
psychické násilí10494,55 %94,55 %  
sexuální násilí9687,27 %87,27 %  
emocionální násilí7265,45 %65,45 %  
ekonomické násilí6054,55 %54,55 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vás příčiny domácího násilí? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní charakteristika agresora9889,09 %89,09 %  
návykové látky8072,73 %72,73 %  
rodinná výchova6559,09 %59,09 %  
ekonomická situace v rodině5146,36 %46,36 %  
prostředí, ve kterém agresor vyrůstá (nejen rodina, ale i okolí)10,91 %0,91 %  
psychologické problémy, onemocnění, tíživá situace jakéhokoli druhu, špatné zvládání strasu, příčin je mnoho...10,91 %0,91 %  
Nemoc 10,91 %0,91 %  
V podstatě všechny zmíněné, ještě byl řekl, že momentální rozpoložení a tzv. spouštěč 10,91 %0,91 %  
stresová situace a další10,91 %0,91 %  
špatně zvolený partner10,91 %0,91 %  
Obtížné prokazování, nízké tresty.10,91 %0,91 %  
psychopatie, výchova10,91 %0,91 %  

Graf

9. Kdo bývá podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7669,09 %69,09 %  
dítě1917,27 %17,27 %  
senior109,09 %9,09 %  
muž43,64 %3,64 %  
zdravotně postižení21,82 %1,82 %  

Graf

10. Jak se projevuje oběť domácího násilí? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na těle má modřiny a podlitiny, které skrývá9283,64 %83,64 %  
bojí se prudkých pohybů7467,27 %67,27 %  
je méně vídaná ve společnosti6760,91 %60,91 %  
kontroluje se4339,09 %39,09 %  
kdo Vám tento dotažník psal, že navrhujete tyto eventuality10,91 %0,91 %  
nemusí se projevovat na veřejnosti nijak10,91 %0,91 %  
0010,91 %0,91 %  
změna osobnosti10,91 %0,91 %  
Nedbá tolik o sebe, bojí se agresora a snaží se odpovídat slovy agresora10,91 %0,91 %  
bojí se obecně10,91 %0,91 %  
s nikým se nebaví, nechce se mu domů ze školy či z práce10,91 %0,91 %  
Je to individuální podle typu násilí10,91 %0,91 %  
příznaky úzkosti10,91 %0,91 %  
psychické obtíže10,91 %0,91 %  
Všechny zmíněné a řekl bych i určité zakřiknutí 10,91 %0,91 %  
často se to nepozná10,91 %0,91 %  
Lhaní, sebeobviňování, deprese.10,91 %0,91 %  
bojí se komunikovat s lidmi10,91 %0,91 %  

Graf

11. Máte osobní zkušenost s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám6861,82 %61,82 %  
ano, mám4238,18 %38,18 %  

Graf

12. Myslíte si, že může mít ekonomická situace vliv na vznik domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7669,09 %69,09 %  
nevím1917,27 %17,27 %  
ne1513,64 %13,64 %  

Graf

13. Má podle Vás domácí násilí dopad na děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano10292,73 %92,73 %  
spíše ano87,27 %7,27 %  

Graf

14. Znáte organizace pomáhající obětem domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5953,64 %53,64 %  
ne5146,36 %46,36 %  

Graf

15. Co byste udělal/a v případě, že ve svém okolí zjistíte domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nahlásím na Policii nebo sociální pracovníky5550 %50 %  
obrátím se na kamarády2421,82 %21,82 %  
nic, netýká se mě to98,18 %8,18 %  
vyřeším to sám/sama76,36 %6,36 %  
Nabídnu pomoc přímo ohrožené osobě 10,91 %0,91 %  
Řeknu jí ať už mi to nedělá10,91 %0,91 %  
prostota sama, přístě se poraďte s někým, kdo tomu rozumí10,91 %0,91 %  
nevím10,91 %0,91 %  
snažil bych se obětí poskytnout bezpečné prostředí a doporučil bych kontakt se spolky, které se zaměřují na pomoc v dané problematice10,91 %0,91 %  
0010,91 %0,91 %  
nabídnu oběti konkrétní pomoc10,91 %0,91 %  
jedna z předchozích možností dle situace10,91 %0,91 %  
nevím, asi bych si namlouval, že to tak není10,91 %0,91 %  
Nevím záleží na tom jak dobře znám ty jejichž se to cítila reaguji jde-li o rodinu blízkém přátele nebo cizinky10,91 %0,91 %  
podle okolností nabídnu pomoc nebo se obrátím na odpovědné orgány10,91 %0,91 %  
Podle situace. Do cizích se neseru - nežiju s nimi a nemám vůli rozkrývat, na čí straně je chyba. Pokud by šlo o rodinu nějakým způsobem se mnou spřízněnou, řešil bych to osobně. 10,91 %0,91 %  
Upozorním oběť na možnost pomoci10,91 %0,91 %  
v případě mužů to nemá žádné řešení. Azylové domy nejsou, Policie to má v paži a tak.10,91 %0,91 %  
psychicky podpořím oběť10,91 %0,91 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsou lidé dostatečně informováni o problematice domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5751,82 %51,82 %  
spíše ano3229,09 %29,09 %  
určitě ne1210,91 %10,91 %  
určitě ano98,18 %8,18 %  

Graf

17. Měla by existovat pomoc i pro agresory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7063,64 %63,64 %  
nevím2724,55 %24,55 %  
ne1311,82 %11,82 %  

Graf

18. Myslíte si, že by měly být tresty za domácí násilí přísnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6155,45 %55,45 %  
spíše ano2825,45 %25,45 %  
nevím1311,82 %11,82 %  
spíše ne76,36 %6,36 %  
určitě ne10,91 %0,91 %  

Graf

19. Měla by být problematika domácího násilí zahrnuta do osnov základních škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6054,55 %54,55 %  
spíše ano3733,64 %33,64 %  
spíše ne98,18 %8,18 %  
určitě ne43,64 %3,64 %  

Graf

20. Jak byste hodnotil/a dostupnost psychologické a právní pomoci pro oběti domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý4944,55 %44,55 %  
dostatečný2119,09 %19,09 %  
nedostatečný2018,18 %18,18 %  
chvalitebný1715,45 %15,45 %  
výborný32,73 %2,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Víte, co znamená pojem domácí násilí?

5. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

6. Kde jste se s pojmem domácí násilí setkal/a? (možnost více odpovědí)

7. Víte, jaké může být domácí násilí?

8. Jaké jsou podle Vás příčiny domácího násilí? (možnost více odpovědí)

9. Kdo bývá podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

10. Jak se projevuje oběť domácího násilí? (možnost více odpovědí)

11. Máte osobní zkušenost s domácím násilím?

12. Myslíte si, že může mít ekonomická situace vliv na vznik domácího násilí?

13. Má podle Vás domácí násilí dopad na děti?

14. Znáte organizace pomáhající obětem domácího násilí?

15. Co byste udělal/a v případě, že ve svém okolí zjistíte domácí násilí?

16. Myslíte si, že jsou lidé dostatečně informováni o problematice domácího násilí?

17. Měla by existovat pomoc i pro agresory?

18. Myslíte si, že by měly být tresty za domácí násilí přísnější?

19. Měla by být problematika domácího násilí zahrnuta do osnov základních škol?

20. Jak byste hodnotil/a dostupnost psychologické a právní pomoci pro oběti domácího násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Víte, co znamená pojem domácí násilí?

5. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

6. Kde jste se s pojmem domácí násilí setkal/a? (možnost více odpovědí)

7. Víte, jaké může být domácí násilí?

8. Jaké jsou podle Vás příčiny domácího násilí? (možnost více odpovědí)

9. Kdo bývá podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

10. Jak se projevuje oběť domácího násilí? (možnost více odpovědí)

11. Máte osobní zkušenost s domácím násilím?

12. Myslíte si, že může mít ekonomická situace vliv na vznik domácího násilí?

13. Má podle Vás domácí násilí dopad na děti?

14. Znáte organizace pomáhající obětem domácího násilí?

15. Co byste udělal/a v případě, že ve svém okolí zjistíte domácí násilí?

16. Myslíte si, že jsou lidé dostatečně informováni o problematice domácího násilí?

17. Měla by existovat pomoc i pro agresory?

18. Myslíte si, že by měly být tresty za domácí násilí přísnější?

19. Měla by být problematika domácího násilí zahrnuta do osnov základních škol?

20. Jak byste hodnotil/a dostupnost psychologické a právní pomoci pro oběti domácího násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lakosilová, L.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://79922.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.