Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres na pracovišti

Stres na pracovišti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Voborný
Šetření:20. 03. 2024 - 02. 04. 2024
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který potřebuji k napsaní seminární práce na téma stres na pracovišti a jeho vliv na psychické a fyzické zdraví.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5462,79 %62,79 %  
Muž3136,05 %36,05 %  
Jiné11,16 %1,16 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304451,16 %51,16 %  
31-401719,77 %19,77 %  
41-501112,79 %12,79 %  
do 2066,98 %6,98 %  
51-6044,65 %4,65 %  
61 a více44,65 %4,65 %  

Graf

3. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2529,07 %29,07 %  
služby1820,93 %20,93 %  
administrativa1618,6 %18,6 %  
obchod1213,95 %13,95 %  
průmysl66,98 %6,98 %  
veřejná správa55,81 %5,81 %  
IT44,65 %4,65 %  

Graf

4. Jak často se cítíte pod stresem na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3844,19 %44,19 %  
často2832,56 %32,56 %  
velmi zřídka1517,44 %17,44 %  
vždy44,65 %4,65 %  
nikdy11,16 %1,16 %  

Graf

5. Myslíte si, že pracujete ve stresovém prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4147,67 %47,67 %  
Spíše ne2326,74 %26,74 %  
Ano1416,28 %16,28 %  
Ne89,3 %9,3 %  

Graf

6. Jak jste schopní zvládat stres na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Docela účinně3844,19 %44,19 %  
Středně účinně2933,72 %33,72 %  
Málo účinně910,47 %10,47 %  
Velmi účinně78,14 %8,14 %  
Velmi neúčinně33,49 %3,49 %  

Graf

7. Myslíte si, že pracovní stres ovlivňuje vaše fyzické zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3743,02 %43,02 %  
Ano3338,37 %38,37 %  
Spíše ne1011,63 %11,63 %  
Ne66,98 %6,98 %  

Graf

8. Jak se nejčastěji projevuje stres ve vašem těle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bolesti hlavy2023,26 %23,26 %  
Zažívání nebo trávicí problémy1618,6 %18,6 %  
Problémy se spánkem1213,95 %13,95 %  
Napětí v krku nebo zádech1011,63 %11,63 %  
Jiné1011,63 %11,63 %  
Oslabený imunitní systém89,3 %9,3 %  
Zvýšený krevní tlak66,98 %6,98 %  
Nemám žádné příznaky44,65 %4,65 %  

Graf

9. Myslíte si, že pracovní stres ovlivňuje vaše psychické zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4451,16 %51,16 %  
Spíše ano3034,88 %34,88 %  
Spíše ne78,14 %8,14 %  
Ne55,81 %5,81 %  

Graf

10. Jak se nejčastěji projevuje stres na vaší psychice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podrážděnost3439,53 %39,53 %  
Neschopnost se soustředit1922,09 %22,09 %  
Úzkost1820,93 %20,93 %  
Nedostatek motivace44,65 %4,65 %  
Deprese33,49 %3,49 %  
Jiné33,49 %3,49 %  
Nemám žádné příznaky33,49 %3,49 %  
Nespokojenost s prací22,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. V jakém oboru pracujete?

4. Jak často se cítíte pod stresem na pracovišti?

5. Myslíte si, že pracujete ve stresovém prostředí?

6. Jak jste schopní zvládat stres na pracovišti?

7. Myslíte si, že pracovní stres ovlivňuje vaše fyzické zdraví?

8. Jak se nejčastěji projevuje stres ve vašem těle?

9. Myslíte si, že pracovní stres ovlivňuje vaše psychické zdraví?

10. Jak se nejčastěji projevuje stres na vaší psychice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. V jakém oboru pracujete?

4. Jak často se cítíte pod stresem na pracovišti?

5. Myslíte si, že pracujete ve stresovém prostředí?

6. Jak jste schopní zvládat stres na pracovišti?

7. Myslíte si, že pracovní stres ovlivňuje vaše fyzické zdraví?

8. Jak se nejčastěji projevuje stres ve vašem těle?

9. Myslíte si, že pracovní stres ovlivňuje vaše psychické zdraví?

10. Jak se nejčastěji projevuje stres na vaší psychice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Voborný, A.Stres na pracovišti (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://80034.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.