Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CO VÍTE O NOVOVĚKU?

CO VÍTE O NOVOVĚKU?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dodla Stodůlková
Šetření:16. 05. 2010 - 20. 05. 2010
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jenom krátce. Moc Vás prosím, abyste si udělali dvě minuty ze svého drahoceného času, ze svého drahoceného času, pro tento dotazník. Jde o průzkum s dějepisnou tématikou a zaměřením na novověk.

Výsledky průzkumu mám v plánu dále rozvést do grafů a vytvořit dějepisný projekt o znalostech našeho Českého národa.

Prosím, abyste nepoužívali internet a jiné pomůcky.

                   Děkuji Vám

Odpovědi respondentů

1. Století vlády Alžběty II.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20.-21.století3451,52 %51,52 %  
16.-17.století2131,82 %31,82 %  
pouze 17.století913,64 %13,64 %  
pouze 16.století710,61 %10,61 %  

Graf

2. Kdy a kým byla zavedena školní docházka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
r. 1774 Marií Terezií4466,67 %66,67 %  
r. 1745 Marií Terezií2334,85 %34,85 %  
r. 1784 Josefem II.11,52 %1,52 %  

Graf

3. Prvním prezidentem USA se stal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
George Washington4872,73 %72,73 %  
Thomas Jefferson913,64 %13,64 %  
Theodore Roosevelt913,64 %13,64 %  
George Bush11,52 %1,52 %  

Graf

4. Kdo navrhl sochu sv. Václava na Václavském náměstí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
J.V.Myslbek4872,73 %72,73 %  
F.Ženíšek1116,67 %16,67 %  
V.Brožík710,61 %10,61 %  
V.Hynais46,06 %6,06 %  

Graf

5. Den nezávislosti v USA se slaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4.července4872,73 %72,73 %  
25.listopadu1421,21 %21,21 %  
28.září69,09 %9,09 %  
24.prosince23,03 %3,03 %  

Graf

6. Francouzský popravčí způsob za Velké Francouzské revoluce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gilotinou6192,42 %92,42 %  
Oběšením46,06 %6,06 %  
Vyhladověním34,55 %4,55 %  
Upálením11,52 %1,52 %  

Graf

7. Proč se Indiánům říká Indiáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
protože si dobyvatelé mysleli, že dopluli do Indie6192,42 %92,42 %  
vypadali podobně jako Indové23,03 %3,03 %  
indian=anglický domorodec23,03 %3,03 %  
sami si tak říkali11,52 %1,52 %  

Graf

8. první název Nex Yorku byl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
New Amsterodam4060,61 %60,61 %  
nikdy se jinak nejmenoval1522,73 %22,73 %  
Big Apple1116,67 %16,67 %  
Old York23,03 %3,03 %  

Graf

9. Kdo sjednotil německo "krví a železem"

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otto von Bismarck4771,21 %71,21 %  
kníže Matternich1319,7 %19,7 %  
Alexandr Bach46,06 %6,06 %  
Napoleon III.23,03 %3,03 %  

Graf

10. Co bylo Boston tea party?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svržení čaje do moře americkými osadníky5583,33 %83,33 %  
pití čaje bostonskými politiky69,09 %9,09 %  
útok Indiánů na osadníky46,06 %6,06 %  
hromadné pití čaje na pobřeží34,55 %4,55 %  

Graf

11. Co bylo v českých zemích zrušeno nejdříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevolnictví3553,03 %53,03 %  
otroctví2334,85 %34,85 %  
císařství57,58 %7,58 %  
poddanství57,58 %7,58 %  

Graf

12. Jak se jmenoval sloh, který měl na nábytku zvířecí tlapy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
empír5380,3 %80,3 %  
baroko1116,67 %16,67 %  
romantismus23,03 %3,03 %  
renesance11,52 %1,52 %  

Graf

13. Kdo založil Versailles?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ludvík XIV.5684,85 %84,85 %  
Ludvík XVIII.69,09 %9,09 %  
Ludvík X.34,55 %4,55 %  
Ludvík XX.23,03 %3,03 %  

Graf

14. Jak se dříve říkalo Václavskému náměstí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koňský trh5684,85 %84,85 %  
nikdy se mu jinak neříkalo710,61 %10,61 %  
Obilný trh46,06 %6,06 %  

Graf

15. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3553,03 %53,03 %  
muž3248,48 %48,48 %  

Graf

16. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-20 let2742,19 %40,91 %  
10-15 let1726,56 %25,76 %  
20-30 let1320,31 %19,7 %  
30-40 let57,81 %7,58 %  
40-více let23,13 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kdy a kým byla zavedena školní docházka?

  • odpověď r. 1774 Marií Terezií:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Big Apple na otázku 8. první název Nex Yorku byl?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Století vlády Alžběty II.?

2. Kdy a kým byla zavedena školní docházka?

3. Prvním prezidentem USA se stal?

4. Kdo navrhl sochu sv. Václava na Václavském náměstí?

5. Den nezávislosti v USA se slaví?

6. Francouzský popravčí způsob za Velké Francouzské revoluce?

7. Proč se Indiánům říká Indiáni?

8. první název Nex Yorku byl?

9. Kdo sjednotil německo "krví a železem"

10. Co bylo Boston tea party?

11. Co bylo v českých zemích zrušeno nejdříve?

12. Jak se jmenoval sloh, který měl na nábytku zvířecí tlapy?

13. Kdo založil Versailles?

14. Jak se dříve říkalo Václavskému náměstí?

15. Vaše pohlaví

16. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Století vlády Alžběty II.?

2. Kdy a kým byla zavedena školní docházka?

3. Prvním prezidentem USA se stal?

4. Kdo navrhl sochu sv. Václava na Václavském náměstí?

5. Den nezávislosti v USA se slaví?

6. Francouzský popravčí způsob za Velké Francouzské revoluce?

7. Proč se Indiánům říká Indiáni?

8. první název Nex Yorku byl?

9. Kdo sjednotil německo "krví a železem"

10. Co bylo Boston tea party?

11. Co bylo v českých zemích zrušeno nejdříve?

12. Jak se jmenoval sloh, který měl na nábytku zvířecí tlapy?

13. Kdo založil Versailles?

14. Jak se dříve říkalo Václavskému náměstí?

15. Vaše pohlaví

16. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stodůlková, D.CO VÍTE O NOVOVĚKU? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8169.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.