Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Guerilla marketing - vnímání netradiční formy komunikace

Guerilla marketing - vnímání netradiční formy komunikace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karin Březinová
Šetření:17. 07. 2010 - 24. 07. 2010
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.23
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce na téma Guerilla marketing. Jeho cílem je zjistit, zda se tato netradiční forma komunikace těší oblibě spotřebitelů či nikoliv.

Prosím o pár minut Vašeho času a vyplnění několika otázek.

Předem velice děkuji! Karin

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se s pojmem GUERILLA MARKETING?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7957,25 %58,09 %  
ne4834,78 %35,29 %  
nevím117,97 %8,09 %  

Graf

2. Z následujících možností vyberte tu, která dle Vašeho názoru nejvíce vystihuje pojem Guerilla marketing:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neobvyklá, nízkonákladová reklama10576,64 %77,21 %  
nevím1813,14 %13,24 %  
nelegální reklama1410,22 %10,29 %  
jiné53,65 %3,68 %  

Graf

3. Majitel jedné pražské prádelny upravil svůj firemní vůz do barev, které jsou typické pro vozy Policie a přizpůsobil taktéž slogan, který zní: "Prát a žehlit". Líbí se Vám tento způsob komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10475,36 %76,47 %  
ne3021,74 %22,06 %  
nevím42,9 %2,94 %  

Graf

4. Společnost Vodafone pokryl Nuselský most bublinkovou fólií v rámci své kampaně. Líbí se Vám tento druh propagace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9165,94 %66,91 %  
ne3626,09 %26,47 %  
nevím117,97 %8,09 %  

Graf

5. Setkali jste se s touto formou reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, nevímotázka č. 7, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9568,84 %69,85 %  
ne3323,91 %24,26 %  
nevím107,25 %7,35 %  

Graf

6. Kde jste se s touto propagací potkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OOH (out of home) komunikace5557,89 %40,44 %  
v médiích3941,05 %28,68 %  
jiné1616,84 %11,76 %  
od přátel, rodiny1313,68 %9,56 %  
nevím22,11 %1,47 %  

Graf

7. Myslíte si, že by Vás taková forma propagace zaujala?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2558,14 %18,38 %  
nevím1227,91 %8,82 %  
ne613,95 %4,41 %  

Graf

8. Informovali byste o takové reklamě známé či rodinné příslušníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7755,8 %56,62 %  
nevím3928,26 %28,68 %  
ne2215,94 %16,18 %  

Graf

9. Co si myslíte o televizní reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize je reklamou přesycena7856,52 %57,35 %  
je to nutnost4129,71 %30,15 %  
je vlezlá3323,91 %24,26 %  
nevadí mi1611,59 %11,76 %  
jiné117,97 %8,09 %  
rád/a se na ni dívám85,8 %5,88 %  

Graf

10. Necháte se ovlivnit televizní reklamou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7755,8 %56,62 %  
nevím3223,19 %23,53 %  
ano2921,01 %21,32 %  

Graf

11. Přeposíláte emaily s vtipným obsahem či videem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8360,14 %61,03 %  
ano5237,68 %38,24 %  
nevím32,17 %2,21 %  

Graf

12. Uvítali byste nové komunikační prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6950 %50,74 %  
je mi to jedno4532,61 %33,09 %  
ne, nechci nic nového1510,87 %11,03 %  
jiné53,62 %3,68 %  
ne, jsem již zvyklý/á42,9 %2,94 %  

Graf

13. Líbí se Vám způsoby propagace, ktré používá guerilla marekting?Viz. Prádelna a Vodafone.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9770,29 %71,32 %  
nevím2719,57 %19,85 %  
ne1410,14 %10,29 %  

Graf

14. Domníváte se, že má taková forma reklamy budoucnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10777,54 %78,68 %  
nevím2820,29 %20,59 %  
ne32,17 %2,21 %  

Graf

15. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8460,87 %61,76 %  
muž5439,13 %39,71 %  

Graf

16. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 34 let7050,72 %51,47 %  
17 - 25 let4431,88 %32,35 %  
35 - 43 let2014,49 %14,71 %  
44 - 52 let32,17 %2,21 %  
52 a více let10,72 %0,74 %  

Graf

17. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7856,52 %57,35 %  
4734,06 %34,56 %  
VOŠ75,07 %5,15 %  
32,17 %2,21 %  
jiné32,17 %2,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkali jste se s pojmem GUERILLA MARKETING?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi od přátel, rodiny na otázku 6. Kde jste se s touto propagací potkali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se s pojmem GUERILLA MARKETING?

2. Z následujících možností vyberte tu, která dle Vašeho názoru nejvíce vystihuje pojem Guerilla marketing:

3. Majitel jedné pražské prádelny upravil svůj firemní vůz do barev, které jsou typické pro vozy Policie a přizpůsobil taktéž slogan, který zní: "Prát a žehlit". Líbí se Vám tento způsob komunikace?

4. Společnost Vodafone pokryl Nuselský most bublinkovou fólií v rámci své kampaně. Líbí se Vám tento druh propagace?

5. Setkali jste se s touto formou reklamy?

6. Kde jste se s touto propagací potkali?

7. Myslíte si, že by Vás taková forma propagace zaujala?

8. Informovali byste o takové reklamě známé či rodinné příslušníky?

9. Co si myslíte o televizní reklamě?

10. Necháte se ovlivnit televizní reklamou?

11. Přeposíláte emaily s vtipným obsahem či videem?

12. Uvítali byste nové komunikační prostředky?

13. Líbí se Vám způsoby propagace, ktré používá guerilla marekting?Viz. Prádelna a Vodafone.

14. Domníváte se, že má taková forma reklamy budoucnost?

15. Jste

16. Váš věk

17. Vaše vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se s pojmem GUERILLA MARKETING?

2. Z následujících možností vyberte tu, která dle Vašeho názoru nejvíce vystihuje pojem Guerilla marketing:

3. Majitel jedné pražské prádelny upravil svůj firemní vůz do barev, které jsou typické pro vozy Policie a přizpůsobil taktéž slogan, který zní: "Prát a žehlit". Líbí se Vám tento způsob komunikace?

4. Společnost Vodafone pokryl Nuselský most bublinkovou fólií v rámci své kampaně. Líbí se Vám tento druh propagace?

5. Setkali jste se s touto formou reklamy?

6. Kde jste se s touto propagací potkali?

7. Myslíte si, že by Vás taková forma propagace zaujala?

8. Informovali byste o takové reklamě známé či rodinné příslušníky?

9. Co si myslíte o televizní reklamě?

10. Necháte se ovlivnit televizní reklamou?

11. Přeposíláte emaily s vtipným obsahem či videem?

12. Uvítali byste nové komunikační prostředky?

13. Líbí se Vám způsoby propagace, ktré používá guerilla marekting?Viz. Prádelna a Vodafone.

14. Domníváte se, že má taková forma reklamy budoucnost?

15. Jste

16. Váš věk

17. Vaše vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Březinová, K.Guerilla marketing - vnímání netradiční formy komunikace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8793.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.