Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita

Homosexualita

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Mášová
Šetření:22. 12. 2008 - 29. 12. 2008
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.18
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako praktická část mé seminární práce zabývající se tématem homosexuality. Hana Mášová 

Odpovědi respondentů

1. Připadají Vám homosexuálové diskriminováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13055,56 %55,56 %  
ne6427,35 %27,35 %  
nevím4017,09 %17,09 %  

Graf

2. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19985,04 %85,04 %  
ne239,83 %9,83 %  
nevím125,13 %5,13 %  

Graf

3. Povolil/a byste homosexuálním párům adopci dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13557,69 %57,69 %  
ne5322,65 %22,65 %  
nevím4619,66 %19,66 %  

Graf

4. Svěřil/a byste dítě raději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lesbickému páru15465,81 %65,81 %  
gayům8536,32 %36,32 %  
nikomu5121,79 %21,79 %  

Graf

5. Kdo nejvíce ovlivňuje váš názor na homosexualitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo, mám svůj vlastní názor16470,09 %70,09 %  
osobní styk s homosexuálně orientovaným člověkem6326,92 %26,92 %  
mediální prostředky2912,39 %12,39 %  
rodina187,69 %7,69 %  
církev93,85 %3,85 %  
jiná odpověď72,99 %2,99 %  

Graf

6. Ovlivňuje podle Vás výchova dětí jejich sexuání orientaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15666,67 %66,67 %  
nevím4217,95 %17,95 %  
ano3615,38 %15,38 %  

Graf

7. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
153113,25 %13,25 %  
172811,97 %11,97 %  
182711,54 %11,54 %  
162711,54 %11,54 %  
212510,68 %10,68 %  
22166,84 %6,84 %  
20166,84 %6,84 %  
19135,56 %5,56 %  
25114,7 %4,7 %  
2483,42 %3,42 %  
ostatní odpovědi 23
14
26
28
30
10
12
36
11
27
29
40
33
35
46
55
34
3213,68 %13,68 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.03
Minimum:15
Maximum:28
Variační rozpětí:13
Rozptyl:9.98
Směrodatná odchylka:3.16
Medián:18
Modus:15

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17675,21 %75,21 %  
muž5824,79 %24,79 %  

Graf

9. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20085,47 %85,47 %  
ano3414,53 %14,53 %  

Graf

10. Vyznání:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
římskokatolické210 %0,85 %  
katolická210 %0,85 %  
římsko-katolická církev15 %0,43 %  
evangelické15 %0,43 %  
nwm15 %0,43 %  
krestanske15 %0,43 %  
křesťanství15 %0,43 %  
Wiccan15 %0,43 %  
Svědek Jehovův15 %0,43 %  
československá husitská15 %0,43 %  
ostatní odpovědi GTA
křesťan
římsko-katolické
katolík
katolické
věřím na vyšší identitu
Věřím, že každý člověk má Boha, ne na náboženství
žádné, pouze věřící
840 %3,42 % 

Graf

11. Znáte názory své církve na homosexualitu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1257,14 %5,13 %  
nevím523,81 %2,14 %  
ne419,05 %1,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jste věřící?

  • odpověď ano:
    • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Znáte názory své církve na homosexualitu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Připadají Vám homosexuálové diskriminováni?

2. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

3. Povolil/a byste homosexuálním párům adopci dětí?

4. Svěřil/a byste dítě raději:

5. Kdo nejvíce ovlivňuje váš názor na homosexualitu?

6. Ovlivňuje podle Vás výchova dětí jejich sexuání orientaci?

7. Věk

8. Jste:

9. Jste věřící?

11. Znáte názory své církve na homosexualitu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Připadají Vám homosexuálové diskriminováni?

2. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

3. Povolil/a byste homosexuálním párům adopci dětí?

4. Svěřil/a byste dítě raději:

5. Kdo nejvíce ovlivňuje váš názor na homosexualitu?

6. Ovlivňuje podle Vás výchova dětí jejich sexuání orientaci?

7. Věk

8. Jste:

9. Jste věřící?

11. Znáte názory své církve na homosexualitu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mášová, H.Homosexualita (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://948.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.