Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Absolventi a jejich uplatnění na trhu práce

Absolventi a jejich uplatnění na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Sedláčková
Šetření:14. 08. 2014 - 20. 08. 2014
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

rádi bychom vás požádali o pomoc s průzkumem zaměřeným na absolventy a studenty, kteří v následujícím roce budou školu končit.

Dotazník se zaměřuje na hledání práce po škole, přičemž nás zajímají především vaše zkušenosti a představy.

Dotazník obsahuje 12 uzavřených nebo polouzavřených otázek a jeho vyplnění by vám mělo zabrat maximálně 10 minut.

Výsledky průzkumu budou veřejné; zajímají-li vás tedy zkušenosti ostatních respondentů, budete mít příležitost se s nimi seznámit a porovnat si je s vašimi odpověďmi.

 

Předem děkujeme za vyplnění,

www.vetsisance.cz

Odpovědi respondentů

1. Ukončil/a jste v nedávné době, nebo se chystáte ukončit studium na střední nebo vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6888,31 %89,47 %  
Ne911,69 %11,84 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, se kterým vstupujete na trh práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské bakalářské vzdělání2435,29 %31,58 %  
Vysokoškolské magisterské vzdělání2333,82 %30,26 %  
Středoškolské maturitní vzdělání2029,41 %26,32 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity11,47 %1,32 %  

Graf

3. Budete se nyní po absolvování studia chtít věnovat práci ve Vašem oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zcela určitě3044,12 %39,47 %  
Nevím, bude to záležet na konkrétní nabídce práce v mém oboru2435,29 %31,58 %  
Ne1116,18 %14,47 %  
Pokud možno co nejbližší obor11,47 %1,32 %  
Ano, zcela určitě - mám však ještě jiný, kde bych chtěla uspět.11,47 %1,32 %  
Rodinné podnikání, které přímo nesouvisí s mým studijním oborem.11,47 %1,32 %  

Graf

4. Pokud uvažujete o práci ve Vašem oboru, jaké jsou dle Vás šance, že si dokážete v tomto oboru najít práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poměrně nízké3145,59 %40,79 %  
Poměrně vysoké2333,82 %30,26 %  
Velmi vysoké710,29 %9,21 %  
Velmi nízké710,29 %9,21 %  

Graf

5. Domníváte se, že Vás škola dobře připravila pro uplatnění se na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2739,71 %35,53 %  
Spíše ano2435,29 %31,58 %  
Určitě ne1116,18 %14,47 %  
Určitě ano68,82 %7,89 %  

Graf

6. Pokud již pracujete, myslíte si, že absolvování školy a úsilí s tím spojené, bylo nezbytné pro Vaše nynější uplatnění na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu odpovědět, protože ještě nepracuji2130,88 %27,63 %  
Ano, ale pouze kvůli dosaženému titulu, nikoli kvůli načerpaným znalostem1420,59 %18,42 %  
Ne, v práci, kterou dělám, znalosti ani titul nerozhodují, jsou zde důležité zcela jiné faktory, jako například individuální schopnosti každého jedince atd.1217,65 %15,79 %  
Ano, znalosti ze školy v práci z velké části využiji1014,71 %13,16 %  
Zatím nedokážu posoudit57,35 %6,58 %  
z části ano, škola mě naučila jinak uvažovat.11,47 %1,32 %  
do firmy jsem se dostala na stáž - bez školy bych se tam nedostala. 11,47 %1,32 %  
Pracuji pouze na částečný úvazek - znalosti ze školy uplatňuji v omezené míře, ale zapotřebí jistě jsou.11,47 %1,32 %  
ne kvuli titulu, pouze kvuli znalostem a zpusobu mysleni11,47 %1,32 %  
v momentální práci titul ani nějaké významnější znalosti nepotřebuji. 11,47 %1,32 %  
znalosti z části využiji11,47 %1,32 %  

Graf

7. Pokud práci teprve hledáte, máte jasnou představu, jaké zaměstnání nebo druh podnikatelské činnosti byste chtěl/a vykonávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám jasno pouze o oblasti, ve které bych chtěl pracovat či podnikat, ale zcela konkrétní představu zatím nemám3652,94 %47,37 %  
Ano, přesně vím, o jakou práci či podnikatelskou činnost budu usilovat2232,35 %28,95 %  
Ne, stále ještě přesně nevím, v jaké oblasti bych chtěl pracovat či podnikat1014,71 %13,16 %  

Graf

8. Máte již nějakou pracovní zkušenost na trhu práce (např. brigáda, práce na zkrácený úvazek atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám více než měsíční pracovní zkušenost v oboru, který jsem absolvoval/a2942,65 %38,16 %  
Ano, mám více než měsíční pracovní zkušenost, ale v jiném oboru, než, který jsem absolvoval/a2333,82 %30,26 %  
Ano, pracovní zkušenost mám, ale jednalo se spíše o jednorázové práce, tj. déle než jeden měsíc jsem nikde nepracoval/a1217,65 %15,79 %  
Ne, během studia jsem nikde nepracoval/a45,88 %5,26 %  

Graf

9. Jakou dobu bude dle Vás trvat, než si najdete práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cca 2-3 měsíce2232,35 %28,95 %  
Práci už mám1725 %22,37 %  
Cca 4-6 měsíců1420,59 %18,42 %  
Déle než 6 měsíců1116,18 %14,47 %  
Maximálně jeden měsíc45,88 %5,26 %  

Graf

10. Jakou očekáváte výši Vašeho nástupního platu (tj. hrubou mzdu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-15 tisíc Kč2029,41 %26,32 %  
20-30 tisíc Kč1826,47 %23,68 %  
15-20 tisíc Kč1725 %22,37 %  
Nižší než 10 tisíc Kč710,29 %9,21 %  
30-50 tisíc Kč45,88 %5,26 %  
Více než 100 tisíc Kč22,94 %2,63 %  

Graf

11. Který z uvedených způsobů hledání nové práce je dle Vás nejefektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes internet3044,12 %39,47 %  
Přes přátele a známé2942,65 %38,16 %  
Na Úřadu práce34,41 %3,95 %  
Přes personální agenturu22,94 %2,63 %  
kombinace více možností11,47 %1,32 %  
Osobně ve firmách11,47 %1,32 %  
kombinace všeho11,47 %1,32 %  
dotázat se přímo ve firmě kde chci pracovat11,47 %1,32 %  

Graf

12. Jste ochotni cestovat za prací, respektive se kvůli práci přestěhovat jinam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kvůli práci jsem ochoten/ochotna přestěhovat se i do zahraničí, pokud se mi tam vyskytne dobrá příležitost2536,76 %32,89 %  
Ne, kvůli práci nejsem ochoten/ochotna se stěhovat, hledám si práci ve svém okrese2435,29 %31,58 %  
Ano, za prací jsem ochoten/ochotna se stěhovat, ale pouze v rámci ČR710,29 %9,21 %  
Ano, za prací jsem ochoten/ochotna se stěhovat, ale pouze v rámci kraje710,29 %9,21 %  
Tak v kraji Praha je to cestování naštěstí jednoduché11,47 %1,32 %  
Záleží za jakou prací11,47 %1,32 %  
přesouvám se do zahraničí, ale s hledáním práce to nesouvisí11,47 %1,32 %  
Za prací jsem ochoten se i stěhovat mimo ČR, ovšem rozhodnutí by nezáleželo pouze na mně. Do rozhodování by vstupovalo vícero faktorů.11,47 %1,32 %  
ano, přestěhovala bych se téměř kamkoliv, pokud bych měla prostředky11,47 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ukončil/a jste v nedávné době, nebo se chystáte ukončit studium na střední nebo vysoké škole?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, se kterým vstupujete na trh práce?

3. Budete se nyní po absolvování studia chtít věnovat práci ve Vašem oboru?

4. Pokud uvažujete o práci ve Vašem oboru, jaké jsou dle Vás šance, že si dokážete v tomto oboru najít práci?

5. Domníváte se, že Vás škola dobře připravila pro uplatnění se na trhu práce?

6. Pokud již pracujete, myslíte si, že absolvování školy a úsilí s tím spojené, bylo nezbytné pro Vaše nynější uplatnění na trhu práce?

7. Pokud práci teprve hledáte, máte jasnou představu, jaké zaměstnání nebo druh podnikatelské činnosti byste chtěl/a vykonávat?

8. Máte již nějakou pracovní zkušenost na trhu práce (např. brigáda, práce na zkrácený úvazek atd.)?

9. Jakou dobu bude dle Vás trvat, než si najdete práci?

10. Jakou očekáváte výši Vašeho nástupního platu (tj. hrubou mzdu)?

11. Který z uvedených způsobů hledání nové práce je dle Vás nejefektivnější?

12. Jste ochotni cestovat za prací, respektive se kvůli práci přestěhovat jinam?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ukončil/a jste v nedávné době, nebo se chystáte ukončit studium na střední nebo vysoké škole?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, se kterým vstupujete na trh práce?

3. Budete se nyní po absolvování studia chtít věnovat práci ve Vašem oboru?

4. Pokud uvažujete o práci ve Vašem oboru, jaké jsou dle Vás šance, že si dokážete v tomto oboru najít práci?

5. Domníváte se, že Vás škola dobře připravila pro uplatnění se na trhu práce?

6. Pokud již pracujete, myslíte si, že absolvování školy a úsilí s tím spojené, bylo nezbytné pro Vaše nynější uplatnění na trhu práce?

7. Pokud práci teprve hledáte, máte jasnou představu, jaké zaměstnání nebo druh podnikatelské činnosti byste chtěl/a vykonávat?

8. Máte již nějakou pracovní zkušenost na trhu práce (např. brigáda, práce na zkrácený úvazek atd.)?

9. Jakou dobu bude dle Vás trvat, než si najdete práci?

10. Jakou očekáváte výši Vašeho nástupního platu (tj. hrubou mzdu)?

11. Který z uvedených způsobů hledání nové práce je dle Vás nejefektivnější?

12. Jste ochotni cestovat za prací, respektive se kvůli práci přestěhovat jinam?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sedláčková, N.Absolventi a jejich uplatnění na trhu práce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://absolventi-a-jejich-uplatnen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.