Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Absolventi VŠ a jejich uplatnění na trhu práce

Absolventi VŠ a jejich uplatnění na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Soukupová
Šetření:08. 10. 2012 - 01. 11. 2012
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232430 %30 %  
241316,25 %16,25 %  
22810 %10 %  
2578,75 %8,75 %  
2178,75 %8,75 %  
2678,75 %8,75 %  
2833,75 %3,75 %  
2722,5 %2,5 %  
2022,5 %2,5 %  
3822,5 %2,5 %  
ostatní odpovědi 35
19
15
34
32
56,25 %6,25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.81
Minimum:21
Maximum:32
Variační rozpětí:11
Rozptyl:3.96
Směrodatná odchylka:1.99
Medián:23
Modus:23

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5872,5 %72,5 %  
muž2227,5 %27,5 %  

Graf

3. Škola a obor studia:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. lékařská fakulta, UK, Nutriční terapeut

BIVS Informacni management

Česká zemědělská univerzita, regionální environmentální služba

Česká zemědělská univerzita. Fakulta životního prostředí - obor: Aplikovaná ekologie.

Česká zemědělská univetzita - Živočišná produkce

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Budovy a prostředí

ČVUT, Fakulta Architektury, obor Architektura a urbanismus

ČZU v Praze, Dřevařské inženýrství

ČZU- veřejná správa a regionální rozvoj

ČZU, Podnikání a administrativa

ČZU, Provoz a ekonomika

ČZU, TF, SMAD

fakulta strojní, obor strojírenské materiály a metalurgie

Fakulta zdravotnických studií- Porodní asistentka

Farmaceuticka fakulta Hradec Kralove - zdravotnicka bioanalytika

FEK ZČU

FEK ZČU - Podniková ekonomika a management

FEL, ZČU, Komerční elektrotechnika

FF MU, Nederlandistika

FF UK etnologie

FF UK, Učitelství pedagogiky

FMV VŠE

FSE UJEP, Podniková ekonomika a management

JČU - FF - Bohemistika

Jihočeská univerzita, obor Obchodní podnikání (specializace cestovní ruch)

Marketing a obchod

Masarykova Univerzita, Matematická biologie

Mendelova univerzita - obor Manažersko-ekonomický

Moderní dějiny na ZČU v Plzni.

MU Fyzická geografie

PAČR - veřejná správa

Policejní akademie

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

SPŠE a VOŠ Plzeň - Marketing ZČU - Podniková ekonomika

UK - Knihověda

Univerzita Hradec Králové - Transkulturní komunikace

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, specializace v pedagogice Nj-ZSV

Univerzita Karlova - právo

Univerzita Tomase Bati, Zlin Specializace v pedagogice - Socialni pedagogika

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Marketingové komunikace

UTB ve Zlíně, Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola

VOŠ obor Marketing, SPŠE a VOŠ Plzeň

VSE, cestovni ruch

VŠB-TUO, informatika a výpočetní technika

VŠB-TUO, marketing a obchod

všeobecné gymnázium

VŠH - obor hotelnictví

VŠCHT Praha, Biotechnologie léčiv

VŠMIE ekonomika a management obchodu

VŠO cestovní ruch

VŠRR regionální rozvoj

VŠRR Regionální rozvoj

Vysoká škola - ekonomika a management

Vysoká škola chemicko technologick v Praze, Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků (Klinická bioanalytika) - Absolvent Biochemie - Studuji Specializace v pedagogice - Studuji

západočeská univerzita - podniková ekonomika a management

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA STROJNÍ Stavba strojů

Západočeská univerzita v Plzni s oborem Management obchodních činností

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Management obchodních činností

Západočeská univerzita v Plzni, obor podniková ekonomika a management

ZČU - FEK - Ekonomika a management

ZČU - FEK (Podniková ekonomika a management - zaměření finance)

ZČU Ekonomická fakulta - Podniková ekonomika a management

ZČU Fakulta ekonomická - Podniková ekonomika, navazující studium, zároveň pracuji

ZČU Fakulta ekonomická, obor Podniková ekonomika a management

ZČU Fakulta ekonomická, Podniková ekonomika a management - management podniku

ZČU Fek

ZČU FEL, Komerční elektrotechnika

ZČU Plzeň, fakulta ekonomická

ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, Podniková ekonomika a management

ZČU v Plzni, fakulta pedagogická, biologie a výchova ke zdraví

ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra energetických strojů a zařízení, Stavba jaderně energetických zařízení

ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta, Učitelství pro SŠ, Čj - Ps

ZČU-cizí jazyky pro komerční praxi: angličtina, němčina

ZČU, ekonomická fakulta, podniková ekonomika a management

ZČU, ekonomika a management

ZČU, Fakulta Ekonomická Podniková ekonomika a management

Zču, fakulta filozofická, Humanistika

ZČU, FEK, Ekonomika a management

ZČU, obecné dějiny

ŽCU/FAV/KIV, Softwarové Inženýrství

4. Dosažený akademický titul (studenti s nedokončeným studiem vyplní - "zatím žádný"):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"zatím žádný"

bakalářský

BC

Bc

Bc

BC

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

Bc. zatím

DiS.

Dis.

Ing

Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

magistr

Mgr.

Mgr.

Mgr.

Mgr.

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

Zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

zatím žádný

5. Označte, do které skupiny patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnání na hlavní pracovní poměrotázka č. 6, nezaměstnanýotázka č. 12, podnikatelotázka č. 6, dohoda o provedení práceotázka č. 6, dohoda o pracovní činnostiotázka č. 6, studentotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3948,75 %48,75 %  
zaměstnání na hlavní pracovní poměr2025 %25 %  
nezaměstnaný1316,25 %16,25 %  
dohoda o provedení práce67,5 %7,5 %  
dohoda o pracovní činnosti22,5 %2,5 %  

Graf

6. Jak dlouho jste hledal/a práci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 měsíce1242,86 %15 %  
práci jsem měl/a již při studiu1139,29 %13,75 %  
4 - 6 měsíců621,43 %7,5 %  

Graf

7. Našel/našla jste práci ve svém oboru:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1864,29 %22,5 %  
ne1035,71 %12,5 %  

Graf

8. Kolik pohovorů jste přibližně absolvoval/a, než jste získal/a zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 32175 %26,25 %  
7 - 9414,29 %5 %  
4 - 6310,71 %3,75 %  

Graf

9. Jaké je Vaše platové ohodnocení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 20.000 Kč828,57 %10 %  
30.000 a více725 %8,75 %  
20 - 30.000 Kč621,43 %7,5 %  
8 - 10.000 Kč517,86 %6,25 %  
12 - 15.000 Kč27,14 %2,5 %  

Graf

10. Váš názor - po absolvování VŠ si najdu práci do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 měsíce3146,27 %38,75 %  
4 - 6 měsíců1623,88 %20 %  
okamžitě po ukončení studia811,94 %10 %  
práci jsem měl již při studiu68,96 %7,5 %  
7 - 9 měsíců45,97 %5 %  
více než 12 měsíců22,99 %2,5 %  

Graf

11. Myslíte si, že najdete práci ve svém oboru:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4465,67 %55 %  
nevím1826,87 %22,5 %  
ne57,46 %6,25 %  

Graf

12. Kolik si myslíte, že budete muset absolvovat pohovorů než najdete zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 63746,25 %46,25 %  
1 - 31721,25 %21,25 %  
více jak 101417,5 %17,5 %  
7 -91417,5 %17,5 %  

Graf

13. Jaké platové ohodnocení si představujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30.000 Kč3543,75 %43,75 %  
15 - 20.000 Kč2733,75 %33,75 %  
30.000 a více1012,5 %12,5 %  
12 - 15.000 Kč810 %10 %  
8 - 12.000 Kč22,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Označte, do které skupiny patříte:

  • odpověď zaměstnání na hlavní pracovní poměr:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 měsíce na otázku 6. Jak dlouho jste hledal/a práci:

11. Myslíte si, že najdete práci ve svém oboru:

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Našel/našla jste práci ve svém oboru:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 měsíce na otázku 6. Jak dlouho jste hledal/a práci:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

4. Dosažený akademický titul (studenti s nedokončeným studiem vyplní - "zatím žádný"):

5. Označte, do které skupiny patříte:

6. Jak dlouho jste hledal/a práci:

7. Našel/našla jste práci ve svém oboru:

8. Kolik pohovorů jste přibližně absolvoval/a, než jste získal/a zaměstnání:

10. Váš názor - po absolvování VŠ si najdu práci do:

11. Myslíte si, že najdete práci ve svém oboru:

12. Kolik si myslíte, že budete muset absolvovat pohovorů než najdete zaměstnání:

13. Jaké platové ohodnocení si představujete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

4. Dosažený akademický titul (studenti s nedokončeným studiem vyplní - "zatím žádný"):

5. Označte, do které skupiny patříte:

6. Jak dlouho jste hledal/a práci:

7. Našel/našla jste práci ve svém oboru:

8. Kolik pohovorů jste přibližně absolvoval/a, než jste získal/a zaměstnání:

10. Váš názor - po absolvování VŠ si najdu práci do:

11. Myslíte si, že najdete práci ve svém oboru:

12. Kolik si myslíte, že budete muset absolvovat pohovorů než najdete zaměstnání:

13. Jaké platové ohodnocení si představujete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Soukupová, L.Absolventi VŠ a jejich uplatnění na trhu práce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://absolventi-vs-a-jejich-uplat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.