Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Acidobazická rovnováha - fenomém "překyselování"

Acidobazická rovnováha - fenomém "překyselování"

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Ciprová
Šetření:05. 05. 2014 - 15. 05. 2014
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):26 / 19.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respodente,

jsem studentkou 3.ročníku Vyšší odborné školy zdravotní; obor Nutriční terapeut a tímto Vás chci poprosit o spolupráci a Váš čas. V následující časově nenáročné anketě (zabere maximálně deset minut) se setkáte s otázkami, od kterých si slibuji hlubší porozumění problematice výživových teorií, které se tak často objevují v neodborných tiskovinách, článcích a na webových stránkách. Konkrétně se zabývám teorií "překyselení organismu" a případnými následky, jež má tento stav údajně způsobovat. Daná data využiji ve své diplomové práci, ve které se věnuji právě tomuto fenoménu. Hlavním cílem je zjistit, nakolik a do jaké míry se tato teorie ujala mezi běžnou populací. Proto Vás tímto také žádám o šíření této ankety, čím větší vzorek respodentů, tím kvalitnější budou výchozí data.

S díky,

Markéta Ciprová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V anketě nejsou otevřené otázky, pouze zaškrtávání odpovědí. V případě některých dotazů, kdy odpověď je ne, odpadají všechny podotázky a lze tedy pokračovat až k dalšímu bodu.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím jakého jste pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15476,24 %76,24 %  
Muž4823,76 %23,76 %  

Graf

2. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 – 4510752,97 %52,97 %  
18 – 268039,6 %39,6 %  
46 - 60125,94 %5,94 %  
60 a více31,49 %1,49 %  

Graf

3. Uveďte prosím stupeň Vašeho vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední (s maturitou)7939,11 %39,11 %  
magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., aj.)5828,71 %28,71 %  
bakalářské (Bc., BcA.)4120,3 %20,3 %  
vyšší odborné vzdělání (Dis.)115,45 %5,45 %  
doktorské (Ph.D., ThD., DrSc., CSc.)52,48 %2,48 %  
střední odborné (bez maturity)ku č. 352,48 %2,48 %  
neukončené základní vzdělání nebo základní vzdělání 331,49 %1,49 %  

Graf

4. Uveďte prosím Vaši současnou pozici na trhu práce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec10451,49 %51,49 %  
Student6029,7 %29,7 %  
OSVČ3115,35 %15,35 %  
V domácnosti/ na mateřské dovolené146,93 %6,93 %  
Nezaměstnaný125,94 %5,94 %  

Graf

5. Kolik obyvatel měla obec, ve které jste převážně žil/a do 15 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 milion a více7135,15 %35,15 %  
10 tisíc až 50 tisíc3416,83 %16,83 %  
1 tisíc až 10 tisíc3115,35 %15,35 %  
100tisíc – 1 milion2914,36 %14,36 %  
50 tisíc – 100 tisíc199,41 %9,41 %  
Méně než 1000188,91 %8,91 %  

Graf

6. Kolik obyvatel má obec, ve které převážně žijete v současnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 milion a více10250,5 %50,5 %  
100tisíc – 1 milion3316,34 %16,34 %  
1 tisíc až 10 tisíc2311,39 %11,39 %  
50 tisíc – 100 tisíc188,91 %8,91 %  
10 tisíc až 50 tisíc178,42 %8,42 %  
Méně než 100094,46 %4,46 %  

Graf

V souvislosti s novodobou teorií nerovnováhy organismu, způsobenou nadměrnou konzumací kyselinotvorných potravin jako jsou maso, mléko a mléčné výroby, cukr, alkohol a jídel z fastfoodů. Další činitelé mají být např. stres, špatné dýchání, nedostatek spánku, negativní myšlení a deprese. Mezi projevy má patřit řada neduhů jako například bolesti hlavy, nedostatek energie, častá ospalost, nechutenství, zvracení, někdy i průjem, zvýšená náchylnost k infekčním chorobám, pomalé hojení ran, přibývání na váze. Má způsobovat zhoubné bujení.

7. Setkali jste se již někdy s pojmem „překyselení organismu“?

V případě, že odpověď z ní ne, přeskočte prosím následující otázku č.9 a pokračujte v dotazníku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18089,11 %89,11 %  
Ne2210,89 %10,89 %  

Graf

8. Kde/jak jste se s tímto pojmem setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média – TV, internet, tiskoviny14480 %71,29 %  
Rodina, přátelé, kolegové – ústní formou6636,67 %32,67 %  
Jinak2513,89 %12,38 %  
Přes výživového poradce/vyznavače „odkyselování“1910,56 %9,41 %  

Graf

9. Setkali jste se s reklamou na produkt, jež by měl pomoci od překyselení?

V případě, že odpověď z ní ne, přeskočte prosím otázku č.10 a pokračujte v dotazníku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11757,92 %57,92 %  
Ne8542,08 %42,08 %  

Graf

10. Kde/jak jste se s touto reklamou setkali? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, je-li jich více:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet7259,5 %35,64 %  
TV5747,11 %28,22 %  
Rodina, přátelé, kolegové - ústní formou3327,27 %16,34 %  
Lékárna2823,14 %13,86 %  
Přes výživového poradce/vyznavače "odkyselování"129,92 %5,94 %  
Jiným způsobem119,09 %5,45 %  

Graf

11. Užíváte Vy sami nějaký přípravek na odkyselení organismu?

V případě, že odpověď z ní ne, přeskočte prosím navazující otázky a pokračujte v dotazníku otázkou č. 18.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18290,1 %90,1 %  
Ano209,9 %9,9 %  

Graf

12. O jaký typ přípravku se jedná? V případě, že jich užíváte více, zaškrtněte všechny možnosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná z uvedených možností/jiný přípravek1544,12 %7,43 %  
Bylinný čaj1338,24 %6,44 %  
Tabletky/prášky (potravinový doplňěk) na odkyselení1235,29 %5,94 %  
Lakmusové papírky na testování pH moče514,71 %2,48 %  
Zásaditá voda12,94 %0,5 %  

Graf

13. Jak často máte daný produkt užívat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně2180,77 %10,4 %  
týdně311,54 %1,49 %  
měsíčně27,69 %0,99 %  

Graf

14. Kým Vám byl daný výrobek doporučen?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Produkt jsem si vybral(a) na základě vlastního rozhodnutí.1041,67 %4,95 %  
Příbuzný, známý, kolega833,33 %3,96 %  
Lékař, lékárník, zdravotník416,67 %1,98 %  
Výživový poradce28,33 %0,99 %  

Graf

15. Zaznamenali jste nějaké změny k lepšímu při pravidelném užívání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1354,17 %6,44 %  
Ne1145,83 %5,45 %  

Graf

16. Máte v úmyslu přípravek užívat nadále?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1872 %8,91 %  
Ne728 %3,47 %  

Graf

17. Za přípravky na odkyselení organismu měsíčně platíte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 200Kč2388,46 %11,39 %  
200Kč - 500Kč311,54 %1,49 %  

Graf

V souvislosti s novodobou teorií nerovnováhy organismu, způsobenou nadměrnou konzumací kyselinotvorných potravin jako jsou maso, mléko a mléčné výroby, cukr, alkohol a jídel z fastfoodů. Další činitelé mají být např. stres, špatné dýchání, nedostatek spánku, negativní myšlení a deprese. Mezi projevy má patřit řada neduhů jako například bolesti hlavy, nedostatek energie, častá ospalost, nechutenství, zvracení, někdy i průjem, zvýšená náchylnost k infekčním chorobám, pomalé hojení ran, přibývání na váze. Má způsobovat zhoubné bujení.

18. Co má podle Vás způsobovat takzvané „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadměrná konzumace kyselinotvorných potravin – ryby, maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, výrobky z obilovin, oříšky, káva, čaj, slazené sycené limonády, jednoduché cukry, alkohol a instantní pokrmy.11657,43 %57,43 %  
Psychické faktory jako jsou např. zloba, agrese, stres a deprese6431,68 %31,68 %  
Žádná z uvedených možností není správná, skutečná acidóza je životu vážný stav, například když u člověka nastane zástava srdce, selhání ledvin, prudké zhoršení cukrovky nebo dlouhodobé hladovění.6029,7 %29,7 %  
Kouření5527,23 %27,23 %  
Nedostatek fyzického pohybu5326,24 %26,24 %  
Nedostatek spánku4622,77 %22,77 %  
Nevím2914,36 %14,36 %  
Nedostatečné/špatné/mělké dýchání2612,87 %12,87 %  

Graf

V souvislosti s novodobou teorií nerovnováhy organismu, způsobenou nadměrnou konzumací kyselinotvorných potravin jako jsou maso, mléko a mléčné výroby, cukr, alkohol a jídel z fastfoodů. Další činitelé mají být např. stres, špatné dýchání, nedostatek spánku, negativní myšlení a deprese. Mezi projevy má patřit řada neduhů jako například bolesti hlavy, nedostatek energie, častá ospalost, nechutenství, zvracení, někdy i průjem, zvýšená náchylnost k infekčním chorobám, pomalé hojení ran, přibývání na váze. Má způsobovat zhoubné bujení.

19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zažívací potíže (zácpa, průjem)8743,07 %43,07 %  
Únava8542,08 %42,08 %  
Ekzémy, alergie, kožní problémy7436,63 %36,63 %  
Přibývání na váze5627,72 %27,72 %  
Źádná z uvedených možností není správná. Pojem překyselení je pouze marketingový tah, využívající nevědomosti široké veřejnosti.5527,23 %27,23 %  
Nechutenství4321,29 %21,29 %  
Zhoubná nádorová bujení3919,31 %19,31 %  
Nevím3718,32 %18,32 %  
Nespavost3718,32 %18,32 %  
Zánětlivá onemocnění (artritida)3517,33 %17,33 %  
Osteoporóza178,42 %8,42 %  

Graf

20. Narazili jste v knihkupectví nebo na e-shopu na knihu zabývající se touto tématikou a jejím řešením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13466,34 %66,34 %  
Ano6833,66 %33,66 %  

Graf

21. Vyhledali jste si sami nějakou publikaci/článek/knihu/webovou stránku zabývající se touto tématikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14169,8 %69,8 %  
Ano6130,2 %30,2 %  

Graf

22. Narazili jste již někdy na jméno Kurt Tepperwein a na jeho knihu Pryč s kyselostí?

V případě, že odpověď z ní ne, přeskočte prosím navazující otázky a pokračujte v dotazníku otázkou 26.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18189,6 %89,6 %  
Ano2110,4 %10,4 %  

Graf

23. Četli jste daný titul?

V případě, že odpověď z ní ne, přeskočte prosím následující otázky a pokračujte v dotazníku otázkou 25..

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13197,04 %64,85 %  
Ano42,96 %1,98 %  

Graf

24. Zhodnoťte prosím obsah knihy:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani jedna z uvedených možností.1470 %6,93 %  
Kniha mne zaujala, obsahu věřím napůl, hodlám provést/provádím mírné změny (25-50%) životosprávy.210 %0,99 %  
Kniha mne neoslovila, obsahu zcela nevěřím, obavou z „překyselení organismu“ netrpím, a nemám v úmyslu v tomto ohledu podniknout žádné změny životosprávy.15 %0,5 %  
Nebylo kam jinám, tak to píši sem. Změnou stravování (přešla jsem na veganství) a tím i odkyselením (zjištěno lakmusovými papírky) jsem se zbavila vleklých vaginálních zánětů, zánětů močového měchýře, zánětů nosohltanu, ekzému, lupenky, akné, nadváhy,...15 %0,5 %  
Kniha mne oslovila, obsahu spíše věřím, hodlám provést/provádím zásadní změny (50 – 75%) životosprávy.15 %0,5 %  
Kniha mne neoslovila, obsahu spíše nevěřím, hodlám provést minimální změny (5 – 25%) životosprávy.15 %0,5 %  

Graf

25. Držíte/drželi jste někdy dieta, jež měla zaručit „odkyselení“ organismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18491,09 %91,09 %  
Ano188,91 %8,91 %  

Graf

26. Znáte ve svém okolí někoho, kdo danou dietu zkouší/zkoušel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13868,32 %68,32 %  
Ano6431,68 %31,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Kolik obyvatel má obec, ve které převážně žijete v současnosti?

 • odpověď 1 milion a více:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 milion a více na otázku 5. Kolik obyvatel měla obec, ve které jste převážně žil/a do 15 let?

9. Setkali jste se s reklamou na produkt, jež by měl pomoci od překyselení?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lékárna na otázku 10. Kde/jak jste se s touto reklamou setkali? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, je-li jich více:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes výživového poradce/vyznavače "odkyselování" na otázku 10. Kde/jak jste se s touto reklamou setkali? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, je-li jich více:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodina, přátelé, kolegové - ústní formou na otázku 10. Kde/jak jste se s touto reklamou setkali? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, je-li jich více:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bylinný čaj na otázku 12. O jaký typ přípravku se jedná? V případě, že jich užíváte více, zaškrtněte všechny možnosti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tabletky/prášky (potravinový doplňěk) na odkyselení na otázku 12. O jaký typ přípravku se jedná? V případě, že jich užíváte více, zaškrtněte všechny možnosti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Zaznamenali jste nějaké změny k lepšímu při pravidelném užívání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV na otázku 10. Kde/jak jste se s touto reklamou setkali? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, je-li jich více:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 10. Kde/jak jste se s touto reklamou setkali? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, je-li jich více:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi denně na otázku 13. Jak často máte daný produkt užívat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiným způsobem na otázku 10. Kde/jak jste se s touto reklamou setkali? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, je-li jich více:

11. Užíváte Vy sami nějaký přípravek na odkyselení organismu?

 • odpověď Ano:
  • 10.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Zaznamenali jste nějaké změny k lepšímu při pravidelném užívání?
  • 10.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Máte v úmyslu přípravek užívat nadále?

13. Jak často máte daný produkt užívat?

 • odpověď denně:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tabletky/prášky (potravinový doplňěk) na odkyselení na otázku 12. O jaký typ přípravku se jedná? V případě, že jich užíváte více, zaškrtněte všechny možnosti:

16. Máte v úmyslu přípravek užívat nadále?

 • odpověď Ano:
  • 11.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Zaznamenali jste nějaké změny k lepšímu při pravidelném užívání?
  • 10.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Užíváte Vy sami nějaký přípravek na odkyselení organismu?

17. Za přípravky na odkyselení organismu měsíčně platíte:

 • odpověď méně než 200Kč:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Zaznamenali jste nějaké změny k lepšímu při pravidelném užívání?

18. Co má podle Vás způsobovat takzvané „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

 • odpověď Nadměrná konzumace kyselinotvorných potravin – ryby, maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, výrobky z obilovin, oříšky, káva, čaj, slazené sycené limonády, jednoduché cukry, alkohol a instantní pokrmy.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Produkt jsem si vybral(a) na základě vlastního rozhodnutí. na otázku 14. Kým Vám byl daný výrobek doporučen?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zánětlivá onemocnění (artritida) na otázku 19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek fyzického pohybu na otázku 18. Co má podle Vás způsobovat takzvané „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Užíváte Vy sami nějaký přípravek na odkyselení organismu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zhoubná nádorová bujení na otázku 19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Máte v úmyslu přípravek užívat nadále?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 25. Držíte/drželi jste někdy dieta, jež měla zaručit „odkyselení“ organismu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osteoporóza na otázku 19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná z uvedených možností/jiný přípravek na otázku 12. O jaký typ přípravku se jedná? V případě, že jich užíváte více, zaškrtněte všechny možnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kouření na otázku 18. Co má podle Vás způsobovat takzvané „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Zaznamenali jste nějaké změny k lepšímu při pravidelném užívání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zažívací potíže (zácpa, průjem) na otázku 19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Únava na otázku 19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekzémy, alergie, kožní problémy na otázku 19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
 • odpověď Psychické faktory jako jsou např. zloba, agrese, stres a deprese:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečné/špatné/mělké dýchání na otázku 18. Co má podle Vás způsobovat takzvané „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
 • odpověď Žádná z uvedených možností není správná, skutečná acidóza je životu vážný stav, například když u člověka nastane zástava srdce, selhání ledvin, prudké zhoršení cukrovky nebo dlouhodobé hladovění.:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Źádná z uvedených možností není správná. Pojem překyselení je pouze marketingový tah, využívající nevědomosti široké veřejnosti. na otázku 19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

 • odpověď Ekzémy, alergie, kožní problémy:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zánětlivá onemocnění (artritida) na otázku 19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.
 • odpověď Únava:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečné/špatné/mělké dýchání na otázku 18. Co má podle Vás způsobovat takzvané „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

20. Narazili jste v knihkupectví nebo na e-shopu na knihu zabývající se touto tématikou a jejím řešením?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 22. Narazili jste již někdy na jméno Kurt Tepperwein a na jeho knihu Pryč s kyselostí?

23. Četli jste daný titul?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná z uvedených možností/jiný přípravek na otázku 12. O jaký typ přípravku se jedná? V případě, že jich užíváte více, zaškrtněte všechny možnosti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Zaznamenali jste nějaké změny k lepšímu při pravidelném užívání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani jedna z uvedených možností. na otázku 24. Zhodnoťte prosím obsah knihy:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím jakého jste pohlaví:

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Uveďte prosím stupeň Vašeho vzdělání:

4. Uveďte prosím Vaši současnou pozici na trhu práce:

5. Kolik obyvatel měla obec, ve které jste převážně žil/a do 15 let?

6. Kolik obyvatel má obec, ve které převážně žijete v současnosti?

7. Setkali jste se již někdy s pojmem „překyselení organismu“?

8. Kde/jak jste se s tímto pojmem setkali?

9. Setkali jste se s reklamou na produkt, jež by měl pomoci od překyselení?

10. Kde/jak jste se s touto reklamou setkali? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, je-li jich více:

11. Užíváte Vy sami nějaký přípravek na odkyselení organismu?

12. O jaký typ přípravku se jedná? V případě, že jich užíváte více, zaškrtněte všechny možnosti:

13. Jak často máte daný produkt užívat?

14. Kým Vám byl daný výrobek doporučen?

15. Zaznamenali jste nějaké změny k lepšímu při pravidelném užívání?

16. Máte v úmyslu přípravek užívat nadále?

17. Za přípravky na odkyselení organismu měsíčně platíte:

18. Co má podle Vás způsobovat takzvané „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

20. Narazili jste v knihkupectví nebo na e-shopu na knihu zabývající se touto tématikou a jejím řešením?

21. Vyhledali jste si sami nějakou publikaci/článek/knihu/webovou stránku zabývající se touto tématikou?

22. Narazili jste již někdy na jméno Kurt Tepperwein a na jeho knihu Pryč s kyselostí?

23. Četli jste daný titul?

24. Zhodnoťte prosím obsah knihy:

25. Držíte/drželi jste někdy dieta, jež měla zaručit „odkyselení“ organismu?

26. Znáte ve svém okolí někoho, kdo danou dietu zkouší/zkoušel?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím jakého jste pohlaví:

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Uveďte prosím stupeň Vašeho vzdělání:

4. Uveďte prosím Vaši současnou pozici na trhu práce:

5. Kolik obyvatel měla obec, ve které jste převážně žil/a do 15 let?

6. Kolik obyvatel má obec, ve které převážně žijete v současnosti?

7. Setkali jste se již někdy s pojmem „překyselení organismu“?

8. Kde/jak jste se s tímto pojmem setkali?

9. Setkali jste se s reklamou na produkt, jež by měl pomoci od překyselení?

10. Kde/jak jste se s touto reklamou setkali? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, je-li jich více:

11. Užíváte Vy sami nějaký přípravek na odkyselení organismu?

12. O jaký typ přípravku se jedná? V případě, že jich užíváte více, zaškrtněte všechny možnosti:

13. Jak často máte daný produkt užívat?

14. Kým Vám byl daný výrobek doporučen?

15. Zaznamenali jste nějaké změny k lepšímu při pravidelném užívání?

16. Máte v úmyslu přípravek užívat nadále?

17. Za přípravky na odkyselení organismu měsíčně platíte:

18. Co má podle Vás způsobovat takzvané „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

19. Jaké mají podle Vás být možné příznaky takzvaného „překyselení organismu“? Označte prosím všechny možnosti, které považujete za správné.

20. Narazili jste v knihkupectví nebo na e-shopu na knihu zabývající se touto tématikou a jejím řešením?

21. Vyhledali jste si sami nějakou publikaci/článek/knihu/webovou stránku zabývající se touto tématikou?

22. Narazili jste již někdy na jméno Kurt Tepperwein a na jeho knihu Pryč s kyselostí?

23. Četli jste daný titul?

24. Zhodnoťte prosím obsah knihy:

25. Držíte/drželi jste někdy dieta, jež měla zaručit „odkyselení“ organismu?

26. Znáte ve svém okolí někoho, kdo danou dietu zkouší/zkoušel?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ciprová, M.Acidobazická rovnováha - fenomém "překyselování" (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://acidobazicka-rovnovaha-fenom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.