Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > adaptace zaměstnanců v cizím kulturním prostředí

adaptace zaměstnanců v cizím kulturním prostředí

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:karolina sedivcova
Šetření:12. 02. 2014 - 21. 02. 2014
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník je zaměřen na osoby, které dlouhodobě pracovali a pobývali v zahraničí.Zaměřen na zvládání kulturního šoku a adaptačního procesu. Vyplnění dotazníku zabere 3 minuty. Výsledky budou využity v mé bakalářské práci.

Děkuji Karolína S.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6767 %67 %  
Muž3333 %33 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-295353 %53 %  
30-393939 %39 %  
40-4944 %4 %  
50 a více44 %4 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4646 %46 %  
Střední3636 %36 %  
Vyšší odborné1414 %14 %  
Základní44 %4 %  

Graf

4. Obor, ve kterém pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby3636 %36 %  
Zdravotnictví2727 %27 %  
Průmysl1212 %12 %  
Veřejná správa99 %9 %  
IT77 %7 %  
student22 %2 %  
ještě dále studuji (humanitní obor)11 %1 %  
finance11 %1 %  
Studuji Univerzitu VUT Fast11 %1 %  
obchod11 %1 %  
potravinarstvi11 %1 %  
bez zaměstnání11 %1 %  
jiné11 %1 %  

Graf

5. Země původu - cílová země, kde jste se rozhodli pracovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci Evropské Unii6868 %68 %  
Z EU a pracovat mimo EU2929 %29 %  
Mimo EU a pracovat v EU33 %3 %  

Graf

6. Počet let odpracovaných v zahraničí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky4848 %48 %  
Méně než 1 rok4141 %41 %  
4 a více1111 %11 %  

Graf

7. Co Vás vedlo k odchodu, prosím vyberte Váš případ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší mzda4444,44 %44 %  
získat práci2020,2 %20 %  
odešel/a jsem do země, kde žije partner55,05 %5 %  
moje práce mě přesunula44,04 %4 %  
au-pair pobyt11,01 %1 %  
zkušenosti, praxe11,01 %1 %  
chtěla jsem ven, práci jsem hledala až po výběru země11,01 %1 %  
zlepšení jazykových dovedností11,01 %1 %  
zkušenosti z jiné země11,01 %1 %  
zdokonalení jazyka, lepší příležitosti11,01 %1 %  
Kariérní rozvoj a seberealizace11,01 %1 %  
profesionální růst a studium na univerzitě v Anglii11,01 %1 %  
za zkušenostmi, zlepšit jazyk11,01 %1 %  
za poznanim11,01 %1 %  
nové zážitky, zlepšení cizího jazyka11,01 %1 %  
získávání zkušeností11,01 %1 %  
zkušenosti11,01 %1 %  
lákalo mě to11,01 %1 %  
naprostá náhoda během dovolené, naskytla se možnost11,01 %1 %  
následoval jsem rodinu11,01 %1 %  
Zdokonalit se v fixing jazyku, cestovat11,01 %1 %  
zájem o zkušenosti s prací v zahraničí11,01 %1 %  
získat zkušenost11,01 %1 %  
zahraniční jazyková zkušenost11,01 %1 %  
posbirat zkušenosti, naucit jazyk, poznat cizi kulturu11,01 %1 %  
nove zkusenosti11,01 %1 %  
zahraniční praxe, interkulturní kompetence11,01 %1 %  
nové zkušenosti11,01 %1 %  
nová zkušenost11,01 %1 %  
získat lepší práci11,01 %1 %  

Graf

8. Byla Vám práce v zahraničí zprostředkována pomocí pracovní agentury:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6464 %64 %  
ano3636 %36 %  

Graf

9. Jak jste se připravovali na cizí kulturu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak4040 %40 %  
Sám/a4040 %40 %  
Pomocí kurzu2020 %20 %  

Graf

10. Mluvil/a jste jazykem dané země před nástupem do zaměstnání v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dobře3737 %37 %  
Ano, pár slov3333 %33 %  
Ne2323 %23 %  
Ano, perfektně77 %7 %  

Graf

11. Znali jste někoho z dané země, do které jste chtěli vycestovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5454 %54 %  
ano4646 %46 %  

Graf

12. Váš partner/rodina vycestovala s Vámi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8585 %85 %  
ano1515 %15 %  

Graf

13. Pokud partner odjel s Vámi, usnadnilo Vám to situaci v nové zemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2257,89 %22 %  
ne1642,11 %16 %  

Graf

14. Byly Vaše pocity z nové kultury kladné po příjezdu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7777 %77 %  
ne2323 %23 %  

Graf

15. Podle Vašeho uvážení, shledáváte Vaší odbornou způsobilost za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9090 %90 %  
ne1010 %10 %  

Graf

16. Uspokojili jste svého zaměstnavatele svou pracovní kvalifikací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8686 %86 %  
ne1414 %14 %  

Graf

17. Měli jste nebo máte stále problémy s běžnou komunikací nové zemi (ve společnosti, s úřady):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4141 %41 %  
spíše souhlasím3838 %38 %  
nesouhlasím99 %9 %  
souhlasím66 %6 %  
nevím66 %6 %  

Graf

18. Měli jste nebo máte pocit sociální izolace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4242 %42 %  
spíše souhlasím2727 %27 %  
nesouhlasím1818 %18 %  
nevím77 %7 %  
souhlasím66 %6 %  

Graf

19. Přijala Vás nová sociální společnost pozitivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6565 %65 %  
souhlasím2424 %24 %  
nevím77 %7 %  
spíše nesouhlasím44 %4 %  

Graf

20. Motivovala Vás práce se rychleji přizpůsobit novému prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5656 %56 %  
souhlasím2424 %24 %  
nevím1010 %10 %  
spíše nesouhlasím66 %6 %  
nesouhlasím44 %4 %  

Graf

21. Pocítili jste kladnou změnu ve výkonnosti v práci v závislosti na technických podmínkách pracoviště(vybavenost,úroveň):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5151 %51 %  
souhlasím2525 %25 %  
spíše nesouhlasím1313 %13 %  
nevím88 %8 %  
nesouhlasím33 %3 %  

Graf

22. Pocítili jste kladnou změnu ve výkonnosti v práci v závislosti na(sociálních podmínkách pracoviště způsob práce, mezilidské vztahy):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5050 %50 %  
souhlasím2525 %25 %  
nevím1111 %11 %  
spíše nesouhlasím1010 %10 %  
nesouhlasím44 %4 %  

Graf

23. Jak hodnotíte s odstupem času Váš život v cizí kultuře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladně4949 %49 %  
zvykl jsem si3636 %36 %  
vrátil jsem se domů99 %9 %  
změnil jsem zemi66 %6 %  

Graf

24. Pokud máte nějaké připomínky nebo rádi byste něco doplnili, budu potěšena:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Byla to pracovní zkušenost, kterou vám už nikdo neveme.

Byla to výborná zkušenost, Češi v době kdy jsem tam pracoval, měli dobrou pověst.

Dlouho jsem nemohl najít práci, tak jsem střídal země.

Chtělo by to opravit některé otázky potažmo možností odpovědí. Zejména otázky č. 13 a 23 jsou poněkud nešťastné. Vše v dobrém samozřejmě :-)

Konkrétně pracuji v Saudské Arábii.Je to naprosto jiná kultura,životní prostředí, pracovní styl,komunikace a spousta dalšího co by se dalo jmenovat.Nicméně to vše umožňuje spoustu věcí, které bych v ČR neměla možnost prožít jako multikulturní společnost,možnost cestování,jazyková vybavenost a třeba i přehodnocení názorů a životních hodnot.

Na některé otázky se těžko odpovídá. Celkově jsem byl z práce v zahraničí nadšený. Pozn. dotazník vyplním ještě jednou, pracoval jsem ve dvou zemích (mimo EU i v EU)

Nas stat nas nuti vycestovat. V zahranici si nas fyzioteraputy ceni mnohem vic nez doma. A to nevi ze ceska rehabilitace je nejzadanejsi. je to smutne no neda se nic delat. Nedaji doma jsme nuceni vydelavat jinde.

Některé otázky jsou nesrozumitelné 13., 17., 21. a 22.

nemam

neřešíte v dotazníku konkrétní země, pouze EU pracovala jsem v Saudké Arábii a i mezi zeměmi na Blízkém východě jsou velké rozdíly, stejně tak i v zemích EU i mimo ni, a přesto v Evropě

ok

Otazka 10 muze byt u me matouci. Jazykem zeme jsem mluvila par slov, ale v praci pouzivam jiny jazyk (anglictinu), ktera je hodne pouzivana i pri komunikaci v meste kde ziji, takze problem domluvit se nebyl.

Pracoval jsem v zahraničí pouze 3 měsíce v průběhu letních prázdnin.

Pracovat do Anglie jsem přijela po pracovním pobytu v Saudské Arabii. Pracuji v univerzitní nemocnici na ICU. Hodně věcích je podobných a česká sestra, která umí anglicky se tu neztratí. Ale co mě tu baví nejvíce je opravdu holistický přístup k pacientům a rodině. V Čechách se o tom píše jen v učebnicích. A hlavně přítomnost sester učitelek na oddělení, které se vás na začátku a učí vás to co neznáte a co dělá oddělení jinak než vaše předchozí. Taky mě podporují ve studiu na univerzitě. Nejen že to platí, ale dávají i studijní volno. Finanční ohodnocení, možnost postupu a moznost se zapojit do různých týmů jako třeba na ventilaci, dekubity , atd. dá člověku pocit určité potřebnosti a profesionality.

presun do roku 1435 byl hodne narocny, ale da se tu zit diky ceskym pratelum

Prozatím se vždy jednalo o sezonní práce a počítám s návratem i opakovaným, vzhledem k finančnímu ohodnocení vykonávané práce.

V zemi, ve které se nepodporuje sociální a kulturní žití, je cítit sociální izolace na každém kroku. Záleží ale, s kým se stýkáte a jak si život v dané zemi zařídíte. Bez kamarádů a známých by to téměř nešlo. Nicméně učení cizích jazyků (2) a poznávání cizí kultury člověka posouvá osobně...

Zaměstnavatel si vážil české pracovitosti a svědomitosti. Zákaznící občas nebyli tak přívětivý, ale to by zřejmě nebyli ani k rodilým němcům, někteří lidé jsou prostě zvláštní.

Zkušenosti k nezaplaceni, odjezd do karibiku bez agentury, na miste pouze pokojicek a s sebou male kapesne... pokud člověk chce, praci si najde ( i dobře placenou)... jazyk se da s trochou vule na zakladni urovni naučit do 3 mesicu. Mistni lide spíše nepracovali, tedy vyhoda pro mlade a pracechtive pristehovalce.zvládala jsem dve prace soucasne - delegátka a prace za barem. Návrat po dvou letech z duvodu silne touhy mit fungující vztah a rodinu...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

  • odpověď 30-39:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 a více na otázku 6. Počet let odpracovaných v zahraničí:

13. Pokud partner odjel s Vámi, usnadnilo Vám to situaci v nové zemi?

  • odpověď ano:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Váš partner/rodina vycestovala s Vámi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví:

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Obor, ve kterém pracujete:

5. Země původu - cílová země, kde jste se rozhodli pracovat:

6. Počet let odpracovaných v zahraničí:

7. Co Vás vedlo k odchodu, prosím vyberte Váš případ:

8. Byla Vám práce v zahraničí zprostředkována pomocí pracovní agentury:

9. Jak jste se připravovali na cizí kulturu:

10. Mluvil/a jste jazykem dané země před nástupem do zaměstnání v zahraničí?

11. Znali jste někoho z dané země, do které jste chtěli vycestovat?

12. Váš partner/rodina vycestovala s Vámi?

13. Pokud partner odjel s Vámi, usnadnilo Vám to situaci v nové zemi?

14. Byly Vaše pocity z nové kultury kladné po příjezdu?

15. Podle Vašeho uvážení, shledáváte Vaší odbornou způsobilost za dostatečnou?

16. Uspokojili jste svého zaměstnavatele svou pracovní kvalifikací?

17. Měli jste nebo máte stále problémy s běžnou komunikací nové zemi (ve společnosti, s úřady):

18. Měli jste nebo máte pocit sociální izolace?

19. Přijala Vás nová sociální společnost pozitivně?

20. Motivovala Vás práce se rychleji přizpůsobit novému prostředí?

21. Pocítili jste kladnou změnu ve výkonnosti v práci v závislosti na technických podmínkách pracoviště(vybavenost,úroveň):

22. Pocítili jste kladnou změnu ve výkonnosti v práci v závislosti na(sociálních podmínkách pracoviště způsob práce, mezilidské vztahy):

23. Jak hodnotíte s odstupem času Váš život v cizí kultuře?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví:

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Obor, ve kterém pracujete:

5. Země původu - cílová země, kde jste se rozhodli pracovat:

6. Počet let odpracovaných v zahraničí:

7. Co Vás vedlo k odchodu, prosím vyberte Váš případ:

8. Byla Vám práce v zahraničí zprostředkována pomocí pracovní agentury:

9. Jak jste se připravovali na cizí kulturu:

10. Mluvil/a jste jazykem dané země před nástupem do zaměstnání v zahraničí?

11. Znali jste někoho z dané země, do které jste chtěli vycestovat?

12. Váš partner/rodina vycestovala s Vámi?

13. Pokud partner odjel s Vámi, usnadnilo Vám to situaci v nové zemi?

14. Byly Vaše pocity z nové kultury kladné po příjezdu?

15. Podle Vašeho uvážení, shledáváte Vaší odbornou způsobilost za dostatečnou?

16. Uspokojili jste svého zaměstnavatele svou pracovní kvalifikací?

17. Měli jste nebo máte stále problémy s běžnou komunikací nové zemi (ve společnosti, s úřady):

18. Měli jste nebo máte pocit sociální izolace?

19. Přijala Vás nová sociální společnost pozitivně?

20. Motivovala Vás práce se rychleji přizpůsobit novému prostředí?

21. Pocítili jste kladnou změnu ve výkonnosti v práci v závislosti na technických podmínkách pracoviště(vybavenost,úroveň):

22. Pocítili jste kladnou změnu ve výkonnosti v práci v závislosti na(sociálních podmínkách pracoviště způsob práce, mezilidské vztahy):

23. Jak hodnotíte s odstupem času Váš život v cizí kultuře?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

sedivcova, k.adaptace zaměstnanců v cizím kulturním prostředí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://adaptace-zamestnancu-v-cizim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.