Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Adopce zvířat v zoologických zahradách

Adopce zvířat v zoologických zahradách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Pekař
Šetření:01. 03. 2014 - 03. 03. 2014
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

zakládám krátký výzkum o stavu povědomí a úrovni zájmu o adopci zvířat v zoologických zahradách. Hlavním úkolem dotazníku je zjistit, zdali má veřejnost vůbec o takovou službu zájem. Dalšími oblastmi zájmu jsou např. průměrná výše příspěvků na adopci, preference určitých typů zvířat či odměny spojené s adopcí.

Děkuji za Váš čas a přeji hezký den.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdo o možnosti ''adopce'' zvířat v zoologických zahradách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6198,39 %98,39 %  
Ne11,61 %1,61 %  

Graf

2. Znáte podmínky adopce zvířat v zoologických zahradách, popř. zajímali jste se o ně někdy v minulosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4168,33 %66,13 %  
Ano1931,67 %30,65 %  

Graf

3. Byli byste ochotni čistě teoreticky adoptovat zvíře v zoologické zahradě?

Pro upřesnění - zvíře zůstává v ZOO, neputuje do Vašich domovů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5385,48 %85,48 %  
Ne914,52 %14,52 %  

Graf

4. Jaká by byla vaše motivace k adopci zvířete?

max. 3 odpovědi

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Láska ke zvířatům4586,54 %72,58 %  
Kvůli dětem, sourozencům nebo jiným příbuzným1325 %20,97 %  
Jiné611,54 %9,68 %  
Motivace odměnou za adopci59,62 %8,06 %  
Kvůli ostatním - budí to dobrý dojem35,77 %4,84 %  

Graf

5. Jaký typ zvířete byste nejraději adoptovali?

Prosím seřaďte. Omlouvám se za obecnost, ale specifikace by musela být příliš podrobná a to není účelem dotazníku. Díky za pochopení.

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Ryby3.5382.941
Ptáky2.3081.79
Plazy3.1922.54
Obojživelníky3.2311.408
Savce1.3851.006

Graf

6. Jakou finanční částku byste byli ochotní poskytnout?

Trvání sponzorství je 1 kalendářní rok.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 tis. - 3 tis.4078,43 %64,52 %  
3 tis. - 5 tis.917,65 %14,52 %  
5 tis. - 10 tis.23,92 %3,23 %  

Graf

7. Jaké jsou důvody pro odmítnutí adopce?

max. 3 odpovědi

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek financí na tuto aktivitu666,67 %9,68 %  
Jiné333,33 %4,84 %  
Neochota podporovat majitele a chod ZOO111,11 %1,61 %  

Graf

8. Uznáváte, že by odměna v podobě volných vstupů nebo možnosti výhry zájezdu do Afriky mohla změnit vaše rozhodnutí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne666,67 %9,68 %  
Ano333,33 %4,84 %  

Graf

9. Jakou finanční částku byste byli ochotní poskytnout?

Trvání sponzorství je 1 kalendářní rok

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 tis. - 3 tis.3100 %4,84 %  

Graf

10. Pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4675,41 %74,19 %  
Muž1524,59 %24,19 %  

Graf

11. Věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 252337,7 %37,1 %  
25 - 351829,51 %29,03 %  
35 - 551321,31 %20,97 %  
18 - 2169,84 %9,68 %  
15 - 1811,64 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jakou finanční částku byste byli ochotní poskytnout?

  • odpověď 1 tis. - 3 tis.:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plazy=5 na otázku 5. Jaký typ zvířete byste nejraději adoptovali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdo o možnosti ''adopce'' zvířat v zoologických zahradách?

2. Znáte podmínky adopce zvířat v zoologických zahradách, popř. zajímali jste se o ně někdy v minulosti?

3. Byli byste ochotni čistě teoreticky adoptovat zvíře v zoologické zahradě?

4. Jaká by byla vaše motivace k adopci zvířete?

5. Jaký typ zvířete byste nejraději adoptovali?

6. Jakou finanční částku byste byli ochotní poskytnout?

10. Pohlaví?

11. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdo o možnosti ''adopce'' zvířat v zoologických zahradách?

2. Znáte podmínky adopce zvířat v zoologických zahradách, popř. zajímali jste se o ně někdy v minulosti?

3. Byli byste ochotni čistě teoreticky adoptovat zvíře v zoologické zahradě?

4. Jaká by byla vaše motivace k adopci zvířete?

5. Jaký typ zvířete byste nejraději adoptovali?

6. Jakou finanční částku byste byli ochotní poskytnout?

10. Pohlaví?

11. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pekař, P.Adopce zvířat v zoologických zahradách (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://adopce-zvirat-v-zoologickych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.