Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Airbnb - uživatelé a neuživatelé

Airbnb - uživatelé a neuživatelé

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Tajzlerová
Šetření:01. 01. 2018 - 30. 01. 2018
Počet respondentů:445
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:48,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia na Ekonomické fakultě VŠB – TUO, oboru Marketing a obchod. Touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který se týká postojů k ubytování, a jehož odpovědi budou primárně sloužit jako podklad pro diplomovou práci na téma: Návrh typologie zákazníků ubytovací služby Airbnb. Dotazník je zcela anonymní, proto Vás žádám o uvádění pravdivých údajů.

 

Odpovědi respondentů

1. Jedná se o seřazování od 1 do 4 - Co je pro Vás nejdůležitější při výběru ubytovacího zařízení (hotel, motel, penzion, ubytování v soukromí apod.)? Předložená kritéria seřaďte od nejdůležitějšího = 1 až po nejméně důležité = 4.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Cena1.8940.975
Image (pověst)3.220.841
Recenze2.3420.913
Předchozí zkušenosti2.5441.358

Graf

2. Jak jsou pro Vás důležité jednotlivé komunikační kanály, které využívají ubytovací zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1= málo důležité, 7 = velmi důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Webové stránky ubytovacího zařízení4.9214.697
FB profil ubytovacího zařízení3.4023.481
Přítomnost ubytovacího zařízení na webových portálech4.5443.475
Reklama v médiích (noviny, časopisy, billboardy apod.)2.9873.798

Graf

3. Jak jsou pro Vás důležitá doporučení při výběru ubytovacího zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1 = málo důležité, 7 = velmi důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Doporučení přátel5.0134.126
Doporučení rodiny5.0923.94
Doporučení kolegů4.6292.791
Doporučení cestovních agentů3.3242.868

Graf

4. Jak jsou pro Vás důležité následující faktory při výběru ubytovacího zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1 = málo důležité, 7 = velmi důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Bezpečnost5.333.686
Kvalita služeb ubytovacího zařízení5.2723.605
Přístup personálů5.1783.301
Čistota a úklid ubytovacího zařízení5.5083.778
Vzhled a exteriér budovy ubytovacího zařízení4.3422.288
Umístění/lokalita ubytovacího zařízení5.2043.138
Přístup k dopravě (vlaková doprava, MHD apod.)4.7063.421
Dostupnost parkoviště ubytovacího zařízení4.1984.352
Možnost zajištěné stravy4.2653.575
Další vybavení (bazén, posilovna, bar apod.)3.6043.286
Výhody díky věrnostnímu programu3.0653.723

Graf

5. Ubytovací služby využíváte spíše:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromě41793,92 %93,71 %  
Služebně (obchodní cesty)276,08 %6,07 %  

Graf

6. Jak byste zhodnotil/a Váš postoj k novým výrobkům /službám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem opatrný, při výběru nových výrobků (služeb) jsem ovlivněn experty nebo těmi, kteří nový výrobek (službu) již vyzkoušeli.16436,85 %36,85 %  
Nové výrobky (služby) přijímám rychle, chci je vyzkoušet, ale přistupuji k tomu s obezřetností15334,38 %34,38 %  
Jsem konzervativním zákazníkem, který nové výrobky (služby) přijímá až tehdy, když se rozšíří v masovém měřítku.9120,45 %20,45 %  
Jsem velmi konzervativním zákazníkem, který se vyhýbá změnám a nové výrobky (služby) přijímá až tehdy, když původní alternativy už nejsou k dispozici.276,07 %6,07 %  
O nových výrobcích (službách) jsem dobře informován/a a jsem první, kdo je používá102,25 %2,25 %  

Graf

7. Uveďte, které z předložených služeb založených na principu sdílené ekonomiky jste již využili

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Byl/a jste již v minulosti ubytován/a prostřednictvím ubytovací platformy Airbnb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jedenkrátotázka č. 9, Ano, 2x až 4xotázka č. 9, Ano, vícekrátotázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne27060,67 %60,67 %  
Ano, 2x až 4x6414,38 %14,38 %  
Ano, jedenkrát5712,81 %12,81 %  
Ano, vícekrát5412,13 %12,13 %  

Graf

9. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními. (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Považuji se za věrného zákazníka společnosti Airbnb.3.9663.736
Dávám přednost ubytování přes Airbnb před ubytováním v hotelech.4.643.865
Airbnb je vhodný pro mladší spotřebitele.4.5433.574
Airbnb je vhodný pro rodiny.4.3542.674
Airbnb je vhodný pro osoby s nízkými příjmy.4.4172.997
Airbnb je vhodnější pro služební cesty než hotely.3.2232.367
Airbnb je vhodný pro delší pobyty v dané lokalitě.4.8692.937
Pokud budu muset vybrat mezi hotelem a ubytování přes Airbnb, zvolil/a bych Airbnb.4.6913.299
Aibnb je skvělý způsob ubytování během cestování díky zkušenostem a radám pronajímatele, kterým žije v dané lokalitě.4.8573.231
Airbnb ubytování je dražší než hotely.3.0062.589
Airbnb nabízí komplexní služby, které vyžaduji.3.4691.975
Ubytování přes Airbnb je méně kvalitní než v hotelech.3.5832.746
Aibnb považuji za spolehlivý způsob ubytování.4.8972.767
Airbnb mi poskytuje více možností ubytování v požadované lokalitě než ubytování v hotelech.4.7662.934
Považuji společnost Airbnb za bezpečný způsob ubytování při cestování.5.0113.211
Ubytování přes Airbnb nabízí více vybavení a zařízení, než jsou nabízena v hotelech.4.1032.527
Airbnb významně ovlivní budoucí vývoj trhu s hotely.4.8512.984
Airbnb bude v budoucnosti růst rychleji než ubytování v hotelech.4.5542.784
Airbnb je volba "value for money" – ideální poměr kvalita/cena.4.8112.633
Díky Airbnb je cestování mnohem dostupnější než dříve4.7543.328
Plánuji i nadále v budoucnu využívat ubytování přes Airbnb.5.3493.484

Graf

10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nikdy jsem o ubytovací platformě AirBnB neslyšel/a.3.1196.453
Považuji se za věrného zákazníka, který se ubytovává v hotelech.3.5524.092
Dávám přednost ubytování v hotelu než ubytování v pronájmu cizích lidí.4.8563.835
Starší lidé dávají přednost ubytování v hotelech než ubytování přes Airbnb.4.9673.188
Ubytování v hotelech je pro rodiny vhodnější variantou než ubytování přes Airbnb.4.1482.682
Hotely jsou vhodnější pro osoby s vyššími příjmy.4.6743.368
Ubytování v hotelech během služební cesty je kvůli osobní image vhodnější než Airbnb.4.6633.498
Moje firma mi nedovoluje ubytovat se přes Airbnb.3.1524.929
Pro delší pobyty v dané lokalitě není ubytování v hotelech vhodnou variantou.3.8673.101
Hotel mi poskytne veškeré informace o okolí a případně mi doporučí, co mám navštívit v místě ubytování popřípadě, kam zajít za kulturou.4.5153.272
Hotely jsou cenově dostupnější než ubytování nabízená prostřednictvím Airbnb.3.2521.877
Hotely poskytují komplexní služby, které vyžaduji.4.5632.979
Ubytování v hotelech poskytuje kvalitnější služby než ubytování přes Airbnb.4.3962.624
Hotely jsou spolehlivější než pronajímatelé svých vlastních nemovitostí.4.6112.593
Nevěřím konceptu Airbnb.3.3742.797
Hotely mi poskytují více možností ubytování v požadované lokalitě než Airbnb.4.0412.358
Airbnb není při cestování bezpečným způsobem ubytování.3.8852.22
Hotely nabízejí více vybavení, než jsou nabízena prostřednictvím Airbnb.4.52.331
Platforma Airbnb neohrozí budoucí vývoj trhu hotelů.4.2522.507
Airbnb není dobrou volbou – nepředstavuje ideální poměr kvalita/cena.3.52.035
Dávám přednost rezervaci dopravních prostředků a hotelů současně.3.5223.753
Mám v plánu v budoucnu vyzkoušet ubytování přes Airbnb.3.7934.246

Graf

11. Proč jste se dosud neubytoval/a přes Airbnb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznalost této ubytovací platformy9635,69 %21,57 %  
Nedůvěra v tuto ubytovací platformu5921,93 %13,26 %  
Nutnost založení profilu na webu Airbnb238,55 %5,17 %  
Nízká úroveň komfortu72,6 %1,57 %  
Nebyla příležitost41,49 %0,9 %  
Rezervace přes internet31,12 %0,67 %  
nevim20,74 %0,45 %  
zatím nebyla možnost20,74 %0,45 %  
nebyl důvod20,74 %0,45 %  
necestuji20,74 %0,45 %  
Kombinace předchozích, taky by mi bylo nepříjemné bydlet u někoho cizího doma10,37 %0,22 %  
nedůvěra v tuto ubytovací platformu + preference jiného typu ubytování10,37 %0,22 %  
využívám zatím Booking.com10,37 %0,22 %  
Nepotřebovala jsem10,37 %0,22 %  
Spíš mě to nenapadlo, než že bych nechtěl. Platformu znám, ale nezajímal jsem se o ní. 10,37 %0,22 %  
Neznalost cizích jazyků a zatím i nedůvěra (potřebuji získat zkušenost např. při ubytování s někým, kdo už tu zkušenost ma).10,37 %0,22 %  
stávanící nabídka ne-airbnb (penziony, hotely) je dostatečná10,37 %0,22 %  
nepoctivost pronajímatelů10,37 %0,22 %  
V oblasti kde se ubytovávám tato služba není.10,37 %0,22 %  
nebyl důvod / možnost10,37 %0,22 %  
pocit10,37 %0,22 %  
vyssi cena oproti hostelu, vetsinou uz obsazene terminy10,37 %0,22 %  
seru na ně10,37 %0,22 %  
Zatim nebyla moznost10,37 %0,22 %  
nebyla příležitost, nikam jsem nejel10,37 %0,22 %  
Nezajímá mě10,37 %0,22 %  
Nebylo potreba10,37 %0,22 %  
Dlouho jsem necestovala10,37 %0,22 %  
Nevím, co to je10,37 %0,22 %  
Dosud nebylo potřeba vyzkoušet.10,37 %0,22 %  
cena10,37 %0,22 %  
konzervativně volím známý hotel + stravu10,37 %0,22 %  
nepotrebovala jsem to10,37 %0,22 %  
Nedůvěra v čistotu ubytování 10,37 %0,22 %  
tolik necestuji10,37 %0,22 %  
Nebyla prilezitost cestovat do zahranici10,37 %0,22 %  
Nikam nejezdím :-(10,37 %0,22 %  
jsem konzerva, hotel je odzkoušený10,37 %0,22 %  
ubytovávám se v soukromí10,37 %0,22 %  
vzdy jsem nasla vyhodnejsi hotel, uprednostnuju snidani10,37 %0,22 %  
nebyla potřeba se tak ubytovat10,37 %0,22 %  
nebol dôvod takto sa ubytovať10,37 %0,22 %  
není potřeba10,37 %0,22 %  
nebyla prilezitost10,37 %0,22 %  
strach z neznámých majitelů10,37 %0,22 %  
když už náhodou cestuji, tak organizovaně, 10,37 %0,22 %  
Kombinace nedůvěry a absence potřeby hledat ubytování10,37 %0,22 %  
Zatím jsem si prostě vystačil s nabídkou hotelů a penzionů10,37 %0,22 %  
Nebyla vhodná příležitost, ale je to jen otázka času:)10,37 %0,22 %  
nesháněla jsem ubytování. Naopak dělám spoluhostitele.10,37 %0,22 %  
zatím jsem se nepotřeboval ubytovat :-D10,37 %0,22 %  
nezájem o tuto platformu10,37 %0,22 %  
nepoctivost konceptu Airbnb10,37 %0,22 %  
v lokalitách kamnejčastěji cestuji se Airbnb prakticky nenabízí, plus nemám zájem o nocování u někoho doma, v úvahu by přicházela pouze varianta pronájmu samostatného pokoje mimo domácnost nebo bytu či domu.10,37 %0,22 %  
Nikam jsem v poslední době necestovala přes noc10,37 %0,22 %  
vybrala jsem lepší variantu přes jiný ubytovací portál10,37 %0,22 %  
málo cestuji10,37 %0,22 %  
nehledal jsem 10,37 %0,22 %  
moc necestuji10,37 %0,22 %  
nemám důvod, pokud někam jezdím, většinou je to dovolená v přírodě (stan). A když už někam jedu, využívám velmi levného ubytování například na farách a jiných církevních objektech.10,37 %0,22 %  
Za 1) po zkušenostech s lidmi obecně vím, že úplně nejhorší je když se musí domluvit napřímo člověk s člověkem, kteří se neznají (stačí mi něco prodávat na Aukru a mám dost). Za 2) Airbnb není název pro ubytování, to je název spíš pro leteckou společnost. Už jen kvůli tomu názvu se mi to nelíbí.10,37 %0,22 %  
zatím jsem nejela do takové destinace, kde bych to využila10,37 %0,22 %  
Neměla jsem potřebu se ubytovat přes Airbnb, upřednostňuji hotely. 10,37 %0,22 %  
Byla jsem pres airbnb podvedena10,37 %0,22 %  
nepotřebovala jsem řešit soukromé ubytování10,37 %0,22 %  
Nejela jsem nikam, kde bych tuto možnost využila10,37 %0,22 %  
hotel mi přišel v danou chvíli jednodušší10,37 %0,22 %  
koncept mě nezaujal 10,37 %0,22 %  
Nebyla zatím šance toto využít10,37 %0,22 %  
ZATÍM JSEM VŽDY NAŠEL UBYTOVÁNÍ BEZ AIRBNB10,37 %0,22 %  
neuvažovala jsem o tomto ubytování10,37 %0,22 %  
S konceptem osobně nesouhlasím - stát je v mnoha případech krácen na daních, koncept přispívá ke spekulacím s byty a vylidňování městských center, snižuje klid a bezpečnost rezidentů v domech, kde jsou byty pronajímané přes Airbnb. 10,37 %0,22 %  
nepotřebovala jsem to10,37 %0,22 %  
nemam rád bydlení v soukromí10,37 %0,22 %  
Cestuji velice málo10,37 %0,22 %  
v lokalitě není10,37 %0,22 %  
prozatím nebyla možnost, možná lehčí nedůvěra10,37 %0,22 %  
Nechci podporovat daňové podvody, až budou sdílené služby odpovídajícím způsobem zdaněné a ze strany státních úřadů i kontrolované, začnu je využívat.10,37 %0,22 %  
Negativní socioekonomické dopady, ne, že by je tradiční ubytování nemělo vůbec... ale má je o něco míň10,37 %0,22 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena30368,09 %68,09 %  
Muž14231,91 %31,91 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let16136,18 %36,18 %  
25 let a méně10222,92 %22,92 %  
36-45 let7216,18 %16,18 %  
46-55 let5512,36 %12,36 %  
56-65 let439,66 %9,66 %  
66 a více let122,7 %2,7 %  

Graf

14. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 – 30 000,- Kč13229,66 %29,66 %  
10 001 – 20 000,- Kč12327,64 %27,64 %  
méně než 10 000,- Kč8418,88 %18,88 %  
40 001,- Kč a více5712,81 %12,81 %  
30 001 – 40 000,- Kč4911,01 %11,01 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské25457,08 %57,08 %  
Středoškolské s maturitou14933,48 %33,48 %  
Vyučen214,72 %4,72 %  
Základní214,72 %4,72 %  

Graf

16. Jaký je Váš status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující29866,97 %66,97 %  
Student pracující5712,81 %12,81 %  
Ekonomicky neaktivní (důchodce, matky na mateřské dovolené apod.)5512,36 %12,36 %  
Student nepracující357,87 %7,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak jsou pro Vás důležitá doporučení při výběru ubytovacího zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1 = málo důležité, 7 = velmi důležité

 • odpověď Doporučení přátel=7:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení kolegů=7 na otázku 3. Jak jsou pro Vás důležitá doporučení při výběru ubytovacího zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1 = málo důležité, 7 = velmi důležité
 • odpověď Doporučení rodiny=7:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení kolegů=7 na otázku 3. Jak jsou pro Vás důležitá doporučení při výběru ubytovacího zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1 = málo důležité, 7 = velmi důležité

8. Byl/a jste již v minulosti ubytován/a prostřednictvím ubytovací platformy Airbnb?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není dobrou volbou – nepředstavuje ideální poměr kvalita/cena.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není dobrou volbou – nepředstavuje ideální poměr kvalita/cena.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není dobrou volbou – nepředstavuje ideální poměr kvalita/cena.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není dobrou volbou – nepředstavuje ideální poměr kvalita/cena.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není dobrou volbou – nepředstavuje ideální poměr kvalita/cena.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není dobrou volbou – nepředstavuje ideální poměr kvalita/cena.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není dobrou volbou – nepředstavuje ideální poměr kvalita/cena.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není při cestování bezpečným způsobem ubytování.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není při cestování bezpečným způsobem ubytování.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není při cestování bezpečným způsobem ubytování.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není při cestování bezpečným způsobem ubytování.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není při cestování bezpečným způsobem ubytování.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není při cestování bezpečným způsobem ubytování.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb není při cestování bezpečným způsobem ubytování.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost rezervaci dopravních prostředků a hotelů současně.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost rezervaci dopravních prostředků a hotelů současně.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost rezervaci dopravních prostředků a hotelů současně.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost rezervaci dopravních prostředků a hotelů současně.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost rezervaci dopravních prostředků a hotelů současně.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost rezervaci dopravních prostředků a hotelů současně.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost rezervaci dopravních prostředků a hotelů současně.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost ubytování v hotelu než ubytování v pronájmu cizích lidí.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost ubytování v hotelu než ubytování v pronájmu cizích lidí.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost ubytování v hotelu než ubytování v pronájmu cizích lidí.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost ubytování v hotelu než ubytování v pronájmu cizích lidí.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost ubytování v hotelu než ubytování v pronájmu cizích lidí.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost ubytování v hotelu než ubytování v pronájmu cizích lidí.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám přednost ubytování v hotelu než ubytování v pronájmu cizích lidí.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotel mi poskytne veškeré informace o okolí a případně mi doporučí, co mám navštívit v místě ubytování popřípadě, kam zajít za kulturou.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotel mi poskytne veškeré informace o okolí a případně mi doporučí, co mám navštívit v místě ubytování popřípadě, kam zajít za kulturou.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotel mi poskytne veškeré informace o okolí a případně mi doporučí, co mám navštívit v místě ubytování popřípadě, kam zajít za kulturou.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotel mi poskytne veškeré informace o okolí a případně mi doporučí, co mám navštívit v místě ubytování popřípadě, kam zajít za kulturou.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotel mi poskytne veškeré informace o okolí a případně mi doporučí, co mám navštívit v místě ubytování popřípadě, kam zajít za kulturou.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotel mi poskytne veškeré informace o okolí a případně mi doporučí, co mám navštívit v místě ubytování popřípadě, kam zajít za kulturou.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotel mi poskytne veškeré informace o okolí a případně mi doporučí, co mám navštívit v místě ubytování popřípadě, kam zajít za kulturou.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou cenově dostupnější než ubytování nabízená prostřednictvím Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou cenově dostupnější než ubytování nabízená prostřednictvím Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou cenově dostupnější než ubytování nabízená prostřednictvím Airbnb.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou cenově dostupnější než ubytování nabízená prostřednictvím Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou cenově dostupnější než ubytování nabízená prostřednictvím Airbnb.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou cenově dostupnější než ubytování nabízená prostřednictvím Airbnb.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou spolehlivější než pronajímatelé svých vlastních nemovitostí.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou spolehlivější než pronajímatelé svých vlastních nemovitostí.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou spolehlivější než pronajímatelé svých vlastních nemovitostí.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou spolehlivější než pronajímatelé svých vlastních nemovitostí.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou spolehlivější než pronajímatelé svých vlastních nemovitostí.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou spolehlivější než pronajímatelé svých vlastních nemovitostí.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou spolehlivější než pronajímatelé svých vlastních nemovitostí.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou vhodnější pro osoby s vyššími příjmy.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou vhodnější pro osoby s vyššími příjmy.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou vhodnější pro osoby s vyššími příjmy.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou vhodnější pro osoby s vyššími příjmy.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou vhodnější pro osoby s vyššími příjmy.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou vhodnější pro osoby s vyššími příjmy.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely jsou vhodnější pro osoby s vyššími příjmy.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely mi poskytují více možností ubytování v požadované lokalitě než Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely mi poskytují více možností ubytování v požadované lokalitě než Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely mi poskytují více možností ubytování v požadované lokalitě než Airbnb.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely mi poskytují více možností ubytování v požadované lokalitě než Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely mi poskytují více možností ubytování v požadované lokalitě než Airbnb.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely mi poskytují více možností ubytování v požadované lokalitě než Airbnb.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely mi poskytují více možností ubytování v požadované lokalitě než Airbnb.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely nabízejí více vybavení, než jsou nabízena prostřednictvím Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely nabízejí více vybavení, než jsou nabízena prostřednictvím Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely nabízejí více vybavení, než jsou nabízena prostřednictvím Airbnb.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely nabízejí více vybavení, než jsou nabízena prostřednictvím Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely nabízejí více vybavení, než jsou nabízena prostřednictvím Airbnb.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely nabízejí více vybavení, než jsou nabízena prostřednictvím Airbnb.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely nabízejí více vybavení, než jsou nabízena prostřednictvím Airbnb.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely poskytují komplexní služby, které vyžaduji.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely poskytují komplexní služby, které vyžaduji.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely poskytují komplexní služby, které vyžaduji.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely poskytují komplexní služby, které vyžaduji.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely poskytují komplexní služby, které vyžaduji.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely poskytují komplexní služby, které vyžaduji.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hotely poskytují komplexní služby, které vyžaduji.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám v plánu v budoucnu vyzkoušet ubytování přes Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám v plánu v budoucnu vyzkoušet ubytování přes Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám v plánu v budoucnu vyzkoušet ubytování přes Airbnb.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám v plánu v budoucnu vyzkoušet ubytování přes Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám v plánu v budoucnu vyzkoušet ubytování přes Airbnb.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám v plánu v budoucnu vyzkoušet ubytování přes Airbnb.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám v plánu v budoucnu vyzkoušet ubytování přes Airbnb.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje firma mi nedovoluje ubytovat se přes Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje firma mi nedovoluje ubytovat se přes Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje firma mi nedovoluje ubytovat se přes Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje firma mi nedovoluje ubytovat se přes Airbnb.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřím konceptu Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřím konceptu Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřím konceptu Airbnb.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřím konceptu Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřím konceptu Airbnb.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřím konceptu Airbnb.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřím konceptu Airbnb.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem o ubytovací platformě AirBnB neslyšel/a.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem o ubytovací platformě AirBnB neslyšel/a.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem o ubytovací platformě AirBnB neslyšel/a.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem o ubytovací platformě AirBnB neslyšel/a.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem o ubytovací platformě AirBnB neslyšel/a.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem o ubytovací platformě AirBnB neslyšel/a.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma Airbnb neohrozí budoucí vývoj trhu hotelů.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma Airbnb neohrozí budoucí vývoj trhu hotelů.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma Airbnb neohrozí budoucí vývoj trhu hotelů.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma Airbnb neohrozí budoucí vývoj trhu hotelů.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma Airbnb neohrozí budoucí vývoj trhu hotelů.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma Airbnb neohrozí budoucí vývoj trhu hotelů.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma Airbnb neohrozí budoucí vývoj trhu hotelů.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji se za věrného zákazníka, který se ubytovává v hotelech.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji se za věrného zákazníka, který se ubytovává v hotelech.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji se za věrného zákazníka, který se ubytovává v hotelech.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji se za věrného zákazníka, který se ubytovává v hotelech.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji se za věrného zákazníka, který se ubytovává v hotelech.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji se za věrného zákazníka, který se ubytovává v hotelech.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Považuji se za věrného zákazníka, který se ubytovává v hotelech.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro delší pobyty v dané lokalitě není ubytování v hotelech vhodnou variantou.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro delší pobyty v dané lokalitě není ubytování v hotelech vhodnou variantou.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro delší pobyty v dané lokalitě není ubytování v hotelech vhodnou variantou.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro delší pobyty v dané lokalitě není ubytování v hotelech vhodnou variantou.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro delší pobyty v dané lokalitě není ubytování v hotelech vhodnou variantou.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro delší pobyty v dané lokalitě není ubytování v hotelech vhodnou variantou.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pro delší pobyty v dané lokalitě není ubytování v hotelech vhodnou variantou.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší lidé dávají přednost ubytování v hotelech než ubytování přes Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší lidé dávají přednost ubytování v hotelech než ubytování přes Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší lidé dávají přednost ubytování v hotelech než ubytování přes Airbnb.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší lidé dávají přednost ubytování v hotelech než ubytování přes Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší lidé dávají přednost ubytování v hotelech než ubytování přes Airbnb.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší lidé dávají přednost ubytování v hotelech než ubytování přes Airbnb.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší lidé dávají přednost ubytování v hotelech než ubytování přes Airbnb.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech během služební cesty je kvůli osobní image vhodnější než Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech během služební cesty je kvůli osobní image vhodnější než Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech během služební cesty je kvůli osobní image vhodnější než Airbnb.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech během služební cesty je kvůli osobní image vhodnější než Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech během služební cesty je kvůli osobní image vhodnější než Airbnb.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech během služební cesty je kvůli osobní image vhodnější než Airbnb.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech během služební cesty je kvůli osobní image vhodnější než Airbnb.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech je pro rodiny vhodnější variantou než ubytování přes Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech je pro rodiny vhodnější variantou než ubytování přes Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech je pro rodiny vhodnější variantou než ubytování přes Airbnb.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech je pro rodiny vhodnější variantou než ubytování přes Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech je pro rodiny vhodnější variantou než ubytování přes Airbnb.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech je pro rodiny vhodnější variantou než ubytování přes Airbnb.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech je pro rodiny vhodnější variantou než ubytování přes Airbnb.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech poskytuje kvalitnější služby než ubytování přes Airbnb.=1 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech poskytuje kvalitnější služby než ubytování přes Airbnb.=2 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech poskytuje kvalitnější služby než ubytování přes Airbnb.=3 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech poskytuje kvalitnější služby než ubytování přes Airbnb.=4 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech poskytuje kvalitnější služby než ubytování přes Airbnb.=5 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech poskytuje kvalitnější služby než ubytování přes Airbnb.=6 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ubytování v hotelech poskytuje kvalitnější služby než ubytování přes Airbnb.=7 na otázku 10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra v tuto ubytovací platformu na otázku 11. Proč jste se dosud neubytoval/a přes Airbnb?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznalost této ubytovací platformy na otázku 11. Proč jste se dosud neubytoval/a přes Airbnb?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nutnost založení profilu na webu Airbnb na otázku 11. Proč jste se dosud neubytoval/a přes Airbnb?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem velmi konzervativním zákazníkem, který se vyhýbá změnám a nové výrobky (služby) přijímá až tehdy, když původní alternativy už nejsou k dispozici. na otázku 6. Jak byste zhodnotil/a Váš postoj k novým výrobkům /službám?

9. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními. (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)

 • odpověď Plánuji i nadále v budoucnu využívat ubytování přes Airbnb.=7:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Airbnb je volba "value for money" – ideální poměr kvalita/cena.=7 na otázku 9. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními. (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud budu muset vybrat mezi hotelem a ubytování přes Airbnb, zvolil/a bych Airbnb.=7 na otázku 9. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními. (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)

13. Kolik je Vám let?

 • odpověď 25 let a méně:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student nepracující na otázku 16. Jaký je Váš status?

14. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

 • odpověď méně než 10 000,- Kč:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student nepracující na otázku 16. Jaký je Váš status?

15. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Díky Airbnb je cestování mnohem dostupnější než dříve=3 na otázku 9. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními. (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jedná se o seřazování od 1 do 4 - Co je pro Vás nejdůležitější při výběru ubytovacího zařízení (hotel, motel, penzion, ubytování v soukromí apod.)? Předložená kritéria seřaďte od nejdůležitějšího = 1 až po nejméně důležité = 4.

2. Jak jsou pro Vás důležité jednotlivé komunikační kanály, které využívají ubytovací zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1= málo důležité, 7 = velmi důležité

3. Jak jsou pro Vás důležitá doporučení při výběru ubytovacího zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1 = málo důležité, 7 = velmi důležité

4. Jak jsou pro Vás důležité následující faktory při výběru ubytovacího zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1 = málo důležité, 7 = velmi důležité

5. Ubytovací služby využíváte spíše:

6. Jak byste zhodnotil/a Váš postoj k novým výrobkům /službám?

7. Uveďte, které z předložených služeb založených na principu sdílené ekonomiky jste již využili

8. Byl/a jste již v minulosti ubytován/a prostřednictvím ubytovací platformy Airbnb?

9. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními. (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)

10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)

11. Proč jste se dosud neubytoval/a přes Airbnb?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Kolik je Vám let?

14. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

15. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

16. Jaký je Váš status?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jedná se o seřazování od 1 do 4 - Co je pro Vás nejdůležitější při výběru ubytovacího zařízení (hotel, motel, penzion, ubytování v soukromí apod.)? Předložená kritéria seřaďte od nejdůležitějšího = 1 až po nejméně důležité = 4.

2. Jak jsou pro Vás důležité jednotlivé komunikační kanály, které využívají ubytovací zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1= málo důležité, 7 = velmi důležité

3. Jak jsou pro Vás důležitá doporučení při výběru ubytovacího zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1 = málo důležité, 7 = velmi důležité

4. Jak jsou pro Vás důležité následující faktory při výběru ubytovacího zařízení? Zhodnoťte na sedmibodové škále 1 = málo důležité, 7 = velmi důležité

5. Ubytovací služby využíváte spíše:

6. Jak byste zhodnotil/a Váš postoj k novým výrobkům /službám?

7. Uveďte, které z předložených služeb založených na principu sdílené ekonomiky jste již využili

8. Byl/a jste již v minulosti ubytován/a prostřednictvím ubytovací platformy Airbnb?

9. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními. (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)

10. Na škále od 1-7 uveďte, do jaké míry souhlasíte s danými tvrzeními (1 = velmi nesouhlasím, 7 = velmi souhlasím)

11. Proč jste se dosud neubytoval/a přes Airbnb?

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Kolik je Vám let?

14. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

15. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

16. Jaký je Váš status?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Tajzlerová, L.Airbnb - uživatelé a neuživatelé (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://airbnb-uzivatele-a-neuzivate.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.