Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivity ve volném čase

Aktivity ve volném čase

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Poloch
Šetření:23. 03. 2024 - 15. 04. 2024
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro studující mládež.Zabývá se využitím volného času během studia.

Odpovědi respondentů

1. Jak často používáš internet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den8198,78 %98,78 %  
1-5 krát týdně11,22 %1,22 %  

Graf

2. Jak často jsi na sociálních sítích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát za den7591,46 %91,46 %  
jednou denně56,1 %6,1 %  
nikdy11,22 %1,22 %  
1 - 5 krát týdně11,22 %1,22 %  

Graf

3. Jaký prostředek používáš k připojení k internetu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mobilní telefon7389,02 %89,02 %  
notebook910,98 %10,98 %  

Graf

4. Sportuješ ve volném čase?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5971,95 %71,95 %  
NE2328,05 %28,05 %  

Graf

5. Chodíš do kroužku ve volném čase?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5971,95 %71,95 %  
ANO2328,05 %28,05 %  

Graf

6. Chodíš za kulturou (kino,divadlo,umění,apod.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou týdně4860,76 %58,54 %  
nikdy2835,44 %34,15 %  
2 - 7 krát týdně33,8 %3,66 %  

Graf

7. Svůj volný čas nejčastěji trávíš s ...?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přáteli3745,12 %45,12 %  
s rodinou2530,49 %30,49 %  
sám2024,39 %24,39 %  

Graf

8. Jaká je tvá oblíbená činnost ve volném čase?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
setkání s přáteli2328,05 %28,05 %  
sportování1417,07 %17,07 %  
četba knih1113,41 %13,41 %  
hraní počítačových her89,76 %9,76 %  
brouzdání na internetu78,54 %8,54 %  
sociální sítě67,32 %7,32 %  
jiné56,1 %6,1 %  
sledování televize33,66 %3,66 %  
poslech hudby33,66 %3,66 %  
zájmové kroužky22,44 %2,44 %  

Graf

9. Máš dostatek volného času?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEMÁM4453,66 %53,66 %  
MÁM3846,34 %46,34 %  

Graf

10. Přeješ si více volného času?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6680,49 %80,49 %  
NE1619,51 %19,51 %  

Graf

11. Jsi muž nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA6680,49 %80,49 %  
MUŽ1619,51 %19,51 %  

Graf

12. Tvůj věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-196189,71 %74,39 %  
13-15710,29 %8,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Máš dostatek volného času?

  • odpověď MÁM:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 10. Přeješ si více volného času?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často používáš internet?

2. Jak často jsi na sociálních sítích?

3. Jaký prostředek používáš k připojení k internetu?

4. Sportuješ ve volném čase?

5. Chodíš do kroužku ve volném čase?

6. Chodíš za kulturou (kino,divadlo,umění,apod.)?

7. Svůj volný čas nejčastěji trávíš s ...?

8. Jaká je tvá oblíbená činnost ve volném čase?

9. Máš dostatek volného času?

10. Přeješ si více volného času?

11. Jsi muž nebo žena?

12. Tvůj věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často používáš internet?

2. Jak často jsi na sociálních sítích?

3. Jaký prostředek používáš k připojení k internetu?

4. Sportuješ ve volném čase?

5. Chodíš do kroužku ve volném čase?

6. Chodíš za kulturou (kino,divadlo,umění,apod.)?

7. Svůj volný čas nejčastěji trávíš s ...?

8. Jaká je tvá oblíbená činnost ve volném čase?

9. Máš dostatek volného času?

10. Přeješ si více volného času?

11. Jsi muž nebo žena?

12. Tvůj věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poloch, M.Aktivity ve volném čase (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://aktivity-ve-volnem-case.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.