Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivizační činnosti v domovech pro seniory

Aktivizační činnosti v domovech pro seniory

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Tobiášová
Šetření:05. 03. 2012 - 12. 03. 2012
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):17 / 11.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma Aktivizační činnosti v domovech pro seniory. Tento průzkum je praktickou částí mé bakalářské práce. Dotazník je určen pro širokou veřejnost.

 

Děkuji za ochotu a přeji krásný zbytek dne!

R.T.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7776,24 %76,24 %  
muž2423,76 %23,76 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 243635,64 %35,64 %  
15 - 202019,8 %19,8 %  
45 - 541514,85 %14,85 %  
35 - 441413,86 %13,86 %  
25 - 34109,9 %9,9 %  
55 - 6443,96 %3,96 %  
65 a více21,98 %1,98 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ, SOŠ4948,51 %48,51 %  
VŠ, VOŠ2524,75 %24,75 %  
1211,88 %11,88 %  
učební obor s maturitou87,92 %7,92 %  
učební obor bez maturity76,93 %6,93 %  

Graf

4. Jaké je Vaše sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5453,47 %53,47 %  
pracující3433,66 %33,66 %  
OSVČ76,93 %6,93 %  
důchodce32,97 %2,97 %  
nezaměstnaný21,98 %1,98 %  
v domácnosti10,99 %0,99 %  

Graf

5. V jakém oboru jste byl/a nebo jste zaměstnaný/á nebo jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomika, finance, účetnictví2524,75 %24,75 %  
sociální služby2019,8 %19,8 %  
vzdělávání a školství1514,85 %14,85 %  
státní a veřejná správa98,91 %8,91 %  
strojírenství, technika87,92 %7,92 %  
obchod65,94 %5,94 %  
zdravotnictví a farmacie65,94 %5,94 %  
jazyk ruština s ekonomií10,99 %0,99 %  
studuji na ekonomické fakultě obor systémové inženýrství a informatika a v minulosti jsem pracoval ve farmaceutickém průmyslu10,99 %0,99 %  
obor Speciálně pedagogická andragogika10,99 %0,99 %  
student + part time - promotion10,99 %0,99 %  
Chemické materiály10,99 %0,99 %  
výroba a služby10,99 %0,99 %  
doprava, služby10,99 %0,99 %  
knihovnice10,99 %0,99 %  
údržba10,99 %0,99 %  
stavební činnost10,99 %0,99 %  
věda a výzkum10,99 %0,99 %  
stavebnictví10,99 %0,99 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy s pojmem aktivizační činnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5352,48 %52,48 %  
ne4847,52 %47,52 %  

Graf

7. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (je možné uvést více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole3464,15 %33,66 %  
v médiích1120,75 %10,89 %  
v rámci zaměstnání1018,87 %9,9 %  
v odborné literatuře35,66 %2,97 %  
díky rodinnému příslušníkovi11,89 %0,99 %  
v souvislosti se studiem dcery11,89 %0,99 %  
při návštěvě domu seniorů František v Náměšti na Hané11,89 %0,99 %  
v rámci praxe v domově důchodců11,89 %0,99 %  

Graf

8. Co podle Vás tento pojem znamená? Pokud tento pojem znáte, stručně ho vysvětlete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

předání svých vlastních zkušeností či svých možností, zapojení se do různých aktivit a zapojit se do jejich příprav

.

"pracovní" náplň klientů zejména v domovech seniorů,

ako maďar neviem

aktivace/zapojení člověka pomocí nějaké činnosti, která mu napomáhá vhodně vyplňovat volný čas

Aktivity pro rozvíjení nebo udržení dovedností, schopností

aktivity, které podporují

aktivity, které vykonávájí osoby v domovech pro seniory, aby tak smysluplně využily volného času

aktivizace klientů, zapojení do nějaké činnosti, která rozvíjí jejich schopnosti

Aktivizace pomáhá k sociálnímu začlenění uživatele.

aktivizační činnost - různé zájmy, koníčky, dovednosti každého z nás

Aktivizační činnosti znamená aktivity pro určitou skupinu. Předejít negativním vlivům ovlibňující osobnost.

aktivni zamestnavani lidi s cilem rozvinout jejich schopnosti a dovednosti

bohužel, neznám tento pojem

cinnosti, ktere maji cloveku zajistit, co nejvetsi mozný rozvoj a maji jej aktivizovat, aby si tak udrzoval urcitou kvalitu zivota a mel spokojeny aktivni zivot...

činnost kde musím chtít vyvíjet aktivity od ostatních?

činnost která vede k vetší aktivitě člověka

Činnost pro zábavu, udržení aktivního života, pro jejich vlastní pohodu, sbližování s ostatními spolubydlícími udržení zdraví, trénink paměti. atd.

Činnost sloužící k tomu, aby lidé trávili svůj volný čas aktivně.

činnost vyvolávající novou chuť k životu

Činnost zaměřená na rozvoj schopností člověka.

činnost, která člověka rozvíjí

činnost, která pomáhá jedincům ve větší míře se zapojit do společenského života, zvyšuje se kvalita života pomocí aktivit, které aktivizijí určité schopnosti a vědomosti

činnost, která pomáhá zlepšit aktivní život člověka

činnost, která vede k aktivitě

Činnost, které se budu sama účastnit.

činnosti pro rozvoj a obnovu určitých schopností

činnosti v domově pro seniory, které vedou k aktivitě klienta

činnosti vedoucí k aktivitě

Činnosti, které člověku se speciálními potřebami poskytují různé zájmové činnosti, aktivity, programy.

činnosti, které směřují k navození zájmu o určitou věc, rozvíjení nějaké aktivity, činnosti, které směřují k navození zájmu o určitou věc, k aktivitě a rozvíjení schopností

činnosti,které vedou např. seniory ke stále aktivnímu životu

Jakákoliv činnost, která pomáhá seniorům k procvičení těla, dobré náladě... / proti osamocení, depresím../ Jsou to možnosti zapojení se do různých činností, např. kroužek ručních prací, taneční....

je to činnost např. pro již zmiňované seniory, za účelem prevence (úpadku paměti).. nebo také jen pro vyplnění jejich volného času..

je to činnost, která aktivizuje člověka (rukodělné činnosti, pohybové činnosti, trénink paměti apod)

jedná se o činnost, která vede k aktivizaci klienta s cílem udržet, rozvíjet jeho schopnosti, dovednosti, návyky pomocí nejrůznějších aktivit

Jedná se o programy, které si kladou za cíl zlepšit psychický či fyzický stav jedince - zájmové činnosti apod.

jistý druh zábavy a zpestření života seniorů v domovech pro seniory

jsou to aktivity, které lidi podněcují k vykonávání určitých činností, vzbuzují u nich zájem o určitý obor, motivují je k určité práci, pomáhají jim rozvíjet jejich zájmy a záliby, otvírají jim možnost k aktivnějšímu prožívání

Jsou to činnosti, které by měly jedince přimět k aktivitě v jistých oblastech a zkvalitnit tak jeho život.

kdy cílený člověk je veden k tomu, aby sám vyvíjel nějakou činnost, zapojoval se do dění

kulturní a jiný program pro seniory v domovech pro seniory

Lidově - aby člověk nezakrněl,nenudil se a byl psychicky i fyzicky na tom co nejlépe.....

Motivovat důchodce k aktivní činnosti,podporovat chu´t do života i v pozdním věku

možnost aktivně se zapojovat do dění kolem, mít nabídku činností a aktivit, mít možnost společenského vyžití

myslím že se snaží nějakým způsobem vylepšit život těch kteří to potřebují (senioři, lidé s nejakým hendikepem...)

naplnění volného času

Něco jako kroužky pro důchodce v domovech pro seniory :D

nějaká činnost v domovech pro seniory

nějaký program pro seniory, kteří žijí v domovech pro seniory

Nejspíš nějaké činnosti které mohou využívat klienti domů s pečovatelskou službou..

Nemam tuseni

nemám tušení

Nemám tušení.

nemám vůbec tušení

netusim

Netuším :)

netuším co to znamená

nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím jistě, využití volného času aktivním zabavením klientů dle jejich zdravotních možností

Neznám

opravdu nevím

opravdu nevím,je to nějaký nový pojem pro staré věci...

Pojem neznám, představuju si různé volnočasové aktivity, např. vyrábění věcí (arteterapie) a pod.

pomáháme starším lidem - k různým aktivitám v rámci jejich možností a zdrav. stavu

pomoc handicapovaným

pravděpodobně různé činnosti zaměřené na zmenšení vlivu nedostatku aktivní činnosti v domovech pro seniory

pravděpodobně snaha udržet seniory aktivní

procvičování, rehabilitace apod.

přesně nevím, ale myslím že je to určité zapojení daných jedinců do běžného života

rozptýlení seniorů při jejich pobytu v domovech pro seniory

rozvinutí nějaké činnosti

Různé fyzické a společenské aktivity, jako např. ergoterapie, která je zaměřená na soběstačnost, jsou v ní zahrnuty i stolní hry, ruční práce atd., dále to může být trénování paměti, canisterapie, různé společenské akce, jako oslava narozenin atd.

různé volnočasové aktivity,kterým se uživatel služby může věnovat

smysluplné naplnění volného času

snaha o zlepšení psychického a fyzického stavu seniorů

takové, které mají někoho aktivovat, tedy přimět k akci?

udržení a zlepšení fyzického a psychického stavu seniora

Udržení, zlepšení psychického a fyzického stavu člověka. Vyplnění volného času.

Určité metody, které se snaží zvýšit účinnost činností, které jsou důležité, podstatné pro rozvoj různých kategorii osob.? Jsou to napříkad volnočasové aktivity.

určitě nějaké činnosti nebo zábava pro seniory

určitý druh zábavy pro seniory a vyplnění jejich volného času

V rámci evidovania na úrade práce sa evidovaný uchádzač o zamestnanie zapája do aktivačných prác v rámci svojho miesta bydliska.

viz ot. č. 10

volnočasová aktivita seniorů

volnočasové aktivity

volnočasové aktivity

volnočasové aktivity

volnočasové aktivity

volnočasové aktivity

volnočasové aktivity např. v domovech pro seniory, stacionářích

volnočasové aktivity vedoucí k rozvoji nebo zachování schopností

využití volného času, zabavení se

vzdělávání pro seniory,aktivity (náboženství, terapie se zvířaty, apod..)

začlenění do společnosti

zaujmoiz, zabavit....

9. Máte v blízkosti osobu, která je klientem domova pro seniory? (pokud odpovíte NE, pokračujte otázkou č. 14)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7675,25 %75,25 %  
ano2524,75 %24,75 %  

Graf

10. Využívá tato osoba aktivizační činnosti (volnočasové aktivity) poskytované pracovníky zařízení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1453,85 %13,86 %  
nevím726,92 %6,93 %  
ne519,23 %4,95 %  

Graf

11. Myslíte si, že je nabídka aktivizačních činností v tomto domově dostačující?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1555,56 %14,85 %  
ano1037,04 %9,9 %  
ne27,41 %1,98 %  

Graf

12. Pokud jste na otázku č. 11 odpověděl/a NE, která činnost podle vás chybí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

volnočasové aktivity,výlety

vzdělávání, rekreačně sportovní možnosti, tanec, ..

13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terapeutické techniky (výtvarné techniky - malba, kresba, malování na sklo; textilní techniky – vyšívání, pletení; práce s keramickou hlínou; práce s papírem – vystřihování, sestavování geometrických obrazců; práce s hmotou – modelování, tvarování; pečení1361,9 %12,87 %  
společenské programy 1361,9 %12,87 %  
společné čtení knih nebo denního tisku1047,62 %9,9 %  
trénování paměti 1047,62 %9,9 %  
ergoterapie (činnosti, které vedou k zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností)942,86 %8,91 %  
filmový klub838,1 %7,92 %  
náboženské programy733,33 %6,93 %  
sportovní činnosti (např. petanque, turistika, kulečník, šipky)628,57 %5,94 %  
zooterapie (práce se zvířaty) 628,57 %5,94 %  
hudební programy (rytmická cvičení a poslech reprodukované hudby)523,81 %4,95 %  
reminiscence - práce se vzpomínkami419,05 %3,96 %  
vzdělávací programy (besedy s hosty, přednášky)419,05 %3,96 %  
netuším14,76 %0,99 %  
společenský program zahrnuje pravidelná "Kavárna"14,76 %0,99 %  
nevím14,76 %0,99 %  
Tato osoba už není ve stavu využívat takovouto nabídku.14,76 %0,99 %  

Graf

14. Pokud byste byl/a klientem domova pro seniory, měl/a byste zájem se účastnit volnočasových aktivit (aktivizačních činností)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9695,05 %95,05 %  
ne54,95 %4,95 %  

Graf

15. Pokud jste u otázky č. 14 odpověděl/a NE, uveďte, prosím, proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Do domova pro seniory nikdy nepůjdu

doufám,že domov pro seniory nebudu nikdy potřebovat

ne, ráda dělám jen ty činnosti, o kterých si sama rozhoduji.. někdy bych se jistě účastnila ale někdy ne..

nemám rád kolektivní činnost

raději si o svém volném čase rozhoduji sám

Spíš by to záleželo hodně na mém zdravotním stavu...

16. Pokud byste byl/a klientem domova pro seniory, které možnosti byste využil/a? (je možné uvést více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trénování paměti 8079,21 %79,21 %  
sportovní činnosti (např. petanque, turistika, kulečník, šipky)7271,29 %71,29 %  
filmový klub7069,31 %69,31 %  
vzdělávací programy (besedy s hosty, přednášky)6867,33 %67,33 %  
ergoterapie (činnosti, které vedou k zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností)6766,34 %66,34 %  
zooterapie (práce se zvířaty) 6362,38 %62,38 %  
společenské programy 6059,41 %59,41 %  
terapeutické techniky (výtvarné techniky - malba, kresba, malování na sklo; textilní techniky – vyšívání, pletení; práce s keramickou hlínou; práce s papírem – vystřihování, sestavování geometrických obrazců; práce s hmotou – modelování, tvarování; pečení5958,42 %58,42 %  
hudební programy (rytmická cvičení a poslech reprodukované hudby)5049,5 %49,5 %  
společné čtení knih nebo denního tisku3433,66 %33,66 %  
reminiscence - práce se vzpomínkami3130,69 %30,69 %  
náboženské programy109,9 %9,9 %  
všechno bych využila .)10,99 %0,99 %  
nemám ráda samotu, raději se setzkávám s lidmi.10,99 %0,99 %  
Vše, na co bych stačil10,99 %0,99 %  
vše, ale záleží na mém zdravotním stavu10,99 %0,99 %  

Graf

17. Prostor pro vaše připomínky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ať se ti tvá práce vydaří. Přeji ti hodně štěstí

dole klobuk pred tými ktorý sa o takýchto ludí staraju!svetu mier!

Hodně štěstí při bakalářské práci!:)

Moc pekny dotaznik! :-)

myslím si,že je to dobrá věc,senioři potřebují zabavit,potom stárnou pomaleji a jsou soběstační..

nemám připomínky :-D

zajímavý pokus o průzkum stvu péče o méně výrazné oblasti života seniorů odloučených od rodin, event. od běžného života v kruhu občanské společnosti

Zažila jsem Domov důchodců v Náměšti na Hané před 3 lety a to fungovala tak 1-2 aktivity. Během 3 let nový pan ředitel značně zkvalitnil a zpříjemnil pobyt babiček a dědečků. Důležitá je pro seniory i kvalita stravy. Mají zastoupení v komisi stravování a to je přínosné.

žádné .)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 15 - 20:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jaké je Vaše sociální postavení?

 • odpověď pracující:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 - 44 na otázku 2. Věk:
 • odpověď student:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 20 na otázku 2. Věk:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální služby na otázku 5. V jakém oboru jste byl/a nebo jste zaměstnaný/á nebo jaký obor studujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 24 na otázku 2. Věk:

5. V jakém oboru jste byl/a nebo jste zaměstnaný/á nebo jaký obor studujete?

 • odpověď ekonomika, finance, účetnictví:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

6. Setkal/a jste se někdy s pojmem aktivizační činnosti?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální služby na otázku 5. V jakém oboru jste byl/a nebo jste zaměstnaný/á nebo jaký obor studujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v médiích na otázku 7. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (je možné uvést více odpovědí)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rámci zaměstnání na otázku 7. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (je možné uvést více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 7. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (je možné uvést více odpovědí)

7. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (je možné uvést více odpovědí)

 • odpověď ve škole:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální služby na otázku 5. V jakém oboru jste byl/a nebo jste zaměstnaný/á nebo jaký obor studujete?

9. Máte v blízkosti osobu, která je klientem domova pro seniory? (pokud odpovíte NE, pokračujte otázkou č. 14)

 • odpověď ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Využívá tato osoba aktivizační činnosti (volnočasové aktivity) poskytované pracovníky zařízení?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Myslíte si, že je nabídka aktivizačních činností v tomto domově dostačující?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi společenské programy na otázku 13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi společné čtení knih nebo denního tisku na otázku 13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi terapeutické techniky (výtvarné techniky - malba, kresba, malování na sklo; textilní techniky – vyšívání, pletení; práce s keramickou hlínou; práce s papírem – vystřihování, sestavování geometrických obrazců; práce s hmotou – modelování, tvarování; pečení na otázku 13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi trénování paměti na otázku 13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?

10. Využívá tato osoba aktivizační činnosti (volnočasové aktivity) poskytované pracovníky zařízení?

 • odpověď ano:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi společenské programy na otázku 13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi terapeutické techniky (výtvarné techniky - malba, kresba, malování na sklo; textilní techniky – vyšívání, pletení; práce s keramickou hlínou; práce s papírem – vystřihování, sestavování geometrických obrazců; práce s hmotou – modelování, tvarování; pečení na otázku 13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?

13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?

 • odpověď terapeutické techniky (výtvarné techniky - malba, kresba, malování na sklo; textilní techniky – vyšívání, pletení; práce s keramickou hlínou; práce s papírem – vystřihování, sestavování geometrických obrazců; práce s hmotou – modelování, tvarování; pečení:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi společné čtení knih nebo denního tisku na otázku 13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi trénování paměti na otázku 13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?

16. Pokud byste byl/a klientem domova pro seniory, které možnosti byste využil/a? (je možné uvést více odpovědí)

 • odpověď ergoterapie (činnosti, které vedou k zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi náboženské programy na otázku 16. Pokud byste byl/a klientem domova pro seniory, které možnosti byste využil/a? (je možné uvést více odpovědí)
 • odpověď terapeutické techniky (výtvarné techniky - malba, kresba, malování na sklo; textilní techniky – vyšívání, pletení; práce s keramickou hlínou; práce s papírem – vystřihování, sestavování geometrických obrazců; práce s hmotou – modelování, tvarování; pečení:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Myslíte si, že je nabídka aktivizačních činností v tomto domově dostačující?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi náboženské programy na otázku 16. Pokud byste byl/a klientem domova pro seniory, které možnosti byste využil/a? (je možné uvést více odpovědí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jaké je Vaše sociální postavení?

5. V jakém oboru jste byl/a nebo jste zaměstnaný/á nebo jaký obor studujete?

6. Setkal/a jste se někdy s pojmem aktivizační činnosti?

7. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (je možné uvést více odpovědí)

9. Máte v blízkosti osobu, která je klientem domova pro seniory? (pokud odpovíte NE, pokračujte otázkou č. 14)

10. Využívá tato osoba aktivizační činnosti (volnočasové aktivity) poskytované pracovníky zařízení?

11. Myslíte si, že je nabídka aktivizačních činností v tomto domově dostačující?

13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?

14. Pokud byste byl/a klientem domova pro seniory, měl/a byste zájem se účastnit volnočasových aktivit (aktivizačních činností)?

16. Pokud byste byl/a klientem domova pro seniory, které možnosti byste využil/a? (je možné uvést více odpovědí)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jaké je Vaše sociální postavení?

5. V jakém oboru jste byl/a nebo jste zaměstnaný/á nebo jaký obor studujete?

6. Setkal/a jste se někdy s pojmem aktivizační činnosti?

7. Pokud ano, kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (je možné uvést více odpovědí)

9. Máte v blízkosti osobu, která je klientem domova pro seniory? (pokud odpovíte NE, pokračujte otázkou č. 14)

10. Využívá tato osoba aktivizační činnosti (volnočasové aktivity) poskytované pracovníky zařízení?

11. Myslíte si, že je nabídka aktivizačních činností v tomto domově dostačující?

13. Které poskytované aktivizační činnosti tato osoba využívá?

14. Pokud byste byl/a klientem domova pro seniory, měl/a byste zájem se účastnit volnočasových aktivit (aktivizačních činností)?

16. Pokud byste byl/a klientem domova pro seniory, které možnosti byste využil/a? (je možné uvést více odpovědí)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tobiášová, R.Aktivizační činnosti v domovech pro seniory (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://aktivizacni-cinnosti-v-domov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.