Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Akvaristika

Akvaristika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Zámečník
Šetření:17. 11. 2014 - 17. 12. 2014
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro všechny.

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Máte akvárium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4355,84 %55,84 %  
Ne3444,16 %44,16 %  

Graf

2. Kolik máte akvárií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13683,72 %46,75 %  
2511,63 %6,49 %  
324,65 %2,6 %  

Graf

3. Jaký typ/jaké typy akvária/í vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společenské akvárium3786,05 %48,05 %  
Chovné akvárium613,95 %7,79 %  
Biotop Tanganika/Malawi49,3 %5,19 %  
Rostlinné akvárium24,65 %2,6 %  
Biotop Amerika24,65 %2,6 %  
Biotop jiný12,33 %1,3 %  
Krevetkárium12,33 %1,3 %  

Graf

4. Jakou značku/jaké značky filtru máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TetraTec1026,32 %12,99 %  
Jiný1026,32 %12,99 %  
Juwel615,79 %7,79 %  
Aquael513,16 %6,49 %  
Nemám filtr410,53 %5,19 %  
Eheim37,89 %3,9 %  

Graf

5. Kolik druhů ryb chováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41227,91 %15,58 %  
2920,93 %11,69 %  
3818,6 %10,39 %  
5-6716,28 %9,09 %  
7 a více511,63 %6,49 %  
024,65 %2,6 %  

Graf

6. Jak jste se k akvaristice dostal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina2967,44 %37,66 %  
Známí613,95 %7,79 %  
Kniha36,98 %3,9 %  
Internet36,98 %3,9 %  
Sama jsem chtěla12,33 %1,3 %  
mám ho o malička dědictví otců12,33 %1,3 %  
akvaria jsme měli od mého narození12,33 %1,3 %  
vlastní zájem12,33 %1,3 %  

Graf

7. Chtěli byste si akvárium pořídit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne926,47 %11,69 %  
Spíše ne926,47 %11,69 %  
Spíše ano823,53 %10,39 %  
Určitě ano617,65 %7,79 %  
Nevím25,88 %2,6 %  

Graf

8. Je podle vás pohled na akvárium relaxací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4862,34 %62,34 %  
Spíše ano2025,97 %25,97 %  
Ne56,49 %6,49 %  
Spíše ne33,9 %3,9 %  
Nevím11,3 %1,3 %  

Graf

9. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5064,94 %64,94 %  
Muž2735,06 %35,06 %  

Graf

10. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let3849,35 %49,35 %  
26-35 let1722,08 %22,08 %  
36-50 let1215,58 %15,58 %  
Do 18 let67,79 %7,79 %  
51-65 let22,6 %2,6 %  
66 a více let22,6 %2,6 %  

Graf

11. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3140,26 %40,26 %  
Vysoké1924,68 %24,68 %  
Vysokoškolské1012,99 %12,99 %  
Základní911,69 %11,69 %  
Střední bez maturity (i vyučení)33,9 %3,9 %  
Vyšší odborné33,9 %3,9 %  
Žádné22,6 %2,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte akvárium?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 2. Kolik máte akvárií?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společenské akvárium na otázku 3. Jaký typ/jaké typy akvária/í vlastníte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 4. Jakou značku/jaké značky filtru máte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi TetraTec na otázku 4. Jakou značku/jaké značky filtru máte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 5. Kolik druhů ryb chováte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodina na otázku 6. Jak jste se k akvaristice dostal/a?

2. Kolik máte akvárií?

 • odpověď 1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi TetraTec na otázku 4. Jakou značku/jaké značky filtru máte?

3. Jaký typ/jaké typy akvária/í vlastníte?

 • odpověď Společenské akvárium:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 4. Jakou značku/jaké značky filtru máte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 5. Kolik druhů ryb chováte?

6. Jak jste se k akvaristice dostal/a?

 • odpověď Rodina:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 4. Jakou značku/jaké značky filtru máte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte akvárium?

2. Kolik máte akvárií?

3. Jaký typ/jaké typy akvária/í vlastníte?

4. Jakou značku/jaké značky filtru máte?

5. Kolik druhů ryb chováte?

6. Jak jste se k akvaristice dostal/a?

8. Je podle vás pohled na akvárium relaxací?

9. Jaké je vaše pohlaví?

10. Kolik vám je let?

11. Jaké je vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte akvárium?

2. Kolik máte akvárií?

3. Jaký typ/jaké typy akvária/í vlastníte?

4. Jakou značku/jaké značky filtru máte?

5. Kolik druhů ryb chováte?

6. Jak jste se k akvaristice dostal/a?

8. Je podle vás pohled na akvárium relaxací?

9. Jaké je vaše pohlaví?

10. Kolik vám je let?

11. Jaké je vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zámečník, V.Akvaristika (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://akvaristika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.